Sâmbătă,
23.01.2021
Cer Senin
Acum
12°C

Cele trei cazuri în care sibienii vor plăti dublu pentru deșeuri. Cum se schimbă, de la anul, sistemul de colectare

Cele trei cazuri în care sibienii vor plăti dublu pentru deșeuri. Cum se schimbă, de la anul, sistemul de colectare

În contextul în care 51.000 de locuitori ai municipiului Sibiul eludează plata taxei de salubrizare, iar deșeurile sortate corect de locuitorii acestui oraș nu depășesc nici măcar 20% din total, de anul viitor administrația locală a anunțat modificarea regulilor. Turnul Sfatului vă prezintă cele mai importante modificări din noul regulament propus. Al treilea regulament de când, la Sibiu, se colectează selectiv.

Taxa specială de salubritate nu este o noutate: vine ca urmare a implementării Sistemului de management integrat al deșeurilor (SMID), care a devenit funcțional în Sibiu de patru ani, dar și ca urmare a normativelor adoptate la nivel național (este vorba de o întreagă listă de legi și ordonanțe de guvern). Noutățile pentru 2021 sunt date de modul în care această taxă va fi calculată, conform noului Regulament supus consultării publice de către Primăria Sibiu, precum și o serie de penalități și costuri suplimentare.

”Conectarea”

Printre noutățile regulamentului propus de anul viitor este și așa-numita ”conectare a utilizatorilor la sistemul public de salubrizare”. Practic, această acțiune descrisă ”administrativ-fiscală” are un rol major pentru sibienii care locuiesc în zonele de blocuri. Care sibieni, în momentul în care vor depune noile declarații de impunere în vederea stabilirii taxei de salubrizare, vor trebui să indice (fie prin formularul pe care îl completează on-line, fie prin cel depus fizic la ghișee) care platformă publică de deșeuri o folosesc pentru a-și colecta separat deșeurile. 

Pentru sibienii care locuiesc la case sau în condominii cu recipiente exclusive, ”conectarea” la sistemul public de salubrizare ”presupune o validare/recunoaștere formală a utilizării recipientelor exclusive”. ”Obligația de conectare revine fiecărui utilizator în parte, indiferent dacă locul este comun sau individual. (...) Prima conectare la sistemul de salubritate va fi realizată de către utilizatori până la data de 30 iunie 2021, inclusiv”.

Pe baza declarațiilor de impunere, reprezentanții Primăriei Sibiu vor emite o decizie de impunere, în care se va menționa cât are fiecare de plătit fiecare pentru anul în curs. Primăria Sibiu își asumă că aceste decizii vor fi emise cel mai târziu până la finele fiecărui trimestru al anului în curs. Dacă sibienii nu vor primi acasă această decizie, ei vor trebui să o caute pe site-ul Primăriei sau la avizierele acesteia.

Datele din declarațiile de impunere folosite vor putea fi modificate de orice sibian printr-o declarație rectificativă, care ar trebui depusă în cel mult 30 de zile de la modificările care o impun.

Toată lumea pornește de la ”PRACTIC”

După cum a anunțat deja administrația locală, de anul viitor taxa de salubrizare nu va mai fi plătită în funcție de numărul de utilizatori declarați pentru fiecare imobil, ci în funcție de numărul de goliri ale pubelelor. Astfel, abonamentele au fost împărțite în trei categorii, conform tabelului de mai jos.

 

Pentru sibienii care locuiesc la blocuri și își sortează deșeurile la platformele publice, recipientele vor avea o frecvență diferită de golire. Cel mai des vor fi golite recipientele pentru biodegradabil – de 26 de ori pe lună, urmate de cele pentru deșeurile reziduale - de 15 ori pe lună. Recipientele pentru plastic și metal vor fi golite de patru ori pe lună, cele pentru hârtie și carton – de două ori pe lună, iar cele pentru sticlă – o dată pe lună.

În funcție de gradul de umplere al recipientelor suplimentare pentru rezidual – care ar fi trebuit marcate ca atare – și acestea vor fi golite.

Indiferent că locuiesc la bloc sau la case, de la anul cu toții vor fi incluși automat la abonamentul ”PRACTIC”.

Firme

Pentru firmele care funcționează în imobile arondate unor platforme publice de colectare a deșeurilor, plata abonamentului anual se va calcula în funcție de angajați. 418 lei pe an pentru firmele cu până la cinci angajați, 836 de lei pe an pentru firmele cuprinse între șase și zece angajați și, respectiv, 1.168 de lei pentru firmele cu peste zece angajați. ”Numărul de angajați declarat se referă la persoanele care își desfășoară în mod obișnuit activitatea la imobilul de la locul de consum, indiferent de forma lor de retribuție”.

Firmele care nu sunt arondate la platforme publice vor completa în declarațiile de impunere necesarul de pubele și frecvența, în funcție de care se va calcula taxa de salubritate. În această categorie intră în mod obligatoriu și cei care activează în domeniul HoReCa. Abonamentul de bază va fi calculat conform tabelului de mai jos.

Nu depui declarație? Plătești abonament dublu!

Fiecare proprietar are obligația de a plăti abonament pentru fiecare dintre imobilele deținute și utilizate. Sibienii care nu vor depune nicio declarație de impunere vor fi puși să plătească penalități pentru fiecare imobil deținut pentru care nu a fost depusă o astfel de declarație. Potrivit regulamentului, cuantumul este ”dublul valorii abonamentului PRACTIC”, adică echivalentul a 860 de lei pe an pentru fiecare imobil pentru care nu a fost depusă declarația. 

În cazul societăților, se va impune o penalizare tot dublul unui abonament ”de mijloc”, în cazul de față cel perceput pentru societăți cu un număr cuprins între șase și zece angajați, adică 1.672 de lei pe an. ”Stabilirea din oficiu și impunerea taxei de salubrizare nu înlătură dreptul autorităților de a realiza o inspecție fiscală și/sau o inspecție tehnică cu privire la utilizarea sistemului de salubrizare, care pot conduce la aplicarea de penalizări sau sancțiuni”, se mai precizează în Regulamentul supus dezbaterii publice.

Tot dublul abonamentului practic va fi impus și pentru cei care vor declara un imobil ca fiind nelocuit sau nefuncțional, dar se va constata că – de fapt – realitatea este diferită. În afară de impunerea unui abonament anual de 860 de lei, administrația locală va putea aplica și alte sancțiuni celor care își declară imobilele nefolosite.

Și aceeași penalizare - dublul abonamentului ”Practic” - va fi aplicată și celor care, până la jumătatea anului viitor, nu vor îndeplini acea ”conectare la sistemul de salubritate”.

Diferențe

Până în acest an, pentru a fi respectat principiul ”plătește pentru cât arunci”, costurile cu taxa de salubrizare erau calculate pentru fiecare imobil în parte în funcție de numărul declarat al persoanelor care locuiesc ori lucrează acolo. Din cauza numărului mare de sibieni care se sustrăgeau de la plata acestei taxe prin completarea unor declarații de impunere în care erau trecute mai puține persoane, noul regulament prevede un abonament calculat în funcție de imobil și nu de persoane.

Noul sistem va genera o serie de diferențe, crescând costurile pentru familiile mai puțin numeroase și scăzându-le pentru cele cu mai mulți membri. Spre exemplu, de anul viitor, pentru un apartament de la bun început va putea fi impus un abonament anual de 430 de lei (abonamentul denumit PRACTIC). Într-un astfel de apartament, o familie cu trei persoane ar fi plătit până anul acesta 396 de lei, iar o familie cu patru persoane – 528 de lei. 

Regularizări. Prima va trebui plătită prin martie 2023

Ideea de regularizare a sumelor datorate pentru serviciile de salubritate există și în actualul regulament, doar că nu a mai fost aplicată. Regulamentul încă în vigoare își propunea ca această regularizare să aibă loc de două ori pe an. Prin noul regulament, această regularizare va avea loc o singură dată pe an. Și va calcula diferența între abonamentul plătit de fiecare sibian pentru serviciile de salubrizare și numărul de goliri ale recipientelor de gunoi care au depășit numărul din abonament.

Termenele pentru aplicarea regularizărilor sunt, însă, mari, astfel încât – spre exemplu – sibienii vor avea drept termen-limită pentru plata primei regularizări abia ziua de 31 martie 2023. ”Suma rezultată în urma regularizării va fi achitată până la data de 31 martie a anului următor celui pentru care se face regularizarea. Decizia de impunere pentru anul în curs va fi emisă până la finele primului trimestru al anului următor. Prima regularizare a taxei va avea loc pentru anul 2021, iar decizia de impunere va fi emisă până la finele primului trimestru al anului 2022”, se arată în regulamentul supus dezbaterii publice.

Penalități mari pentru cei care nu sortează corect

În vederea calculării regularizărilor, costul unei goliri suplimentare a recipientelor va fi același pentru toate tipurile de abonați ai sistemului de salubrizare. În cazul deșeurilor reziduale, zece lei va costa o golire suplimentară (adică peste numărul de goliri din abonament) a pubelei de 120 de litri, 20 de lei – a celei de 240 de litri, recipientele de 1,1 mc fiind taxate la fiecare golire suplimentară cu câte 91 de lei.

În cazul deșeurilor biodegradabile, golirea suplimentară a unei pubele de 120 de litri costă opt lei, iar pentru recipientele de 1,1 mc costul este de 73 de lei.

Noul regulament prevede penalizări mari pentru cei care nu sortează corect. Pentru cei care locuiesc la case, pubelele în care deșeurile reciclabile sau biodegradabile nu sunt sortate corespunzător nu vor mai fi ridicate. ”Utilizatorul are astfel posibilitatea să selecteze corespunzător deșeurile sau să le predea în ziua de colectare a deșeurilor reziduale, fapt care va atrage plata unei penalități în cuantum dublu cu costul pentru ridicarea suplimentară a recipientului selectiv”, se arată în regulament. Spre exemplu, cei care nu mai au poftă să sorteze deșeurile biodegradabile sau reciclabile din pubelele de 120 de litri, vor plăti câte 20 de lei pentru fiecare pubelă astfel golită.

La fel, costuri ridicate sunt așteptate a fi generate și la platformele publice unde deșeurile nu sunt corect selectate. ”Containerele de 1100 de litri pentru deșeurile reciclabile și biodegradabile contaminate care sunt amplasate la platforme vor fi ridicate ca deșeuri reziduale, iar costul golirii în acest caz va fi unul penalizator, adică dublu față de golirile suplimentare a recipientelor destinate deșeurilor reziduale, respectiv 182 de lei / container / golire”.

Sumele necesar a fi plătite peste abonamente ca urmare a penalizărilor sau descărcărilor suplimentare vor fi împărțite diferit. În cazul celor care locuiesc în condominii, costurile suplimentare vor fi împărțite în mod egal între proprietarii locuințelor. Pentru sibienii care utilizează platformele publice de la blocuri, costurile suplimentare vor fi achitate ”proporțional cu numărul persoanelor menționat în cuprinsul declarațiilor de impunere arondați la respectiva platformă, confirmat – în cazul utilizatorilor casnici – de către asociațiile de proprietari”.

Cu un kilogram pe lună, scapi de penalizări și costuri suplimentare

Sibienii de la blocuri care consideră că fac parte din categoria celor care sortează corect deșeurile, în timp ce vecinii lor încalcă regulile, se pot decupla de la sistemul mai sus descris prin intrarea în programul așa-numit ”Reciclează activ”. Prin înscrierea în acest program ei mai plătesc doar abonamentul, nu și costurile suplimentare ori penalitățile calculate. Pentru acest lucru trebuie să depună timp de cel puțin zece luni pe an câte un kilogram de deșeuri reciclabile (fie plastic, fie hârtie, fie metale neferoase) la orice colector autorizat. 

Iar pentru a scăpa de penalități și costuri suplimentare, până la finele anului în curs vor trebui transmise Serviciului de management al salubrității și protecția mediului dovezile că timp de cel puțin zece luni din respectivul an a fost depusă acea cantitate minimă lunară.

De la un abonament la altul

Trecerea între cele trei tipuri de abonament a fost deja rezumată de administrația locală. ”În primă fază, tuturor cetățenilor li se va atribui abonamentul PRACTIC din oficiu. Trecerea la abonamentul ECO se face doar în condițiile limitative stabilite de Regulament și anume:

Pentru cetățenii care locuiesc la case – dacă în anul 2021 numărul de ridicări a pubelei negre a corespuns cu numărul redus de ridicări prevăzut de abonamentul ECO, din anul 2022 se poate solicita de către cetățean trecerea la abonamentul ECO. În cazul cetățenilor de la blocuri – dacă pe parcursul anului 2021, locatarul face dovada că în 10 din cele 12 luni ale anului a valorificat deșeurile reciclabile prin înscrierea în programul Reciclează Activ. Acest Program presupune valorificarea deșeurilor reciclabile prin predarea acestora la unul dintre cele șase centre private de reciclare, lista centrelor urmând să fie afișată pe site-ul sibiu.ro, după aprobarea noului Regulament. Trecerea la abonamentul MAXI se poate face la cerere, oricând pe parcursul anului, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei condiții”, comunica, săptămâna trecută, Primăria Sibiu, rezumând din Regulamentul supus dezbaterii publice.

Odată ce toți sibienii s-au ”conectat” la sistemul de salubritate și, practic, fiecare pubelă și fiecare platformă de depozitare are arondați utilizatori, pot fi solicitate și modificări. Cum ar fi cele de suplimentare a numărului de recipiente. ”Acestea se vor putea suplimenta doar dacă 50%+1 din numărul total de utilizatori arondați la respectiva platformă solicită acest lucru. Această aprobare a amplasării numărului de recipiente suplimentare presupune trecerea la abonamentul MAXI pentru toți utilizatorii arondați la respectiva platformă, cu excepția celor calificați pentru abonamentul ECO”, se arată în Regulamentul supus dezbaterii publice.

De altfel, tot ca urmare a finalizării etapei de conectare a sibienilor la sistem, autoritățile și-au asumat re-calibrarea numărului de recipiente amplasate pe fiecare platformă publică. ”Dimensionarea recipientelor amplasate pe platforme se va face în funcție de indicele de generare al municipiului Sibiu (0,66 kg/locuitor/zi) și de numărul de locuitori arondați la respectiva platformă, precum și în funcție de indicatorii de performanță ai colectării selective la nivel de SMID Sibiu. (...) Toate recipientele amplasate pe platformele de colectare vor fi echipate cu RFID tag-uri (cip-uri de identificare automată - n.r.) distincte, care vor transmite tipul de recipient și adresa la care se află”.

Noile declarații

Noile declarații de impunere a taxei de salubrizare conțin trei secțiuni. Una de identificare a utilizatorilor serviciilor de salubrizare, una de descriere a ”atributelor de salubrizare” (adică tipul imobilului – apartament, casă etc) și una referitoare la recipientele aflate în utilizare gratuită, după caz.

Declarația va putea fi depusă la Direcția Fiscală prin patru modalități: la ghișee, prin poștă cu confirmare de primire, prin e-mail (directiafiscala@sibiu.ro) sau prin intermediul unei secțiuni care urmează a fi creată, cel mai probabil, pe site-ul Primăriei.

Ținte

Administrația locală arată că actualele tarife și sisteme au fost gândite și calculate și pentru a respecta țintele de colectare impuse prin legislația națională. Practic, este nevoie ca din totalul deșeurilor menajere colectate în Sibiu, doar 40% să mai ajungă la groapa de gunoi. Restul vor trebui astfel colectate de la populație și agenții economici încât 46,2% din total să fie deșeuri biodegradabile care să ajungă la stația de compost, iar restul de 13,8% să fie deșeuri reciclabile care să ajungă în stația de sortare. Iar din acest total de deșeuri reciclabile colectat de la sibieni, 75% vor trebui să fie suficient de corect sortate încât să poată fi mai apoi valorificate.

Creșterea cantităților de deșeuri biodegradabile colectate este o țintă majoră pentru următoarea perioadă

Ce se plătește din această taxă?

