Luni,
27.09.2021
Ceata
Acum
9°C

Informare referitoare la implementarea declaratiei unice

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.117/ 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, se reglementează depunerea unei singure declaraţii prin care să se realizeze atât declararea obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cât şi declararea elementelor necesare stabilirii stagiilor de cotizare ale persoanelor asigurate în sistemul asigurărilor sociale.
Prin prezenta Hotărâre de Guvern privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se reglementează:
-    modelul şi conţinutul declaraţiei unice privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit, precum şi a evidenţei nominale a persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor sociale;
-    instrucţiunile de completare a acestei declaraţii.
Acest act normativ aprobă modelul şi conţinutul unei singure declaraţii, prin care se realizează atât declararea obligaţiilor de plată la bugetul de stat (impozitul pe veniturile din salarii) şi bugetele asigurărilor sociale, cât şi declararea elementelor necesare stabilirii stagiilor de cotizare ale persoanelor care sunt asigurate, prin plata contribuţiilor sociale, în cadrul sistemelor de asigurare socială.
Declaraţia se depune lunar, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul portalului e-Romania. Totuşi, a fost stabilită şi o perioadă tranzitorie, până la 1 iulie 2011, în care declaraţia poate fi depusă şi în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, la organul fiscal competent sau la unul dintre ghişeele acreditate de Ministerul Finanţelor Publice.
În prezent, ca urmare a evoluţiilor istorice independente, baza de calcul pentru contribuţiile sociale  este disparată, existând diferenţe importante între diferitele sisteme de asigurări (pentru pensii, somaj sau sănătate) în ceea ce priveşte categoriile de venituri care sunt incluse în baza de calcul. De asemenea, deşi s-a încercat o anumită armonizare, baza de calcul a contribuţiilor sociale este foarte diferită de baza de impozitare a veniturilor prevăzută de Codul Fiscal.

Obiectivele Hotararii de Guvern

    Armonizarea bazei de calcul a contribuţiilor sociale;
    Implementarea declaraţiei unice pentru contribuţiile sociale;

Beneficii

Prin acest act normativ se asigură crearea unui cadru legislativ unitar în ceea ce priveşte definirea veniturilor, pentru care există obligaţia de calcul, reţinere, plată şi declarare a contribuţiilor sociale, în concordanţă cu prevederile Codului fiscal. De asemenea, se stabileşte o bază de calcul care să cuprindă în mare parte aceleaşi categorii de venituri şi să răspundă condiţiilor de acordare a prestaţiilor de care pot beneficia persoanele asigurate.
Prin implementarea declaraţiei unice în ceea ce priveşte contribuţiile sociale se asigură integrarea  fluxurilor de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscala, care are atribuţii în colectarea obligaţiilor fiscale şi Casele de Asigurări Sociale care, potrivit dispozitiilor legale, administrează sistemele de asigurări sociale si acordă prestaţiile sociale persoanelor asigurate.
O analiză a Ordonanţei de urgenţă vizând modificarea bazei de calcul identifică următoarele puncte tari:
    Simplificarea modului de calcul al contribuţiilor şi facilitarea accesului contribuabilului la întreg ansamblul legislativ de stabilire a obligaţiilor de plată, prin includerea acestor contribuţii în Codul Fiscal. Astfel, contribuabilul nu mai este nevoit să identifice baza legală din diverse acte normative.
    Asigurarea cadrului legal pentru implementarea unei singure declaraţii cu privire la contribuţiile sociale, prin care să se realizeze atat declararea obligatiilor de plata la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cat şi declararea persoanelor care sunt asigurate, declaratie care se va depune la o singura institutie, respectiv autoritatea fiscala competenta.
O analiză a proiectului privind declaraţie unică şi a sistemului necesar pentru primirea acesteia identifică următoarele punctele tari:
    Reducerea poverii administrative asupra contribuabililor care au calitatea de angajatori, asupra entităţilor asimilate acestora, precum şi asupra plătitorilor de venituri din drepturi de autor şi contracte civile, prin:
-    reducerea numărului de declaraţii care trebuie completate, in trecut se depuneau 5 declaratii, doua la ANAF pentru obligatiile fiscale si cate una la fiecare casa de asigurari cuprinzand evidenta nominala a asiguratilor;
-    stabilirea unui singur organ competent pentru primirea declaraţiei astfel încat, în loc să facă patru drumuri pentru depunerea a patru declaraţii separate, contribuabilul va depune o singură declaraţie la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, economisind timp şi bani (daca la fiecare depunere consuma cel putin o ora pe luna, pentru 12 luni economia de timp va fi de cel putin 36 de ore la care putem adauga si economia in bani pentru deplasarea la ghisee);
    Extinderea modalităţii de depunere a declaraţiei prin mijloace de depunere la distanţă. Începând cu jumătatea anului 2011, depunerea declaraţiei unice se va face în mod obligatoriu în format electronic, la distanţă, ceea ce va simplifica si mai mult sarcinile  contribuabilului.
    Reducerea numarului de contribuabili prezenti la ghiseu.
    Economisirea resurselor materiale şi, în primul rând, a hârtiei.
    Redimensionarea spatiilor de arhiva prin utilizare sistemului de arhivare electronica pentru documentele primite pe acest canal.
    Asigură integrarea fluxurilor de informaţii între instituţiile cu atribuţii în colectarea obligaţiilor fiscale şi cele care administrează sistemele de asigurări sociale

Precizăm că schimbările prevăzute prin acest act normativ, în domeniul contribuţiilor sociale şi prin implementarea declaraţiei unice privind contribuţiile sociale, au la bază recomandările formulate de Banca Mondială în cadrul Proiectului “Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea cadrului legal privind impozitele şi contribuţiile sociale aferente salariilor”, derulat în anul 2007.

******

Solicitarea de utilizare a unui certificat digital poate fi depusă, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea A.N.A.F., conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2568/2010. Cererea de utilizare a certificatului fiscal (Formular 150) trebuie însoţită de următoarele documente: (a) documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie; (b) documentul care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, în copie şi original; (c) documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil (acest document se depune în situaţia în care titularului certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat).
Lista furnizorilor de certificate digitale calificate acreditaţi în prezent se găseşte pe site-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (www.mcsi.ro), „Registrul furnizorilor de servicii de certificare”, aceştia fiind, în ordine alfabetică: S.C. CERTSIGN S.R.L., S.C. DIGISIGN S.A., S.C. TRANS SPED S.R.L.
Pentru garantarea securităţii operaţiunilor electronice, titularii certificatelor calificate se vor înregistra conform Instrucţiunilor de utilizare a serviciului depunere declaraţii on-line publicate pe site-ul A.N.A.F., la adresa: www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ înregistrare certificate digitale. Aceeaşi procedură se aplică şi în situaţia în care titularul certificatului calificat este desemnat sau împuternicit de către mai mulţi contribuabili pentru semnarea declaraţiilor fiscale.
 
Direcţia de Comunicare, Relaţii publice si Mass Media

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus