X

Răzvan Pop, istoric

La Steaua Albastra

În 1772, Philipp Collignon, va închiria hanul oraşului „La Steaua Albastră” aflat pe principala stradă a oraşului, unul dintre hanurile…

Strada Tribunei

Strada Tribunei este o strada atipică pentru cetatea medievală. Este una dintre puţinele străzi care în acest moment porneşte din…

Orasul de Jos

Majoritatea istoricilor ce s-au ocupat de istoria cetăţii noastre, au convenit că primele locuinţe au fost amenajate în ceea ce…

PUF BUNA

Dacă succesurile eba-niene nu m-au mirat că au intrat în vocabularul uzual a multor români, am fost mai mult decât…

Spatii urbane

La interesecţia drumurilor principale ale cetăţii medievale cu diverse drumuri secundare ce aparţineau fie unor vecinătăţi, fie erau în îngrijirea…

Turnul Archebuzerilor

Strada Cetăţii, denumită în trecut Harteneckgasse după denumirea comitelui săsesc Johann Zabanius Harteneck, este amplasată la extremitatea sudică a cetăţii…

Revolutia industriala

Revoluţia industrială a intrat în Sibiu odată cu intrarea în întregul Imperiu Habsburgic. Cetatea medievală începea să se transforme într-un…

Turnul Sfatului Online
  • Contact