X
directia generala asistenta sociala si de protectia copilului DGASPC (11)

Măsurile luate de DGASPC în contextul răspândirii virusului COVID19 în România

În contextul răspândirii virusului COVID19 în România, și ținând cont de Hotărârile emise de Comitetul Național pentru situații speciale de urgență, dar și de cele 15 recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii Coronavirusului, emise de Departamentul pentru Situații de urgență din cadrul M.A.I., DGASPC face publice o serie de măsuri ce vor fi luate de mâine, 14 martie. 

1. Evaluarea complexă a cazurilor noi- copii și adulți cu dizabilități- la sediile serviciilor din Sibiu, str. Bastionului nr. 6 și str. Spartacus nr. 2 se amână până la data încetării situației de risc de contaminare.
Documentele se vor transmite electronic de către persoanele adulte cu dizabilități la adresa de email secadulti.sibiu@gmail.com, și de către reprezentantul legal al copilului la adresa de email seccopiisibiu@gmail.com . Persoanele solicitante vor fi înștiințate telefonic sau pe email cu privire la data la care se va realiza evaluarea complexă, dată la care vor prezenta documentele prevăzute de lege, în original, necesare încadrării în grad de handicap.

2. Reevaluarea la termen, în funcție de data expirării certificatelor de handicap, pentru persoanele adulte încadrate în grad de handicap se va realiza pe bază de solicitare telefonică din partea persoanei adulte cu handicap la nr. de tel. 0269 218272, prin transmiterea documentelor in format electronic la adresa secadulti.sibiu@gmail.com sau prin predarea dosarelor la data stabilită conform programării telefonice, la sediul Serviciului de evaluare complexă adulți din Sibiu , Str. Spartacus nr. 2.
În situația prezentării fizice, accesul în sala de așteptare se va face în serii de maxim 2 persoane!

3. Reevaluarea la termen, în funcție de data expirării certificatelor de handicap, pentru copiii încadrați în grad de handicap se va realiza urmare a programării telefonice de către reprezentanții Serviciului de evaluare complexă copii, prin prezentarea reprezentantului legal al copilului, fără copil, la ora stabilită cu actele necesare reevaluării, conform legii. Informațiile suplimentare necesare evaluării complexe se vor solicita telefonic de către specialiștii serviciului.
Menționăm faptul că, pentru reevaluarea încadrării într-un grad de handicap se vor transmite/depune cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap. De asemenea, termenul de soluționare a cererii de evaluare în vederea obținerii unui certificat de încadrare în grad de handicap se realizează în termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii.

4. Certificatele de încadrare în grad de handicap se vor trasmite prin poștă cu confirmare de primire și vor avea atașate fluturași cu drepturile și facilitătile de care beneficiază conform gradului obtinut.

5. Referitor la prestațiile sociale acordate persoanelor adulte cu dizabilități se va proceda astfel: a.validarea certificatelor se va realiza din oficiu conform legii;
b. pentru biletele de transport interurban, beneficiarii vor transmite cererea si copia actului de identitate fie electronic la adresele de email seppssibiu@yahoo.com, prin fax nr. 0269 210482 sau prin poștă la adresa Serviciului de Drepturi și Prestații sociale, Sibiu. str. Spartacus nr. 2, fie cu sprijinul primăriilor de domiciliu. Biletele vor fi transmise beneficiarilor la adresa de domiciliu prin postă cu confirmare de primire.
c. pentru roviniete, cererea și actele justificative (aflate pe site-ul DGASPC Sibiu ) se trimit prin poștă în original. Valabilitatea rovinietelor se poate verifica de către beneficiari pe site-ul erovinieta.ro sau in orice benzinărie din țară.
d. alte solicitări (conturi, actualizare act identitate , carduri europene, instituiri tutela, sentinte etc ) vor fi transmise prin email, fax, poștă sau la primăriile de domiciliu.
e. dispozițiile pentru drepturile de prestații sociale ale persoanelor cu dizabilități se vor transmite la AJPIS Sibiu o dată pe lună în format electronic iar dispozițiile directorului general în original, cu Poșta Militară Sibiu.
Persoanele solicitante vor menționa un număr de telefon de contact pe orice cerere pe care o adresează instituției noastre.

6. Activitatea de Relații cu publicul, de pe strada Spartacus și Mitropolei se desfășoară prin comunicare telefonică la nr.de telefon 0269/218272 pentru evaluare persoane cu dizabilități și acordare bilete, legitimații, alte drepturi; la nr.de telefon 0269/213650 pentru evaluare copii cu dizabilități; la nr.de telefon 0269/232066 la Secretariatul Direcției pentru comunicare cu angajații și conducerea instituției, transmitere documente la nr.de fax 0269/232575 și în format electronic la adresa office@dasib.ro.

7. Suspendarea activității serviciilor de zi acordate de furnizorii privați cu care avem încheiate parteneriate: Complexul pentru copilul cu dizabilități Sibiu al fundației UCOS, Centrul de zi pentru copilul cu TSA Sfântul Casian al Asociației Sf.Casian, Centru de zi Gabriela al Asociației DREAM, Centrul Ocupațional pentru persoanele cu dizabilități al Asociației Diakoniewerk, precum și a serviciilor de recuperare acordate copiilor din Sibiu în cadrul CPCD Speranța, ca o măsură de protecție imediată față de copiii și adulții vulnerabili.

8. Persoanele din afara instituției au acces în sediile DGASPC doar în situații de urgență, bine justificate, vor fi legitimate și înscrise într-un Registru special de evidență de către persoanele care asigură paza cladirilor. Este interzis accesul oricărei persoane care manifestă simptome specifice unei îmbolnăviri.

9. Se interzic vizitele aparținătorilor copiilor și adulților cu dizabilități în centrele din structura DGASPC, menținerea legăturii cu aceștia fiind efectuată prin telefon, mail ,electronic.

10. Se interzice acordarea biletelor de voie și părăsirea centrelor de către beneficiarii noștri.

11. Se interzic orice evenimente organizate cu și pentru beneficiari instituționalizați.

Subliniem că NU închidem instituția, angajații Direcției și ai Centrelor rezidențiale își desfăsoară în continuare activitatea cu maximă responsabilitate, având obligația să respecte toate măsurile și dispozițiile emanate de factorii de decizie în vederea prevenirii răspândirii Coronavirusului.

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Turnul Sfatului Online
  • Contact