Joi,
30.06.2022
Cer Senin
Acum
19°C

Anunț licitație Direcția Silvică Sibiu

Anunț licitație Direcția Silvică Sibiu

Anunţ privind organizarea licitaţiei principale pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior provenită din fondul forestier proprietate publică a statului, pentru anul de producţie 2019

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, fax:0269214970, e-mail: office@sibiu.rosilva.ro

Data şi ora desfășurării licitației: 28.11.2018  începând cu ora 1300.

Locul desfășurării licitaţiei: Hotel Dumbrava, Pădurea Dumbrava, nr. 14, Sibiu.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat.

Licitaţia este organizată şi se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data şi ora organizării preselecției: 20.11.2018 începând cu ora 800.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:

 • pentru preselecţie: data11.2018 ora 1630
 • pentru licitație: data 11.2018 ora 1230
Lista partizilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului și pe site-urile www.rosilva.ro și www.dssibiu.ro.
 1. Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului:
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 74281 m3,  din care: pe natură de produse:

- produse principale: 74281 mşi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

- rășinoase: 15220 m3

- fag: 33685 m3

- stejari: 14088 m3

- diverse tari: 10800 m3

- diverse moi: 488 m3

 

Masa lemnoasă pe picior care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C140876.

Pentru masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei, în condiţiile prevăzute de  prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare, nu se organizează negociere în ziua licitației.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 26.10.2018.

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

 1. Documentele de preselecţie, prevăzute de art. 21, alin. 5 din H.G. 715/2017, se depun în termenul prevăzut de reglementările legale aflate în vigoare la registratura Direcţiei silvice Sibiu.
 2. Operatorul economic participant la licitaţie trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria Direcției Silvice Sibiu în limita sumei de 5000 lei a:
 • garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe picior/ material lemnos fasonat pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.
 • tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei;
Documentele privind constituirea garanţiei de contractare precum şi a achitării tarifului de participare la licitaţie se vor depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minim două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie.

Neîndeplinirea condiţiilor amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic.

 1. Grupajele de partizi sunt detaliate în Caietul de sarcini aferent licitaţiei precum şi în lista partizilor oferite la licitaţie.
 2. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit în caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.
 3. Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situații:
 4. a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;
 5. b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare conform graficului, din culpa operatorului economic;
 6. c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase.
 7. d) operatorul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia, respectiv perioada cuprinsă între data depunerii și înregistrării ofertei la registratura Direcției Silvice Sibiu și momentul adjudecării partizii în desfășurarea ședinței de licitație;
 8. e) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66, alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Alin Anghel, număr de telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: fond.forestier@sibiu.rosilva.ro.

 

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus