Joi,
29.09.2022
Cer Senin
Acum
19°C

Prezentarea propunerii de buget local al Municipiului Sibiu pentru anul 2020

Prezentarea propunerii de buget local al Municipiului Sibiu pentru anul 2020

“Anul 2020 va fi anul realizării multora dintre proiectele ample pe care le-am inițiat și pregătit în anii precedenți. În total, în 2020 Primăria Sibiu va gestiona peste 80 de șantiere și va demara proiectarea pentru alte obiective ce vor fi realizate în anii următori. Vă prezetăm o scurtă sinteză a propunerii de buget local pentru anul 2020. (Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu)

Bugetul total preconizat pentru anul 2020 este de 781,93 milioane de lei, incluzând și fondurile europene contractate până la finele lui 2019. Această sumă s-ar putea modifica sensibil după comunicarea de către Administrația Finanțelor Publice a sumelor ce revin municipiului Sibiu de la bugetul de Stat.

Totalul bugetului propus este alocat astfel:

 • Pentru secțiunea de funcționare care reprezintă gospodărirea orașului, de la salubrizare, deszăpezire și iluminat public și până la mobilierul urban, precum și cheltuielile cu funcționarea Primăriei Sibiu și a serviciilor publice – 391 milioane lei
 • Pentru secțiunea de dezvoltare, adică investițiile în spații și obiective publice – 390,93 milioane lei.

Veniturile curente ale bugetului local în anul 2020 sunt estimate la 470,65 milioane de lei, la care se adaugă excedentul bugetar înregistrat la finele anului 2019 în sumă de 311,28 milioane lei. Veniturile curente ale acestui an sunt mai mari cu 36,66 milioane lei față de cele înregistrate în 2019, creștere ce rezultă în principal din sumele aferente contractelor de finanțare din fonduri europene semnate de Municipiul Sibiu, precum și din creșterea cotelor defalcate din impozitul pe venit care revine bugetelor locale, de la 60% la 63%.

Cheltuielile propuse pentru anul 2020.

Cele mai importante sume din bugetul local, inclusiv fondurile europene nerambursabile contractate, se vor aloca către următoarele domenii:

 • ÎNVĂȚĂMÂNT129,13 milioane de lei, reprezentând 16,51 % din bugetul total

Principalele lucrări de investiții prevăzute la acest capitol pentru anul 2020 sunt:

 • construcția noului Liceu de Artă – lucrare în curs
 • extinderea școlilor Nicolae Iorga, I.L. Caragiale și Regele Ferdinand, inclusiv construcția de săli de sport – proiectare și execuția lucrărilor
 • construcția a două creșe, pe str. Hațegului (cartierul Ștrand) și respectiv pe str. Constructorilor (cartierul Țiglari) – execuția lucrărilor
 • reabilitarea și îmbunătățirea eficienței energetice a școlilor 1, 21 și Radu Selejan și a Liceului Teoretic Constantin Noica – execuția lucrărilor
 • reabilitarea internatului Liceului Independența – proiectarea și execuția lucrărilor
 • mansardarea grădiniței nr. 42 din cartierul Hipodrom – execuția lucrărilor
 • amenajarea de terenuri de sport și reabilitarea curților la mai multe unități de învățământ – execuția lucrărilor

Sume importante sunt prevăzute a fi alocate din bugetul local și pentru alte lucrări de modernizare a clădirilor în care funcționează unități de învățământ și pentru dotarea acestora.

 • SĂNĂTATE – 23,50 milioane de lei, reprezentând 3,01 % din bugetul total

Pentru Spitalul de Pediatrie se alocă din bugetul local și din fonduri europene o sumă de 15,75 de milioane de lei pentru investiții. Dintre investițiile prevăzute pentru anul 2020 amintim pe cele  mai importante:

 • Reconfigurarea și modernizarea spațiilor pentru unitatea de primiri urgențe din fondurile bugetului local și dotarea acesteia din fonduri europene
 • Reconfigurarea și modernizarea spațiilor pentru Ambulatoriul Spitalului din fondurile bugetului local și dotarea cabinetelor din fonduri europene
 • CULTURĂ, SPORT, AGREMENT ȘI PARCURI129,41 milioane de lei, reprezentând 16,55 % din bugetul total

Pentru cultură au fost alocate 52 milioane de lei, din care 43,15 milioane lei reprezintă bugetele celor trei instituții culturale subordonate Consiliului Local Sibiu, finanțate din bugetul local: Teatrul Național Radu Stanca, Teatrul pentru Copii și Tineret Gong și Casa de Cultură a Municipiului Sibiu.

Pentru agenda culturală au fost alocați 7 milioane de lei, pentru agenda sport sunt propuși 8 milioane de lei, iar pentru cea a comunității 700.000 lei.

Finanțarea propusă pentru sport, agrement și parcuri este de 77,41 milioane de lei. Cele mai importante investiții la acest capitol sunt:

 • modernizarea Stadionului Municipal, etapa a III-a - începerea execuției lucrărilor
 • continuarea amenajării Lacului lui Binder – finalizarea lucrărilor
 • continuarea modernizării Băii Populare – finalizarea lucrărilor
 • crearea unui parc în cartierul Tilișca – proiectare și execuția lucrărilor
 • organizarea unui concurs de soluții pentru reabilitarea parcului Sub Arini
 • modernizarea parcului din Piața Cluj – execuția lucrărilor
 • amenajarea unei zone de agrement și sport lângă Piața Obor – proiectare și contractarea execuției lucrărilor
 • amenajarea unor terenuri de sport în Cartierul Tineretului, pe strada Deventer – proiectare și contractarea execuției lucrărilor
 • continuarea reparațiilor capitale ale zidului Cetății și a celor trei turnuri de pe strada Cetății – finalizarea lucrărilor
 • crearea unui traseu cicloturistic pe Dealul Gușteriței – proiectare și contractarea execuției lucrărilor
 • realizarea studiului de prefezabilitate pentru centrul de spectacole și conferințe și organizarea concursului de soluții pentru proiectare
 • construcția centrului de agrement și sport din Zăvoi – realizarea planului urbanistic zonal director și a studiului de fezabilitate
 • INFRASTRUCTURĂ – 325,01 milioane lei, reprezentând 41,57 % din bugetul total

Cele mai importante investiții la acest capitol, structurate în funcție de scop:

Îmbunătățirea mobilității în oraș:

 • Achiziționarea a 40 de autobuze ecologice, 9 autobuze și 5 minibuze electrice
 • Achiziția sistemului Sibiu Bike City – centru de închirieri biciclete
 • Reconfigurarea și lărgirea carosabilului pe Calea Cisnădiei, la intrarea în municipiul Sibiu – execuția lucrărilor
 • Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii – execuția lucrărilor
 • Modernizarea drumului peste Câmpșor pentru conectarea directă a cartierelor Turnișor și Ștrand – în prezent este în curs procedura de achiziție pentru contractarea proiectării și execuției lucrărilor
 • Modernizarea podului peste Cibin din dreptul străzii Rozmarinului – execuția
 • Crearea unui coridor pentru biciclete care leagă cartierul Ștrand de parcul Sub Arini și centru- execuția lucrărilor
 • Reabilitarea podului Maria Tereza – proiectarea
 • Amenajarea drumului de legătură între Calea Cisnădiei - strada Siretului – Calea Dumbrăvii pentru decongestionarea intrării/ieșirii din oraș înspre/dinspre Cisnădie – proiectare și contractarea execuției lucrărilor
 • Crearea de drumuri de legătură noi între zona industrială vest și Calea Șurii Mici – proiectarea
 • Reabilitarea și extinderea podului Peco de pe șoseaua Alba Iulia – proiectarea și contractarea execuției lucrărilor
 • Amenjarea unui traseu pentru biciclete pe malul Cibinului – proiectarea

Continuarea reabilitării cartierelor de blocuri și a străzilor:

 • Reparații capitale în cartierul Ștrand – execuția lucrărilor
 • Reparații capitale în cartierul Hipodrom, între străzile N. Iorga – Luptei – Milea – Rahovei – bdul Mihai Viteazu – execuția lucrărilor
 • Reparații capitale în cartierul Hipodrom, între străzile N. Iorga – Oștirii – Rahovei – bdul M. Viteazu – execuția lucrărilor
 • Reparații capitale în Terezian – proiectarea și execuția lucrărilor
 • Reparații capitale în cartierul Veterani – proiectarea
 • Continuarea reparațiilor capitale în zona străzilor Henri Coandă – Oțelarilor – execuția lucrărilor
 • Modernizarea străzii Podului – execuția lucrărilor
 • Modernizarea a 46 de străzi de pământ: Zăvoi (tronson II), Neppendorf, Mozaicului, Granitului, Varului, Bradului, Macazului, Viilor, Cucului, Lucernei, Trandafirilor, I. Agârbiceanu, Dreptății, Ghiocelului, Dulgherilor, Mesteacănului, Hameiului, Garoafei, Maierilor, Căpriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschil, Lăcrămioarelor, Băicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu, Cisnădioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacăra, Tineretului, 16 Februarie, Depoului, Poiana Sibiului, Macului, Lăcătușilor, Dulgherilor, Mesteacănului, Tractorului

Amenajarea de parcări

 • Parcarea supraterană în cartierul Hipodrom – proiectare și execuția lucrărilor
 • Parcarea subterană din Piața Gării – proiectare
 • Parcare supraterană de la piața agroalimentară Cibin – proiectare
 • locuri de parcare în toate cartierele și pe străzile care vor fi supuse anul acesta reabilitării

Alte servicii de utilitate publică:

 • Realizarea iluminatului public ecoeficient în zona industrială vest – contractarea execuției lucrărilor
 • Extinderea și modernizarea rețelelor de canalizare și a unei stații de pompare a apelor uzate în zona industrială vest – contractarea execuției lucrărilor
 • Extinderea sistemului de camere de supraveghere în cartierele din oraș - proiectare
 • Actualizarea PUG-ului Sibiului, prin care vor fi definite noi coordonate pentru devoltarea viitoare a orașului
 • Investiții în semaforizare, semnalizare și iluminat inteligent la trecerile de pietoni
 • Montarea unor delimitatoare pentru pistele de biciclete

Notă: În cazul obiectivelor pentru care este prevăzută în acest moment doar proiectarea, pe măsura finalizării proiectării, Primăria Sibiu va aloca fonduri și va contracta și execuția lucrărilor.

Excedentul bugetar al Sibiului

Excedentul bugetar al Sibiului la 31.12.2019 a fost în sumă de 311,28 milioane lei.

Excedentul bugetar se transformă anul acesta într-o sursă de finanțare importantă pentru toate aceste proiecte mari enumerate. Din totalul excedentului înregistrat la finalul lui 2019, 85 de milioane de lei vor fi utilizați pentru lucrări deja contractate, iar diferența o vom utiliza pentru proiecte pentru care am demarat deja procedurile de achiziție în vederea execuției lucrărilor. (Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu).

Excedentul bugetar va fi utilizat în primul rând pentru finanțarea investițiilor deja contractate, în valoare de peste 85 de milioane de lei, dintre care menționăm:

 • Construcția noului Liceu de Artă
 • Reabilitarea și modernizarea clădirii Băii Populare
 • Amenajarea Lacului lui Binder pentru sport și agrement
 • Reconfigurarea și lărgirea carosabilului pe strada Calea Cisnădiei, pe tronsonul str. Gh. Dima – ieșirea din Sibiu
 • Reparații capitale în cartierul Hipodrom I, delimitat de străzile N. Iorga – Luptei – bulevardul V. Milea – Rahovei – bdul M. Viteazu

De asemenea, excedentul va fi utilizat și pentru finanțarea investițiilor semnificative ale Municipiului Sibiu aflate în prezent în curs de contractare, pe care le-am enumerat anterior.

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Comentarii

11 comentarii

Mihnea

Acum 2 ani

Foarte multe proiecte, destul de ambițioase, care sunt binevenite pentru dezvoltarea orașului. Dorim succes Primăriei să încheie aceste proiecte în timpul preconizat pentru un impact cât mai mic asupra vieții de zi cu zi (restricții, zgomot, praf etc.) Dar mă întreb: nu ar trebui să se aloce buget pentru reabilitarea blocurilor vechi de locuințe? (termoizolare, reparații la acoperiș, înlocuirea țevilor de apă/canal) Asociațiile de locatari gestionează cu greu pe cont propriu astfel de proiecte (lipsă de inițiativă, refuzul locatarilor de a participa, lipsa fondurilor, lucrări de "peticire" slab executate care nu aduc confortul așteptat etc.)
Raspunde

SilviuP

Acum 2 ani

Adica vrei ca din banii mei sa-ti repare primaria casa TA?
Raspunde

Sibiu M

Acum 2 ani

2020 anul schimbării in primăria sibiu,sper sa vina Bibu la primăria sibiu,administrația de azi ,egala cu cea a lui Dejeu
Raspunde

Singur EU

Acum 2 ani

“Anul 2020 va fi anul realizării multora dintre" [...] si completez eu: realizării multora dintre sibieni a eșecului FDRG și a nevoii de o schimbare RADICALĂ a configurației din Primăria Sibiu. Orice altă alegere înseamnă că ne merităm soarta.
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

SB Forever

Acum 2 ani

Mai las-o "boss" cu radicalele. Sa vina cine ? Banditii din PSD... ca mi-e deja greata sa scriu numa alea 3 litere. PNL... alte panarame. Sau vei vrea USR... avea sansa daca nu veneau cu acei 3 indivizi deplorabili, 3 fripturisti pe care nu-i recomanda nimic. Nu prea are cine, cel putin FDGR-ul e din Sibiu... pai sa te fereasca sfantu sa vina unii cu partidul din Bucuresti care si-au platit primar in "provincie", apoi isi vor contractele... adica banii nostrii. Pai sa vezi atunci "dezvoltare"..aha, mai apar cateva escadrile de Porsche-uri prin Bucuresti, din taxele noastre, plus vreo 3-4 campioni locali, cozi de topor al "investitorilor" din "capitala". Cam aia ar fi schema si apoi sa mai vorbesti atunci despre soarta.
Raspunde

S

Acum 2 ani

Bine ca au aflat ca trebuie drum pe Campsor. Mi-a plăcut aia de la sfârșit, sa nu cumva sa credem ca proiectarea o sa dureze tot anul. Deși sunt aproape sigur ca asa o sa se întâmple, cu alea doua parcări, cel puțin.
Raspunde

ASergiu Sergiu

Acum 2 ani

3% sanarte si 16% parciri si agrement. Cand suntem bolnavi mergem in parcuri sa ne traca supararea si depresia
Raspunde

S

Acum 2 ani

Eram sigur ca comentează cineva la asta... E atât de mic procentul pt ca sănătatea e mai mult în sarcina bugetului central și județean.
Raspunde

Ioan

Acum 2 ani

3% sanatate??? Doar atat putem?
Raspunde

2020

Acum 2 ani

inainte de alegeri, ne apucam de treaba nu? Daca ati sti ce bataie de joc este la adresa cetatenilor de rand la autorizatii la Primarie v-ati da seama ca sunt pur populiste atatea proiecte. Dar na sa treaca alegerile zicem. Ca nu ne doare gura.
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus