Miercuri,
27.10.2021
Cer Senin
Acum
1°C

Proiectul Legii vaccinării: Amenzile pot ajunge până la 10.000 de lei

Proiectul Legii vaccinării: Amenzile pot ajunge până la 10.000 de lei

Proiectul Legii vaccinării prevede că, în cazul vaccinurilor obligatorii, consimţământul pentru imunizare se prezumă ca fiind dat, iar sancţiunile pentru părinţii care refuză vaccinarea copiilor merge de la avertisment şi până la amenzi de 10.000 de lei. La înscrierea în unităţile de învăţământ va fi solicitată o adeverinţă care să ateste efectuarea vaccinurilor, iar în cazul în care schema nu este completă, este obligatoriu ca în maximum un an copiii să fie imunizaţi. Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B. Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2019.

”În cazul vaccinărilor obligatorii, consimţământul pentru vaccinare se prezumă ca fiind dat”, stabileşte proiectul de lege, potrivit căruia excepţie de la această prevedere fac situaţiile în care părinţii sau persoana responsabilă refuză în scris vaccinarea copilului minor, scrie digi24.ro

De asemenea, părintele sau persoana responsabilă, în cazul copilului minor, este scutit de obligaţia prezentării acestuia la vaccinare, dacă acesta are o contraindicaţie definitivă la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile, în situaţia în care prezintă medicului care are în evidenţa sa minorul o certificare a situaţiei invocate. Certificarea contraindicaţiei de vaccinare a copilului se realizează de către Comisia Judeţeană de Vaccinare, în baza dovezilor medicale prezentate.

Conform proiectului de act normativ, la data înscrierii copiilor sau a adulţilor într-o unitate de învăţământ sau într-o altă colectivitate, aceasta are obligaţia de a solicita prezentarea unei adeverinţe, emisă de către medicul de familie care are în evidenţa sa persoana respectivă, care să ateste sau să infirme efectuarea vaccinărilor obligatorii.

În cazul în care vaccinările obligatorii nu au fost efectuate, persoana responsabilă are obligaţia prezentării, până la intrarea în colectivitate, a unuia dintre următoarele documente eliberate de către Comisia Judeţeană de Vaccinare sau a Municipiului Bucureşti: calendarul de recuperare pentru antigenele vaccinale obligatorii sau adeverinţa contraindicaţiilor medicale definitive pentru anumite vaccinări. Dacă nu este prezentat unul dintre aceste documente, unitatea de învăţământ are obligaţia de a sesiza Comisia Judeţeană de Vaccinare sau a Municipiului Bucureşti în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în colectivitate.

”În cazul prezentării unui calendar de recuperare a antigenelor vaccinale obligatorii, schema de vaccinare propusă trebuie să fie completată în termen de un an de la data admiterii în colectivitate”, se arată în proiect.

Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.

Părinţii sau alţi reprezentanţi legali care nu prezintă copiii la vaccinare sau care refuză imunizarea acestora vot fi convocaţi, în vederea consilierii, la Comisiile judeţene de vaccinare. Convocarea se face în baza sesizării furnizorilor de servicii medicale de vaccinare, a DSP sau a colectivităţilor de învăţământ, respectiv sesizări din sistemul de protecţie a drepturilor copilului.

Comisiile de vaccinare iau în evidenţă copilul nevaccinat, consiliază cel puţin o dată la 3 luni părinţii sau ceilalţi reprezentanţi legali ai minorilor care trebuie vaccinaţi, până la acceptarea planului de recuperare. De asemenea, stabilesc un plan de recuperare pentru antigenele obligatorii posibil a fi administrate în conformitate cu vârsta şi monitorizează cazul până la administrarea tuturor vaccinurilor corespunzătoare vârstei.

Aceste organisme informează furnizorii de servicii medicale de vaccinare privind acţiunile întreprinse pentru persoanele de pe lista acestora; analizează, investighează şi certifică contraindicaţiile medicale definitive prin eliberarea unei adeverinţe al cărei model va fi stabilit prin Ordin al Ministrului Sănătăţii; analizează şi certifică cazurile de reacţii adverse postvaccinale invalidante şi le înaintează Ministerului Sănătăţii pentru dispunerea măsurilor compensatorii.

Tot aceste comisii vor avea ca responsabilităţi sesizarea Inspecţiei de Stat din cadrul direcţiilor de sănătate publică privind nerespectarea de către părinţi, sau de către ceilalţi reprezentanţi legali, a obligaţiei de prezentare a copiilor la vaccinare; sesizarea asistentului medical comunitar şi/sau mediatorului sanitar, sau în lipsa acestuia a Serviciului Public de Asistenţă Socială sau, după caz, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru a identifica piedicile întâmpinate în calea vaccinării şi a oferi consiliere în cazul minorului care împlineşte vârsta de 3 ani şi nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile obligatorii, precum şi în cazul copilului înscris într-o colectivitate de învăţământ care nu a încheiat schema de recuperare propusă în termen de un an; sesizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu privire la existenţa unei suspiciuni de încălcare a drepturilor copilului de către părinţi sau reprezentanţi legali, în cazul minorului care împlineşte 18 luni de la înscrierea într-o colectivitate de învăţământ şi nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile obligatorii.

Părinţii şi celelalte persoane responsabile de creşterea şi educarea copilului au obligaţia să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei în cazul vaccinărilor obligatorii şi să se prezinte în cazul în care sunt convocaţi de Comisia Judeţeană de Vaccinare sau de cea a Municipiului Bucureşti.

Nerespectarea de către părinţi a acestor obligaţii se sancţionează cu avertisment la prima constatare a abaterii şi cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei la următoarele constatări ale abaterii.

Potrivit proiectului, părinţii sau reprezentanţii legali ai minorului pot fi amendaţi şi cu sume de la 5.000 de lei la 10.000 de lei în cazul în care nu prezintă copilul la vaccinare nici după ce au fost consiliaţi de comisia judeţeană de vaccinare sau a municipiului Bucureşti şi s-a stabilit un plan de recuperare pentru antigenele obligatorii.

Părinţii care sunt plecaţi din ţară şi care lasă copii eligibili la vaccinare în grija unor membri ai familiei ori a altor persoane, în condiţiile prevăzute de lege, sunt obligaţi să desemneze o persoană responsabilă cu însoţirea copilului la vaccinare.

Persoanele eligibile pentru vaccinare, care au vârsta de peste 18 ani, au obligaţia prezentării în vederea consilierii pentru vaccinare, în cazul convocării acestora de către furnizorul de servicii medicale de vaccinare.

Între atribuţiile Ministerului Sănătăţii prevăzute în document sunt următoarele: asigură cu prioritate şi la timp toate resursele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţii de vaccinare, precum achiziţia vaccinurilor, a seringilor, transportul acestora până la furnizorul de servicii medicale de vaccinare; asigură şi menţine permanent un stoc de rezervă de vaccinuri şi consumabile cel puţin egal cu necesarul anual, cu termen de valabilitate de minim 18 luni; în caz de situaţii epidemiologice speciale, vaccinul necesar se va folosi din stocul de rezervă cu obligaţia reîntregirii acestuia în termen de 6 luni.

Achiziţia vaccinurilor se face prin procedură centralizată organizată de către Ministerul Sănătăţii la nivel de necesar naţional ori teritorial, respectiv pentru una sau mai multe unităţi administrativ teritoriale, în funcţie de Planul Naţional de Vaccinare ori de situaţiile şi nevoile apărute.

Personalul medico-sanitar şi farmaceutic cu drept de liberă practică, indiferent de specialitate, are următoarele obligaţii: să nu furnizeze informaţii eronate, nedovedite ştiinţific, tendenţioase legate de vaccinuri şi activitatea de vaccinare; să prescrie vaccinarea pentru pacienţii din grupe de risc, dacă este cazul, care sunt în monitorizarea lor clinică.

Autorităţile administraţiei publice locale vor trebui să comunice Comisiei Judeţene de Vaccinare lista copiilor care nu au fost vaccinaţi conform Calendarului Naţional de Vaccinare. Tot autorităţile locale sunt responsabile de evaluarea iniţială a situaţiilor de încălcare a drepturilor copilului şi de neglijare medicală cu privire la vaccinare şi trebuie să ofere servicii de consiliere pentru familie precum şi alte servicii sociale în legătură cu vaccinarea în funcţie de nevoile identificate.

Conform proiectului, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial, Ministerul Sănătăţii va elabora şi va aproba normele de aplicare prin Ordin al ministrului Sănătăţii. Legea intră în vigoare la data de 1 Ianuarie 2019.

Legea stabileşte sancţiuni şi pentru medici, pentru direcţiile de protecţia copilului, unităţile de învăţământ, furnizorii de servicii medicale de vaccinare, autorităţile administraţiei publice locale. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi a municipiului Bucureşti prin inspectorii sanitari de stat şi asistenţi inspectori sanitari.

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus