Luni,
25.10.2021
Cer Senin
Acum
9°C

Consiliul Local Rășinari organizează concurs pentru postul de administrator unic al Societății Comerciale Gospodărire Comunală Locală

Consiliul Local Rășinari organizează concurs pentru postul de administrator unic al Societății Comerciale Gospodărire Comunală Locală

Consiliul Local al comunei Rasinari anunță demararea procedurii de selecție in vederea selecției administratorului unic  al Societății Comerciale Gospodărire Comunală Locală Rașinari SRL.

Candidații vor depune solicitările personal la registratura Primăriei comunei Rașinari, sau prin corespondența cu confirmare de primire, pana la data de 06.04.2021, ora 12, in plic sigilat, cu mențiunea  "Candidat pentru funcția de administrator unic al Societății Comerciale Gospodărire Comunală Locală Rașinari SRL".

Condițiile ce trebuie intrunite de candidați sunt urmatoarele:        

Condiții generale:

- cetațenia româna,

- starea de sanătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe baza de_documente medicale valabile;

- capacitate deplină de exercițiu;

- nu au făcut sau nu fac obiectul prevederilor art. 6 din Legea nr. 111/2016;

- sa nu facă parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale unor  regii autonome sau societăți comerciale ;

- nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;

- nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau i-a încetat contractual individualde muncă pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani,

Condiții specifice

-cel puțin studii medii de specialitate și experiență dovedită  in domeniul  economic, administrație publică, contabilitate, management de proiect, antrepriză în construcții, coordonare echipe de lucru.

-experiență de cel putin 2 ani în administrarea societaților comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome si societați comerciale din sector privat.

- să aiba disponibilitea să participe la activitațile si proiectele societății și  să cunoască problemele specifice ale unității administrativ-teritoriale.

Bibliografie:

- OUG. nr.109/2011

- Legea nr. 31/1990

- H.G. 722/2016

- OUG nr.57/2019 

- Legea nr. 101/2006 , legea  serviciului de salubrizare a localitatilor .

Selecția/evaluarea se realizează cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparenței si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate .

Selecția se realizează pe bază de analiză dosar, test-grilă și interviu cu luarea în considerare  a specificului domeniului de activitate .

Candidații vor depune urmatoarele acte:

1. Solicitare,

2. Declaratie de intenție, cu precizarea experienței in domeniul de activitate de administrare de societăți comerciale sau regii autonome.

3. Copie BI/CI ,

4. Curriculum vitae,

5. Dovada studiilor, copii dupa actele de studii,

6. Adeverință medicală, cu mențiunea ca este apt pentru această funcție,

7. Dovada experienței anterioare – adeverință/recomandare - documente care

să ateste experiența in domeniul administrării/managementului,

8. Declarație pe proprie raspundere, privind faptul ca nu fac parte din mai mult de alte 2 consilii de administrație - si nu au făcut sau nu fac obiectul prevederilor art. 6 din Legea nr. 111/2016,

9. Cazier judiciar ,

10. Cazier fiscal,

Criterii de evaluare :

I. cunostinte privind guvernanta corporativa si administrarea societatilor corciale cu raspundere limitata,

II. Abilitati manageriale evaluate prin urmatoarele competente ;

-cunostinte in domeniu,

-experienta in domeniu,

-capacitate de analiza si sinteza ,

-orientarea catre rezultate,

-capacitatea de luare a deciziei,

-capacitatea de control.

Evaluarea dosarelor are loc in termen de 7 zile lucratoare de la data depunerii dosarelor, de catre comisia de evaluare constituita prin hotararea Consiliului local al comunei Rasinari.

Candidatii ale caror dosare au fost selectate vor fi evaluati de catre comisia de evaluare pe baza unui test-grila si a unui interviu, care  vor avea loc in in termen de 7 zile lucratoare de la data evaluarii ,  ambele urmand a se desfasura  la sediul Primariei comunei Rasinari.

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus