Vineri,
21.01.2022
Parțial Noros
Acum
-1°C

Sibiul își actualizează Regulamentul spațiilor verzi, după 22 de ani: locuitorii - invitați să devină colaboratori doar cu obligații

Sibiul își actualizează Regulamentul spațiilor verzi, după 22 de ani: locuitorii - invitați să devină colaboratori doar cu obligații

Administrația locală a lansat consultării publice un nou regulament. Unul care creează posibilitatea încheierii unor acorduri pentru amenajarea de spații verzi, fără beneficii pentru cei care doresc acest lucru, dar și reglementează tăierea ori toaletarea arborilor din oraș. Este propusă și o nouă metodă de aplicare a amenzilor, iar obligativitatea plantării a trei puieți pentru fiecare arbore cerut a fi tăiat este eliminată.

Într-un Sibiu marcat de o serie de răbufniri locale pe subiectul modului în care administrația locală a acordat interes pentru dezvoltarea spațiilor verzi în cartierele vizate de lucrări de modernizare, Primăria a lansat consultării publice un nou regulament privind spațiile verzi. Primul de acest fel adoptat de Consiliul local sibian post-decembrist datează din februarie 2000.

Doriți să fiți colaboratori? Atunci aveți doar obligații

Una dintre cele mai vizibile modificări propuse face referire la modul în care spațiile verzi publice din oraș pot fi (re)amenajate și întreținute și de alții decât angajații administrației locale. Adică de către persoane fizice sau juridice, care trebuie să încheie un acord cu Primăria în acest sens, pentru o perioadă de cel mult doi ani.

Și vechiul Regulament includea o astfel de prevedere, dar cei care doreau să își îngrijească, de exemplu, verdeața din jurul blocului aveau termen de doar o lună (până pe 15 martie 2000) pentru a se înscrie într-un plan local, care trebuia aprobat de Consiliul local.

Acordul de colaborare prevăzut de noul Regulament trebuie însoțit și de o procedură de consultare a vecinilor. ”În zona ansamblurilor de locuințe, persoanele fizice și juridice care solicită permisiunea pentru realizarea unor activități de amenajare a spațiilor verzi, au obligația de a obține în prealabil și acordul asociației de proprietari, astfel încât și ceilalți locatari din bloc să fie consultați cu privire a propunerile de amenajare comunicate asociației. Consultarea/informarea locatarilor se va face de către asociația de proprietari, prin afișarea acestor propuneri la avizierul fiecărei scări din bloc”, se arată în noul Regulament supus consultării publice.

În Regulamentul aflat încă în vigoare nu se face referire la astfel de acorduri și consultări.

Draftul de acord de colaborare întocmit de Primăria Sibiu prevede o serie de obligații pentru cei care vor vrea să îngrijească spațiile verzi: de la gospodărirea ”pe riscul, cheltuiala și răspunderea sa” la emiterea de informări către Primărie referitor la operațiunile exercitate în vederea amenajării sau reamenajării spațiilor verzi. ”Solicitantul are obligația de a restitui spațiul verde aparținând domeniului public al municipiului Sibiu (...) după expirarea duratei de valabilitate a acestuia, liber de orice sarcină, inclusiv investițiile realizate, fără a solicita proprietarului achitarea contravalorii acestora”, se arată, de exemplu, în draftul de acord, care lasă tot în responsabilitatea ”solicitantului” toate daunele care pot apărea pe perioada de derulare a acordului.

Primăria va putea cere despăgubiri pentru eventualele activități necorespunzătoare prestate pe spațiile verzi vizate de acordul de colaborare. De fapt, singura obligație pe care și-o asumă reprezentanții administrației locale conform acordului în discuție este aceea de a pune la dispoziția solicitantului terenul verde în discuție într-un anumit interval de timp (nu este specificat clar în cât timp). Oricum, Primăria își păstrează dreptul de a denunța în mod unilateral orice acord.

Pentru cei care vor să își crească verdeața din jurul blocului, Primăria Sibiu propune un acord de colaborare. Care include doar obligații

Plus un ghid

În afară de acordul de colaborare pe care Primăria l-a elaborat pentru noul Regulament, a fost elaborat și un ”Ghid pentru protecția, conservarea, dezvoltarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Sibiu”. De prevederile acestui ghid va fi condiționată colaborarea sibienilor cu administrația locală pentru întreținerea spațiilor verzi.

Rămâne și în Regulamentul propus prevederea potrivit căreia persoanele fizice sau juridice din municipiu sunt obligate să îngrijească ”spațiile verzi aferente clădirilor acestora (respectiv perimetrul din jurul imobilului delimitat de garduri vii, căi de acces, trotuare, alei etc.)”. Sunt detaliate, de această dată, acțiunile obligatorii, care nu includ toaletări de arbori sau plantări de material dendrologic și floricol în lipsa unui acord de colaborare. Acțiunile obligatorii sunt cele de întreținere a curățeniei, cosit, greblat și întreținere a materialului dendro-floricol.

Cum pot fi tăiați ori toaletați arborii orașului

Printre noutățile Regulamentului propus este capitolul referitor la condițiile în care pot fi tăiați ori toaletați copacii din oraș. Mai precis, ”condițiile de avizare și proceduri privind tăierea și toaletarea de arbori și arbuști de pe raza municipiului Sibiu și din afara fondului forestier”.

Situație destul de neclară în actualul Regulament, care are în vedere doar tăierea arborilor cu acordul Primăriei și marcarea și evaluarea acestora de către personal silvic.

Noul Regulament păstrează necesitatea avizului emis de către administrația locală, care prin Serviciul public de administrare parcuri și spații verzi realizează o evaluare fitosanitară a copacilor în cauză. Sunt enumerate și situațiile în care acest aviz poate fi emis. Faptul că un copac este uscat în proporție mai mare de 60%, că a fost afectat de calamități naturale sau acțiuni ale omului ori că e plantat mai aproape de doi metri de zidul unei locuințe sunt motive pentru care avizul în discuție poate fi emis. ”Cererile formulate pentru emiterea avizului de tăiere a arborilor situați pe proprietatea comună a persoanelor fizice și juridice vor fi însoțite de acordul scris al tuturor proprietarilor”.

Pentru tăierea arborilor sănătoși este nevoie de avizul Agenției de Protecție a Mediului, iar pentru recoltarea nucilor ori a castanilor comestibili trebuie obținută în prealabil și o autorizație de tăiere din partea Direcției pentru Agricultură. Suplimentar, este nevoie și de un aviz de la Direcția pentru Cultură dacă arborii sănătoși care se doresc tăiați se află în zone de protecție ale monumentelor istorice. La fel, avizul Direcției pentru cultură este necesar și pentru reamenajarea de spații verzi din zonele de protecție a monumentelor istorice ori zonele construite protejate.

Noul capitol introdus în Regulament detaliază și modul în care se derulează operațiunile de toaletare, de la diferitele operațiuni de toaletare (rărire, curățare, restaurare etc) la perioadele propice intervențiilor de acest gen.

Administrația locală se obligă, prin noile reguli propuse, să întocmească un calendar de toaletare a arborilor de pe domeniul public pe care este obligată să îi întrețină prin serviciul de resort. ”Se va avea în vedere ca în acest interval de timp să fie cuprinse toate cartierele municipiului Sibiu și, totodată, ca aceste acțiuni să nu se mai repete mai devreme de cinci ani, evitându-se astfel degradarea  arborilor”, se arată în regulamentul propus.

În cazul unor lucrări care necesită tăierea arborilor, autorizația de construire emisă pentru lucrările respective va trebui să includă și acest aspect. În plus, săpăturile care afectează spațiile verzi vor trebui urmate de lucrări care să aducă spațiile verzi la starea inițială. Regulamentul propus prevede clar că săpăturile din zonele verzi trebuie acoperite cu un strat de pământ vegetal de minim 20 de cm. ”Zonele verzi care au fost afectate în urma unor evenimente organizate se vor aduce la starea inițială”.

Distrugerea ambroziei

Regulamentul propus are câteva articole dedicate special și ambroziei. O buruiană care poate produce alergii și, prin urmare, autoritățile o cer distrusă. Prin urmare, proprietarii de terenuri sunt obligați ca în fiecare an, cel mai târziu până pe 30 iunie, terenurile verzi să fie cosite, iar eventualele plante de ambrozie să fie smulse. ”Beneficiarii lucrărilor de construcții au obligația ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia”, se mai arată în Regulament.

Amenzile devin o chestiune de ”drept comun”

Regulamentul în vigoare referitor la spațiile verzi din oraș include o listă de sancțiuni contravenționale în care sunt enumerate cuantumurile amenzilor care pot fi aplicate pentru diferite abateri de la norme. Sumele au rămas la valorile din anii 2000: între 50 și 120 de lei sunt amenzile care pot fi date persoanelor fizice, pentru cele juridice sancțiunile fiind de maxim 600 de lei.

Regulamentul propus acum are o altă abordare, în sensul că nu mai sunt prestabilite posibile valori ale amenzilor. ”În situația în care, prin săvârșirea contravenției s-a produs un prejudiciu, acesta se recuperează în felul următor: a) Dacă există tarif de evaluare a pagubelor, cu acordul expres al persoanei vătămate, persoana împuternicită să aplice sancțiunea stabilește și despăgubirea pe bază de tarif, făcând mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal. b) Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată își va putea valorifica pretențiile conform prevederilor dreptului comun. c) În cazul în care prejudiciul este mai greu de determinat se va constitui o comisie de specialitate pentru stabilirea acestuia”, sunt propunerile din noul Regulament.

Primarul Sibiului este cel care poate aplica aceste sancțiuni sau care poate împuternici personale abilitate să constate contravențiile și să aplice sancțiunile.

Dispare obligația plantării a trei puieți pentru fiecare arbore tăiat

Regulamentul aflat încă în vigoare prevede că pentru fiecare arbore tăiat de pe terenurile private, proprietarii acestor terenuri sunt obligați să planteze câte trei puieți pe terenul de care dispune. ”În cazul in care persoanele fizice sau juridice nu dispun de teren sau nu doresc să-și ocupe terenul cu vegetație forestieră vor achita contravaloarea materialului dendrologic și a costurilor de plantare”, se mai arată în legislația locală în vigoare.


În Regulamentul propus acum, astfel de obligații nu mai sunt menționate.

Alte modificări. De topică 

Noul Regulament include și un capitol dedicat special spațiilor verzi aflate în proprietate privată. Care, în afară de obligațiile proprietarilor, mai subliniază faptul că și aliniamentele de protecție în care intră gardurile vii trebuie întreținute pentru ”îmbunătățirea capacității de regenerare a atmosferei, protecția fonică și eoliană”. În fapt, prevederi care există și în actualul Regulament, dar la alte articole. 

Față de forma dată primului Regulament privind spațiile verzi, cel propus acum specifică în mod clar faptul că ”toate spațiile verzi din municipiul Sibiu se supun prevederilor prezentului regulament, cu excepția suprafețelor aparținând fondului forestier”. O precizare care, însă, se regăsește și în vechiul regulament, dar la alte articole.

De altfel, mai multe articole din noul regulament sunt, de fapt, articole preluate din cel aflat acum în vigoare, fiind schimbată topica ori diferite sintagme.

Noul Regulament privind protecția, conservarea, dezvoltarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Sibiu este în fază de consultare publică până pe 12 ianuarie 2022. Până la această dată, sibienii interesați sunt invitați să își transmită în scris sugestiile sau propunerile la adresa pms@sibiu.ro sau să le depună în format fizic la sediul Primăriei.

Descarcă de aici noul Regulament propus de Primărie (inclusiv Ghidul de întreținere a spațiilor verzi, precum și forma de acord de colaborare)

Consultă aici Regulamentul referitor la spațiile verzi din Sibiu aflat încă în vigoare

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

6 comentarii

Astrid Fodor, du-te!!!

Acum 2 săptămâni

Asta e maxima ipocrizie a prăpădiților din primărie! După ce au transformat Sibiul în Cernobîl, de dragul ”reabilitării” cartierelor, acum vin cu chestia asta. Au defrișat 90% din ce era spațiu verde, de dragul căpușelor de la Terra, NSA, Comtram, care primesc milioane de euro pentru betonul și cimentul pe care îl plantează. Se taie arbori de dimensiuni mari și se plantează leuștean. Primăria lui Fodor este cea mai neagră pată de pe istoria Sibiului! Plecați acasă, gunoaielor!
Raspunde

Gigi Mandanache

Acum 2 săptămâni

A venit vremea pentru un oltean la Primaria Sibiu. Olteni din toate tarile , uniti-va!
Raspunde

Halta Sibiu- Sat

Acum 2 săptămâni

Sibienii nascuti iar nu facuti votam pana la moarte pe oricine, doar romani nu! Asta ne garanteaza bunastarea si civilizatia. Priviti Sibiul! Este peste Viena! Mai ales cel mai mare proiect al ultimilor 30 de ani, pasajul de la Hotel Bulevard, de 20 m, cu intarzieri si cu zero muncitori pe santier de cateva luni! Felicitari sasalai!
Raspunde

Gigi

Acum 2 săptămâni

Scoaterea articolului cu obligația plantării a trei puieți pentru fiecare arbore tăiat a fost o cerință a dezvoltatorilor imobiliari?
Raspunde

Birtu

Acum 2 săptămâni

Oricum cetatenii orasului au doar obligatii, asta in afara de cei privilegiati si de cei care fac cum i doare capul. Dar primaria angajeaza firme care fac cum i doare capul dar sint platiti regeste.Orasul asta e in declin de foarte multi ani si asa va fi si in continuare,clica care o suge de bani este foarte puternica si nu poate fi destramata. Asta inseamna o conducere aservita intereselor. Chesteia asta cu locuitorii care pot decide este ceva SF,adica nu ¨egzista.¨ Cel mai probabil este ca primaria va face in continuare ce doreste ca si pina acum,dar se vor apara ca ei au anuntat in presa ceva,adica BLA-BLA. Consultare publica????
Raspunde

Coma

Acum 2 săptămâni

Colaborare între primarie și cetățeni=aroganța doamnei Fodor și supunerea melcilor care au votat-o. Spații verzi=amintiri. Copacii, arbuștii și alte plante ornamentale au fost aproape exterminate de firmele de "constructii" abonate. Regulament=nicio regula, afară de toanele funcționarilor lipsiți de logică și bun simț. Urăm primăriței și supușilor ei plătiți de noi multă distanțare de cetățeni și paranoia fericită!
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus