Joi,
15.04.2021
Innorat
Acum
6°C

ANUNȚ LANSARE PROIECT: „Educație antepreșcolară pentru o copilărie frumoasă în comunitatea Săliște, județul Sibiu”

ANUNȚ LANSARE PROIECT: „Educație antepreșcolară pentru o copilărie frumoasă în comunitatea Săliște, județul Sibiu”

ANUNȚ LANSARE PROIECT: “Educație antepreșcolară pentru o copilărie frumoasa in comunitatea Săliște, jud. Sibiu”- finanțat in cadrul apelului de proiecte cu titlul POCU/658/6/2/ Creşterea participării la învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii rome şi a celor din mediul rural.

Axa prioritara - Educaţie şi competențe

Cod   SMIS 133737

Orașul Săliște, în calitate de beneficiar, implementează in perioada 09.12.2020 08.05.2023 - proiectul cu titlul „Educație antepreșcolară pentru o copilarie frumoasa in comunitatea Saliste, jud. Sibiu”, cod SMIS: 133737, în baza contractului de finanțare POCU/658/6/2/133737.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 6: Educație si competente, Componenta 1 - DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCAÞIE ANTEPRESCOLARA - Regiuni mai puțin dezvoltate,  Operațiunea - Creșterea participării la învățământul antepreșcolar si preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a scolii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma si a celor din mediul rural

Proiectul va fi implementat de către Orasul Săliște.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea unui pachet complet si de calitate al serviciilor de educație ce va contribui la creșterea participarii la invatamantul antepreșcolar pentru un număr de 73 copii din localitatea Săliște, copii ce provind din familii vulnerabile, axat pe inovare si având la baza principiul educației centrate pe copil.

Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului general al POCU “investită in capitalul uman”, datorita activităților ce vizează furnizarea de servicii adaptate nevoilor specifice copiilor antepreșcolari astfel încât sa se asigure acestora dezvoltare armonioasa si sa faciliteze accesul la o educație normală.

Rezultate așteptate: 73 copii antepreșcolari beneficiari ai serviciilor de creșă.

Grupul țintă al proiectului este constituit din  73 copii cu varsta 0 – 2 ani,  din care 11 copii din mediul rural si 22 de etnie roma.

Bugetul total al proiectului este de 4.155.253,17 lei, dintre care 4.072.147,60 lei finanțare nerambursabilă și 83.105,56 lei valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului.

Prin proiect se investește mult în furnizarea efectivă a serviciilor de educație antepreșcolara, ca parte activă a incluziunii sociale care vine să susțină copiii din familiile vulnerabile în dezvoltarea lor personală având efecte pe termen lung asupra devenirii acestora persoane active cu un comportament și o educație adecvată intr-o societate aflată în permanentă schimbare. Atingerea obiectivului general se va face si prin existența unui personal didactic bine pregătit si performant care sa cunoască noi tehnici si metode de predare și sa aibă abilitățile necesare pentru furnizarea serviciilor de educație centrate pe copil care să contribuie la dezvoltarea cognitivă si noncognitivă a acestora. Scopul final al proiectului este ca prin pachetul de servicii de educație antepreșcolară furnizate să poată fi sprijiniți cca. 73 de copii antepreșcolari cu un potențial risc de abandon, fapt ce va contribui la atingerea obiectivului spectific 6.2. din POCU. Abordarea proiectului, bazată pe nevoia identificată la nivelul comunitații si pe experiența avuta in activitatea concretă desfasurată până în prezent, atinge obiective asumate de România in ceea ce privește reducerea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar in documentele programatice și în eforturile sale de a promova educația așa cum sunt stipulate si în prevederile Axei prioritare 6 a POCU.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus