Sâmbătă,
28.05.2022
Acum
0°C

Actualizare. Un an cu suspendare. Înalta Curte a respins contestația lui Cindrea

Actualizare. Un an cu suspendare. Înalta Curte a respins contestația lui Cindrea

Actualizare 20:10 Contactat de Turnul Sfatului, Ioan Cindrea, președintele Consiliului Județean Sibiu, a arătat că nu dorește să facă vreun comentariu pe tema unei decizii a Justiției. În schimb, a anunțat că va utiliza o nouă cale de atac, recursul în casație. ”Nu comentez hotărârile judecătorești. Am depus recurs în casație”, a declarat Ioan Cindrea. Potrivit noului Cod de procedură penală, ”recursul în casaţie urmăreşte să supună Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecarea, în condiţiile legii, a conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile”. Același cod mai prevede că ”în cazul în care cererea de recurs în casaţie a fost respinsă, partea sau procurorul care a declarat recursul în casaţie nu mai poate formula o nouă cerere împotriva aceleiaşi hotărâri, indiferent de motivul invocat”

Știre inițială. Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție a României au respins, ”ca inadmisibilă”, contestația în anulare promovată de Ioan Cindrea, președintele Consiliului Județean Sibiu, împotriva sentinței penale prin care alesul sibian a fost condamnat. Anul trecut, pe 14 septembrie, judecătorii aceleiași instanțe l-au condamnat pe Cindrea la un an de închisoare cu suspendare, pentru conflict de interese în angajarea soției sale la cabinetul său de parlamentar. ”Obligă contestatorul la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, se mai arată în minuta publicată de instanță după termenul care a avut loc pe 22 februarie.

Președintele CJ Sibiu nu a putut fi contactat pentru a comenta decizia.

„Consider că nu am încălcat nicio lege din România, că nu sunt în conflict de interese și că informațiile care apar public încalcă grav principiul constituțional al prezumției de nevinovăție. În spatele acestei campanii murdare sunt interese exclusiv politice, iar instanțele judecătorești sunt singurele care vor dovedi că nu am încălcat nicio lege”, Ioan Cindrea, declarație dată în 2011, după publicarea raportului ANI
O speță, două soluții, o cale de atac extraordinară

Speța pentru care a fost trimis în judecată Cindrea a fost descoperită de inspectorii Agenției Naționale de Integritate, care au arătat că, între octombrie 2009 și februarie 2011, Amalia Cindrea (soția președintelui CJ Sibiu) a fost angajată la biroul parlamentar al deputatului (pe atunci) Ioan Cindrea. Inspectorii ANI au sesizat și procurorii asupra laturii penale pe care o implica presupusul conflict de interese. Cindrea a atacat în instanță raportul întocmit de ANI și a obținut anularea acestuia la Curtea de Apel Alba. ANI a contestat sentința la Înalta Curte de Casație și Justiție care, în martie 2014, a menținut sentința de la Alba: raportul de conflict de interese întocmit de ANI a fost anulat definitiv și irevocabil.

După trei luni, însă, la aceeași Înaltă Curte de Casație și Justiție a fost înregistrat un nou dosar, penal de această dată, împotriva lui Ioan Cindrea: procurorii Parchetului General au finalizat cercetările în urma sesizării formulate de inspectorii ANI și au decis să îl trimită în judecată pe președintele CJ Sibiu sub acuzația penală de conflict de interese. În decembrie 2014, ÎCCJ s-a pronunțat pe fond și l-a condamnat pe Cindrea la un an de închisoare cu suspendare. Cindrea a formulat apel împotriva respectivei sentințe, iar în septembrie 2015 completul de cinci judecători al aceleiași instanțe a menținut sentința dată pe fond.

La câteva zile după pronunțarea sentinței definitive, Cindrea a apelat la o cale de atac extraordinară – contestația în anulare. Președintele CJ Sibiu a invocat litera i) a articolului 426 din noul Cod de procedură penală, potrivit căreia ”Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în anulare în următoarele cazuri: (…) i) când împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă”.

Un dosar penal care a început cu un NUP

Din datele publicate în sentința prin care Ioan Cindrea a fost condamnat pe fond, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au fost sesizați de Agenția Națională de Integritate (ANI) în octombrie 2011. Nouă luni mai târziu, mai precis pe 17 iulie 2012, procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale împotriva celui care tocmai a fost ales președinte al Consiliului Județean Sibiu. Motivul: nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni. Alte șase luni mai târziu, pe 23 ianuarie 2013, prim-adjunctul procurorului general al aceluiași parchet emite o ordonanță prin care infirmă NUP-ul și trimite dosarul la Secția de urmărire penală și criminalistică în vederea continuării cercetărilor. La două luni după infirmarea NUP-ului, procurorii au dispus începerea urmăririi penale împotriva lui Ioan Cindrea, care a fost trimis în judecată pe 16 iunie 2014. ”În data de 05.01.2009, urmare a cererii (propunerii) de încadrare în muncă pe durată determinată formulată de inculpatul Cindrea Ioan, ales deputat în Parlamentul României în circumscripția electorală nr. 34 Sibiu, între Cindrea Amalia, soția sa, și Camera Deputaților s-a încheiat contractul individual de muncă nr. 4911, pentru perioada 05.10.2009 – sfârșitul mandatului deputatului Cindrea Ioan”, citează judecătorii Înaltei Curți din rechizitoriul prin care Cindrea a fost trimis în judecată. ”Contractul de muncă a fost avizat, între alții, de inculpatul Ioan Cindrea și a încetat de drept la data de 01.02.2011 (…) ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea”, au notat anchetatorii.

amalia cindrea, ioan cindrea alegeri 2014 _ 3 (Copy)

”O persoană de încredere”

În fața procurorilor, Cindrea nu a negat derularea evenimentelor așa cum au fost descrise mai sus. ”Însă și-a susținut nevinovăția sub aspectul comiterii infracțiunii de conflict de interese, sens în care a precizat că era necesar ca angajații biroului său parlamentar să fie persoane de încredere și cu expertiză profesională (sublinierea magistraților – n.r.), soția sa îndeplinind aceste condiții întrucât anterior a fost angajată în funcția de consilier la biroul parlamentar al deputatului Radu Podgoreanu (deputat în perioada 2000 – 2004, fiind impus pe listele de la Sibiu «de la centru» – n.r.). De asemenea, inculpatul a arătat că parlamentarii nu sunt funcționari publici și angajările efectuate la cabinetele parlamentare nu se supun legilor aplicabile instituțiilor publice, că angajarea unei persoane nu este o atribuție de serviciu a parlamentarilor, că angajarea unei persoane nu este o atribuție de serviciu a parlamentarilor, precum și faptul că nu există nicio interdicție legală privind angajarea membrilor de familie în cadrul birourilor parlamentare”. Referitor la faptul că, pe cale administrativă, Cindrea a anulat raportul prin care ANI îl acuza de conflict de interese, procurorii au susținut că acest lucru nu are legătură cu ancheta lor penală – ”s-a precizat că hotărârea definitivă prin care instanța de contencios administrativ a interpretat, raportat la prevederile Legii 161/2003, instituția conflictului de interese în sens administrativ, nu influențează în niciun fel analiza conținutului constitutiv al infracțiunii de conflict de interese”.

”Interes național subsumat interesului particular”

Cindrea a arătat procurorilor că nu consideră că ar fi comis o infracțiune deoarece chestiunea angajării rudelor la cabinetele parlamentare a fost analizată în cadrul Comisiei parlamentare a Camerei deputaților, care a hotărât pe 18 octombrie 2011, la opt luni după încetarea contractului de muncă al Amaliei Cindrea, că ”angajarea rudelor la birourile parlamentare nu constituie conflict de interese”. ”Respectiva comisia nu este organ de legiferare, interpretare ori de aplicare a legii în materie penală, nu se poate substitui legiuitorului și nici puterii judecătorești și nu poate formula aprecieri cu valoare de principiu ori de îndrumare în ceea ce privește existența unei infracțiuni, a conținutului constitutiv al acesteia și/sau a sferei de aplicare a unor norme de incriminare, astfel că hotărârea pronunțată la 18.10.2011 nu este de natură să împiedice ori să limiteze în vreun fel incidența dispozițiilor Codului Penal”, au replicat procurorii. De altfel, procurorii susțin că în cazul lui Cindrea este vorba de infracțiunea de conflict de interese și deoarece ”dreptul de a formula propunerile de angajare și de a încheia contracte în cadrul biroului parlamentar, acte determinante în situația analizată, aparținea exclusiv parlamentarului (sublinierea judecătorilor– n.r.)”. ”Se constată că prin declanșarea procedurilor de angajare a membrului familiei sale, interesul național a fost subsumat interesului particular al inculpatului”.

Cindrea: am făcut cinci propuneri

În fața instanței, au fost audiați doi martori ai apărării, Rodica Frâncu și Gheorghe Barbu, angajați ai Camerei Deputaților. Cindrea a propus să fie audiată și Steliana Marcu, actuala șefă de cabinet a președintelui CJ Sibiu, pentru a vorbi despre ”utilitatea muncii prestate de soția inculpatului, plata efectiv realizată sau competențele profesionale ale acesteia”. Curtea a respins audierea Stelianei Marcu, ”întrucât aceste aspecte sunt exterioare obiectului acuzației în materie penală, nu atrag nici utilitatea administrării probatoriului”. În declarația dată în fața judecătorilor, actualul președinte al CJ Sibiu a declarat că, de fapt, a făcut cinci propuneri în total, printre care și pe cea a soției sale. ”Prin propunerea angajării soției mele am încercat să eficientizez activitatea de la biroul de deputat. A fost parlamentar și înainte și apreciez că are experiența necesară pentru a mă ajuta. Atributul de angajare îl are secretarul general al camerei, tocmai pentru a elimina presupusul conflict de interese (…). Nu am participat la luarea deciziei de angajare”, a declarat Cindrea în fața instanței. El a mai susținut că nu a propus niciun salariu pentru soția sa și că a întrebat reprezentanții Direcției resurse umane dacă există vreo restricție în demersul de angajare. De asemenea, a amintit că a decis încetarea contractului de muncă după demararea cercetărilor de către inspectorii ANI. ”Dacă aș fi avut reprezentarea că mă aflu într-un conflict de interese nu aș fi procedat în sensul arătat”.

Martorii apărării au folosit și acuzării

Cindrea s-a mai apărat arătând că parlamentarul nu poate fi asimilat ”unui simplu funcționar”, prin urmare nu poate fi incriminat pe baza legilor care se referă la funcționarii publici. ”Înalta Curte apreciază că analiza coroborată a ansamblului probator face dovada deplină a faptelor reținute în sarcina inculpatorului, fiind aptă să răstoarne prezumția de nevinovăție”, notează judecătorii. Aceștia au mai reținut că ”martorii audiați la cererea inculpatului au susținut caracterul determinant al solicitării deputatului, în cazul încheierii unui contract individual de muncă în cadrul biroului parlamentar și lipsa cenzurii elementelor legate de rudenie de către alt departament sau serviciu al Camerei Deputaților”.

”Angajarea în cadrul birourilor parlamentare se poate face în baza unui contract individual de muncă sau contract civil de prestări servicii. În cazul încheierii unui contract individual de muncă, procedura se declanșează la solicitarea deputatului, solicitare ce cuprinde numele, prenumele persoanei ce urmează a fi angajată, funcția, salariul și perioada (sublinierea magistraților – n.r.). Contractul individual de muncă se întocmește în două exemplare și se depune semnat de către persoana propusă a fi angajată și deputat. Aceste documente însoțite de actul de studii, carnetul de muncă, cazier, CV, fița de aptitudini și declarația contribuabilului și declarația de la medicul de familie se depun la resurse umane. Noi, în cadrul direcției, verificăm aceste documente, dacă funcția propusă de deputat corespunde studiilor anexate, dacă salariul propus se încadrează între limitele prevăzute în norme pentru funcția propusă. Luăm carnetul de muncă și stabilim vechimea, completăm în contractul de muncă sporul de vechime și zilele de concediu de odihnă. După aceea se formează un set, cele două contracte și solicitarea deputatului, și le înaintăm la direcția Resurse umane, salarizare și serviciu juridic. După avizare sunt depuse la secretarul general pentru a fi semnate”, declarația martorului Rodica Frâncu, consilier parlamentar în cadrul Direcției resurse umane a Camerei deputaților
Curtea: Cindrea a votat articolul penal care l-a incriminat

În timpul audierilor în fața judecătorilor, procurorii au arătat că deputatul Ioan Cindrea a fost prezent (în 2006) la dezbaterile din Camera Deputaților asupra art. 253 ind. 1 Cod penal anterior, adică a acelor normative prin care se incriminează conflictul de interese. ”Am fost în sală, dar nu am luat cuvântul pentru că de regulă mă implicam numai în dezbateri ce se refereau la legislația muncii în care eram specializat”, a declarat Cindrea în fața Înaltei Curți. Doar că judecătorii au apreciat că prezența lui Cindrea, în calitate de deputat, la dezbaterile pe tema incriminării conflictului de interese îl culpabilizează. ”Deși a participat la dezbaterea textului în Camera Deputaților, cunoscând rațiunea, utilitatea și sfera de aplicare a normei, ulterior a sesizat Comisia Parlamentară a Camerei Deputaților pentru a obține o interpretare contrară rațiunii reglementării. (…) În realitate, inculpatul a plasat calitatea de parlamentar «deasupra legii», susținând inclusiv în fața instanței că Legea nr. 161/2003, care reglementează o serie de conflicte de interese, nu se aplică parlamentarilor, care nu au calitatea de funcționari publici (sublinierea Înaltei Curți – n.r.). În concluzie, parlamentarii au calitatea de funcționari publici în sensul normei penale (în ambele reglementări), putând fi subiecți activi ai infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 253 indice 1 din Cod penal atenrior, respectiv art. 310 Cod penal”, arată judecătorii Înaltei Curți.

”Nu numai că s-a găsit în eroare de drept cu privire la sfera de aplicare a acestuia, dar a cunoscut rațiunea, utilitatea și sfera de aplicare a reglementării, fiind parte la procesul legislativ, alegând ulterior să ignore interesul general ce a dictat incriminarea, considerând primordial interesul individual, personal. Este imposibil de susținut eroarea cu privire la sfera de aplicare a normei de incriminare în cazul parlamentarului prezent în procesul legislativ care avea obligația legală de a vota, după o cenzură personală, texte predictibile și accesibile în contextul unei politici penale asumate (art. 121 – 123 din Regulamentul Camerei Deputaților)”, Înalta Curte de Casație și Justiție despre ”eroarea cu privire la sfera de aplicare a normei de incriminare”
”A acționat cu intenție”

”Norma de incriminare analizată prevede ca formă de vinovăție intenția. Înalta Curte apreciază că inculpatul a acționat cu intenție directă. În condițiile în care dreptul de a formula propunerile de a formula propunerile de angajare și de a încheia contracte în cadrul biroului parlamentar, acte determinante în situația analizată, aparținea exclusiv parlamentarului, se constată că prin declanșarea procedurilor de angajare a soției sale, interesul particular al parlamentarului a avut caracter determinant. Deputatul a ales a ignora o normă de incriminare pe un motiv de ordin pecuniar și în considerarea valorificării unui interes de familie. Astfel, inculpatul a acționat coordonat în interesul familiei sale, căreia i-a facilitat obținerea de foloase materiale din bugetul Camerei Deputaților, respectiv din bani publici”, au concluzionat judecătorii. Potrivit calculelor făcute publice de ANI, Amalia Cindrea a încasat în urma activității desfășurare în cadrul biroului parlamentar al lui Ioan Cindrea aproximativ 35.000 de lei. Aceștia au analizat și contextul în care Curtea de Apel Alba și, ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de contencios administrativ și fiscal, au anulat raportul prin care ANI l-a acuzat pe Cindrea de conflict de interese. ”Așa cum s-a arătat anterior în cauză nu se pune problema cumulului a două tipuri distincte de răspundere, respectiv a răspunderii administrative și penale”. În hotărârea pronunțată, judecătorii Înaltei Curți au apreciat că ”scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia” și au dispus suspendarea simplă pe un termen de încercare de trei ani. ”Întrucât legea mai favorabilă este legea veche, astfel cum s-a demonstrat ulterior (…), pedeapsa accesorie (…) va fi suspendată”, a mai decis instanța, pe fond.

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

29 comentarii

cititor 13

Acum 6 ani

asteptam demisia de onoare !
Raspunde

unu obiectiv

Acum 6 ani

DE-MI-SIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Raspunde

C.M.

Acum 6 ani

Acum sa vedem cine te mai invita la ziua lui....Tocile. Daia. Cisnădioara și nu în ultimul rand hanul din bătrâni . Sa i vedem acum pe lingăii care au vrut sa rămână pe funcții și care acum fug ca năpârcile ca nu cumva sa i asocieze cineva cu persoana ta. Stii la cine ma refer....în rest numai sănătate. Au trecut repede 4 ani domnule Cindrea.
Raspunde

Constantin

Acum 6 ani

Daca nici acum nu se trezeste PSD Sibiu, inseamna ca isi merita soarta. Il veti urma cu toti in istoria rapid uitata si niciodata rememorata a urbei. Aveti impresia ca fara el se destrama totul si asa e, doar ca e un lucru bun, o evolutie, fara de care oricum PSD nu are nicio sansa la a reveni in politica mare. Urmeaza alegerile si va veti lovi de realitate. Nu ii iubeste lumea pe PNL-isti, dar de PSD, nici nu vor sa auda. Hai Pa!
Raspunde

???

Acum 6 ani

FDGR ceva acțion?Ati avut mingea in mâna, da' nu posedați cojones!NU acum...este veche povestea.
Raspunde

Marian

Acum 6 ani

Nu inteleg de ce atata inversunare.Eu cred ca este o problema minora cea de care a fost acuzat.Dar cine nu munceste nu greseste.Si daca nu credeti ca munceste pentru sibieni eu va propun sa cititi raportul de activitate al acestui om.O sa vedeti cat timp va ia sa cititi dar sa faceti tot ce este acolo.
Raspunde

Amalia

Acum 6 ani

Omul acesta nu are onoare !!! Nu isi va da demisia, o sa vedeti. Dar sper ca oamenii din interiorul partidului se vor revolta in sfarsit. Demisia !!!!!!!!!
Raspunde

n-ati stiut sa-mbatraniti decent

Acum 6 ani

si pentru TOATE angajarile ilegale cand plateste ???
Raspunde

Calin

Acum 6 ani

presupun ca nu mai poate candida pentru ca are cazier penal.
Raspunde

glykos

Acum 6 ani

In accepțiune laică - nu poate fi penal dar profund imoral ; or, votul are la bază increderea; de aici concluzia .
Raspunde

robert

Acum 6 ani

A GRESIT OMUL, ACUM TREBUIE PUS LA ZID ??? NU SE ANALIZEAZA SI CAT BINE A FACUT PT SIBIU ? CAND FURA ALTI POLITICIENI CASE, FABRICI ETC DE CE NU SUNTETI ASA INVERSUNATI??? OMUL DACA SI-A ANGAJAT SOTIA FOST PARLAMENTAR SI SUBPREFECT... PE UN SALARIU DE DOI LEI, TREBUIE PROBABIL SPANZURAT IN PIATA MARE ! E JENANT CE FACETI PT CA SE VEDE DE LA O POSTA RAUTATEA, VENINUL SI INTRESUL IN ATACURILE VOASTRE !!!!!
Raspunde

hai-hui

Acum 6 ani

Intr-o tara civilizata omul si-ar fi dat demult demisia, poate si pentru mai putin lucru decat atat. E normal, cine a gresit face un pas in spate.
Raspunde

M

Acum 6 ani

Demisia e doar o parte a soluției.....ca aceasta sa fie completa,soția angajata fraudulos prin trafic de influența trebuie concediată si toți banii încasați ilegal trebuie returnați.
Raspunde

Gigi

Acum 6 ani

Stai linistit ca nevasta condamnatului este bine mersi director la OPC Sibiu, numita tot de condamnatul Cindrea
Raspunde

Mirela

Acum 6 ani

Demisia ****!!!
Raspunde

DARIUS

Acum 6 ani

TOATE COMENTARILE AU FOST FACUTE DE POSTACII PNL.TREBUIE SA TRATAM CU INDIFERENTA RAUTATILE CARE I SE ADUC DL. CINDREA. UNDE TE DUCI IN JUD. NUMELE CINDREA ESTE UN BREND PRIN CE A FACUT PENTRU LOCUITORII DIN MEDIUL RURAL.
Raspunde

Vasile V. Vasile

Acum 6 ani

Ușurel, să nu te spargi...
Raspunde

hai-hui

Acum 6 ani

O sa vezi la alegeri cati din noi suntem postaci PNL si cati alegatori reali. Nu te deranja prea mult, postac PSD-ist ce esti...
Raspunde

Gigel

Acum 6 ani

Bai fratilor asta a fost prost rau. De ce Dracu' n-a declarat ca de fapt Amalia l-a angajat pe el si nu invers, si scapa.... Prietenii stiu de ce.....
Raspunde

@Darius

Acum 6 ani

Ai dreptate Darius. Eu zic sa-l inregistrezi la OSIM. Oamenii ( taranii ) sunt prosti, nu stiu saracii. Unde mai gasim noi om ca el....
Raspunde

Gufi

Acum 6 ani

Locomotiva PSD-ului în alegerile locale a cam deraiat. Rușinos că avem un astfel de specimen la conducerea județului și ține cu dinții de scaun.
Raspunde

toma

Acum 6 ani

vezi nelu, cu ce mana faci cu aia ti se intoarce ai facut dosare penale altora, fara dovezi si probe ai dat afara oameni din institutii si ai angajat in loc cei mai mari infractori sa nu uitam de nevasta pusa director si unde zilnic merge in stare avansata de ebrietate si etc., etc., rusine sa -ti fie, vei plati pt. tot, e doar inceputul
Raspunde

SIBIAN

Acum 6 ani

UN PROFESIONIS,UN OM DE MARE VALOARE. NU SE POATE SI-A ANGAJAT NEVASTA MARE BRANZA TOTI A-TI FI FACUT LA FEL UITATIVA LA CEI CARE S-AU INBOGATIT DIN BANI NOSTRI STAI SA DAI IN CAP LA UN OM CARE A FACUT CEVA PENTRU JUDET SI PENTRU OAMENI . DECE SA ISI DEA DEMISIA ? A FOST ALES .CAPUL SUS D-NULE CINDREA
Raspunde

Solomon

Acum 6 ani

Sibianule,rezolva-ti problemele cu limba romana!Esti varza!Textul tau este un mare afront adus cititorilor!Poti sa-i arati admiratia ta lui Cindrea spunandu-i personal.Sa-ti mai spun una:o marca de prestigiu a judetului Sibiu-crama Apoldu de sus-a fost pradata si insusita de gasca mafiota alcatuita din Cindrea,Suditu si Podgoreanu.Paraschiva Cindrea n-are nici o vina;ea a fost doar un paravan.Lumea nu a uitat!Nu crezi ca vinovatii ar trebui sa plateasca?Ori ai si pentru asta o scuza?
Raspunde

SIBIAN

Acum 6 ani

Nu intru in polemici cu tine. Este un profesionist,!!!!!!!! Lasa tu Apoldu ,nu are nici o treaba Cindrea . Vezi palatele si milianele furate din buzunarele romanilor ,jenant il condamnam ca si-a angajat nevasta de ras . De cativa ani tot cu asta aveti si-a angajat Cindrea nevasta il bagam in puscarie!!!! Gasiti bai fratilor ceva serios dar nu aveti ce si hai sa zicem poate va saturati . Chiar nu v-ati plictisit!!!!!!!
Raspunde

Odin

Acum 6 ani

Este un incult care tot postează cu majuscule și dacă o face sub trei pseudonime diferite crede ca nu ne prindem ca este aceeași persoană. Vai, vai PSD!
Raspunde

tata de studenta

Acum 6 ani

Fiica mea îl are profesor!!!!!! Un condamnat penal preda in universitate???? Astia de la ulbs n-au si ei o comisie de disciplina, un regulament acolo? Asa, ne trezim ca poate preda orice puscarias: Voiculescu, Becali, si alti cercetători cu lucrari din Biblioteca pentru hoti. Chiar nimeni nu face nimic in chestiunea asta? Rectori, decani etc????
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus