X
masini-de-gunoi-colectare-selectiva-soma-11

Sibienii vor plăti pentru cât gunoi aruncă de la 1 iunie. Sistemul de colectare selectivă se modifică radical

Din prima zi a lunii viitoare va intra în vigoare un nou regulament în ceea ce privește taxarea serviciilor de ridicare și transport, precum și de sortare a deșeurilor pentru locuitorii din municipiul Sibiu. Faptul că taxa specială de salubrizare crește de la 7,89 la 9,50 lei de persoană este, de fapt, printre cele mai mici modificări ale sistemului de colectare selectivă.

Lansat în dezbatere publică în cursul lunii martie a acestui an, noul Regulament de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Sibiu va fi supus dezbaterii și votului consilierilor locali ai orașului în cursul zilei de joi, săptămâna aceasta. Odată adoptat, noul Regulament intră în vigoare de la 1 iunie 2019 și va modifica semnificativ modul în care își vor plăti taxele de salubrizare toți cei care locuiesc în cele aproape 17.000 de case și peste 19.000 de apartamente din municipiul Sibiu.

Noul regulament vine ca urmare a modificărilor impuse prin modificarea legislației naționale în domeniu, care obligă autoritățile locale să implementeze până cel mai târziu la data de 30 iunie 2019 așa-numitul instrument economic “plătește pentru cât arunci“. Rolul acestui instrument este cel de a stimula cetățenii să sorteze selectiv deșeurile (pe categoriile hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodegradabil și rezidual), astfel încât la finele anului viitor să fie atins un procent de reutilizare și reciclare de 50% din masa totală de deșeuri generate.

Pachetul de bază. Situația celor care locuiesc la case

Noul regulament – adoptat deja de alte localități din județul Sibiu – introduce conceptul de “pachet de servicii de salubrizare de bază“. Asta înseamnă că fiecare familie din oraș, la fel ca fiecare societate comercială, va plăti pentru un anumit număr de ridicări lunare ale deșeurilor reciclabile și biodegradabile (ridicarea deșeurilor reciclabile este gratuită). Numărul de ridicări inclus în acest pachet de bază diferă în funcție de numărul membrilor familiei sau al celor care locuiesc la o anumită adresă.

Pentru familiile cu cel mult două persoane, care locuiesc la casă, pachetul de bază presupune ridicarea deșeurilor reziduale de două ori pe lună. Pentru familiile cu trei, patru sau cinci persoane, numărul de ridicări lunare incluse în pachetul de bază este de trei, iar pentru familiile cu peste cinci persoane – patru.

Monitorizarea numărului de ridicări se face automat, pe baza unui sistem digitalizat: recipientele pentru deșeurile reziduale (cele negre) au fost dotate cu cip-uri. Acestea “memorează“ adresa la care este folosit recipientul, iar la fiecare descărcare un scaner (cititor de date) amplasat pe “gunoiere“ va înregistra efectuarea acestei operațiuni și o va transmite automat într-o bază de date centralizată.

Dacă pe parcursul unei luni, o familie sau locuitorii unui imobil generează mai mult gunoi și, prin urmare, este nevoie de mai multe descărcări lunare decât cele incluse în pachetul de bază, aceste descărcări suplimentare vor fi efectuate și vor trebui plătite la regularizarea care va fi efectuată de două ori pe an.

Descărcările suplimentare vor fi taxate cu trei lei în cazul pubelelor negre de 120 de litri, respectiv șase lei pentru recipientele deșeurilor reziduale cu o capacitate de 240 de litri. Sumele aferente descărcărilor suplimentare vor trebui achitate după regularizările care vor fi efectuate semestrial. “Utilizatorii pot alege săptămâna din lună în care prezintă la ridicare pubela pentru deșeuri reziduale, fără ca acest lucru să genereze costuri suplimentare, atât timp cât numărul de ridicări nu îl depășește pe cel prevăzut de PSSB pentru structura familială declarată“, se arată în noul regulament ce va fi adoptat joi.

Exemplu: o familie cu trei persoane, care locuiește la casă, va plăti, lunar, o taxă de salubrizare de 28,5 lei. Pentru acești bani, va beneficia de trei ridicări lunare a deșeurilor reziduale, patru ridicări lunare a deșeurilor biodegradabile (în perioada noiembrie – februarie, această frecvență se reduce la două ridicări lunare), de două ridicări lunare ale deșeurilor de plastic și metal și o ridicare lunară a deșeurilor de hârtie și carton.
Dacă în fiecare lună, la poartă a fost scos recipientul de 240 de litri pentru deșeuri reciclabile de câte trei ori, la final de semestru, după regularizare, va trebui să mai achite pe lângă cei 28,5 lei plătiți lunar, alți 36 de lei (șase lei x șase ridicări suplimentare).

De remarcat faptul că în categoria sibienilor de la case nu intră automat și cei care locuiesc în condominii, adică în casele cu mai multe apartamente și care împart aceeași curte comună. Sibienii din condominii unde spațiul nu permite amplasarea de recipiente individuale sunt asimilați celor care locuiesc la bloc.

Toate recipientele de pe platormele publice vor fi dotate cu cip-uri

Toate recipientele de pe platormele publice vor fi dotate cu cip-uri

Pachetul de bază. Situația celor care locuiesc la bloc

Dacă în cazul sibienilor care locuiesc la case, principiul “plătește pentru cât arunci“ poate fi aplicat mai ușor, pentru cei de la blocuri situația este un pic mai complicată. În acest caz, fiecare apartament (implicit și locuitorii acestuia) va fi arondat câte unei platforme publice. Sibienii vor afla cărei platforme publice sunt arondați prin intermediul asociațiilor de proprietari și de la reprezentanții operatorului de salubrizare (Soma).

Pe respectivele platforme publice va fi recalculat numărul necesar de recipiente pentru deșeurile reciclabile în funcție de numărul de locuitori arondat. “Dimensionarea recipientelor amplasate pe platforme se face în funcție de indicele de generare al municipiului Sibiu (0,66 kg/locuitor/zi) și de numărul de locuitori arondați la respectiva platformă, precum și în funcție de indicatorii de performanță ai colectării selective la nivelul SMID (Sistemul de management integrat al deșeurilor) Sibiu“, se arată în regulamentul ce urmează a fi adoptat.

Totodată, pe platformele publice vor mai fi amplasate și recipiente suplimentare destinate deșeurilor reciclabile. Acestea vor fi marcate distinct cu mesajul “Atenție! Volum rezidual excesiv! Cost suplimentar!“. Numărul de recipiente amplasate suplimentar va fi de unu (acolo unde există deja cel mult trei) sau de două (pe platformele unde există mai mult de trei recipiente pentru deșeurile reziduale).

“Toate recipientele amplasate pe platformele publice vor fi echipate cu RFID tag-uri (cip-urile de identificate – n.r.) distincte, care vor transmite tipul de recipient și adresa la care se află“,  conform proiectului de Regulament de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Sibiu 

În pachetul serviciilor de bază, ridicarea recipientelor destinate deșeurilor reziduale de pe platformele publice va fi realizată o dată la două zile. Cu această ocazie, reprezentanții societății de colectare și transport (Soma în acest moment) vor verifica și recipientele suplimentare, a căror golire se va realiza “doar dacă acestea conțin deșeuri cu un grad de umplere de minim 80%, contra unui cost de 28 de lei/container/golire“.

Și, la fel ca pentru cei de la case, descărcările suplimentare vor trebui plătite după regularizările semestriale.

Frecvență în teste

Regulamentul propus de Primăria Sibiu intră în contradicție cu situația actuală. În acest moment, deșeurile reziduale de pe platformele publice sunt ridicate zilnic, iar deșeurile reciclabile – o dată la trei zile. Noul regulament supus consultării publice, propune ca deșeurile reziduale de pe platformele publice să mai fie ridicate doar o dată la două zile, iar cele reciclabile – doar o dată pe săptămână. Pe perioada sezonului cald (1 iunie – 30 septembrie) deșeurile biodegradabile vor fi ridicate zilnic, “în vederea prevenirii răspândirii mirosurilor“.
Potrivit reprezentanților Primăriei Sibiu, în cazul în care se va observa că această frecvență este prea mică, calendarul ridicărilor va fi modificat. “Toate aceste colectări vor fi efectuate de către autocompactoare diferite, monitorizate digital pentru prevenirea amestecării fracțiilor și inscripționate distinct pe părțile laterale ale acestora“, se arată în propunerea de regulament.

Cei care nu respectă regulile vor trebui să plătească dublul prețului normal pentru ridicarea deșeurilor reziduale

Cei care nu respectă regulile vor trebui să plătească dublul prețului normal pentru ridicarea deșeurilor reziduale

Cei care vor încerca să “fenteze“ sistemul plătesc dublu

Potrivit noului regulament, vor exista și controlori de traseu care vor face verificări inopinate asupra conținutului pubelelor destinate deșeurilor reciclabile și a celor biodegradabile, pentru a verifica dacă sortarea a fost făcută în mod corect. Dacă sibienii care locuiesc la case nu au sortat în mod corect ori au încercat să scape de deșeurile reziduale ascunzându-le în recipientele pentru deșeuri reciclabile, controlorii de traseu vor aplica un sticker pe respectivele recipiente, sticker care va avea înscris motivul pentru care respectivele pubele nu sunt ridicate. “În acest caz, utilizatorul are două alternative: a) selectează corespunzător deșeurile în vederea unei ridicări ulterioare a respective fracții de deșeu sau b) predă recipientul ca deșeu rezidual la următoarea zi de colectare pentru acest tip de deșeuri, la cost dublu față de cel al ridicărilor suplimentare, indiferent câte colectări ale pubelei reziduale au avut loc în luna respectivă“, se arată în regulament.

Prin urmare, sibienii care locuiesc la casă și nu sortează corect deșeurile vor trebui să plătească suplimentar șase lei (respectiv 12 lei pentru cei care au recipiente de 240 de litri), pentru fiecare pubelă de deșeuri reciclabile sau biodegradabile nesortate corect.

În cazul celor care locuiesc la blocuri, penalizarea este de 56 de lei pentru fiecare recipient de câte 1.100 de litri destinat reciclabilelor sau biodegradabilului și în care deșeurile nu au fost sortate în mod corect. “Costurile suplimentare și penalizatoare vor fi împărțite în mod egal utilizatorilor (proprietarilor apartamentelor) arondați la respectiva platformă publică, cu ocazia regularizării semestriale a taxei de salubrizare, raportat la numărul de persoane“.

“Suplimentar, comisiile de control vor putea aplica sancțiuni pentru nerespectarea obligației de colectare selectivă a deșeurilor, în conformitate cu Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Sibiu și cu legislația în vigoare“, proiect de hotărâre privind taxa de salubrizare

Alternativa celor de la bloc: “Reciclează activ“

Deoarece în cazul celor care locuiesc la bloc este extrem de dificil de urmărit cine respectă sau nu regulile sortării deșeurilor, sibienii din locuințele colective vor fi penalizați “la pachet“ dacă sortarea nu este corect realizată (adică dacă biodegradabilul sau reciclabilele nu sunt corect sortate și sunt ridicate drept deșeuri reziduale, contra unei taxe penalizatoare de 56 de lei/recipient care va fi plătită, în mod egal, de toți cei arondați respective platforme publice).

În acest context, cei care vor să nu mai fie penalizați laolaltă cu vecinii lor pentru nerespectarea regulilor de sortare a deșeurilor vor putea să își ducă singuri deșeurile reciclabile la opt puncte de colectare ce urmează a fi amenajate de Primăria Sibiu. Alternativ, aceste deșeuri reciclabile vor putea fi duse și la un colector autorizat. Fie că își duc deșeurile reciclabile la punctele de colectare amenajate de Primărie, fie le duc la colectorii autorizați, sibienii vor trebui să primească o dovadă a predării acestor deșeuri, dovadă care trebuie de două ori pe an prezentată reprezentanților Primăriei. “Nedepunerea dovezii menționate până la sfârșitul semestrului pentru care se face regularizarea va duce la imposibilitatea integrării utilizatorului respectiv în programul «reciclează activ». În situația în care pentru una sau mai multe luni utilizatorul nu face dovada predării deșeurilor, programul nu va fi aplicat pentru luna/lunile respective“, prevede propunerea de regulament.

Firmele

În fine, noul regulament schimbă și sistemul de taxare a firmelor din Sibiu. În cazul acestora, PSSB este stabilit în funcție de numărul de angajați, dar și în funcție de numărul de recipiente solicitate pe baza numărului de angajați, fiind impuse praguri minime. Spre exemplu, pragul minim pentru firmele cu cel mult cinci angajați va fi de 31,82 de lei lunar, La firmele cu un număr cuprins între șase și zece angajați, valoarea pachetului de bază minim este de 63,65 de lei, iar pentru firmele peste zece angajați – minim 127,30 de lei.

Noul sistem “Plătește pentru cât arunci“ va fi implementat în toate localitățile din județul Sibiu. Diferențe față de situația locuitorilor din municipiul Sibiu vor fi doar în ceea ce privește cuantumul taxei speciale de salubrizare și, respectiv, a recipientelor de colectare selectivă distribuite locuitorilor din zonele rurale și urbane.

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim

Comentarii

comentarii

41 opinii

 1. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Mihai

  Ok dar pentru cei care lasa mizeria de la patrupede pe aleile dintre blocuri pe cand niste taxe sau amenzi? Ne-am saturat de slalom printre “noroace” e bataie de joc din partea acestor asa zisi iubitori de animale!

 2. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  "Gaurica mai larga" :))

  Vor colectare selectiva sa schimbe si pubelele!!
  Au o “gaurica” pubelele pentru colectarea de plastic si hartie de trebuie sa stai o jumate de ora sa pregatesti, plus e neigienic sa atingi infectul ala de cauciu!
  Sa fie sanatosi daca nu!! Cu colectarea lor!!

  • Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

   LaFlemme

   Si totusi sunt foarte multi care reusesc sa selecteze si sa introduca deseurile de hartie, plastic si sticla prin “gauricile alea mici”. Problema e ca daca aduci pubele cu gaurici mari o sa se gaseasca destepti care sa arunce gunoi menajer sau biodegradabil direct in cel de hartie, atfel contaminand toata pubela. Gaurica e facuta asa cu un scop.

 3. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  2cents

  O mare bataie de joc pentru cei care locuiesc la bloc. La noi cel putin mereu vin cei de la case si nu numai si arunca tot felul pe unde la vine, nu ii intereseaza in ce container. Acum cateva saptamani am avut chiar o autoutilitara cu numere de Polonia din care niste baieti descurcareti descarcau rapid saci cu moloz in containerele noastre.
  Multumim primariei ca se gandeste la noi cei de la bloc. Se gandeste doar cum sa ne ia banii

 4. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Iooo

  “vor putea să își ducă singuri deșeurile reciclabile la opt puncte de colectare ce urmează a fi amenajate de Primăria Sibiu.”
  Ce inseamna ulterior? Vor fi amenajate anul acesta? Anul viitor? peste 4 ani?
  Ar fi fost ideal sa avem un termen. Poate reveniti cu actualizare dupa ce se stie clar.
  Sa inteleg ca lunar trebuie sa predau deseurile reciclabile si sa predau dovada de doua ori pe an. Daca noua reglementare intra in vigoare de la 1 iunie, pana cand pot sa anunt ca doresc sa-mi duc reciclabilele singur la punctele de colectare?
  Cred ca mai sunt ceva lucruri de clarifiacat si multi alti useri o sa puna multe alte intrebari.

 5. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Marius

  Și care ne sunt beneficiile? Cost mărit, obligația de sortare din care unii produc bani, penalizari daca nu. Niciun beneficiu pentru client…o mare bila neagra pentru primărie, sorry.

 6. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

 7. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  un turnisorean

  Primaria SB incearca sa justifice MARIREA NEJUSTIFICATA a pretului si concomitent scaderea frecventei de ridicare prin “modificarea legislatiei nationale in domeniu”.
  E specificat in legislatia nationala un pret minim ?? cum justificati saltul de 20% coroborat cu scadarea frecventei ridicarii gunoiului ??
  E specificat in legislatia nationala pt pachetul standard ridicarea la doar 2 saptamani ?? As baga mana in foc ca nu.

 8. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Popa

  Eu cred ca nu se constientizeaza dezastrul care ne asteapta. In primul rand te vei trezi la sfarsit de an ca ai de plata sume pe care tu habar nu ai ca le datorezi. Din nou va ajunge gunoiul prin paduri si marginea orasului. Cum demonstreaza un proprietar ca este corect?! Angajatii SOMA, cei care colecteaza pot bifa ce vor ei. Cine ii controleaza pe ei? SOMA primeste amenda pentru ca nu sunt pubele corespunzatoare?

 9. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  NU MAI POT CU ASTIA !!!

  Inainte plateam tot atat si nu sortam nimic !!! Erau oameni platiti care sortau gunoiul la groapa pe banda iar acum ca il sortez eu si nu mai trebuie astia sa angajeze oameni platesc tot atat ???? De ce nu imi dau inapoi contravaloarea la plasticul sortat de mine…sau metal…sau biodegradabile , in loc sa imi ia si mai multi bani pe luna ? Din biodegradabile se face compost….care e vandut ….. plasticul….se compacteaza si se vinde la reciclat…metalul se compacteaza si se vinde la reciclat ….la fel si hartia ……aceste “gunoaie” sunt valorificate de ei pe bani frumosi si tot nu ii satura Dumnezeu. Cand o sa ne intelegem oameni buni ca astia isi bat joc de noi ? Toate astea sunt ca nu stiu ce patron moldovean sa isi ia un Lamborghini mai nou pe banii sibienilor….PROPUN MITING IN FATA PRIMARIEI !!!

 10. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  PamPam

  De ce platim gunoiul mai scump ca in Germania si Franta ??? Avem oare aceleasi conditii si salarii ca ei ? Mai pupa Astrid si Forumul votul meu cand o zbura pubela galbena ……

 11. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Una

  Poi nu mai bine vand pungi de gunoi de plastic (de diferite dimensiuni, una pt plastic, alta pt menajer si container comun doar pt sticla) si cumparam punga de la magazin cu bani care ajung la Soma de ex? Asa nu le mai trebuie pubele ca e numai o pubela peste tot si amenda o dau individual daca nu se recicleaza corect (gasesc ei o factura ceva in gunoiul respectiv iar daca nu oricum e mai putina, mai usoara si mai ales mai putin riscanta o munca de sortare finala decat a celor care lucreaza acum efectiv in gunoi in remorca masinilor de gunoi sa goleasca zilnic containere). Ar fi mult mai elegant si cu venituri sigure, fara amenzi colective ce nu se pot verifica, fara scandal, pozitiv, orientat spre solutii, nu pe probleme!!!

 12. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Un sibian revoltat

  Practic pe sibienii ce locuiesc la casa si selecteaza si arunca 100% corect (lucru ce poate fi verificat de SOMA in amanunt la containerele scoase in fata portii) ii amendati brusc cu 20% in plus pt ca colecteaza selectiv si le reduceti ridicarile de rezidual la 2 / luna. Total ilogic si nejustificat!
  Ce urmeaza la anul d-na Fodor si d-lor consilieri?? O alta marire de 20% sau poate 40% si reducerea ridicarilor la una /luna ??

  • Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

   cetatean

   corect !! revin cu un comentariu mai vechi
   nu inteleg cum vine asta: ” sa plătesc pentru cât arunc” ? stau la casa selectez gunoiul, in tomberonul negru arunc la saptamana o punga de 30 litri, cam un sfert de tomberon, daca las tine 2 saptamani ar face viermi, daca il ridica in fiecare saptaman voi fii taxat ca tomberon plin, deci unde sunt taxat cat arunc ?? de ce nu sunt taxat la kilogram si nu frecventa cu care arunc ? firma va castiga mai mult din bani nostri, ne vor taxa pentru gunoiul pe care nul aruncam. inteleg ca trebuie sa reducem cantitatea de gunoi aruncata dar cantariti gunoiul !!!
   groapa de gunoi va taxeaza tot la frecventa cu care mergeti masina sau le cantareste ?? cat este tona de gunoi ???
   eu voi platii aproape dublu pe tomberon gol

 13. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Nemilosu

  Pot aparea abuzuri daca acestea nu sunt documentate video.
  La sistemul asta drastic, o sa apara iar pungile aruncate din masina pe Calea Surii Mici si la iesirea spre Agnita.

 14. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  dancp2

  iarasi taiati comentariu domnilor usristi de la TS
  ce nu va place?ca afirm ca asa se maresc preturile la gunoi?eo crima ?
  sau dreptul la opinie nu exista

 15. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  mi-e scîrbă

  Mă rog din tot sufletul si pun lumanari sa le dea bunul Dumnezeu atata noroc si aceeasi soarta ca la Dragnea, la toti cei care au inventat aceasta metoda de siluire a sibienilor.

 16. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

 17. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  da

  Treaba asta cu taxarea tuturor pt vecinii care nu sorteaza suna a pedeapsa colectiva. Din cate stiu e o incalcare a drepturilor omului.

  • Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

   dan

   Geneva Convention law on collective punishment?
   Article 33: Individual responsibility, collective penalties, pillage and reprisals. No protected person may be punished for an offense he or she has not personally committed. … Reprisals against protected persons and their property are prohibited.” Under the 1949 Geneva Conventions, collective punishment is a war crime.

 18. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Andreea

  O sa fie amuzant filajul de după perdele la blocuri și cântărirea ochiometrica a pungilor de gunoi ale vecinilor … probabil reclamațiile vor curge la asociații și la primărie. :) O sa fie tare interesantă ideea asta cu răspunderea colectivă :)))

 19. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Alina

  Pentru locatarii de la case verificarile facute de Soma sunt de-a dreptul idiotice.
  Refuza sa ridice containerele galbene ( destinate plasticului) daca in acestea se arunca zapada arificiala (aka policlorura de vinil!) Solutia lor a fost colectarea plasticului impreuna cu deseurile nereciclabile a doua zi…. degeaba incercam noi sa salvam planeta. La final tot asa se amesteca deseurile…
  P.S. trebuie ceva scoala si sa te faci gunoier!

  • Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

   cetatean

   zapada arificiala se recicleaza foarte greu !!! din pacate ei doresc doar plastic curat, spalat, eu daca merg la gratar si gasesc o sticla, 2, murdare de pamant aruncate de altii acum 2 saptaamni nu pot sa-l arunc la plastic, este considerat gunoi, sa vezi ce batai de cap vor avea bunici pe la tara cu plasticul, acum au primit tomberon galben,
   dar totusi cum ramane cu platesc cat arunc ??? poate trebuiau sa spun platesti de cate ori scoti tomberonul !!!

 20. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Bogdan M

  “Descărcările suplimentare vor fi taxate cu trei lei în cazul pubelelor negre de 120 de litri, respectiv șase lei pentru recipientele deșeurilor reziduale cu o capacitate de 240 de litri” -> cum naiba e asta “platesti pentru cat arunci” ne luam toti pubele de 240 litri si platim numa 3 lei…

  Logic rau regulamentul asta…

 21. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  nu se poate asa ceva

  Cazul unui abonat ce locuieste la casa: Pana acum platea 7,89 lei lunar.
  Acum in ipoteza fantasmagorica a primariei SB, daca doreste sa beneficeze de acelasi nr. de ridicari (pt ca deseurile reziduale sa nu se imputa vara daca stau doua saptamani) in loc de 7,89 trebuie sa plateasca: 9,5 lei+6 lei (2 ridicari taxate suplimentar) anume 15,50 lei.
  Diferenta de la 7,89 la 15,50 lei este de 96,5%. Cum poate justifica primaria o crestere de 96,5% ??
  Domnilor consilieri sper ca nu marsati la asemenea aberatii.

 22. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Republica Teleormăneană România

  Traducerea în varianta simplă este: la case se scumpește considerabil iar cei de la bloc o să plătească la grămadă inclusiv “diferențele” companiei Soma.
  0,66 kg/loc/zi nu ține cont de volumul celor 0,66 de kg deci e relativ la cheful Soma cât consideră, nu va putea nimeni să controleze accesul pe rampe astfel încât să nu se arunce gunoi taxabil de la unii la alții.
  În realitate e o scumpire cu 100% -> 200% prin niște condiții inacceptabil e sau nerealizabile!
  Oare primăria în interesul cui a “negociat” acest contract?
  Ceea ce face primăria e spoliere!

  • Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

   Rezilitati SOMA

   O manarie tipica a unei firme venite neavenite din MOLDOVA… Ce cauta astia in Sibiu ? Primaria ar trebui sa le rezilieze contractul acestor impostori cu apucaturi de PSD.

 23. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

 24. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Doar lacrimi

  In realitate este vorba despre un grup organizat de infractori care vor sa puna mana ieftin pe casele si terenurile batranilor. Cum ? Foarte simplu. Programul satanic prin care este organizata ridicarea gunoiului este imposibil de tinut minte de oamenii de varsta inaintata care sigur vor gresi de cateva ori intr=un an. Apoi vor fi amendati sau taxati fabulos, batraneii nu o sa aiba bani sa plateasca si vor fi executati silit. Pentru datorii de cateva sute de lei legea permite executarea imobiliara, adica vanzarea caselor si a terenurilot. Desigur ca noi sibienii de rand nu vom afla cand se face o licitatie, va fi doar pentru cei care trebuie sa stie. Acesta e planul malefic al calailor acestia

 25. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Marian Cionca

  Plateste pentru cat arunci cu abonamente? SERIOS? Asta e bataie de joc. Vrei sa platesti pe cat arunci faceti taxa / ridicare si corect ar fi taxa doar pe cel negru nu pe cel sortat ca voi valorificati carton plastic si metal iar cel bio de ce as plati cand e bioo si voi il aruncati pe camp. Da ok pe cel negru sunt dispus sa platesc.

 26. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

 27. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

 28. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Cititescu

  Am impresia ca afacerea cu SOMA a fost o gresala. Cine a fost cu ideea mariri pretului cu 20%, SOMA sau Primaria? Instrumentul economic (?!) “plateste cat arunci” seamana cu gaselnitele guvernului Dragnea de a stoarce bani din orice!
  Introducerea disciplinei in colectarea selectiva a deseurilor putea fi facuta mult mai sficient prin aplicarea de amenzi, nu prin marirea tarifelor!
  Modul in care e gandita noua reglementare e generator de conflicte. Locatarii din case individuale nu au containere/pubele pentru hartie si sticle, dar au deseuri vegetale care pot fi puse in saci alaturati containerului cu biodegadabile. Cum vor fi tratate acestea?

 29. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  gunoaie socialiste

  Lege tipica, facuta de partidul spagarilor delapidatori, PSD…. S-au gandit ei, cu geniul teodorovici si alti loseri ajunsi ministrii in guvernul hotilor, cum sa faaca sa ne mai de aniste tunuri ! Cum sa mareasca preturile la gunoaie… ca la mancare le-au ridicat deja, observam toti preturile prin magazine, comparative cu anii trecuti !!! S-au gandit pai… ce cumpara fraierii, trebuie sa si arunce…deci hai sa-i mai taxam si acolo. Tipica marsavie comunista….

  O alta ingrijorare ar fi… una veche DE CE in Sibiu, avem o firma de salubrizare din Bacau ?!?!?! Pai daca noi suntem sibieni, chiar nu se putea gasi o firma locala care sa ne adune gunoaiele ? Adicva sa vina o firma….care evident a venit impinsa politic de la bacau ?!?! Nu vi se pare ca e tot mai nasoala faza cu gunoiul de cand aceasta Soma a ajuns in Sibiu ?!?!!? ADICA E EVIDENT ! N-au ruinat destul Moldova, au venit cu firmele de tepari si peste noi ?

  Asta ar trebui sa faaca primaria, sa rezilieze contractul cu aceasta Soma si sa angajeze altii, pentru ca ….de cand au venit moldovenii, totul e mai scump, evident.

  • Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

   Gabi

   Este HCL 179/2019 data de consiliul local al primariei sibiu, cu litere mici.
   Nu este data de Bucuresti.
   In legea financtelor publice 273/2006 art.30 al. 6 unde legiuitorul a specificat expres că ,,Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective’’.

 30. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

 31. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  I.V.

  “Platesti cat arunci”? Vorbe …. nu locuieste nimeni la o adresa de apartament si esti obligat sa platesti taxa ptr. o persoana???? Deci platesti servicii de care nu beneficiezi .Drepturile cetatenilor sunt incalcate cu buna stiinta de catre asocierea SOMA cu Primaria Sibiu. Pana cand?

  • Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

 32. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Cosmin

  Sibienii care locuiesc la case și selectează corect sunt obligați să stea șă aștepte 4-5 spătămâni pentru ridicarea pubelelor albastre pentru hârtie și carton. In condițiile în carea majoritatea produselor de consum sunt ambalate în carton/hârtie ”specialiștii” SOMA au decis că e suficient să ridici pubele albastră o dată în 02 septembrie și următoarea dată în 14 octombrie. Ce ar trebui să facem? Să ne apucăm toți să ardem gunoaiele în curte ca să facă SOMA economie de bani? Sau să le băgăm la rezidual pentru a fi taxați suplimentar? Exact cum spunea cineva d emai sus, cei care selectează corect sunt taxați suplimentar. Domnul ”specialist în colectare deșeuri” Popa Marian să facă bine să mai vadă și de nevoile cetățenilor, nu doar de bunăstarea acționarilor SOMA

 33. Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Daca totusi doriti sa cititi comentariul, click aici

  Gabi

  Buna ziua,
  As dori sa stiu de ce trebuie platit 9.5 lei, adica pentru o persoana, in conditiile in care nu locuieste nimeni in apartament si nu am gunoi???

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Turnul Sfatului Online
 • Sibiu
 • Contact