Joi,
23.05.2024
Parțial Noros
Acum
16°C

Un nou an universitar

Deschiderea unui nou an universitar reprezintă, nu numai un moment festiv, ci şi unul de angajament pentru eficienţă, eficacitate, calitate şi modernitate în procesul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică.
Obiectivele stabilite în Planul strategic de dezvoltare al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, aprobat de Senatul Universităţii reprezintă obiective ale întregii comunităţi academice şi ele nu pot fi atinse decât prin angajamentul tuturor membrilor, bazându-ne pe un puternic parteneriat cu mediul economic, social şi cultural, în care trăim şi care reprezintă cel mai autorizat evaluator al produselor universităţii: resursa umană calificată, cercetarea ştiinţifică performantă, servicii de calitate aduse celor care lucrează în mediul universitar, comunităţii şi societăţii în care trăim. Crearea în anul universitar 2008 – 2009 a Consiliului consultativ cu mediul economic, social şi cultural al cărui preşedinte este primarul municipiului Sibiu, Klaus Werner Iohannis constituie dovada certă a existenţei şi dezvoltării acelei platforme solide de parteneriat.
Şcoala reprezintă nucleul în jurul căruia comunitatea şi societatea îşi conturează idealurile de dezvoltare, de aceea oamenii şcolii trebuie să-şi îndeplinească menirea cu dăruire şi competenţă, iar dascălul trebuie să-şi ocupe locul meritat în societatea noastră.
Am visat la gândul că voi ajunge într-o zi să văd o societate armonioasă, cu o ierarhizare normală a valorilor, făcută nu de cei care-şi împart puterea, ca între teorie şi practică distanţele se vor scurta, iar între vorbă şi faptă nu vor exista diferenţe.
Iată că, astăzi, într-un demers al reformei în sistemul educaţional Legea educaţiei naţionale stipulează că educaţia nu mai este „prioritate naţională”, ci ea devine „prima prioritate naţională”, care, corelat cu statutul dascălului în societate şi cu motivarea sa se constată un mare ecart între ceea ce se scrie chiar în lege şi ceea ce se transpune în practică.
Suntem conştienţi cu toţii că trebuie să pregătim o resursă umană mai înalt calificată, cu resurse mai puţine şi cu o productivitate mai ridicată, dar nu trebuie uitat că este totuşi nevoie de o minimă resursă alocată pentru realizarea acestor obiective.
Un suport important în acest demers îl reprezintă autonomia autentică universitară în relaţie direct proporţională cu responsabilitatea publică. Numai în acest cadru de funcţionare a unei universităţi se pot crea şi dezvolta acţiuni manageriale inovatoare şi eficiente în beneficiul tuturor.
Suntem încă în plină criză economică. Economia, suportul real al educaţiei nu mai asigură resursa necesară finanţării sistemului educaţional. Criza economică s-a transferat în zona serviciilor, în care, serviciul educaţional are cea mai mare pondere.
Pentru conducerea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi pentru mulţi alţii care se găsesc în fruntea unor universităţi, în acest context economic, raportarea la acest început de nou an universitar a unor neîmpliniri sau nerealizarea unor obiective ar putea crea cea mai credibilă justificare.
Astăzi, la acest moment festiv nu venim să ne justificăm nerealizările, ci să demonstrăm că, chiar în condiţii de criză sau autonomie pe jumătate responsabilitatea publică rămâne în totalitate în sarcina noastră şi ea nu poate fi asigurată decât printr-un management universitar performant.
Astfel, obţinerea în anul 2009 a calificativului „grad de încredere ridicat”, cel mai înalt nivel privind calitatea procesului educaţional şi acreditarea cercetării ştiinţifice, alături de alte 22 de universităţi din România reprezintă performanţe de invidiat care vin să susţină modelul humboldtian de universitate, model pe care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi l-a asumat.
Recenta ierarhizare a universităţilor din România privind calitatea absolvenţilor – realizată de către compania germană Kienbaum Management Consultants, în colaborare cu revista „Capital” pe baza cercetării de piaţă la care a răspuns cel mai avizat evaluator şi anume ANGAJATORUL, plasează Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pe locul al cincilea luând în analiză patru criterii de evaluare: educaţia teoretică, orientarea practică, competenţele lingvistice şi experienţa internaţională şi pe locul doi în ceea ce priveşte experienţa internaţională a absolvenţilor noştri.
Facultatea de Ştiinţe economice a universităţii noastre este plasată de acelaşi studiu pe locul doi în topul facultăţilor de profil economic din ţară şi chiar pe primul loc în ceea ce priveşte experienţa internaţională a absolvenţilor săi.
Menţionăm că informaţiile cu privire la universităţile şi facultăţile absolvite de angajaţii din subordine au fost furnizate de persoanele aflate în funcţii de conducere, iar aceste rezultate sunt foarte importante dacă ne gândim la impactul pe care îl are calitatea produsului educaţional (absolventul) asupra competitivităţii în afaceri.
Ca rezultat al prestigiului câştigat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, universitatea noastră a fost nominalizată ca centru de excelenţă în domeniul managementului universitar şi coordonează cursurile de „Managementul calităţii” şi „Managementul resurselor sustenabile”, cursuri ce vor fi realizate cu actualii şi viitorii manageri din universităţile din România în cadrul proiectului POS-DRU coordonat de CNCSIS.
Finanţarea de bază actuală nu poate susţine singură procesul educaţional, de aceea, găsirea de noi resurse a fost o preocupare importantă a universitarilor noştri, preocupare îndreptată în special spre fonduri europene. Astfel, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a câştigat un număr de 8 proiecte cu o finanţare totală de 30.391.970,42 lei .
Anul universitar 2009-2010 începe cu un proces de învăţământ cuprins în 83 programe de licenţă, 211 programe de masterat (de tip Bologna şi postuniversitare), 13 domenii de studii doctorale, pentru aproximativ 24.000 studenţi.
Cercetarea ştiinţifică, în special cea contractuală a fost materializată printr-un număr de 49 contracte de cercetare ştiinţifică, în valoare de 18.002.034 lei. A fost continuată tradiţia acordării premiului anual de merit pentru tineri cercetători „Ad augusta per angusta”. În anul universitar 2008-2009, câştigător a fost Conf. univ. dr. Rodica - Liliana Grigore de la Facultatea de Litere si Arte. A fost continuată, de asemenea recompensarea studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, premiul "Lucian Blaga" fiind câştigat în acest an de studenta Corina Simian de la Facultatea de Ştiinţe.
De asemenea, în Planul strategic de dezvoltare al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, un loc important l-a ocupat întărirea şi consolidarea patrimoniului său prin achiziţii şi donaţii. Valoarea patrimoniului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu a crescut în anul universitar încheiat cu 78.533.375 lei, realizându-se o dublare a valorii acestuia în ciuda unor pierderi cauzate de revendicări ale foştilor proprietari.
Între obiectivele investiţionale care au fost puse în funcţiune menţionăm:
Biblioteca Centrală a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, una dintre cele mai moderne din ţară – obiectiv important, la realizarea căruia un aport semnificativ l-a avut domnul Preşedinte al ULBS, prof. Werner Schaal,
Aula Magna a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu,
Noua Sală a Senatului,
Centrul de training şi cercetare din Păltiniş,
Supraetajarea corpului A al Facultăţii de Inginerie
Noul Centru de Reuniune Academică de pe strada Banatului,
Căminul studenţesc cu 250 de locuri.
Investiţiile au avut o valoare totală de 42.662.754 lei.
Calitatea condiţiilor de viaţă a studenţilor noştri a crescut în mod vizibil şi ca urmare a unor ample acţiuni de reabilitare şi dotare în valoare de 3.750.000 lei.
Menţionez, în cadrul donaţiilor aportul domnului Nikolaus Blavustyak din Germania prin donaţia importanta de carte pe care a făcut-o bibliotecii, îmbogăţind fondul cu peste 1300 titluri de cărţi şi periodice, numărul total de volume primite ca donaţie in cursul anului 2009 ridicându-se, astfel la 2771 titluri.
Strategia dezvoltării relaţiilor academice internaţionale ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu este una binecunoscută. Avem drept dovadă poziţia Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu în topul universităţilor din România după criteriul „internaţionalizare”.
Cele peste 100 de parteneriate cu universităţi de pe toate continentele lumii, dintre care amintim pe cele realizate în anul universitar 2008-2009 cu:
Eberhard Karls University Of Tubingen, Germania
Lausitz University of Applied Sciences, Germania
Haute école spécialisée de Suisse occidentale, Elvetia
Université de Limoges, Institut Universitaire de Formation des Maitres Midi - Pyrénées, Franta
Hochschule Graz, University College of Education, Austria
Leeds Metropolitan University, Anglia
Haute Ecole Albert Jacquard, Belgia
Universidad de Leon, Spania
Universidad Politecnica de Madrid, Spania
University of Debrecen, Ungaria
University of Szeged, Ungaria
Uniwersytet Wroclawski, Polonia
University of Ljubljana, Slovenia
University of St. Cyril and Methodius Trnava, Slovacia,
University of Presov, Slovacia,
Karlstads Universitet, Suedia,
Riga Teacher Training and Education Management Academy, Lituania
Baltic International Academy, The Higher School of Psychology, Letonia
Pe lângă universităţile europene menţionate, tot in cursul anului 2008-2009 au fost semnate parteneriate cu universităţi din Asia si America dintre care menţionam:
The Macau Inter-University Institute, China,
Universidad de Buenos Aires si
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina,
Memphis University, SUA
Primul program ERASMUS MUNDUS FOR EXTERNAL COOPERATION WINDOWS în care participă o universitate din România a permis sosirea la studii la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primului grup de studenţi şi profesori de la universităţi din Asia de sud prezenţi şi ei la această festivitate de deschidere.
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este prima universitate românească inclusă într-un asemenea program iar noul program are ca zonă de acţiune ţări asiatice precum Bangladesh, India, Pakistan, Cambogia, Filipine încercând să le ofere acestora un cadru unic de educaţie superioară şi oportunităţi de pregătire relevante pentru cerinţele şi nevoile din regiunile vizate şi din Uniunea Europeană.
Trebuie să menţionez bogata activitate desfăşurată de Institutul Confucius din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, reprezentat aici de directorul din partea chineză, Prof. Dr. Zhang Wei, institut înfiinţat în noiembrie 2007.
Cu această ocazie suntem alături de prietenii noştri chinezi cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii populare Chineze şi sărbătorim împreună 60 de ani de relaţii diplomatice între cele două ţări.
Deschiderea internaţională a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu este demonstrată şi astăzi prin prezenţa Ambasadorului Republicii Africa de Sud, Excelenţa SA domnul Pieter SWANEPOEL, care sper să reprezinte un moment istoric în dezvoltarea relaţiilor academice cu universităţi din ţara pe care o reprezintă.
În această competiţie extinsă a universităţilor la nivel global nu există decât o singură soluţie, şi anume aceea a solidarităţii tuturor actorilor şi factorilor implicaţi cu toate forţele şi resursele de care dispun pentru afirmarea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Cu această dorinţă şi speranţă vă doresc multe succese şi realizări în noul an universitar.

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Comentarii

6 comentarii

Lia B.

Acum 14 ani

Laude fara sfarsit. Marele carmaci "Oprean". "Epoca de aur" Oprean. In spatele vorbelor: 1) forme fara fond, 2) conexiuni care nu produc efecte asupra procesului de invatamant si asupra studentilor, 3) lucrari foarte scumpe si de proasta calitate care epuizeaza bugetul, 4) avantaje doar pentru cele 3-4 facultati protejate si dezavantaje fata de celelalte 8-9, 5) promovarea supunerii oarbe, promovarea legii omertei, 6) promovarea nepotismului la cote unice in tara, 7) inlocuirea realitatii cu propaganda prin media sibiana controlata 90%, 8) promovarea intereselor (promovari, sotii, gineri, copii) unor profesori de la Drept implicati in mobilizarea Parchetului si Tribunalului lui Rusu (deocamdata) pentru musamalizarea infractiunilor si altor abuzuri comise de rector, cu ajutorul a(l)coolitului Bacaci et Co, 9) plimbarile numeroase in strainatate prin locurile invocate in text, fara nici un efect asupra procesului de invatamant, ci doar pentru placere si ca actiuni de imagine.... Falsitatea personajului nu mai este un secret pentru nimeni.
Raspunde

Bernard

Acum 14 ani

Pe cand in Africa de Sud? Cu Titi, bineinteles, sau, pardon, cu Flucsa, sau Miclea, sau cu nevasta benzinarului?
Raspunde

xxx

Acum 14 ani

Puscarie
Raspunde

YYY

Acum 14 ani

Centralismul la care ne supune individul este identic cu cel din epoca in care familia lui conducea Romania si o supunea la perversiuni.
Raspunde

Zamolxe

Acum 14 ani

Trece saptamana fara ca "opniile" Rectorului sa mai trezeasca nici interes, nici patimi. Cred ca e dezamagit magnificenta. E trist cand profetul striga in desert.
Raspunde

xxx

Acum 14 ani

Oprean asta e noul guru de Sibiu, la concurenta cu Johannis?
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus