Luni,
27.05.2024
Partial Noros
Acum
21°C

Cei care actualizează PUG-ul Sibiului s-au supărat pe arhitecți și jurnaliști: criticile sunt „cu intenția vădită de a forța și discredita administrația locală și echipa”

Cei care actualizează PUG-ul Sibiului s-au supărat pe arhitecți și jurnaliști: criticile sunt „cu intenția vădită de a forța și discredita administrația locală și echipa”

Reprezentanții Daedalus Proiect SRL, firma care conduce asocierea angajată cu un milion de euro să actualizeze Planul urbanistic general al Sibiului, se arată dezamăgiți de cele mai recente critici aduse documentațiilor prezentate de ei până acum. Cei 15 arhitecți din cadrul OAR care au emis puncte de vedere critice la adresa actualizării PUG-ului și jurnaliștii care au preluat aceste informații sunt, pentru cei de la Daedalus și asociații lor, lipsiți de profesionalism și puși pe discreditare.

După ce publicația pe care o citiți, spre exemplu, a publicat numeroase articole despre noul PUG, conținutul dezbaterilor organizate pe acest subiect și interviuri cu reprezentanți ai echipei angajată din bani publici, echipa de actualizare a PUG-ului Sibiului concluzionează că jurnaliștii locali nu sunt profesioniști. Și asta pentru că au preluat opiniile emise de către filiala Sibiu-Vâlcea a  Ordinului Arhitecților din România în urmă cu aproximativ o săptămână pe subiectul actualizării PUG-ului, la care se lucrează din 2020. Aceste opinii au fost rezumate într-un comunicat asumat de 15 arhitecți sibieni, iar reprezentanții asocierii Daedalus Proiect SRL - Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting București -  SC Intergraph Computer Services SRL se arată dezamăgiți că nu le-a fost solicitat un punct de vedere.

Printr-un comunicat publicat pe site-ul Primăriei Sibiu, reprezentanții echipei de elaborare a noului Plan urbanistic general subliniază că documentațiile prezentate până acum fac parte dintr-un PUG preliminar care „poate suporta discuții sau îmbunătățiri”. Mai mult, criticilor arhitecților sibieni care au arătat că nu au fost consultați suficient li se răspunde că, de fapt, consultările publice au fost făcute cu prea-plin. „Primăria municipiului Sibiu, împreună cu asocierea, elaboratoare a documentației de PUG, s-au străduit să asigure condiții cât mai bune și ample de desfășurare a consultării și a dezbaterilor publice pentru documentația de o importanță majoră pentru oraș, în multe situații depășind cadrul prevăzut metodologia mai sus menționată – s-au organizat grupuri de lucru cu mai multe categorii de actori urbani identificați încă de la demararea demersurilor de actualizare a PUG, însoțite de chestionare – publicul larg, ONG-uri, mediu profesional, mediu de afaceri, administrație, grupuri de lucru comune ale Primăriei cu elaboratorul documentației”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul administrației locale.

Cei de la Daedalus & co spun că în faza de elaborare a PUG-ului au fost organizate nu mai puțin de cinci întâlniri cu arhitecți și urbaniști. De unde și dezamăgirea arhitecților din Cisnădie (Daedalus Proiect SRL este deținută de familia fostului arhitect șef al Cisnădiei).  „În această situație, ni se par de dăunătoare articolele apărute, care au preluat parțial sau integral observațiile formulate de către câțiva arhitecți și urbaniști în numele OAR Sibiu-Valcea care cuprind numeroase formulări scoase din context, ambiguității și confuzii în utilizarea termenilor tehnici, dar și încălcări ale deontologiei profesionale (scrisă sau nescrisă) atât în ceea ce privește jurnalismul, modalitatea de preluare a informațiilor, fără validarea sau măcar solicitarea vreunui punct de vedere de replică sau argumentare, cât și în ce privește comunicatul de presă al reprezentanților Ordinului Arhitecților”.

Iar faptul că opiniile arhitecților au fost transmise, spre diseminare, și presei locale, este considerat o formă de discreditare. „Modul de comunicare al opiniilor grupului de lucru al Ordinului Arhitecților filiala Sibiu-Vâlcea, sub formă de comunicat de presă, care a ales să nu transmită acest punct de vedere în mod oficial Primăriei decât ulterior publicării lui, cu intenția vădită de a forța și discredita administrația locală împreună cu echipa de elaborarea a documentației de PUG în demersul de elaborare a Planului Urbanistic General”, se arată în comunicatul semnat „Echipa de elaborare a PUG Sibiu”.

Punctual și ironic

Reprezentanții echipei de elaborare arată că răspunsul lor la criticile OAR nu este unul tehnic – „acesta va fi publicat în cadrul raportului consultării populației, după finalizarea acestei etape”. Arhitecții Ordinului au mințit – susține echipa de elaborare - atunci când au vorbit despre consultări. „Afirmația OAR potrivit căreia singură întâlnire cu municipalitatea a fost în data de 28.03.2024 este falsă deoarece Primăria a organizat anterior alte întâlniri cu mediul profesional în faza de elaborare a PUG-ului preliminar. Printre acestea și una vizând o parte semnificativă a documentației de PUG (aprox. 70%), pus la dispoziție spre analiză și discuție, anterior demarării consultării publicului, a cărei singur rezultat au fost observațiile transmise individual de doar doi din participanți (aprox. 30 de invitați din care 17 au participat la întâlnire), observații care de altfel au fost analizate, li s-a răspuns și, în parte, au fost preluate în forma prezentată în dezbatere”.

Tonul echipei de elaborare se pigmentează cu ironii, combinate cu răspunsuri primite de la arhitecți sibieni, răspunsuri care – în opinia echipei de elaborare – denotă frustrare. „Chestionarul publicat pentru a primi feed-back de la profesioniști a fost completat de un număr copleșitor de 13 persoane din arhitecții sau urbaniștii sibieni iar din aceștia unele răspunsuri, spre exemplu, la solicitările de identificare a aspectelor ce ar fi de păstrat sau cele de modificat din PUG-ul în vigoare (PUG-2011), împreună cu sugestii de măsuri adecvate, în opinia respondenților, sunt formulate fie ”Aceasta este treaba proiectanților PUG„ sau se opinează că întreaga documentația de PUG-2011 ar fi de corectat și că nu ar trebui menținută nici o prevedere – evident, este o reacție disproporționată, la o posibilă frustrare cu anumite inadvertențe ale PUG-ului curent, însă acest tip de abordare / răspuns nu considerăm că poate contribui la îndreptarea acestora. În atare situație, cu atât mai mult surprind anumite cerințe formulate de către grupul de lucru al OAR, cu cât acestea nu au apărut în cadrul vreunui răspuns la chestionar, al discuțiilor de la întâlniri sau a observațiilor scrise primite anterior demarării consultării publice”.

Echipa de implementare consideră că o parte din criticile arhitecților au fost discutate – și, în opinia Daedalus & co, au fost lămurite – în cadrul întâlnirii care a avut loc pe 28 martie 2024, dar OAR Sibiu Vâlcea tot le-a inclus în comunicatul dat publicității zilele trecute. „Consideram că un dialog real este acela în care ambele părți sunt ascultate și justificările (mai ales cele legale) sunt obligatoriu de luat în considerare”, mai arată echipa de implementare.

Dezamăgire și discreditare

Opinia arhitecților sibieni rezumată în comunicatul emis în urmă cu o săptămână este motiv de dezamăgire pentru echipa de elaborare, care subliniază din nou că în opinia membrilor acesteia criticile au intenția de discreditare. „Putem remarca cu dezamăgire un interes redus pentru un dialog constructiv, argumentat, având în vedere modul în care OAR a înțeles să-și exprime punctul de vedere solicitat voluntar de către Primărie și elaboratorul documentației – prin presă; astfel se înțelege că este preferată dictarea în spațiul public, cu termeni categorici, a unor soluții și concluzii judecate sumar, cu intenția de discreditare a eforturilor depuse și trasarea de sarcini către administrație și elaboratori, despre cum ar fi redactat membrii grupului de lucru documentația de PUG”.

Echipa de implementare dă asigurări că noul PUG va trece prin avizarea a 20 de instituții abilitate, după ce observațiile și sugestiile formulate până acum vor fi prelucrate.

În final, ideea de discreditare care ar sta în spatele arhitecților și jurnaliștilor sibieni este reluată și mai apăsat. „În concluzie există afirmații, argumente nefondate tehnic și critici prezentate ca puncte slabe ale documentației, mizând pe scoaterea acestora din context sau omiterea voită a atribuțiilor legale ale unor instituții, care conduc către o singură concluzie: intenția principală a «grupului de lucru» a fost aceea de a discredita conceptual și tehnic o documentație de urbanism importantă pentru beneficiarul direct – populația municipiului Sibiu și autoritatea responsabilă cu implementarea propunerilor, Primăria - discreditând echipa de proiect formată din specialiști (menționăm faptul că șeful de proiect este profesor emerit în cadrul UAUIM) și încercând deturnarea procedurilor către «trebuie făcut altfel decât ați făcut voi, pentru că noi știm cel mai bine», dar evitând în multe situații să menționeze în clar, cu argumente tehnice, punctual, lucrurile care pot fi îmbunătățite sau necesită un alt tip de abordare tehnică, deși unii din membrii grupului de lucru și analiză OAR nu au fost implicați în elaborarea unei astfel de documentații complexe pentru un municipiu reședință de județ în calitatea de șef de proiect niciodată”, se arată în finalul comunicatului.

Răspunsuri aproape tehnice

Echipa de implementare a noului PUG apreciază că observațiile transmise de OAR conțin „atât observații pertinente, cât și unele excesive sau subiective”. În comunicatul dat publicității în cursul zilei de joi, sunt transmise și câteva observații ca urmare a criticilor primite. Redăm mai jos, integral, aceste observații care „nu intră în detalii tehnice”, după cum arată autorii.

- Parte din observații, cu precădere cele de detaliu referitoare la zonarea funcțională, împreună cu o serie de observații referitoare la reglementarea unora din Zonele Construite Protejate sunt pertinente iar modalitatea de însușire a acestora urmează a fi decisă după o analiză detailată a acestora.

- Viziunea câștigătoare a concursului de soluții s-a propagat și în cadrul soluțiilor propuse de PUG-ul preliminar, contribuția conceptului de inele concentrice poate fi regăsită de la modul de organizare a UTR-urilor, la matricea privind alocarea necesarului de parcaje, alte concepte prevăzute la etapa de concurs s-au transformat în urma analizelor studiilor de fundamentare și a lucrului propriu-zis asupra propunerilor.

- Prevederile din PUG 2011 care și-au dovedit efectele pozitive au fost preluate asigurând o continuitate normală a dezvoltării; au fost eliminate acele prevederi care s-au dovedit imposibil de implementat în contextul legislativ românesc, cu precădere cele referitoare la regimul proprietății și care, din păcate, oricât de utile ar părea, nu sunt susținute de instrumentele legislative actuale. Totodată, un puternic argument în acest sens este imposibilitatea de implementare a acestor prevederi ale PUG-2011 de la aprobarea acestuia.

- În mod specific, Zonarea funcțională Agrement și Servicii (AS) pe terenuri private care anterior erau încadrate în categoria spații verzi (V, Va, Ve) a fost introdusă tocmai în idea de a păstra intenția PUG-2011 de a crea coridoare verzi, dar care prevăzând spații verzi publice amplasate pe proprietăți private nu sunt și nu vor fi posibil de implementat în contextul legislativ actual decât prin expropieri masive într-un termen scurt definit. Astfel, aceste culoare verzi nu se rezuma doar la ceea ce este eronat indicat în opinia OAR.

- Mai mult, sunt propuse instrumente mult mai flexibile, concrete și legale (!) prin care municipalitatea se poate asigura de constituirea de spații verzi și obiective de utilitate publică în cuantum de minim 5% din suprafețele de teren supuse viabilizării sau conversiei în suprafețele destinate locuirii, totalul preconizat depășind 150Ha de spații verzi suplimnetare, pe zonele de urbanizare și propunerile de introducere în intravilan – prevedere ce lipsește cu desăvârșire în cadrul documentației de PUG curente și care poate produce suprafețe semnificative de spații verzi publice

- Acest tip de abordare, pe de o parte, preconizăm că va scădea numărul de litigii generate de regimul proprietății pentru aceste coridoare, va debloca amenajarea (inclusiv cu spații verzi) a terenurilor (în prezent virane, neîntreținute) care în prezent sunt neconstruibile fiind încadrate conform PUG-2011 ca spații verzi și care în realitate depășesc posibilitățile legale și financiare ale administrației publice de a expropria și a amenaja peste XXXXX ha de teren.

- Considerăm că o abordare echilibrată prin mecanisme de reglementare moderne care încurajează dezvoltarea terenurilor cu o permisiune de impermeabilizare a solului cât mai redusă, dar care prevede totuși posibilități de amenajare a acestora și asigurarea unor dotări publice necesare la nivel municipal constituie un câștig pentru populația Sibiului și toate părțile interesate și, în final, un pas înainte spre dezvoltare, nicidecum o slăbiciune sau defect tehnic al documentației propuse.

- În mod eronat, sau poate voit, este redusă importanța propunerilor de noi spații verzi respectiv de obiective de utilitate publică și culoare verzi când vorbim de două zone de către aprox. 36Ha de parcuri și dotări aferente nou propuse în vecinătatea zonelor de dezvoltare prevăzute prin PUG, pe terenuri pe care realizarea de spatii verzi se poate face fără a apela la proceduri costisitoare cum ar fi exproprierea, asa cum propune PUG-2011

- Extinderea suprafeței de intravilan nu survine în urma unei ”intenții absurde a primăriei”, această necesitate survine din dinamica socio-economică a dezvoltării localității, aspect tehnic bine fundamentat din punct de vedere legislativ, metodologic și conceptual în contextul dezvoltării UAT-urilor învecinate și se va corela cu obiectivele propuse prin P.A.T.J. Sibiu, documentație de amenajarea teritoriului, de rang superior, care se află în curs de elaborare, fiind în acord cu prevederile legale în vigoare.

- Relația cu UAT-urile învecinate este un aspect care a fost studiat în conformitate cu prevederile cadrului legal actual pentru a permite conectivitatea firească și necesară cu acestea și sunt prevăzute nenumărate conexiuni pentru toate tipurile de deplasare și circulație; propunerile PUG au fost corelate cu situația propunerilor de PUG ale localităților vecine, în măsura disponibilității informațiilor – aceste nu apar însă pe planșele PUG-ului Preliminar, datorită faptului că unele din aceste nu erau informații publice la momentul redactării – vor fi incluse în formă actualizată la final.

- Problematica unei documentații de amenajarea teritoriului, în special PATZ (Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal) nu este apanajul PUG și nu face obiectul dezbaterii publice referitoare la PUG iar rolul acestuia este unul director, cu un grad de detaliere semnificativ mai scăzut din punct de vedere al soluțiilor propriu-zise.

Consultă comunicatul emis de echipa de implementare, în forma integrală, aici

Citește articolul despre criticile care au stârnit „dezamăgirea” echipei de implementare aici: Arhitecții sibieni critică noul PUG: de la asaltul asupra parcului Sub Arini, la ratarea zonei metropolitane și interdicțiile despre care nimeni n-a vorbit

Citește, mai jos, o parte din cele mai recente articole publicate de Turnul Sfatului pe subiectul noului PUG

Cele mai mari nemulțumiri ale sibienilor, arătate în noul PUG: prea puține locuri de parcare, prea multe mașini în oraș, prea puține spații verzi și zone de agrement

Noul PUG al Sibiului: „centre periferice” în cartiere, 134 ha de spații verzi noi, traseu inelar din Ogorului până în Gușterița. Primele observații ale arhitecților invitați la consultări

Noul PUG al Sibiului a fost dezbătut cu dezvoltatorii imobiliari: „Ne așteptam la mai mult zahăr”. Cam tot în Șelimbăr ori Cisnădie vor alege să construiască

Sibienii au venit la dezbaterea viitorului PUG cu probleme specifice. Extinderea zonelor intravilan i-a interesat cel mai mult: între „nu distrugeți!” și „de ce nu extindeți?”

Dezbatere: dacă noul PUG va fi păstrat în forma propusă (mici) afaceri din Sibiu vor trebui închise. Primarul Fodor: „80% din spații corespund”

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

11 comentarii

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Emil

Acum 3 săptămâni

TF cunoaste o parte din falsurile, distrugerile si profanarile mafiei OAR condusa de Sandru.
Raspunde

T.h.

Acum 3 săptămâni

"în realitate depășesc posibilitățile legale și financiare ale administrației publice de a expropria și a amenaja peste XXXXX ha de teren" Dar 44 de milioane de lei (9 mil euro ) imediat se găsesc, pentru "modernizarea" necesară a Sub arinului. 9 mil. Euro = circa 9 hectare expropriate in Campsor pentru crearea unui nou parc. Iar bugetul Sibiului a trecut de 1 miliard, suportă mult mai mult. Brașovul, Clujul, Bucureștiul, etc au expropriat pentru crearea de parcuri. La Sibiu probabil w. Keul are teren in Campsor , de asta PUG-ul propus acest arata imobiliare in Campsor.
Raspunde

Un sibian oarecare

Acum 3 săptămâni

Daedalus = arhitecti corupti care servesc doar mafia imobiliara, nicidecum interesele clientului adica orasul Sibiu.
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Ovidiu

Acum 3 săptămâni

Tin mai degraba partea Daedalus. Asa e în România, faci ceva, imediat apar reprosurile, can-can-ul. PUG-ul nu e perfect încă, dar va trebui aprobat de instituții și e în dezbatere. Arhitecții și jurnaliștii nu sunt în dialog, arata cu degetul și critica. Ar trebui sa fie un efort comun, constructiv, dacă interesul e al comunității. Sau nu știm sa dialogam...
Raspunde

Alexandru Ispasoiu

Acum 3 săptămâni

Sibiul incepe nu incet dar sigur sa se transforme intr o uraciune iesita din cosmarul celor fara pregatire, fara suflet ... dar cu interese ...
Raspunde

Un sibian

Acum 3 săptămâni

Exproprierea o admiteți ca fiind o soluție, dar cu un sfert de gură, pentru că nu există voință politică și primează interesele private, de grup, pe care le reprezentanți, în parte. Interesul public e doar clamat.
Raspunde

Dinu

Acum 3 săptămâni

Cum se face ca Deleanu asta semnează orice material de scandal. Cică jurnalist. Ba Deleanule și când le dai oamenilor drept la replică manipulezi informația să iasă tot cum vrei tu! Frațica ne putem construi singuri opiniile! Tu dacă te vrei jurnalist relatează OBIECTIV. Transmite informația și atât! Nu avem nevoie de opiniile tale!!! Dacă făceai TV ars erai. Dar tu o scalzi în presa scrisă ca știi ca aici mai greu te ard. Dar vezi ca unii oameni își pun mintea și cu prostii și în final ajungi sa dai socoteală pentru mizeriile pe care le semnezi prea plinule de tine.
Raspunde

Ion garaon

Acum 3 săptămâni

Tactici de capitala.... ce vreti de la PNL+PSD, altfel decat ticalosie ?
Raspunde

Alzara 1918

Acum 3 săptămâni

Cum am mai scris : orice zona liberă de construcții din actualul intravilan trebuie înverzit / “ împădurit “ pentru a mai avea aer respirabil în acest oraș moștenit pe care îl distrugem constant după “ revoluție “ ; Sibiul nu e doar pietonala din centru ! Mai are locuitori , “ aproape niște oameni “ - tratați urbanistic mai rău decât “ înainte “ - vezi Arhitecților !
Raspunde

Bobo

Acum 3 săptămâni

Dacă în Câmpșor nu-i Sibiu și e câh, atunci hai să dezvoltăm "armonios și științific" în Șelimbăr, Cisnadie (Arhitecți), Șura Mare ( pe dealurile patriei). Dacă Sibiul este tot mai urăt, atunci ce noroc pe sibieni cu carierul Arhitecților! Și nu e singurul exemplu...
Raspunde

Aci Duțu

Acum 3 săptămâni

Este evident că pretinsele critici sunt orchestratev de organizații și grupuri de interese putleriste. Din fericire vom avea aceeași administrație.
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus