X
gunoaie-colectare-selectiva-soma-15

Schimbarea la față a sistemului colectării selective. Apar PSSB, regularizările, penalizările și crește taxa de salubrizare

De la 7,89 de lei pe lună de persoană, taxa de salubrizare în municipiul Sibiu crește la 9,50 de lei. Este doar una din modificările aduse sistemului de colectare selectivă, care se transformă conform principiului “Plătește pentru cât arunci“. Cu alte cuvinte, sibienii vor mai plăti doar pentru ridicarea deșeurilor reziduale și a celor biodegradabile, în baza unui pachet de servicii de salubrizare de bază (PSSB). Cei care nu vor respecta noile reguli vor plăti dublu și riscă și amenzi.

Administrația municipiului Sibiu a lansat în dezbatere publică un proiect prin care este modificat regulamentul de instituire și administrare a taxei de salubrizare în municipiul Sibiu (taxa pe care o plătesc toți sibienii și toate persoanele juridice pentru colectarea, transportul, sortarea și depozitarea deșeurilor).

Noul regulament vine ca urmare a modificărilor impuse prin modificarea legislației naționale în domeniu, care obligă autoritățile locale să implementeze până cel mai târziu la data de 30 iunie 2019 așa-numitul instrument economic “plătește pentru cât arunci“. Rolul acestui instrument este cel de a stimula cetățenii să sorteze selectiv deșeurile (pe categoriile hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodegradabil și rezidual), astfel încât la finele anului viitor să fie atins un procent de reutilizare și reciclare de 50% din masa totală de deșeuri generate.

Pachetul de bază. Situația celor care locuiesc la case

Noul regulament – adoptat deja de alte localități din județul Sibiu – introduce conceptul de “pachet de servicii de salubrizare de bază“. Asta înseamnă că fiecare familie din oraș, la fel ca fiecare societate comercială, va plăti pentru un anumit număr de ridicări lunare ale deșeurilor reciclabile și biodegradabile (ridicarea deșeurilor reciclabile este gratuită). Numărul de ridicări inclus în acest pachet de bază diferă în funcție de numărul membrilor familiei sau al celor care locuiesc la o anumită adresă.

Pentru familiile cu cel mult două persoane, care locuiesc la casă, pachetul de bază presupune ridicarea deșeurilor reziduale de două ori pe lună. Pentru familiile cu trei, patru sau cinci persoane, numărul de ridicări lunare incluse în pachetul de bază este de trei, iar pentru familiile cu peste cinci persoane – patru.

Monitorizarea numărului de ridicări se face automat, pe baza unui sistem digitalizat: recipientele pentru deșeurile reziduale (cele negre) vor fi dotate cu cip-uri (operațiunea de montare a acestor cip-uri este în curs de desfășurare). Aceste cip-uri memorează adresa la care este folosit recipientul, iar la fiecare descărcare un scaner (cititor de date) amplasat pe “gunoiere“ va înregistra efectuarea acestei operațiuni și o va transmite automat într-o bază de date centralizată.

Dacă pe parcursul unei luni, o familie sau locuitorii unui imobil generează mai mult gunoi și, prin urmare, este nevoie de mai multe descărcări lunare decât cele incluse în pachetul de bază, aceste descărcări suplimentare vor fi efectuate și vor trebui plătite la regularizarea care va fi efectuată de două ori pe an.

Descărcările suplimentare vor fi taxate cu trei lei în cazul pubelelor negre de 120 de litri, respectiv șase lei pentru recipientele deșeurilor reziduale cu o capacitate de 240 de litri. Sumele aferente descărcărilor suplimentare vor trebui achitate după regularizările care vor fi efectuate semestrial. “Utilizatorii pot alege săptămâna din lună în care prezintă la ridicare pubela pentru deșeuri reziduale, fără ca acest lucru să genereze costuri suplimentare, atât timp cât numărul de ridicări nu îl depășește pe cel prevăzut de PSSB pentru structura familială declarată“, se arată în noul regulament supus consultării și dezbaterii publice.

Exemplu: o familie cu trei persoane, care locuiește la casă, va plăti, lunar, o taxă de salubrizare de 28,5 lei. Pentru acești bani, va beneficia de două ridicări lunare a deșeurilor reziduale, patru ridicări lunare a deșeurilor biodegradabile (în perioada noiembrie – februarie, această frecvență se reduce la două ridicări lunare), de două ridicări lunare ale deșeurilor de plastic și metal și o ridicare lunară a deșeurilor de hârtie și carton.
Dacă în fiecare lună, la poartă a fost scos recipientul de 240 de litri pentru deșeuri reciclabile de câte trei ori, la final de semestru, după regularizare, va trebui să mai achite pe lângă cei 28,5 lei plătiți lunar, alți 36 de lei (șase lei x șase ridicări suplimentare).

De remarcat faptul că în categoria sibienilor de la case nu intră automat și cei care locuiesc în condominii, adică în casele cu mai multe apartamente și care împart aceeași curte comună. Sibienii din condominii unde spațiul nu permite amplasarea de recipiente individuale sunt asimilați celor care locuiesc la bloc.

Toate recipientele de pe platormele publice vor fi dotate cu cip-uri

Toate recipientele de pe platormele publice vor fi dotate cu cip-uri

Pachetul de bază. Situația celor care locuiesc la bloc

Dacă în cazul sibienilor care locuiesc la case, principiul “plătește pentru cât arunci“ poate fi aplicat mai ușor, pentru cei de la blocuri situația este un pic mai complicată. În acest caz, fiecare apartament (implicit și locuitorii acestuia) va fi arondat câte unei platforme publice. Sibienii vor afla cărei platforme publice sunt arondați prin intermediul asociațiilor de proprietari și de la reprezentanții operatorului de salubrizare (Soma).

Pe respectivele platforme publice va fi recalculat numărul necesar de recipiente pentru deșeurile reciclabile în funcție de numărul de locuitori arondat. “Dimensionarea recipientelor amplasate pe platforme se face în funcție de indicele de generare al municipiului Sibiu (0,66 kg/locuitor/zi) și de numărul de locuitori arondați la respectiva platformă, precum și în funcție de indicatorii de performanță ai colectării selective la nivelul SMID (Sistemul de management integrat al deșeurilor) Sibiu“, se arată în regulamentul aflat în dezbatere publică.

Totodată, pe platformele publice vor mai fi amplasate și recipiente suplimentare destinate deșeurilor reciclabile. Acestea vor fi marcate distinct cu mesajul “Atenție! Volum rezidual excesiv! Cost suplimentar!“. Numărul de recipiente amplasate suplimentar va fi de unu (acolo unde există deja cel mult trei) sau de două (pe platformele unde există mai mult de trei recipiente pentru deșeurile reziduale).

“Toate recipientele amplasate pe platformele publice vor fi echipate cu RFID tag-uri (cip-urile de identificate – n.r.) distincte, care vor transmite tipul de recipient și adresa la care se află“, propunerea de regulament

În pachetul serviciilor de bază, ridicarea recipientelor destinate deșeurilor reziduale de pe platformele publice va fi realizată o dată la două zile. Cu această ocazie, reprezentanții societății de colectare și transport (Soma în acest moment) vor verifica și recipientele suplimentare, a căror golire se va realiza “doar dacă acestea conțin deșeuri cu un grad de umplere de minim 80%, contra unui cost de 28 de lei/container/golire“.

Și, la fel ca pentru cei de la case, descărcările suplimentare vor trebui plătite după regularizările semestriale.

Frecvență în teste

Regulamentul propus de Primăria Sibiu intră, însă, în contradicție cu situația actuală. În acest moment, deșeurile reziduale de pe platformele publice sunt ridicate zilnic, iar deșeurile reciclabile – o dată la trei zile. Noul regulament supus consultării publice, propune ca deșeurile reziduale de pe platformele publice să mai fie ridicate doar o dată la două zile, iar cele reciclabile – doar o dată pe săptămână. Pe perioada sezonului cald (1 iunie – 30 septembrie) deșeurile biodegradabile vor fi ridicate zilnic, “în vederea prevenirii răspândirii mirosurilor“.
Potrivit reprezentanților Primăriei Sibiu, în cazul în care se va observa că această frecvență este prea mică, calendarul ridicărilor va fi modificat. “Toate aceste colectări vor fi efectuate de către autocompactoare diferite, monitorizate digital pentru prevenirea amestecării fracțiilor și inscripționate distinct pe părțile laterale ale acestora“, se arată în propunerea de regulament.

