X
Foto Valeria Purcia

Tulburările de învățare la copii: Cât de informați sunt sibienii și cum poți primi consiliere gratuită

Începând cu data de 10 aprilie, în Sibiu a fost deschis un compartiment de consiliere parentală, unde părinții și reprezentanții legali ai copiilor cu tulburări de învățare pot primi consiliere gratuită. Compartimentul funcționează în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu, condus de prof. psih. dr. Valeria Ecaterina Purcia. Am stat de vorbă cu doamna psiholog despre cum apar tulburările de învățare, cum se manifestă și ce pot face părinții.

Reporter: Pentru început, ca să fie clar pentru toată lumea, v-aș întreba ce presupun concret deficiențele sau tulburările de învățare la copii? Cât de evident este pentru un părinte că există aceste deficiențe? Când apar ele și cum se manifestă?
Valeria Ecaterina Purcia: Tulburări de învățare desemnează un grup de tulburări ce afectează procesul tipic de achiziție a abilităților școlare, cum cele de citire, exprimare în scris și matematice: dislexie, disgrafie și discalculie. Acestea nu sunt o consecință a lipsei oportunităților de învățare sau a lipsei motivației pentru învățare, nu sunt rezultatul unei dizabilități intelectuale, a unui intelect liminar, deficit senzorial, de exemplu, auditiv, vizual, motor sau a tulburărilor afective și emoționale de natură psihiatrică ori a altor tulburări de dezvoltare, de exemplu, TSA – tulburări de spectru autist, ADHD – tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate) și nu este cauzată de nicio formă de traumă cerebrală sau maladie de achiziție. Disgrafia cuprinde toate formele de perturbări ale procesului tipic de achiziție a exprimării în scris, precum erori la nivelul literelor, erori sintactice și erori de punctuație, organizarea grafică a paragrafelor. Discalculia este o tulburare specifică de învățare care se exprimă prin perturbări ale procesului tipic de achiziție a abilităților matematice, precum simț numeric, memorarea tablei adunării și înmulțirii, calcul corect sau fluent, raționament matematic acurat. Nu în ultimul rând, dislexia este o tulburare specifică a abilităților de citire, în privința corectitudinii, fluenței și înțelegerii, care nu sunt dezvoltate la nivelul așteptat prin raportare la nivelul de dezvoltare intelectuală, nivelul de școlarizare și vârsta persoanei. Prezența unor semne, pot fi observate de părinți încă din grădiniță sau la debutul ciclului primar, care pot să indice posibilitatea dezvoltării unor tulburări de învățare. Indicatorii sunt reprezentați de anumite dificultăți la nivelul citit-scrisului și calculului matematic. Aceste tulburări pot fi observate în diferite domenii: limbaj (expresiv, la nivel de vocabular, articulare), receptiv (sub aspectul înțelegerii vorbirii), motor (coordonare, mișcări grosiere și fine, echilibru), psihomotor (ritm, schemă corporală, orientare spațiotemporală, inclusiv lateralitate) sau cognitiv (atenție, percepție, memorie vizuală sau auditivă, memorie de lucru sau de lungă durată, operații cognitive).

Rep.: Ce cauze au aceste tulburări? Pot exista cauze externe declanșatoare, spre exemplu mai toți părinții știu apelează la tablete sau telefoane mobile pentru a-și liniști copiii, iar când cresc se luptă cu jocurile pe calculator? Au ele vreun efect sau este doar un mit popular?
V. E. P.: Tulburări de învățare sunt de origine biologică și nu sunt consecințe ale unor condiții defavorabile învățării. Ele desemnează o categorie de cerințe educaționale speciale ca urmare a intervenției unor factori externi, școlari, familiali, sociali, dar și a unor factori interni, psihoafectivi. Tulburările de învățare pot fi remediate și de cele mai multe ori, se exprimă sub forma unor întârzieri și nu a unor perturbări ale procesului tipic de achiziție. În cazul copiilor cu tulburări de învățare se pot asigura o serie de măsuri compensatorii dintre care putem enumera: computer/tabletă cu sofware – sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare; aparat de înregistrare care permite elevului să își completeze notițele în timpul lecției (tabletă, reportofon etc.), cu respectarea prevederilor legale în vigoare; manuale și cărți în format digital (audio-book); dicționare, vocabulare digitale; computer cu program de scriere video, cu corector ortografic, care permite realizarea unor texte suficient de corecte fără un efort suplimentar de recitire și de corectare a eventualelor greșeli; dicționar digital (sub formă de tabletă sau pe computer); calculator care să faciliteze operațiile de calcul. În situațiile reprezentate de tulburări de învățare, computerul/tableta pot constitui un real ajutor atunci când sunt utilizate în scop compensator, în situațiile de învățare.

Rep.: Din experiența dumneavoastră, cât de cunoscute sunt tulburările de învățare la copii în Sibiu? Se întâlnesc des, ori sunt cazuri izolate?
V. E. P.: Noțiunea generică de „tulburare de învățare” este în general cunoscută sub diverse denumiri: deficiență de învățare, „greutate” sau „dificultate de învățare” fiind introdusă în literatura de specialitate încă din anul 1963, prezentând un interes deosebit în rândul specialiștilor din diferite domenii de activitate: medical, pedagogic, psihologic, asistență socială, cât și în rândul familiilor acestor elevi. Chiar dacă aceste tulburări nu sunt cunoscute sub denumirea lor științifică, mulți dintre părinți fac referire la ele în termenii specificați mai sus. Tulburările de învățare sunt prezente la copii din toate zonele geografice și în toate țările, indiferent de cultura, limba și mediul social din care provin. Tipologia tulburărilor de învățare diferă în funcție de vârsta copiilor. La vârsta preșcolară cele mai des întâlnite tulburări de învățare sunt cele legate de întârzierile în dezvoltarea limbajului sau deficiențele de limbaj. În prezent, numărul elevilor cu deficiențe de învățare este în continuă creștere, frecvența acestora atingând pragul maxim la grupa de vârstă 9-14 ani. Diagnosticul de dislexie, respectiv diagnosticul de disgrafie se stabilesc, de regulă, în clasa a II-a, după ce elevul a parcurs învățarea tuturor literelor iar diagnosticul de discalculie se stabilește, de regulă, în clasa a III-a.

Rep.: Cât de informați sunt sibienii despre această deficiență? Nu le confundă cu alte motive sau le găsesc alte cauze?
V. E. P.: Este important de știut că diagnosticul de tulburare de învățare se exclude în următoarele cazuri: prezența unei dizabilități intelectuale sau a unui intelect liminar; deficite senzoriale auditive și vizuale necorectate; absența oportunităților de învățare (absenteism, spitalizare prelungită, apartenența la grupuri defavorizate, nefrecventarea învățământului preșcolar, lipsa exersării, educație precară sau insuficientă); dezavantaje psihosociale; alte influențe externe cu relevanță pentru procesul de învățare.

Compartimentul de consiliere parentală are program zilnic pentru părinții/reprezentanții legali care au copii cu tulburări specifice de învățare după următorul program: L-J: 8-16, V: 8-14. Consilierea parentală se realizează pe baza programărilor, la numărul de telefon : 0269.247066. Părinții pot apela la serviciile compartimentelor din cadrul CJRAE ori de câte ori consideră că este necesar, pe parcursul școlarității copilului. Toate serviciile oferite de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu sunt gratuite pentru elevi și părinții acestora.

Rep.: Cât de important este pentru un copil să primească sprijin specializat atunci când se observă? Nu este un tabu în școală sau societate?
V. E. P.: Întârzierea diagnosticării tulburărilor specifice de învățare sau încadrarea defectuoasă a performanțelor scăzute la învățătură poate duce la aprofundarea dificultăților și însoțirea acestora de scăderea interesului pentru învățare, a stimei de sine, a integrării sociale și profesionale a persoanei. Depistarea timpurie și prevenția sunt abordări binevenite în domeniul tulburărilor de învățare.

Rep.: Ce presupune consilierea în acest caz și cum pot apela sibienii la serviciile Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională? Costă? Cât durează?
V. E. P.: În cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu funcționează, începând cu data de 10 aprilie 2017 un compartiment de consiliere parentală pentru părinții sau reprezentanții legali care au copii cu tulburări specifice de învățare. Acest compartiment are rolul de a asigura comunicarea și colaborarea între școală, familie și specialiști în vederea diagnosticării și reabilitării pe tot parcursul școlarizării a elevilor cu tulburări specifice de învățare. Profesorii consilieri școlari din cadrul CJRAE oferă o consiliere primară părinților, care apoi sunt îndreptați împreună cu copiii spre ceilalți specialiști din cadrul echipei multidisciplinare: psiholog, logoped, medic specialist, profesor de sprijin, cadre didactice din școală. În urma evaluării complexe realizată de specialiști, se eliberează certificatul de diagnostic, cu specificarea nivelului/gradului de severitate a tulburării. După eliberarea certificatului, părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului se adresează din nou Centrului de Resurse și Asistență Educațională, în vederea orientării școlare și profesionale a elevului. După obținerea certificatului de orientare școlară și profesională, părintele se adresează unității de învățământ, în vederea întocmirii Planului educațional personalizat (PEP).

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Turnul Sfatului Online
  • Interviu
  • Contact