La fel ca și până în prezent, taxa de salubrizare este folosită pentru a acoperi cheltuielile generate de colectarea și transportul deșeurilor (inclusiv a celor voluminoase și periculoase în campaniile dedicate) generate de sibieni și de companii. Colectarea și transportul deșeurilor stradale nu sunt activități acoperite din această taxă de salubrizare.

Totodată, din sumele colectate de la sibieni prin această taxă mai sunt acoperite costurile de sortare a celor reciclabile colectate separat, respectiv cele de producere a compostului.

Însă în contextul în care colectarea selectivă are randamente atât de scăzute în Sibiu, din taxele scăzute merg sume importante către depozitarea deșeurilor (caz în care nu se plătesc doar cei 80 de lei plus TVA/tona de deșeuri depozitate către firma care administrează groapa, ci și alți 80 de lei pentru fiecare tonă. Acești ultimi bani sunt o formă de penalizare pentru locuitorii comunităților care nu reușesc să se încadreze în țintele de colectare).

De amintit că sumele obținute din valorificarea deșeurilor reciclabile sortate se reîntorc în bugetele localităților de pe raza cărora au fost colectate aceste deșeuri (prin urmare, dacă comunitățile ar sorta mai eficient, sumele obținute din valorificarea reciclabilelor și a compostului ar fi mai mari).

Regulamentul referitor la taxa specială de salubritate este în dezbatere publică. Sibienii care au propuneri sau sugestii referitor la acesta sunt așteptați să le transmită, până cel mai târziu pe 17 ianuarie 2021, la adresa de email management.salubrizare@sibiu.ro.

Noul Regulament urmează a fi dezbătut și aprobat de Consiliul local Sibiu în ședința din ianuarie 2021, lună din care noua taxă de salubritate – indiferent de forma în care va fi adoptată – va intra în vigoare.

Consultă aici integral Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Sibiu, precum și anexele acestuia, supus dezbaterii publice

Vizualizari: 12783

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

19 comentarii

Un Sibian

Acum 1 lună

Tarif anual actual pentru o persoana 121 lei. Tarif propus din 2021 = 430 lei ! Tarif actual ridicare suplimentară =3 lei. Tarif propus din 2021 = 10 lei ! Cine acceptă astfel de aberatii nesimțite, își merita soarta. Cat despre primarita incompatibila, se vede clar acum pentru interesele cui lucreaza - clar NU ale cetateanului.
Raspunde

Mircea Popescu

Acum 1 lună

Față de principiile stabilite de Legea nr. 101/2006, care impun o tarifare echitabilă, corelată cu cantitatea și calitatea serviciilor prestate, nediscriminarea și egalitatea de tratament a utilizatorilor, aprobarea taxei de salubritate pe rol/gospodărie, indiferent de numărul de persoane ce o compun, nu e conformă cu principiile taxării echitabile și nici cu cel al nediscriminării utilizatorilor, fiind evidentă încălcarea acestor principii, din moment ce gospodăriile pot avea un număr diferit de persoane în compunere, iar cantitatea serviciului prestat este, prin urmare, diferită, în funcție de numărul persoanelor ce compun respectivele gospodării.
Raspunde

MC Hammer

Acum 1 lună

Traim din nou comunismul numai ca are alte "idealuri": Greendeal, LGBT, s.am.d.
Raspunde

Marcian Radu

Acum 1 lună

In linii mari asta inseamna ca Sibienii care platesc vor plati mai mult iar cei care nu platesc nu vor plati in continuare. Am un apartament gol unde ma voi muta poate intr-un an sau 2 dupa ce il amenajez. Deci nu voi produce gunoi sau voi produce 10% din gunoiul unei familii de 4 de exemplu cum sunt vecinii de deasupra mea. Insa vom plati aceeasi suma!!! Cum se potriveste aici sloganul PLATESTI CAT ARUNCI ???!!!!! Asta e ticalosenia pe fata si incompetenta PRIMARIEI. Traiasca BABA !!! Vesnicie la Primarie!
Raspunde

SIBIANU IO

Acum 1 lună

DE CE COLECTEAZA SI IMPUNE PRIMARIA PLATI PENTRU O FIRMA PRIVATA CARE ADUNA GUNOIUL ? PRIMARIA ADUNA BANI PENTRU SOMA. INTREBAREA MEA ESTE : DE CE? SI CUM E POSIBIL ASA CEVA??? AU ANIHILAT GETESIBUL SI INCA O FIRMA SIBIANA LA CARE ITI ACHITA I TU CA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA TAXA SALUBRITATE SI ACUM COLECTEAZA STATUL ROMAN TAXE PENTRU O FIRMA PRIVATA SOMA CUM EXPLICATI? E NORMAL ? IN PLUS IMPOZITELE PENTRU O FAMILIE DE 4 PERSOANE SUNT MAI MICI ANUAL DECAT TAXA SALUBRITATE COLECTATA DE PRIMARIE PENTRU PRIVATI. O ROMANIE NORMALA ???
Raspunde

ASA NU

Acum 1 lună

Pentru pensionari, preturile sunt foarte mari.Este nejustificata renuntarea la plata in functie de numarul de persoane dintr-un apartament.Raportat la cantitatea de deseuri , o singura persoana nu poate plati acelasi pret ca si o familie cu 3-4-5 persoane.Practic, pentru cei singuri,se va tripla taxa.De ce sa plateasca pe apartament, doar pentru ca au existat sibieni care nu au declarat numarul real de persoane care locuiau in apartament? Asociatiile de locatari au situatia numarului de persoane pentru fiecare apartament. De ce sa plateasca penalitati pentru cei care refuza sa selecteze deseurile? Pentru cei care nu se supun regulilor de selectare a deseurilor,nu se poate aplica nicio masura punitiva, avand in vedere numarul mare al acestora?. De ce 20/% din sibieni sa plateasca pentru cei 80% care nu respecta regulile?
Raspunde

Mircea Mircea

Acum 1 lună

Față de principiile stabilite de Legea nr. 101/2006, care impun o tarifare echitabilă, corelată cu cantitatea și calitatea serviciilor prestate, nediscriminarea și egalitatea de tratament a utilizatorilor, aprobarea taxei de salubritate pe rol/gospodărie, indiferent de numărul de persoane ce o compun, nu e conformă cu principiile taxării echitabile și nici cu cel al nediscriminării utilizatorilor, fiind evidentă încălcarea acestor principii, din moment ce gospodăriile pot avea un număr diferit de persoane în compunere, iar cantitatea serviciului prestat este, prin urmare, diferită, în funcție de numărul persoanelor ce compun respectivele gospodării.
Raspunde

Lulica Birtu

Acum 1 lună

Cred ca sibienii ar trebui sa isi duca gunoiul in piata mare in fata primariei sa arate alesilor ca isi bat joc de alegatori.Ce dezbatere publica sau alte chestii democratice cind de fapt primaria si turcana decid totul fara nici un studiu.
Raspunde

Adi Adrian

Acum 1 lună

Atâta vorbărie inutilă, atât Bull-shit ce putea fi sintetizat în trei cuvinte: SCUMPIM GUNOIUL, FRAIERILOR.
Raspunde

Livia Draghila

Acum 1 lună

as dori sa stiu cat se plateste pt apartamentele mostenite in care nu locuieste nimeni sau in apartamentele goale neinchiriate pt cei plecati in strainatate. Pana acum am platit pt o persoana desi nu au locuit nici o zi in bloc.
Raspunde

Dan Kro

Acum 3 săptămâni

intrebati cele 2 sefe fodor si turcan
Raspunde

George Barte

Acum 3 săptămâni

cine poate da primaria in judecata pentru asemenea aberatii? fiecare cetatean individual sau asociatiile de proprietari? exista organizatii care aparara drepturile cetatenilor? avocatul poporului? ...daca trantorii care conduc asociatiile de proprietari aservite primariei vor fi reluctanti vor trebui schimbati
Raspunde

Toma Toma

Acum 3 săptămâni

Avocatul poporului?Ma faci sa rad cu hohote!De cate ori ne-a aparat aceasta institutie a statului?Dar justitia?Nu vedeti ca sunt sute de grupuri,grupulete,comisii si organizatii care traiesc pe bani grei si nu fac nimic pentru noi?Iar institutiile statului colcaie de neaveniti care stau ascunsi prin birouri si nici macar nu stiu cu ce se mananca postul lor.Se scumpeste curentul cu peste 25%;credeti ca-i pasa cuiva?Nici vorba-vom plati tot noi!Am avut ocazia sa schimbam total structura sistemului de conducere din Romania(nu stiu daca era mai bun dar era altfel!);nu am facut-o si am stat acasa.Acum suportam consecintele!Daca astfel de fapte se intamplau intr-o tara europeana,politicienii zburau de mult.La noi,insa,totul ramane la fel pe baza indiferentei,lenei si nepasarii noastre!
Raspunde

Apolitic W

Acum 3 săptămâni

Deci sa recapitulam. Platim cea mai scumpa apa din Romania, vom plati cel mai scump gunoi din Romania. Pe langa asta curentul se va scumpi cu 20%. Super fain , nu iese nimeni in strada, sau protestele sunt numai pentru chestii idealiste(Dragnea, Rezist). Scandalos e ca doamna Fodor nici macar nu a iesit public sa anunte aceste scumpiri , sta ca porcul in cucuruz si da mesaje de incurajare.
Raspunde

Cosmin Codru

Acum 3 săptămâni

SOMA-Turcan Bacau si-a facut planuri mari pentru Sibiu.... sa fure cat mai mult, cu schema gunoaielor. Asa va trebuie daca ati votat PNL si in consiliul local, tot PNL, ca si in ala judetean. L-au prostit mafiile PNL pe Iohannis sa le faaca jocul, au ajuns la butoane, iar asta este rezultatul. PNL=PSD, aceeasi mizerie, doar cu logo galben si discurs mai "elevat", la umbra caruia se ascund multe multe tunuri, tepe...asa, pe tacute. Cam cum e asta....N-am observat in "programul de guvernare" (a se intelege povesti pentru fraieri), vreo initiativa de a elimina pensiile spefiale, a restructura parlamentul si a reduce numarul lipitorilor la 300, ca in celebrul referendum sau a elimina imunitatea parlamentarilor (adica a mafiei principale), in fata justitiei. Parca asa urlau sus si tare, cei ce sunt acum la butoane.....dar ce sa vezi !!! Cresteri de preturi la "serviciile" de proasta calitate, oferite de firmele de partid, PNL....ca in aceasta stire..soma-raluca-turcan-bacau-pnl = platiti mai mult, ca vor case prin Moncao, masini de lux, mai multe amante, etc, dupa pofte. Cine credeati ca le plateste ?....indivizii aia habar n-au de nimic altceva decat a aparea la TV cu minciuni din cand in cand si a fura, intre timp...Au uitat de toate promisiunile pentru fraieri ca s-au pomenit cu sacii in caruta.
Raspunde

Ion Ion

Acum 2 săptămâni

Ce treaba are psd la Sibiu?

Raspunde

Adi M

Acum 3 săptămâni

Comunism, hotie si INCOMPETENTA. Plateste cat arunci e doar o lozinca mincinoasa. Ce vor face parintii mei, pensionari, care locuiesc in Sibiu doar iarna? Ce vor face socrii mei care nu locuiesc in Sibiu, dar au o garsoniera aici? Platesc si ei, nu? Cate un abonament intreg, toata lumea la fel, pentru ca nu suntem suficient de competenti sa gandim o hotarare d`asta locala astfel incat sa "platim pentru cat aruncam"!!!!!
Raspunde

Bunea Maria

Acum 2 săptămâni

Pensionarii , in majoritate 1 persoana/apartament nu au cum sa plateasca aceasta suma. Vom duce gunoiul in Piata Mare in fata Primariei, sortat conform legii !
Raspunde

Lucian Danciu

Acum 2 săptămâni

Cred ca este jaf la drumul mare! Pentru asta am fost la vot? Chiar vreti sa puneti pensionarii la zid? Cel mai bine protestam In fata Primariei, fata de cei ce iau asemenea decizii catastrofale! Ce spuneti doamna Fodor, chiar nu aveti putin bun simt?
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus