Vineri,
19.08.2022
Ploi Scurte
Acum
19°C

Starea reală, la zi, a economiei sibiene. Analiză realizată împreună cu Remus Furtună, directorul ITM Sibiu

Starea reală, la zi, a economiei sibiene. Analiză realizată împreună cu Remus Furtună, directorul ITM Sibiu

Economia județului Sibiu a început anul 2019 la cote maxime. Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu înregistrează un număr aproape record de contracte individuale de muncă și trendul este ascendent. În același timp munca la negru se află la un ivel foarte ridicat, iar schimbările legislative operate de guvern aproape lunar dau mari bătăi de cap firmelor și companiilor. Acestea sunt doar câteva dintre aspectele discutate cu directorul general al ITM Sibiu, Remus Furtună.

Cum a evoluat numărul contractelor individuale de muncă în ultimii trei ani? Ce tendințe se observă și mai putem spune că reflectă starea economiei în județ?

Evoluția numărului de angajați precum și cea a numărului de contracte individuale de muncă active urmărește dinamica evoluției numărului de angajatori, fiind în perioada 01.01.2015 - 01.03.2019 într-o creștere continuă, de 8,22% la numărul de salariați activi (3.070 salariați activi noi), respectiv de 10,69% la numărul de contracte individuale de muncă active (15.231 contracte individuale de muncă active noi), așa cum este prezentată în tabelul pe care vi-l pot pune la dispoziție.

1

La data de 01.03.2019, din totalul de 158.276 de contracte individuale de muncă active, transmise de angajatorii din județul Sibiu în registrul general de evidență a salariaților, 146.377 de contracte sunt încheiate pe durată nedeterminată și 11.899 de contracte sunt încheiate pe durată determinată. Există un număr de 6.290 de contracte individuale de muncă suspendate, din care 505 sunt suspendate prin detașare.

Evoluția socială și economică, nevoia de flexibilitate a muncii, a crescut atât în rândul angajatorilor cât și a lucrătorilor, ducând la apariția unor noi forme de raporturi de muncă, care au transformat relația tradițională între angajator și angajat.

Astfel, angajatorii au posibilitatea de a angaja personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată pentru păstrarea unei munci cu caracter sezonier (Legea nr. 53/2003, Codul muncii).

De asemenea, încă din anul 2004, agenții de muncă temporară pot angaja persoane în scopul efectuării unor misiuni de muncă temporară, în folosul şi la solicitarea unui utilizator (H.G. nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară).

În paralel cu modificările aduse Codului muncii, în 20 aprilie 2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea 52 - Legea zilierilor, creând posibilitatea diminuării unor costuri pentru companiile care se pliază pe condiţiile prevăzute de lege, pentru utilizarea zilierilor.

Practic, legea a prevăzut anumite activităţi ocazionale ce pot fi desfăşurate de către diverse persoane, raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar stabilindu-se prin acordul de voinţă al părţilor, fără a fi nevoie de încheierea unui contract individual de muncă. Din momentul introducerii, până la sfârșitul anului 2018, s-a înregistrat o creştere susţinută în utilizarea acestui tip de relaţie de muncă, așa cum se poate observa în graficul din Fig. 2.

Pentru că s-a dovedit o lege de interes, ulterior apariţiei, au fost aduse şi modificări importante asupra prevederilor iniţiale, în noiembrie 2013, în martie 2014 și în mai 2018, prin introducerea de noi domenii de activitate.

2

Așa cum se observă și în Fig. 3, agricultura este principalul domeniu care utilizează zilierii. Se constată că în lunile în care sunt lucrări agricole, numărul beneficiarilor care depun extrase din registrele de zilieri este mare şi, implicit, numărul zilierilor folosiţi şi al zilelor prestate de aceştia creşte corespunzător.

Într-un "top" al domeniilor în care s-au făcut înregistrări privind munca zilierilor, pe primul loc se situează Agricultura, vânătoare şi servicii anexe, cu 8.029 de zilieri, după care urmează Silvicultura (cu excepția exploatări forestiere), cu 3.816 de zilieri, apoi Întreținerea și curățenia/Manipulări marfă, cu 3.125 de zilieri. Cu cifre relevante se remarcă Activitățile de interpretare artistică și spectacole, cu 1.743  de zilieri, precum şi Publicitatea, cu 1.407 de zilieri.

3

La sfârșitul anului 2018, Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri a suferit din nou modificări, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 1116/29.12.2018 a Ordonanţei de Urgentă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Principala modificare adusă de O.U.G. nr. 114 a fost cea privind restrângerea activităţilor în care se poate utiliza munca necalificată a zilierilor, numai la următoarele domenii de activitate:

–  agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;

–  silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;

–  pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;

OUG 114 mai aduce şi alte schimbări pentru zilieri:

O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari. Excepţie fac zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv, prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea  universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Ordonanța permite zilierilor să lucreze pentru un beneficiar de lucrări cel mult 25 de zile calendaristice în mod continuuDacă zilierii muncesc încontinuu pentru un beneficiar, cel puţin 26 de zile calendaristice, atunci acesta trebuie să le încheie zilierilor contracte de muncă pe perioadă determinată.

În cursul anului 2018 au fost reglementate două noi tipuri de muncă, prin publicarea în Monitorul oficial al României a Legii nr. 81 din 30 martie 2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă (data intrării în vigoare 5 aprilie 2018) și a Legii nr. 176/2018 din 17 iulie 2018 privind internshipul (data intrării în vigoare 16 august 2018).

remus furtuna ITM (3)

Care este coloana vertebrală a economiei Sibiului? Multinaționalele sau firmele mici și mijlocii? Se simte un avânt antreprenorial în ultimii ani?

Conform datelor transmise de către Inspecția Muncii, din registrul general de evidență a salariaților, din numărul total de 12.065 de angajatori activi, înregistrați în județul Sibiu la data de 01.03.2019, 83% îl reprezintă microîntreprinderile, 12,66% societățile mici, 2,92% societățile mijlocii și 0,68% societățile mari.

4

Cu toate că societățile mari reprezintă un procent mic în raport cu numărul total de angajatori activi din județul Sibiu, ele joacă un rol important în piața muncii, întrucât 60.454 din salariații activi - aproximativ 42%, sunt angajații acestor companii.

 

Ați emis de curând un comunicat în care atrăgeați atenția sibienilor cu privire la firmele de recrutare pentru munca în străinătate. Cât de atenți sunteți la această activitate și care este cel mai bun mod prin care sibienii se pot proteja?

I.T.M. Sibiu a efectuat și efectuează periodic campanii de informare și conștientizare a cetățenilor români cu privire la drepturile, obligațiile și riscurile la care se expun în procesul de căutare a unui loc de muncă în străinătate, inclusiv prin transmiterea unor materiale informative către primăriile din județ, în vederea afișării la sediile acestora.

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 232/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a atenționat toți cetățenii români interesați de un contract de muncă în străinătate că, începând cu data de 05.03.2018, AGENTUL DE PLASARE nu mai are dreptul legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe.

Atenționarea a fost postată pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu și s-a publicat în presa locală, în cursul lunii martie 2018.

Cu ocazia publicării în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 a HOTĂRÂRII nr. 723 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12001     0112 3=1   0 21>Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12000   156 13 201   0 18>Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin <LLNK 12001   384 22 311   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 384/2001, pe site-ul inspectoratului au fost afișate formularele pentru înregistrare agenți, respectiv notificare furnizori de servicii. Documentele sunt postate în secțiunea Zona de informare (pagina principală), alături de alte anunțuri privind plasarea forței de muncă, dintre care amintim ”Avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă”, cel referitor la obligativitatea înregistrării agenților de plasare a forței de muncă, Ghidul lucrătorului român în state membre UE.

De asemenea, au fost postate pe site-ul inspectoratului (aceeași secțiune), Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români ce lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare și normele metodologice de aplicare a legii modificate.

În anul 2018, au fost verificați 45% dintre agenții de plasare forță de muncă înregistrați la I.T.M Sibiu, respectiv 31 de agenți. Au fost constatate 34 de neconformități, pentru care s-au dispus măsuri de remediere a deficiențelor și au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale la 11 agenți de plasare forță de muncă, dintre care 4 amenzi în valoare de 38.000 de lei, pentru încălcări grave, cum ar fi perceperea de tarife sau medierea fără oferte ferme de locuri de muncă în străinătate.

În ultimii 3 ani, au fost desfășurate Campanii naționale pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condițiile de funcționare și de înregistrare a persoanelor juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenți de plasare a forței de muncă în străinătate. Cu această ocazie, în cadrul ultimei campanii, desfășurată în perioada 05 – 14.12.2018, au fost verificați 25 de agenți de plasare forță de muncă din județul Sibiu, fiind constatate 28 de deficiențe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. S-au aplicat sancțiuni contravenționale sub formă de avertismente și 3 amenzi, în valoare totală de 28.000 de lei. A fost sancționat cu amendă în cuantum de 20.000 de lei un agent depistat că efectua activități de mediere contra cost, intrând astfel în contradicție cu prevederile art. 8, alin. (5) din Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, modificată. Un alt agent a fost sancționat cu amendă în valoare de 5.000 lei, pentru nerespectarea obligației de organizare a unei baze de date care să conțină ofertele ferme de locuri de muncă din străinătate și datele de identificare ale solicitanților. De asemenea, a mai fost aplicată o amendă în valoare de 3.000 de lei, pentru netransmiterea situației trimestriale cu persoanele mediate și angajate în străinătate. Au mai fost sancționate cu avertismente neconformități privind lipsa elementelor prevăzute de lege în ofertele de locuri de muncă în străinătate.

 

Recent ați anunțat că a crescut numărul accidentelor de muncă, inclusiv cele mortale. De ce, care sunt cauzele?

În anul 2018, s-au înregistrat 173 de accidente de muncă, din care 3 accidente de muncă mortale şi 170 de accidente cu incapacitate temporară de muncă. În același an, s-au înregistrat 43 accidente de muncă de circulaţie, produse în timpul şi pe traseul normal de deplasare de la domiciliu la serviciu şi viceversa, precum şi în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

In anul 2017, ITM Sibiu a înregistrat 156 de accidente de muncă, 5 accidente mortale şi 151 accidente cu incapacitate temporară de muncă. Faţă de anul 2017, în anul 2018, accidentele de muncă de circulaţie şi de traseu au înregistrat o creştere cu un procent de 54%. Se poate deci concluziona că această creştere se datorează numărului mare de accidente de muncă de circulaţie şi de traseu înregistrate în anul 2018.

În cadrul ITM Sibiu sunt în curs de cercetare 3 accidente mortale, produse în anul 2018:

- Accident de circulaţie mortal, cu două victime, produs pe autostrada A9 din Austria;

- Accident mortal, produs într-un şantier de pe raza localităţii Scoreiu, la decofrarea bazinelor subterane de colectare apă. Prăbuşirea plăcii de beton de la suprafaţa bazinelor  a surprins doi lucrători din care unul a decedat;

- Accident mortal în care este implicat un minor produs în zona Metiş. Accidentul s-a produs prin răsturnarea tractorului cu care se deplasau un adult şi un minor.

 

Țin minte de anul trecut un accident de muncă în Zona Industrială Vest, altul prin Cartierul Arhitecților și unul la Agnita, dacă nu greșesc... Zona construcțiilor e cea mai periculoasă? Câte controale ați făcut aici?

Sectoarele de activitate în care s-au înregistrat cele mai multe accidente de muncă sunt: transporturile, fabricarea autovehiculelor de transport rutier şi fabricarea echipamentelor electrice.

Referitor la cele semnalate de dumneavoastră, cu privire la activitatea de construcţii, întradevăr, pe şantiere, există riscuri de accidentare generate în principal de condiţiile specifice în care se desfăşoară activităţile, de dotările existente la aceste locuri de muncă, de nerespectarea tehnologiilor de lucru, de fluctuaţia angajaţilor, de problemele referitoare la modul de instruire a lucrătorilor, etc.

Inspectorii de muncă au desfăşurat şi în anul 2018 întâlniri de conştientizare şi sensibilizare a angajatorilor şi angajaţilor care desfăşoară activităţi de construcţii, întâlniri care au avut ca teme respectarea prevederilor legale din domeniu, prezentarea noutăţilor legislative, bune practici, analiza statistică a accidentelor de muncă precum şi modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta substanţelor periculoase utilizate în activitatea de construcţii (pulberi de ciment, degresanţi, etc). În acest context, în activitatea de construcţii, în anul 2018, s-au înregistrat 4 accidente cu incapacitate temporară de muncă şi un eveniment mortal care se află în curs de cercetare.

În judeţul Sibiu, desfăşoară lucrări de construcţii un număr de 526 de angajatori. În anul 2018 au fost efectuate de către inspectorii de muncă 189 de controale, la aceşti angajatori, fiind constatate 331 de deficienţe şi aplicate 331 de sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi în valoare totală de 16.000 de lei.

Referitor la cazurile menţionate:

- Zona industrială vest - a avut loc o surpare de mal la săparea unui şanţ pentru tubulatura de canalizare, în urma căreia s-a înregistrat o victimă; evenimentul s-a înregistrat ca accident cu incapacitate temporară de muncă;

- Agnita – lucrătorul, pădurar, este muşcat de o viespe, suferă un şoc anafilactic în urma căruia intervine decesul; evenimentul s-a înregistrat ca accident de muncă mortal.

- Cartierul Arhitecţilor – în activitatea de amenajare interioară a unui imobil nou, lucrătorul şi-a tăiat laba piciorului cu circularul de mână; evenimentul s-a înregistrat ca accident cu incapacitate temporară de muncă;

- Pe strada Lector din municipiul Sibiu, în cadrul şantierului organizat pentru construcţia mall-ului, în timp ce efectua vizita de inspecţie, lucrătorul cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă cade într-o fundaţie de beton semnalizată dar neprotejată corespunzător; evenimentul este în curs de cercetare.

 

În medie, cam câte reclamații primiți lunar? Care sunt cele mai des semnalate probleme și din ce zone?

La nivelul instituției, în anul 2018, s-au înregistrat 671 de sesizări, din care:

- 597 în domeniul relaţiilor de muncă,

- 22 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă     ,

- 52 atât în domeniul relaţiilor de muncă , cât și în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

5

În ultimii 6 ani sesizările din domeniul relațiilor de muncă au reprezentat o medie de 48 sesizări/lună, fiind soluţionate prin efectuarea de controale la angajatorii reclamați. Cele mai multe petiții au vizat angajatori din domeniul transporturilor, construcțiilor și al activităților de pază și protecție.

Principalele aspecte sesizate sunt cele legate de neplata drepturilor salariale şi a altor indemnizaţii și se regăsesc în 407 petiții, reprezentând 65,8% din numărul total de petiţii înregistrate în cursul anului 2018. Acestea se referă la:

 • Neplata drepturilor salariale sau plata incompletă a acestora;
 • Neplata indemnizaţiei pentru concediu medical, prenatal, postnatal;
 • Neplata sporuri prevăzute în CIM (ore suplimentare, ore de noapte);
 • Neplata plăți compensatorii;
 • Neplata indemnizaţiei pentru concediul de odihnă sau plata incompletă a acestora;
 • Nerestituirea garanţiilor;
 • Neacordarea tichetelor de masă;
 • Calcul incorect al drepturilor salariale sau rețineri nejustificate din salariu.
Alte aspecte legate de raporturile de muncă:
 • Neîntocmire contracte individuale de muncă;
 • Neeliberare carnete de muncă sau copie;
 • Neeliberare adeverinţe;
 • Nerespectare repaus săptămânal;
 • Nerespectarea timpului de lucru;
 • Nemulţumire faţă de răspunsul ITM la sesizarea anterioară;
 • Reglementare raporturi de muncă;
 • Muncă fără forme legale;
 • Desfacere abuzivă a contractului individual de muncă.
remus furtuna ITM (4)

Cât de ușor sau de greu s-au acomodat angajatorii din zona Sibiului la modificările fiscale din ultimul an? Ce reacții aveți din piață la cele de anul acesta?

În perioada 04.12.2017 – 31.03.2018, s-a desfășurat Campania Națională de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, registrul general de evidență a salariaților și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.

Cu această ocazie, în luna ianuarie 2018, au fost organizate două sesiuni de informare, în Sibiu, având ca temă  - ”LEGISLAȚIA MUNCII - cerință esențială pentru angajatorii din județul Sibiu”.

La întâlnirea de la Facultatea de Medicină din cadrul U.L.B. Sibiu, din data de 11.01.2018, au participat 93 de reprezentanți care fac parte din departamentul de resurse umane, respectiv din cel al serviciului de sănătate și securitate în muncă, de la 40 de societăți mari, din județul Sibiu. Întâlnirea din data de 11.01.2018, desfășurată în Sala de ședințe a I.T.M. Sibiu, a fost organizată cu sprijinul Camerei Auditorilor Financiari din România – Reprezentanța Regională Brașov și au participat 41 de auditori financiari.

În perioada 02.04.2018 – 29.06.2018 s-a desfășurat Campania Națională privind verificarea modului în care angajatorii au aplicat prevederile legale referitoare la modificarea salariului brut, în contextul transferului contribuțiilor de la angajator la angajat, prevederi derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, registrul general de evidență a salariaților și stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. În cadrul acestei campanii au fost controlate 417 unități și au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale, respectiv 3 amenzi în valoare totală de 900 lei, pentru negarantarea în plată a salariului minim brut pe țară.

În anul 2018, au fost înregistrate două sesizări referitoare la transferul contribuțiilor în sarcina angajaților, care, în urma verificărilor efectuate, nu s-au confirmat.

În data de 5 martie 2019, a fost organizată sesiunea de informare având ca temă ”Noutăți legislative în domeniul muncii”. Cu această ocazie au fost prezentate materiale și s-au purtat discuții cu privire la modificările aduse Codului muncii și Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri de către O.U.G. nr. 114/2018. La întâlnire au participat 51 de reprezentanți ai angajatorilor din domeniul construcțiilor, dar și beneficiari de muncă ocazională din Sibiu.

 

Puteți face o estimare a muncii la negru în județul Sibiu? Câte cazuri ați avut în 2018?

Începând cu data de 17 iunie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 18/07.03.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, respectiv noul format al registrului de zilieri. De asemenea s-au modificat domeniile de activitate în care se poate desfășura muncă ocazională, activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere putându-se presta numai în domeniile de activitate prevăzute de lege. Inițial, legea avea printre domeniile de activitate și cele două domenii, astfel încât se putea face manipulare marfă sau curățenie și la o firmă care are comerț, dacă avea în statut și domeniile de manipulare sau curățenie. Din acest motiv, fără să cunoască modificările legislative, în anul 2014 au fost depistați 365 de manipulanți ”zilieri” care nu se mai încadrau în domeniile prevăzute de lege. O altă creștere semnificativă a numărului de persoane depistate că prestează muncă nedeclarată s-a înregistrat în anul 2018, așa cum se observă în graficul de mai jos, în urma identificării unor angajatori care au ”transferat” un număr de 248 salariați de pe o entitate pe alta, fără încheierea  în baza consimțământului părților, a contractelor individuale de muncă.

6

În anul 2018 au fost efectuate 1.935 de controale, reprezentând 97.00 % din numărul total al controalelor efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul compartimentelor control relaţii de muncă și muncă nedeclarată. Cu acest prilej, au fost depistate 540 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, pentru 138 de angajatori, după cum urmează:

- 417 persoane nu au avut întocmit contract individual de muncă, la 73 de angajatori;

-  53 de persoane nu au avut transmise contractele individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților, la 24 de angajatori;

-   1 persoană a fost găsită la muncă în condițiile în care avea contractul de muncă suspendat;

- 69 de persoane au fost depistate la serviciu în afara programului stabilit în contractele de muncă cu timp parțial, la 39 de angajatori.

Angajatorii care au practicat munca nedeclarată în anul 2018 au fost sancţionaţi contravenţional cu 83 de amenzi, în valoare totală de 3.740.000 lei şi 55 avertismente.

 

Mai atrage Sibiul investitori, aveți dialoguri, contacte, reacții din piață? ITM-ul ar trebui să fie lista scurtă a oricărui investitor care vrea să ajungă în zona noastră...

Suntem pregătiți pentru a oferi informații utile oricărui investitor cu privire la modul în care se respectă legislația în domeniile relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

 

Își cunosc sibienii drepturile, ca angajați?

În cursul anului 2018, I.T.M. Sibiu a organizat un număr total de 14 întâlniri în domeniul relațiilor de muncă, pe diferite teme, cum ar fi noutăți legislative specifice Ordonanței 53/2017 respectiv: munca nedeclarată, evidența orelor prestate de salariați, actul adițional, clauze contractuale, salarizare; clarificarea unor aspecte în ceea ce privește modul de interpretare și de aplicare a prevederilor legale referitoare la detașarea transnațională.

Angajatorii controlați în domeniul relațiilor de muncă în anul 2018 au primit materiale informative cu privire la consecințele sociale și economice ale muncii nedeclarate, dar și cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, noutățile legislative ale anului 2018 reglementate de Legea nr. 81/30.03.2018 privind reglementarea activității de telemuncă și de Legea nr. 176/18.08.2018 privind internshipul.

I.T.M. Sibiu a asigurat comunicarea mesajelor de informare și conștientizare în mass-media locală și pe site-ul inspectoratului, mediatizând întâlnirile organizate prin mijloacele de comunicare în masă.

De asemenea, în vederea creșterii gradului de conștientizare a angajatorilor privind conformarea voluntară la cerințele legislației în domeniul relațiilor de muncă, au fost transmise 346 de scrisori de notificare la angajatori din județul Sibiu, care își desfășoară activitatea în domeniul fabricării articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană, potrivit cod CAEN 141, în domeniul fabricării încălțămintei potrivit cod CAEN 152, la agenții de muncă temporară care desfășoară activități de contractare, pe baze temporare, a personalului, precum și la agenții economici care desfășoară activitate în domeniul fabricării produselor de patiserie potrivit cod CAEN 1071, în domeniul restaurant și alte activități de servicii de alimentație publică cod CAEN  56.

De la începutul anului 2018, la sediul I.T.M. Sibiu au loc întâlniri lunare cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor, în cadrul Consiliului Consultativ Tripartit, în care au loc dezbateri pe diferite teme de interes comun, din domeniul muncii, modificări legislative și altele.

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Stefan Dobre

de Stefan Dobre

Administrație
Telefon:
0724 605 815

Comentarii

2 comentarii

S

Acum 3 ani

Populația rezidenta (cea care pe România e 19,4 milioane) a județului e de 400.000, conform INS. 467000 e populația stabila,adica cei cu domiciliul din buletin în judet (cea care e România e de 22 de milioane). E clar ca cea rezidenta contează, nu include pe cei care în realitate locuiesc și muncesc în străinătate sau în alte județe.
Raspunde

un sibian

Acum 3 ani

povesti nemuritoare cu ignoranti si incompetenti!!! oare de ce tine fax-ul pe masa? nu se mai foloseste de vreo 10 ani!!! stiu..."il foloseste el"...se adevereste exact ce am spus in prima propozitie!
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus