X

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

 

Consiliul de Administratie al S.C.Sometra S.A.(“Societatea”), persoana juridica romana cu sediul in Copsa Mica, str. Fabricilor nr.1, jud. Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al judetului Sibiu sub nr. J32/124/1991, in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr.1/ 3.03.2012, in conformitate cu dispozitiile art.111 si art.112 alin.(1) din Legea  nr. 31/1990, convoaca, prin prezenta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 9.04.2012, ora 15.00, in locatia din incinta Societatii.

            La adunare vor putea participa toti actionarii inscrisi la S.C. Depozitarul Central S.A., la data de referinta 29.03.2012 .

            In cazul in care adunarea nu va intruni cvorumul de prezenta prevazut  de Legea nr.31/1990, in conformitate cu dispozitiile art.112, alin.2 si art.118, Adunarea Generala Ordinara va avea loc la data de 10.04.2012, la ora si in locul indicate in cadrul alin. 1,  cu aceeasi ordine de zi si cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta convocare.

            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1)      Prezentarea si aprobarea raportului financiar-contabil al Societatii de catre Consiliul de Administratie, pentru anul 2011;

2)      Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar, pentru exercitiul financiar 2011;

3)      Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2011;

4)      Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011;

5)      Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2012;

6)      Alegerea membrilor Consiliului de Administratie;

7)      Se propune ca data de inregistrare ziua de 24.04.2012

Incepand cu data publicarii, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi  vor putea fi consultate la Oficiul Juridic al Societatii, in zilele de lucru, intre orele 11 si 13.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor în Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor se va putea face şi prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procură speciala. Procurile se completeaza in trei exemplare cu urmatoarele destinatii:unul pentru actionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru societate.Exemplarul societatii se depune la sediul societatii pana in data de 5.04.2012.   

Presedintele Consiliului de Administratie

Dl. Samaras Dimitrios

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Turnul Sfatului Online
  • Contact