Cei care nu respectă regulile vor trebui să plătească dublul prețului normal pentru ridicarea deșeurilor reziduale

Cei care nu respectă regulile vor trebui să plătească dublul prețului normal pentru ridicarea deșeurilor reziduale

Cei care vor încerca să “fenteze“ sistemul plătesc dublu

Potrivit noului regulament, vor exista și controlori de traseu care vor face verificări inopinate asupra conținutului pubelelor destinate deșeurilor reciclabile și a celor biodegradabile, pentru a verifica dacă sortarea a fost făcută în mod corect. Dacă sibienii care locuiesc la case nu au sortat în mod corect ori au încercat să scape de deșeurile reziduale ascunzându-le în recipientele pentru deșeuri reciclabile, controlorii de traseu vor aplica un sticker pe respectivele recipiente, sticker care va avea înscris motivul pentru care respectivele pubele nu sunt ridicate. “În acest caz, utilizatorul are două alternative: a) selectează corespunzător deșeurile în vederea unei ridicări ulterioare a respective fracții de deșeu sau b) predă recipientul ca deșeu rezidual la următoarea zi de colectare pentru acest tip de deșeuri, la cost dublu față de cel al ridicărilor suplimentare, indiferent câte colectări ale pubelei reziduale au avut loc în luna respectivă“, se arată în regulament.

Prin urmare, sibienii care locuiesc la casă și nu sortează corect deșeurile vor trebui să plătească suplimentar șase lei (respectiv 12 lei pentru cei care au recipiente de 240 de litri), pentru fiecare pubelă de deșeuri reciclabile sau biodegradabile nesortate corect.

În cazul celor care locuiesc la blocuri, penalizarea este de 56 de lei pentru fiecare recipient de câte 1.100 de litri destinat reciclabilelor sau biodegradabilului și în care deșeurile nu au fost sortate în mod corect. “Costurile suplimentare și penalizatoare vor fi împărțite în mod egal utilizatorilor (proprietarilor apartamentelor) arondați la respectiva platformă publică, cu ocazia regularizării semestriale a taxei de salubrizare, raportat la numărul de persoane“.

“Suplimentar, comisiile de control vor putea aplica sancțiuni pentru nerespectarea obligației de colectare selectivă a deșeurilor, în conformitate cu Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Sibiu și cu legislația în vigoare“, proiect de hotărâre privind taxa de salubrizare

Alternativa celor de la bloc: “Reciclează activ“

Deoarece în cazul celor care locuiesc la bloc este extrem de dificil de urmărit cine respectă sau nu regulile sortării deșeurilor, sibienii din locuințele colective vor fi penalizați “la pachet“ dacă sortarea nu este corect realizată (adică dacă biodegradabilul sau reciclabilele nu sunt corect sortate și sunt ridicate drept deșeuri reziduale, contra unei taxe penalizatoare de 56 de lei/recipient care va fi plătită, în mod egal, de toți cei arondați respective platforme publice).

În acest context, cei care vor să nu mai fie penalizați laolaltă cu vecinii lor pentru nerespectarea regulilor de sortare a deșeurilor vor putea să își ducă singuri deșeurile reciclabile la opt puncte de colectare ce urmează a fi amenajate de Primăria Sibiu. Alternativ, aceste deșeuri reciclabile vor putea fi duse și la un colector autorizat. Fie că își duc deșeurile reciclabile la punctele de colectare amenajate de Primărie, fie le duc la colectorii autorizați, sibienii vor trebui să primească o dovadă a predării acestor deșeuri, dovadă care trebuie de două ori pe an prezentată reprezentanților Primăriei. “Nedepunerea dovezii menționate până la sfârșitul semestrului pentru care se face regularizarea va duce la imposibilitatea integrării utilizatorului respectiv în programul «reciclează activ». În situația în care pentru una sau mai multe luni utilizatorul nu face dovada predării deșeurilor, programul nu va fi aplicat pentru luna/lunile respective“, prevede propunerea de regulament.

Firmele

În fine, noul regulament schimbă și sistemul de taxare a firmelor din Sibiu. În cazul acestora, PSSB este stabilit în funcție de numărul de angajați, dar și în funcție de numărul de recipiente solicitate pe baza numărului de angajați, fiind impuse praguri minime. Spre exemplu, pragul minim pentru firmele cu cel mult cinci angajați va fi de 31,82 de lei lunar, La firmele cu un număr cuprins între șase și zece angajați, valoarea pachetului de bază minim este de 63,65 de lei, iar pentru firmele peste zece angajați – minim 127,30 de lei.

Noul regulament este supus dezbaterii publice, urmând a fi pus pe ordinea de zi a Consiliului local fie în ședința din aprilie fie, cel mai târziu, în cea din luna mai. Sibienii care au propuneri sau sugestii sunt invitați să le transmită în atenția Primăriei municipiului Sibiu. Descarcă de aici proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei de salubrizare in municipiul Sibiu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim

Comentarii

comentarii

38 opinii

 1. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Andi

  Ba desteptilor cum luati voi gunoiul menajer de 2 ori pe luna vara??? Numai bani vreti si noi sa stam cu imputiciunea in curte. Conducere de nesimtiti la primarie care accepta jegosii astia de la soma.

 2. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  SilviuP

  Se scumpeste cu 1,51 lei pe luna? NU. Se scumpeste cu 7,51 de lei. Pana acum se ridica pubela neagra de 4 ori pe luna. Acum se ridica doar de 2 ori pe luna. Am putea spune ca, deja, datorita acestui lucru, s-a dublat taxa. Daca am nevoie sa mi se ridice pubela de 4 ori pe luna trebuie sa platesc suplimentar cate 3 lei pentru cele 2 ridicari suplimentare ceea ce inseamna ca platesc 1,51 + 6 lei = 7,51 de lei, adica aproape dublu decat platesc acum. Si, culmea, mai si pierdem o gramada de timp sa selectam gunoiul.

  • Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

 3. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Anonymus

  adica altfel spus tot cei de la case trag ponoasele iar cei de la bloc sunt avantajati ca si pana acum…
  de ce nu faceti altfel: nu mai ridicati containerele in care nu sunt selectate deseurile sau sunt gresit slectate si puneti asociatia de locatari (sau casa respectiva) sa resorteze gunoaiele…
  suplimentar introducerea unei taxe de pet de cel putin 50 de bani/pet respectiv pe sticla va face ca deseurile de plastic sa dispara aproape complet (cei care aduna asa ceva vor cauta si in gaura de sarpe pet-uri si sticle). astfel de automate ar trebui amplasate in fecare magazin cum este in strainatate.
  cate despre frecventa cu ca re vor ridica containerele mi se pare nerealista chiar si la case pentru deseurile reciclabile avand in vedere multitudinea de ambalaje pe care le folosim zilnic de la mancare la buni de larg consum.

  • Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

   GicaContra

   Nu, cei de la bloc, care sunt de buna credinta sicare colecteaza selectiv sunt cei mai dezavantajati. Avantajati sunt doar nesimtitii ca platesc restul pentru ei. Eu reciclez de foarte mult timp fara “sa mi se dea” nimic la schimb. Acum va trebui sa platesc amenzi pentru toti nesimtitii sau mai o alternativa foarte “convenabila”, sa fac drumuri lungi si dese la nu stiu ce puncte si de 2 ori pe an sa mai fac drumuri si pe la primarie sa stau la coada sa dau dovada ca nu-s nesimtit.

   Sau ce ne facem cu cei de la case care vin si arunca la pubelele de la blocuri, ca sa nu plateasca mai mult? Sunt ferm convins ca nu-i doare nici la 3m distanta de reciclare si arunca totul la gramada, ca doar nu platesc ei amenzi.

 4. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Irina

  Cred ca primul exemplu, cel cu cu familia de 3 persoane care locuieste la casa este gresit. Conform celor descrise mai sus, penalitatea ar trebui sa fie de 6 lei, nu de 36 ron, pentru ca se face doar o singura ridicare in plus, nu 6. 2 ridicari pentru deseurile reciclabile sunt incluse in pachetul de baza….
  Oricum, o sa fie adevarata debandada totala si nu cred ca aceasta solutie o sa ii faca pe oameni mai respansabili si mai atenti cu reciclarea deseurilor, ci mai degraba o sa ii faca sa gasesca solutii pentru inselarea sistemului.

  • Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

   Traian Deleanu

   Traian Deleanu

   |Author

   Am scris că penalizarea ar fi de 36 de lei, deoarece am precizat faptul că e vorba de câte o descărcare suplimentară în fiecare lună a semestrului (deci șase ridicări suplimentare în total).

 5. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Sisif

  De ce spuneti ca sunt avantajati cei de la bloc? Macar la casa aveti controlul asupra pubelelor, noi la bloc vom fi penalizati pentru vecini care nu sorteaza! Plus, oricine poate arunca gunoi la platformele publice, pot sa vina masini si sa descarce saci intregi de gunoi, cine o sa supravegheze? Sa nu mai zic de parterele comerciale, pe aia cine ii verifica? Platim pentru ca aia de la magazin umplu o pubele cu 3-4 lazi goale?

 6. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  dd

  O scumpire semnificativa mascata cu o scuza ecologica si un sistem foarte complicat care nu va functiona! Frustrant! Explicatia lui Silviu de mai sus e mai mult decat clara!

 7. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Eu, sibianul

  Scump si cu o gramada de conditii greu de pus in practica (si destul de alambicate, imi pare…), cand, de fapt, Soma este prima care nu respecta multe dintre reguli… apoi, vezi Doamne, locuitorul la bloc va fi penalizat daca nu sorteaza corespunzator, dar pe cei din zonele de case, care vin noaptea si arunca te miri ce si unde, cine-i penalizeaza (sa nu-mi spuneti ca trebuie sa-i urmaresc eu, pentru ca nu sunt incadrat nici la Soma, nici la comunitari…)?

 8. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Octavian

  Platim mai mult si “umblam” si mai mult prin gunoaie… Am ajuns contribuabili-gunoieri ! iar unii fac bani pe seama asta…urat, mizera treaba…

 9. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  dancp2

  PENIBIL PENIBIL PENIBIL
  schimbati firma! aspirator de bani dela sibieni!
  e drept ca firma e in cercul pdlist turcan cimpan?(asta se aude prin sibiu)
  eu nu mai PATESC ce imi faceti?imi luati bicicleta?PENIBILI

 10. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

 11. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

 12. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Porfir Radauteanu

  Foarte bine! In sfarsit o actiune care ar mai putea goli orasul de sturionii veniti in sus pe Olt. In general nu au bani sa treaca strada, acuma poate s-o schimba ceva si o fi mai mult aer si la noi

 13. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  matei

  un alt sistem aiurit care tot nu va functiona!

  ce fac, imi pun gardian la platforma de gunoi ca sa nu vina vecinul din blocul de vis a vis si sa imi incarce factura? ii iau gitul sau fug daca vine handralaul sa arunce in containerul meu? le incui cu lacat sau le pun interfon, camera de supraveghere si cod de acces?

  nu mai bine puneti naibii un impozit de gunoi pentru fiecare locuitor al sibiului si impartiti la toti locuitorii pretul total? practic toti genereaza gunoi, un om (cu mici exceptii) genereaza cam aceeasi cantitate de gunoi zilnic, iar cei care genereaza mai mult nu il vor mai arunca aiurea pe domeniul public.

  pur si simplu prin acest sistem Sibiul va fi ingropat in gunoaie abandonate aiurea pe domeniul public in saci de nylon.

  asa ii puteti responsabiliza pe toti, daca vor sa plateasca mai putin vor recicla!

 14. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

 15. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Doar un alt aspect

  Vad doua comentarii referitoare la “cei care nu stau la bloc” sau “cei care vin cu masina” si arunca gunoiul in punelele de pe platforele publice. Eu administrez un magazin al cărui spatiu comercial(la parter de bloc) nu are loc pentru un tomberon drerpt urmare sunt nevoit sa arunc acest gunoi in acelasi loc cu locatarii de la etaj si asa fac majoritatea( cel putin alti 7 vecini 100% asa fac).asa ca va rog sa nu va mai mirați atunci cand vedeti ca vine cineva cu masina si lasa 1-2 saci cu gunoi caci, plătim pentru salubritate pret de persoana juridica luna de luna

 16. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  turnisorean

  vorba lui Andi, cum sa tii vara gunoiul rezidual 2 saptamani in container ??
  asta in ideea in care nu vrei sa platesti nicicum dublu asa din senin, ca i s-a nazarit primaritei geniale sa dubleze costul.
  Daca la o saptamana arunc sa zic in medie 20kg de gunoi rezidual , la 2 sapt o sa arunc 40 kg.
  La final tot atata gunoi ajunge la groapa de gunoi. Doar ca astfel cu ajutorul primariei geniale SB o sa avem o minibomba bilogica fiecare in containerul lui negru.

 17. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Heinz Guderian.

  In urma cu vreo 4 ani am participat la o consultare publica cu cei de la Adi Eco pe tema salubrizarii. Inca de atunci, nu numai eu, am atras atentia ca se arunca o povara in carca cetateanului, pretul salubrizarii se va dubla iar selectarea o vor face tot cetatenii . Nu s-o luat in considerare ca de pe urma selectarii se obtin niste venituri care nu se vad nicaieri. Nu ne-a bagat nimeni in seama .

  Consider ca pentru haosul din salubrizare sunt mai multi vinovati:
  In principal D-na Iordanescu apoi Conducerea Cj si in final Primarita Astrid Fodor. Suntem mai catolici decat Papa, credeti ca la Botosani, Ialomita isi permite vreo autoritate sa dubleze pretul salubrizarii?

 18. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

 19. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  • Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

   Crina

   Exaltarea se trage de la faptul ca nu se va mai putea fura! Adica : sunt nenumarate familii care se declara(ptr plata) la Soma cu cate o persoana, dar de fapt sunt in familie cate 3 sau 4 sau 5 sau 6. Se practica aceasta tactica atat la case, cat si la blocuri ! Ia sa se faca de catre Soma o verificare : cate persoane locuiesc la o casa/apartament! Din cauza celor care nu se declara cu toate persoanele,acum vom suferii toti !

 20. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  nelu

  o tampenie !!! stau la casa, selectez tot, in tomberonul negru intr-o saptamana arunc o singura punga de gunoi de 20 litri, daca mi -se ridica tomberoul in fiecare saptamana voi platii ca pe unul plin ??? daca da atunci voi face tot posibilul sa-l umplu, nu voi fii taxat pe kg. alta prostie, toate produsele sunt ambalate in plastic, am toate sansele ca intr-o spatamana sa umplu un tomberon de plastice, suntem 4 persoane in familie, deci voi fii taxat suplimentar si obligat sa cumpar mai putin. cine va obliga sa aruncati iarba taiata si crengile la gunoi, transformatile in gunoi in gradina

 21. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  rem

  Ce se intampla cu cei care au achitat deja pe tot anul taxa de salubrizare???? Trebuie sa scoatem bani din nou din buzunar? Daca e necesara schimbarea , macar sa fie facuta de la inceputul anului viitor! De cate ori vor bani mai multi vor mari costul serviciului? E ca si cum iti cumperi bilet de tren iar la mijlocul calatoriei vine controlorul si iti spune ca trebuie sa mai platesti in plus caca vrei sa mergi pana la destinatia pana la care ai platit la caserie!

  • Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

   zorro

   aveti dreptate! daca vor fi marite tarifele asa cum ziceti eu voi angaja un avocat si voi actiona in judecata. Voi initia constituirea unei asociatii anti ADIECO si vom cere desfiintarea prin hotarare judecatoreasca

 22. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  GicaContra

  Legat de gunoiul de pe strazi (ca am vazut multe mentionari despre asta), ar trebui marite semnificativ amenzile pentru cei care arunca aiurea si ar mai trebui ca acei comunitari puturosi pe care nu-i vad decat sa se plimbe printre masini sa dea amenzi, ar trebui sa-si miste fundurile printre cartiere si sa urmareasca bunul mers al comunitatii (ca de aia le zice comunitari, nu parcangii) si sa dea amenzi celor care arunca gunoiul unde a terminat de mancat (sau de fumat in cazul fumatorilor).

  Legat de pubele, pe langa cele mentionate ca raspuns la Anonymus, as propune sa se puna camere la fiecare zona de pubele dintre blocuri, astfel ar putea fi depistat mai usor daca vin locuitori de case cu masini si arunca gunoaiele la blocuri si in unele cazuri s-ar putea depista si cine nu colecteaza selectiv.

  • Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

   Anonymus

   inainte existau politistii de cartier numiti si “sectoristi” care patrulau mereu prin cartierul de care apartineau si se asigurau ca nu exista probleme si in acelasi timp vedeau si problemele care exista si anuntau rapid la sediul central si se luau masuri. Acum insa vorba ta, doar niste burtosi care se plimba cu masina si cand le dai telefon sa ii anunti de o problema te ia ca sa stai acolo sa vina echipajul ca altfel nu pot constata (zapada aruncata in strada si masinile parcate aiurea). Ma mir ca nu iti spun sa le rezolvi tu problema, sa le prinzi si hotul sau chiar sa ridici masinile ca doar ei numai salariul mare trebuie sa il incaseze…

 23. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  ADIECO, SOMA,CJ SIBIU PRIMARIA SIBIU

  Cel mai bun lucru la platformele dintre blocuri. Trebuie închise (cusca) si doar cei arondați acolo să poată avea acces, plus camere. In acest moment platformele sunt adevarate toalete publice.

 24. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  EU

  Marirea tarifului se datoreaza celor care nu se declara cu numarul real de persoane care locuiesc la o adresa! Platesc la Soma contravaloarea aferenta unei singure persoane, cand ei de fapt locuiesc la adresa mult mai multi. Pe ei sa ii trageti la raspundere, nu pe Soma!

 25. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  gicu

  Intreb si eu…..

  La blocuri – cine sta sa verifice inregistrarile de pe camere timp de o luna ?!? – Ora cu ora, minut, cu minut ? Sa vada cine a aruncat, ce a aruncat si daca masina X, apartine asociatiei de locatari, sau nu ? Cine are acest TIMP la dispozitie ?

  La case – ex. copil/copii mici pampers, plin cu….. 5,6-7 buc/zi x nr de copii – pe perioada calda, ridicat la 2 saptamani ? pai nu va imaginati ce mirosuri sunt acolo ?

  La platforme tomberoane sticle/cartoane (am 2 in fata casei) PERMANENT e gunoi aruncat langa recipiente, NU in recipiente, in tomberonul de sticla (incap numai sticle) , nu incap geamuri de casa/masina, cabine de dus, etc…omul le pune langa. Cutiile de carton, multi nu au bunul simt de a le impacheta si a le introduce in tomberon, le lasa LANGA. Cand vin cei de la colectare, aduna in mare, ce se poate, setul gunoaielor sunt permanent acolo ! Cioburi, resturi, etc…..

  Concluzia mea -> BATAIE DE JOC ! (pe banii mei/nostrii, evident)

 26. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Popa D.

  Eu locuiesc la bloc ( zona Resita ). Astazi mergand la ghenele comune, tocmai am dat nas in nas cu un domn ce venise cu masina ( locuia in zona de case a cartierului ) burdusita cu saci cu gunoaie . Intentiona sa le arunce la containerele arondate blocurilor.Sunt tare curioasa cum o sa se stopeze acest FENOMEN ( des intalnit ) altfel , noi locuitorii de la bloc o sa fim luna de luna penalizati pentru depasirea normei de gunoi si nerespectare triajului gunoaielor. Poate doar sa plase un gardian iar noi sa avem legitimatii speciala de intrat la ghene. CE PROSTIE !!!!

 27. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Mi se pare absolut normal. Cei care isi selecteaza gunoiul trebuie pedepsiti si pusi pe drumuri. Propun sa faca si gaurile la tomberoane mai mici, sa incapa doar un pai maxim doua. In felul asta sigur vor putea sa dubleze/tripleze taxa.

 28. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Viorel

  Daca tot se face sub tutela Primariei, atunci se poata verifica numarul real al persoanelor care arunca gunoiul. Va fi de fapt ca la impozit, per total, pentru ca orice persoana genereaza gunoi.
  Atunci fiecare ar putea arunca gunoiul la orice platforma de gunoi din oras, pentru ca ar fi prins in baza de plata.
  Cat despre sortarea corecta, aici vor mai fi probleme multi ani de acum inainte, propun sa se faca mai multe campanii de informare, poate si pe la asociatiile de locatari, panouri mari si vizibile la fiecare punct de colectare, cu informatiile legate de sortare, eventual cu un desen cum sa compacteze peturile de ex. Pubelele sa aibe inscriptionate clar pe ele care e pentru sticla, care pentru plastic si metal, etc (pentru ca pe unele s-au sters etichetele). Oricum gurile celor pentru sticla sunt mici, iar cele de plastic sau cele de carton mai tot timpul sunt inversate si ametite de oameni.
  Sunt si oameni batrani l ablocuri, care nu stiu de unde sa-si ia informatiile si nici cultura selectiva nu prea au de unde sa aibe.
  Cum am zis, panouri mari langa fiecare,

Lasă un răspuns către ADIECO, SOMA,CJ SIBIU PRIMARIA SIBIU Anulează răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Turnul Sfatului Online
 • Sibiu
 • Contact