Managerul Spitalului Județean: Numărul total al pacienților externați în 2020 a fost mai mic cu 35% în 2020, față de 2019

Spitalul Județean Sibiu a revenit la mijlocul lunii ianuarie la conducere civilă. Florin Neag, fost administrator public al județului, a fost numit manager interimar al Spitalului Clinic Județean Sibiu, iar după aproape o lună de activitate vorbește despre ce a găsit și despre ce se poate face.

Ce a însemnat pentru Spitalul Județean cele câteva luni de conducere militară? Care au fost principalele reorganizări făcute?

Activitatea de management s-a desfășurat și se desfășoară în continuare într-un context aparte, generat de situația epidemiologică. În perioada conducerii militare s-au implementat măsuri pentru asigurarea unei funcționări optime: au fost revizuite circuitele funcționale în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, s-a mărit capacitatea de producere a oxigenului și s-a extins rețeaua de distribuție, s-a organizat triajul pacienților suspecți sau confirmați în Unitatea de Primiri Urgențe într-o nouă locație, totodată fiind realizată și evaluarea distinctă, radiologică, a pacienților din aceste facilități, s-a extins capacitatea secției de Terapie Intensivă – Covid și s-a asigurat personal medico-sanitar specializat, circuite funcționale, sursă de oxigen și back-up energetic, s-au demarat procedurile de achiziție în vederea asigurării stocurilor de materiale sanitare, echipamente de protecție, medicamente și reactivi. Reorganizarea activității a implicat și Secția Clinică Boli Infecțioase, lucru concretizat în reamenajarea demisolului pavilionului ca zonă administrativă verde.

Cum duceți mai departe misiunea de a ține spitalul organizat, astfel încât să nu existe riscuri de infectare?

Funcția de manager interimar al SCJU Sibiu este o funcție deosebit de importantă, care mă onorează și mă obligă. Voi încerca, împreună cu echipa de profesioniști din conducerea spitalului, cu sprijinul constant și consistent al Consiliului Județean Sibiu, dar și cu cel al tuturor angajaților, din toate sectoarele, să administrez eficient activitatea celei mai mari instituții sanitare a județului, astfel încât să le oferim cetățenilor serviciile medicale de care au nevoie cu promptitudine și la un nivel calitativ cât mai ridicat.

Traversăm în continuare o perioadă dificilă, suntem încă în pandemie, iar activitatea trebuie organizată și adaptată permanent în funcție de aceasta, condiții în care apreciez că se impune păstrarea lucrurilor bune și a măsurilor eficiente implementate anterior, precum și îmbunătățirea și raportarea continuă la noile provocări care apar. Totodată, se impune acordarea unei atenții deosebite și a întregului sprijin către campania de vaccinare anti Covid-19 care este cel mai eficient mijloc de reducere a impactului Sars-Cov-2. Așadar, principalul obiectiv este gestionarea eficientă a pandemiei, asigurarea stocurilor tampon de medicamente și materiale sanitare, coroborată cu continuarea dezvoltării infrastructurii și serviciilor spitalului. Sunt încrezător că SCJU Sibiu va reuși pe mai departe să-și onoreze misiunea: asigurarea stării de sănătate a populației.

”Momentan nu se pune problema unei reorganizări”

Care sunt cele mai acute probleme în momentul de față?

Chestiunile acute sunt cele care constituie un grad de urgență imediată, fără a fi neapărat probleme grave sau de nerezolvat. Astfel, cel important lucru pe termen scurt este asigurarea și gestionarea unui buget pe anul 2021. Momentan, finanțarea activității este asigurată la nivelul a 1/12 din bugetul anul precedent, conform practicii obișnuite din fiecare început de an. Foarte importantă este gestionarea numărului de infectări cu COVID-19 prin măsuri corespunzătoare, precum și asigurarea materialelor, echipamentelor și dotărilor necesare pe de-o parte în contextul pandemiei, iar pe de alta, necesare creșterii calitative a activității pe celelalte servicii medicale. Așa cum am precizat, deosebit de importantă este și sprijinirea campaniei de vaccinare. De asemenea, acordăm o importanță deosebită măsurilor de creștere a siguranței pacientului internat în spital.

Ați cerut la guvern reorganizarea spitalului pe zone, având în vedere scăderea numărului de cazuri?

Momentan nu se pune problema unei reorganizări. Spitalul trebuie să fie pregătit, în caz de necesitate, pentru gestionarea pandemiei Covid-19. Concomitent, funcționează și celelalte servicii medicale pentru populație. O eventuală reorganizare a activității medicale va fi comunicată când va avea loc, însă la acest moment ordinul de bază este păstrarea organizării actuale, cu trasee, clădiri și personal alocat, pentru a putea răspunde prompt în eventualitatea unui nou val pandemic critic.

”Numărul total al pacienților externați în 2020, acuți și cronici, este de 26.572, în scădere cu 35%”

Cu cât la sută a scăzut adresabilitatea pacienților, în mod special a celor cronici pe secțiile spitalului, în ultimul an de pandemie?

Conform indicatorilor, pe anul precedent numărul total al pacienților externați în 2020, acuți și cronici, este de 26.572, în scădere cu 35% comparativ cu 2019. Situația este una conjuncturală, fiind cauzată de pandemia Covid-19, fiind necesară alocarea de paturi și resurse umane suplimentare pentru secțiile angrenate în tratarea pacienților COVID. Această realitate externă instituției a reflectat, pe principiul cauză-efect, influențe temporare în întreaga activitate medicală a secțiilor/compartimentelor spitalului, astfel că activitatea unora a crescut, în special cele acute, iar a altora a scăzut, în special cele cronice.

Cât de bine este pusă la punct informarea pacienților sau a însoțitorilor care vin în Spitalul Județean în legătură cu bolile de care suferă, tratamentul pe care îl urmează, intervențiile la care sunt supuși și riscurile aferente?

SCJU Sibiu are elaborate și implementate proceduri de comunicare cu aparținătorii privind tipul și nivelul informațiilor medicale ce pot fi transmise. În context pandemic s-au observat unele disfuncționalități în procesul de comunicare cu aparținătorii, din cauza programului foarte aglomerat al medicilor a căror primă îndatorire este consultarea și tratarea pacienților, dat s-au făcut demersuri concrete pentru rezolvarea acestora. În acest sens, s-a elaborat și implementat o nouă procedură privind modalitatea de comunicare cu aparținătorii în perioadele de carantină. Conform acestei proceduri, SCJU Sibiu pune la dispoziția aparținătorilor desemnați ai pacienților cu Covid-19 mai multe numere de telefon din secțiile Covid și ATI-Covid, unde aparținătorii desemnați pot obține informații despre pacienți. Numerele sunt disponibile pe pagina web a spitalului. Menționăm că acest proces, ca de altfel orice proces implementat, este unul perfectibil și încercăm permanent să găsim cele mai bune soluții în acest sens.

Se apropie acreditarea spitalului. Ce ne puteți spune la acest capitol?

În cadrul SCJUS în structura organizatorică figurează Biroul de managementul al calității, iar între structurile funcționale ale spitalului există Comisia de Coordonare a Implementării Managementului Calității Serviciilor și Siguranței pacientului din care fac parte reprezentanți ai fiecărei structuri organizatorice. Acestea au rolul de a contribui la implementarea standardelor de calitate aprobate prin Ordinul 446/2017. Cu toate acestea, procesul de acreditare este un efort comun al tuturor angajaților spitalului care își asumă să respecte toate rigorile standardelor de calitate având drept obiectiv nu numai obținerea acreditării dar și creșterea continuă a calității actului medical și, prin aceasta, a siguranței pacientului. În momentul de față spitalul se află într-un proces de modernizare absolut necesar care, coroborat cu contextul epidemiologic, face necesară adaptarea din mers a procesului de acreditare. Derulăm în continuare pașii necesari și suntem convinși că procesul se va finaliza cu succes.

După expirarea interimatului v-ați gândit să vă depuneți dosarul pentru postul de manager?

Nu m-am decis asupra acestui aspect. Prioritatea mea este gestionarea eficientă a activității spitalului în momentul de față, în acord cu actul administrativ prin care am fost responsabilizat cu această atribuție.

”Unul dintre cele mai importante aspecte este prevenirea și apărarea împotriva incendiilor”

Spitalul Județean Sibiu, corpul în care funcționează secția ATI-Covid, nu are aviz ISU. Ce lipsește pentru a se obține acest aviz? La secția ATI lipsesc instalațiile de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor. La fel, nu sunt asigurate ieșirile în situație de incendiu, iar instalațiile electrice se exploatează cu defecțiuni și sunt improvizaţii în rețea, conform unui raport recent al Ministerului Sănătății. Când se remediază aceste deficiențe?

La secția ATI – Covid deficiențele de ordin tehnic constate de ISU sunt în curs de remediere, iar cele de ordin organizatoric au fost remediate. Secția ATI Covid a fost relocată integral într-un sistem modular nou, care asigură condiții optime de funcționare. Practic, secția ATI – Covid nu își mai desfășoară în prezent activitatea în spațiul pentru care au fost constatate deficiențele, măsură implementată pentru siguranța pacienților. Totodată se reactualizează instalațiile de semnalizare, au fost remediate deficiențele cu privire la căile de evacuare, iar în ceea ce privește instalațiile electrice spitalul are încheiat un contract pentru servicii în baza căruia o firmă specializată, autorizată ANRE, efectuează verificările și lucrările de mentenanță care se impun. De asemenea,  SCJU Sibiu derulează reatestarea ANRE a electricienilor instituției. Mai mult, subliniem că pentru toate secțiile renovate ale spitalului s-a realizat echiparea cu instalații de detecție semnalizare și avertizare, iar pentru celelalte secții dotarea să fie realizată pe măsură ce vor intra în reabilitare. Investițiile în modernizare vor continua în anul curent, când se va finaliza procedura de achiziție a lucrărilor pentru eficientizarea energetică a mai multor clădiri: Dermatovenerologie, Bloc Chirurgical (inclusiv secția ATI) și maternitate, unde se vor schimba circuitele electrice în integralitate.

În demersul de organizare a unei activități medicale de calitate, centrată pe pacient și pe nevoile acestuia, pe siguranța tuturor celor care beneficiază de serviciile medicale spitalicești precum și pe siguranța întregului personal, SCJU Sibiu a acordat și continuă să acorde o atenție deosebită măsurilor de prevenție, sănătate și securitate în muncă. Unul dintre cele mai importante aspecte este prevenirea și apărarea împotriva incendiilor, iar spitalul a implementat în ultimii ani măsuri organizatorice menite să reducă substanțial riscurile de incendiu. Aceste măsuri au fost comunicate printr-o informare de presă.

S-a schimbat și numărul de paturi pentru ATI în urma mutării?

Numărul de paturi în zona ATI –Covid a crescut în urma reorganizării și mutării care a avut loc în luna decembrie a anului anterior.

Câte paturi sunt? Se mai poate mări în situația în care situația o va cere?

În zona ATI – Covid sunt disponibile 28 de paturi  la care se adaugă 2 paturi ATI Covid la secția Obstetrică Ginecologie, deci în total sunt 30.  În zona verde ATI, numărul de paturi este  26 la care se adaugă 13 paturi ATI Obstetrică Ginecologie, totalul fiind de 39. În momentul de față, numărul este suficient. Așa cum am mai menționat, organizarea actuală, cu trasee, clădiri și personal alocat este gândită pentru a putea răspunde prompt în eventualitatea unui nou val pandemic critic.

”Pentru posturile de medici infecționiști scoase la concurs de spital în luna decembrie a anului precedent nu s-a prezentat nimeni”

Ce se întâmplă cu suplimentarea paturilor la Boli Infecțioase? Mai este de actualitate achiziționarea unor containere exterioare pentru personal?

Secția Clinică Boli Infecțioase a fost reorganizată în luna decembrie a anului precedent și, în momentul de față, își desfășoară activitatea în condiții optime, în structura organizatorică avizată de către DSP Sibiu.

Implementarea unui sistem modular se menține, în continuare, ca un obiectiv de analizat, de către întreaga conducere executivă a spitalului. Orice extindere a unei secții generează efecte în cascadă asupra activității tuturor celorlalte structuri existente în spital cu implicarea resurselor financiare (cumpărare/chirie, aparatură medicală), umane (personal care să asigure prestarea serviciilor medicale în noile structuri), organizatorice (asigurare rețele de fluide medicale, utilități, networking, etc.) iar criteriile eficacității și eficienței trebuie să stea la baza fiecărei hotărâri care implică o organizare/reorganizare structurală a oricărei instituții. Vom anunța o eventuală reorganizare dacă și când va fi cazul.

Cate paturi sunt?

Conform structurii organizatorice, Secția Clinică Boli Infecțioase are un număr de 30 de paturi în cadrul pavilionului Infecțioase, 24 de paturi în cadrul pavilionului Oftalmologie și 25 de paturi în cadrul pavilionului Dermatologie. Menționăm că paturile din pavilionul Dermatologie au momentan statut de zonă “verde” fiind făcute în acest sens demersuri către DSP. În funcție de situația epidemiologică, ele pot redeveni “roșii”.

S-au angajat medici pe această secție? Câți au participat la concursul de selecție?

Pentru posturile de medici infecționiști scoase la concurs de spital în luna decembrie a anului precedent nu s-a prezentat nimeni. În aceste condiții a fost angajat, conform legislației, pe perioada pandemiei, un  medic specialist boli infecțioase. Astfel, numărul medicilor din această secție este, în prezent, de trei.

Sunt suficienți trei medici pe această secție?

În vârf pandemic, la finalul anului trecut, activitatea secției a fost susținută de doi medici infecționiști. Astfel, apreciem că, în momentul de față, când secția are trei medici, activitatea e gestionată eficient. Activitatea celor trei medici este sprijinită și de medicii rezidenți.  

”Voucherele de vacanță au fost primite de angajații  spitalului ale căror salarii sunt plătite din fondurile  asigurate prin contractul cu CJAS”

Angajații spitalului au primit voucherele de vacanță pe anul trecut?

Da, personalul SCJU Sibiu a primit voucherele de vacanță pe anul trecut, cu excepția personalului pentru care finanțarea este asigurată de la bugetul de stat.

Ce înseamnă asta, concret?

Voucherele de vacanță au fost primite de angajații  spitalului ale căror salarii sunt plătite din fondurile  asigurate prin contractul cu CJAS. Voucherele de vacanță nu au fost primite de către: medicii rezidenți, personalul UPU, cabinetul de medicină sportivă, o parte din compartimentul de Planning familial - categorii pentru care finanțarea este asigurată de la Minister. Nu au primit nici angajații Serviciului de Medicină Legală, pentru care finanțarea trebuie asigurată de Institutul de  Medicină Legală Cluj.

Care este procentul destinat investițiilor din bugetul pe acest an al spitalului?

Pentru continuarea procesului de dezvoltare a serviciilor medicale, SCJU Sibiu a transmis către Consiliul Județean Sibiu o serie de propuneri cu privire la obiectivele de investiții necesare în anul următor pentru a fi luate în considerare pentru finanțare de la bugetul local. De asemenea, vor fi realizate investiții din fonduri proprii, europene sau cu finanțare de la minister. În colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Sibiu am creionat o listă de investiții care ar putea fi asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Prin urmare, nu putem, la acest moment, avansa procentul total al investițiilor pe anul curent până nu este conturat bugetul de stat.

Vizualizari: 6577

Alin Bratu

de Alin Bratu

Politic
Telefon:
0745 590 991

alin[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

5 comentarii

Lost In Loft

Acum 2 săptămâni

Șeful de autobază de la Mediaș, ajuns șefu la doctori din județ !! Frumos PNLeule ! nu te dezminți !!
Raspunde

Unul Unul

Acum 2 săptămâni

Fostul jurist de la Meditur Medias, mare om, mare manager de spital. Politica!!!!!!!
Raspunde

Bogdan Bogdan

Acum 2 săptămâni

Pentru ca ati inchis spitalele, imbecililor !!!
Raspunde

Luca Luca

Acum 2 săptămâni

Fantastic ! Cand o sa numiti un manager permanent ??? Smecheria asta cu interimatul , pentru a evita un concurs , nu stiu cat mai tine ... Iar daca se intampla vreo nenorocire , nimeni nu isi asuma raspunderea .
Raspunde

Toma Toma

Acum 2 săptămâni

Ce concluzie tulburatoare!Inseamna ceilalti pacienti au ramas in spital si au refuzat sa se externeze?Nu era mai simplu de spus ca in 2020 a fost extrem de greu de internat chiar si pentru cei cu afectiuni grave!Si atunci de unde sa fie externati daca nu au fost internati?Din productie proprie?Ma tem sa nu le vina vreo idee "marilor politicieni" ai nostri sa schimbe incat sa vedem avioane conduse de preoti,mancare gatita la restaurant de violonisti sau o fabrica de mezeluri avand la pupitru un fotbalist!
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus