Duminică,
04.12.2022
Ceata
Acum
0°C

Lista investițiilor prin care Sibiul vrea să devină lider regional în 2023, din fonduri UE: de la bike-sharing cu 300 de biciclete la extinderi de școli și grădinițe

Lista investițiilor prin care Sibiul vrea să devină lider regional în 2023, din fonduri UE: de la bike-sharing cu 300 de biciclete la extinderi de școli și grădinițe

Pentru atragerea celor 33,5 milioane de euro alocate direct Sibiului în actualul exercițiu financiar european, Primăria Sibiului a pregătit un portofoliu de 39 de proiecte a căror valoare estimată este de peste 97 de milioane de euro. Lista proiectelor pentru care Primăria Sibiu intenționează să ceară finanțare europeană nerambursabilă apare în Strategia integrată de dezvoltare urbană a Sibiului, document potrivit căruia orașul de pe Cibin își propune să devină până în 2023 lider regional în sudul Transilvaniei.

Cei care au elaborat Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU) a municipiului Sibiu pentru perioada 2015 - 2023 au avut în vedere că Sibiul ar trebui să devină în 2023 „lider regional ancorat în valorile europene ale secolului XXI“. Obiectivul, consideră autorii strategiei, poate fi atins în urma unor investiții publice (dar și private) care totalizează un efort investițional de aproape un miliard de euro, la nivelul întregului județ. Aceste investiții sunt împărțite pe trei obiective strategice. Primul este cel de a deveni lider regional, al doilea este de a crește calitatea vieții din oraș pentru a atrage capital uman tânăr, iar al treilea obiectiv strategic este cel de a asigura o bună guvernanță locală prin implicarea activă a comunităților.

Strategia integrată de dezvoltare urbană a Sibiului este documentul de căpătâi al municipalității în atragerea celor 33,5 milioane de euro, fonduri europene alocate direct, necompetitiv, orașului în calitate de pol de creștere urbană. Strategia în discuție este un document similar Planului integrat de dezvoltare urbană, pe care administrația locală sibiană l-a adoptat în 2010 și în baza căruia au fost atrase fonduri nerambursabile de aproximativ 15 milioane de euro (din care s-au modernizat patru străzi în Orașul de jos și s-a construit viaductul Mihail Kogălniceanu, de exemplu). Pentru a accesa banii alocați Sibiului în actualul exercițiu financiar european, administrația locală trebuie să propună un portofoliu de proiecte cu o valoare estimată dublă față de sumele alocate. Contractele de finanțare pentru acești bani ar trebui depuse, aprobate și semnate până la 31 decembrie 2018, dar este de așteptat ca acest termen să fie prelungit din cauza lentorii autorităților centrale în elaborarea noilor ghiduri de finanțare. SIDU Sibiu 2015 – 2023 va fi supusă unei consultări publice organizată de Primăria Sibiu la Teatrul Gong, în ziua de joi, 20 aprilie, de la ora 18:00.
Ce intenționează Primăria Sibiu?

Din tot acest portofoliu imens de proiecte, Primăria Sibiu și-a schițat 39 de proiecte de investiții, în valoare estimată la 97 de milioane de euro din fonduri europene. Cea mai mare parte din aceste 39 de proiecte vizează fondurile de 33,5 milioane de euro, care sunt alocate în mod necompetitiv (adică nicio altă entitate nu se mai „bate“ pe acești bani) municipiului Sibiu. Toate cele 39 de proiecte sunt subscrise obiectivului strategic numărul 2, cel referitor la creșterea calității vieții în oraș.

Mai departe, aceste 39 de proiecte pentru care Primăria intenționează să atragă fonduri europene sunt împărțite în alte șase categorii (obiective strategice). Prima este cea de a viabiliza zona cartierelor (două proiecte - 8,3 milioane de euro estimare), a doua categorie este cea a proiectelor pentru reabilitarea infrastructurii educaționale (11 proiecte, valoare estimată de 10,8 milioane de euro), a treia este cea a modernizării infrastructurii serviciilor sociale (două proiecte – 2,5 milioane de euro estimare), iar cea de-a patra categorie de proiecte este cea extinderii spațiilor de agrement (trei proiecte – șase milioane de euro, estimare). Cea mai „consistentă“ categorie de proiecte elaborată de Primăria Sibiu în vederea atragerii de fonduri europene este cea referitoare la reducerea emisiilor de CO2 (14 proiecte – valoare estimată la 69 de milioane de euro), iar ultima este cea referitoare la îmbunătățirea eficienței energetice a diferite clădiri publice, în special școli (cinci proiecte – 1,15 milioane de euro estimare).

Lista proiectelor. O stradă, creșe și școli, centre sociale

Pentru creșterea calității vieții din oraș pentru a atrage un capital uman competitiv, în SIDU 2015 - 2023, Primăria Sibiu arată că are în vedere depunerea unui proiect în valoare de 1,5 milioane de euro pentru modernizarea străzii Calea Dumbrăvii și un alt proiect în valoare de 6,84 de milioane de euro pentru construcția de poduri peste apele curgătoare din Sibiu și peste calea ferată. Despre modernizarea Căii Dumbrăvii, primarul Astrid Fodor a vorbit în mai multe rânduri în ultima perioadă.

calea dumbravii (Copy) Calea Dumbrăvii

Proiecte numeroase, însă de valori relativ mici, sunt incluse și în lista aferentă obiectivului sectorial care urmărește „procesul de formare a generațiilor următoare printr-o infrastructură educațională modernă“. La acest capitol, Primăria Sibiu intenționează să utilizeze câte 800.000 de euro pentru construirea unei noi creșe în incinta Școlii gimnaziale nr. 1 (de pe strada Hațegului) și a unei creșe în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 36 (situată pe strada Constructorilor).

Tot în zona infrastructurii școlare, Sibiul mai intenționează să atragă fonduri europene pentru mansardarea corpului nou al Școlii gimnaziale „Regina Maria“ (361.085 euro), extinderea Școlii gimnaziale „I.L. Caragiale“ (1,002 milioane de euro), extindere și construire a unei săli de sport pentru Școala gimnazială „Nicolae Iorga“, dar și pentru extinderea și construirea unei săli de sport pentru Școala gimnazială „Regele Ferdinand“ (un milion de euro).

Alte trei milioane de euro sunt anunțate ca urmând a fi atrase pentru „modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale și sportive destinată ciclului gimnazial“, un milion de euro din fonduri europene nerambursabile este pus în dreptul reabilitării cantinei, reabilitării și extinderii bibliotecii și reabilitării fațadei Colegiului tehnic energetic, iar alte 445.000 de euro ar putea fi atrase pentru reabilitarea corpului principal al Liceului tehnologic „Henri Coandă“. Pentru reabilitarea internatului Colegiului Independența și a celui din cadrul Colegului Terezianum mai sunt propuse alte două proiecte în valoare de 556.000, respectiv 445.000 de euro.

La capitolul servicii sociale, reprezentanții administrației locale propun o listă cu două proiecte, în valoare cumulată estimată la 2,5 milioane de euro, pentru amenajarea unui centru de terapie ocupațională pentru persoanele cu handicap și a unor centre care să ofere asistență și sprijin persoanelor în dificultate.

Spații verzi: trasee de promenadă de-a lungul Cibinului

Din cele trei proiecte încadrate la obiectivul sectorial cu numărul 4 (extinderea de spații verzi și a rețelei de agrement), Primăria Sibiu propune ca variante atragerea unui milion de euro pentru amenajarea unei zone de agrement și sport în curtea Liceului „Henri Coandă“ și peste 650.000 de euro pentru amenajarea Lacului Binder. Un proiect cu potențial este cel de crearea a unui traseu pentru activități recreative și de promenadă de-a lungul râului Cibin, proiect estimat la 4,2 milioane de euro.

Cea mai consistentă categorie: mijloace alternative de deplasare

Cel mai consistent (și ca număr, și ca valoare) portofoliu de proiecte pentru care Primăria Sibiu își declară posibila intenție de a atrage fonduri europene este cel care se încadrează în obiectivul sectorial de reducere a emisiilor de CO2. Lista acestor 14 proiecte este „extrasă“, practic, din Planul de mobilitate urbană a Sibiului, plan care face parte din actuala SIDU. 69 de milioane de euro este valoarea estimată a acestor 14 proiecte, dintre care cel mai costisitor este cel pentru achiziționarea de autobuze electrice și ecologice – 44,2 milioane de euro. Legat de sistemul de transport public în comun, Primăria mai include în lista potențialelor proiecte pentru care va solicita asistență financiară nerambursabilă cele pentru crearea de benzi speciale pentru autobuze, de modernizare a sistemului de taxare și de informare, de achiziționare de autobuze electrice mici și medii pentru zona centrală a orașului, dar și pentru reorganizarea programului de transport.

piste biciclete

Pentru încurajarea deplasărilor cu bicicleta, Primăria Sibiu își propune, de asemenea, mai multe proiecte pentru care ar putea solicita fonduri nerambursabile. Este amintit inclusiv un proiect de creare a unui sistem de bike-sharing cu 300 de biciclete împărțite în 25 de puncte de închiriere, dar și de creare a unor piste de biciclete distincte pentru a face legătura între diferite zone ale orașului și zona industrială vest, respectiv centrul istoric, dar și între Valea Aurie și Gușterița. Totodată, sunt propuse și proiecte de construire a unor poduri și pasaje destinate exclusiv deplasării nemotorizate.

În lista proiectelor din subsidiarul acestui obiectiv strategic, Primăria Sibiu a mai inclus unul referitor la un sistem de management integrat al traficului și construirea unei zone de tip park&ride la marginea orașului.

Protecția mediului

Cele cinci proiecte listate în subsidiarul obiectivului strategic referitor la protecția mediului fac referire exclusiv la lucrările de eficientizare termică a unor clădiri publice din oraș (Școala gimnazială 1, Școala gimnazială nr. 21, Școala „Radu Selejan“ și Liceul „Constantin Noica“), dar și a unor blocuri de locuințe. Valoarea totală estimată a acestor cinci proiecte este de 1,15 milioane de euro.

Lista proiectelor  pentru care Primăria ar putea cere fonduri europene

Sursa: SIDU 2015 - 2023

Proiect

Valoare estimată (euro)

Obiectiv strategic 1: Din poziția de lider regional, Sibiul susține dezvoltarea economică de sud a Transilvaniei
- -
Obiectiv strategic 2: Calitatea ridicată a vieții din oraș atrage un capital uman competitiv
Obieciv sectorial 2: Disparitățile centru-periferie sunt reduse prin lucrări de viabilizare a cartierelor rezidențiale
Modernizare Calea Dumbrăvii 1.500.000
Construcția/reabilitarea de poduri peste bariere naturale și antropice (râuri/ cale ferată) 6.842.000
Obiectiv sectorial 2.2: Procesul de formare a generațiilor viitoare este susținut de un nivel ridicat de competență profesională și o infrastructură educațională modernă
Construcție nouă cu destinația creșă în incinta Școlii gimnaziale nr. 1 Sibiu 800.000
Construcție nouă cu destinația creșă în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 36 Sibiu 800.000
Extindere funcțională prin mansardare corp nou Școala gimnazială „Regina Maria“ 361.085
Extindere corp școală la Școala I.L. Caragiale 1.002.049
Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala gimmnazială Nicolae Iorga Sibiu 1.447.404
Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala gimmnazială Regele Ferdinand 1.000.000
Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale și sportive destinată ciclului gimnazial 3.000.000
Reabilitare cantină și reabilitare cu extindere clădire centrală dezafectată cu destinație bibliotecă și sală funcțională și reabilitare fațadă cămin Colegiul tehnic Energetic 1.000.000
Reabilitare corp principal Liceul tehnologic Henri Coandă 445.335
Reabilitare internat Colegiul tehnic Independența 556.694
Reabilitare internat și fațadă clădire principală Colegiul tehnic de industrie alimentară Terezianum 445.355
Obiectiv sectorial 2.3: Serviciile medicale și sociale de calitate sut susținute de o infrastructură modernă
Centru de integrare prin terapie ocupațională pentru persoanele cu handicap 1.000.000
Crearea de noi centre de asistență și sprijin pentru persoanele în dificultate 1.500.000
Obiectivul sectorial 2.4 Extinderea rețelei de spații verzi și a infrastructurii de agrement contribuie la formarea unei oferte calitative de petrecere a timpului liber
Amenajare zonă de agrement și sport în curtea Liceului Henri Coandă 1.000.000
Creare traseu pentru activități recreative și de promenadă de-a lungul Râului Cibin, adiacent albiei 4.240.000
Amenajarea Lacului lui Binder 668.032
Obiectiv sectorial 2.5 Emisiile de CO2 sunt diminuate prin implementarea sistematică a unor măsuri de sustenabilitate urbană
Crearea unui coridor favorabil deplasării nemotorizate pentru a face legătura între zona de vest cu funcțiuni de interes general, zona istorică 2.000.000
Serviciul de închiriere biciclete în regim self-service (bike-sharing/25 de puncte de închiriere/300 de biciclete) 1.800.000
Extinderea infrastructurii pentru deplasarea cu bicicleta în condiții de siguranță 2.809.417
Coridor sigur de deplasare cu bicicleta (Valea Aurie - Gușterița) 737.500
Crearea unor poduri/pasaje pentru deplasări nemotorizate 2.600.000
Introducerea transportului electric de capacitate mică sau medie în zona centrală 2.000.000
Achiziționarea de autobuze electrice și ecologice pentru îmbunătățirea și modernizarea transportului public de călători 44.200.000
Modernizarea stațiilor de transport public 1.065.000
Creșterea eficienței transportului public prin modernizarea Sistemului automat de taxare, completarea sistemului de management al flotei și crearea Sistemului de informare dinamică a călătorilor în vehicule și stații 2.000.000
Facilități de alimentare pentru autobuze electrice/hibride 2.640.000
Reorganizarea programului de transport (trasee, frecvențe) 50.000
Crearea de benzi dedicate pentru transportul public cu autobuze, corelată cu proiecte de modernizare/realizare de infrastructuri stradale și pentru transport cu bicicleta 150.000
Sistem de management al traficului 5.250.000
Construirea unor zone de tip Park & Ride la marginea orașului, inclusiv sistem de informare 1.622.200
Obiectiv sectorial 2.6: Gestionarea eficientă a dezvoltării urbane contribuie în mod direct la protecția mediului
Reabilitare Școala gimnazială nr. 1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice 289.481
Reabilitare Școala gimnazială nr. 21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice 289.481
Reabilitare Școala gimnazială Radu Selejan  Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice 289.481
Reabilitare Liceul teoretic Constantin Noica în vederea îmbunătățirii eficienței energetice 289.481
Reabilitarea clădirilor de locuințe colective, în vederea creșterii eficienței energetice -
Obiectivul strategic 3: Buna guvernanță stimulează implicarea activă a comunității
- -
Ce urmează

După dezbaterea publică programată joi, de la ora 18:00, la Teatrul Gong, SIDU va trebui să urmeze și procedurile de avizare de mediu. Apoi, documentul final va fi depus la Agenția de Dezvoltare Regională Centru, organismul intermediar prin care Sibiul va putea atrage fondurile alocate necompetitiv. Pe baza strategiei depusă la ADR Centru, administrația locală este așteptată să redacteze și să depună proiecte în vederea contractării efective a fondurilor nerambursabile. În mod evident, doar o parte din proiectele enumerate mai sus vor putea fi depuse spre a primi finanțare nerambursabilă.

„Viziunea“

SIDU 2015 – 2023, la care lucrul a început din 2014, a fost elaborată de reprezentanții Primăriei Sibiu, în colaborare cu Fundația Heritas și Camera de comerț, industrie și agricultură a județului Sibiu. La acest document au lucrat și cei care au elaborat actualul Plan urbanistic general al orașului.

Viziunea de dezvoltare asumată prin noua strategie are în vedere patru principii, primul fiind acela al „asumării rolului de lider în zona de sud a Transilvaniei“. „Sibiul își asumă în mod conștient rolul de pol urban de importanță regională, fiind avantajat de poziționarea sa în centrul țării. Atât istoria orașului, cât și dezvoltarea pozitivă pe care a cunoscut-o în ultimii zece ani, oferă Sibiului potențialul necesar pentru a influența în mod direct direcțiile de dezvoltare ale regiunii“, se arată în extrasul din strategie, publicat în cursul zilei de azi de Primăria Sibiu pe site-ul propriu.

În următorii zece ani, Sibiul va miza în continuare pe multiculturalitate ca element al identității locale, dar și pe promovarea actului cultural. Care ar trebui să devină unul original și promovat ca atare. „Pe viitor, este important ca relația dintre identitatea orașului și mediul cultural să își continue evoluția într-o manieră creativă. Sibiul nu trebuie să urmeze anumite tendințe, dimpotrivă, are capacitatea de a impune tendințele și de a se promova printr-un marketing urban de calitate ridicată“, se mai arată în descrierea viziunilor de dezvoltare ale orașului.

Cel de-al treilea principiu de dezvoltare pe următorii zece ani are în vedere implicarea cetățenilor și a agenților economici în stabilirea politicilor locale. „Fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul de a se implica în viața orașului“, se arată în strategie. În fine, ultimul principiu este cel al dezvoltării durabile și integrate, care să asigure „un echilibru între interesele socio-economice și impactul acestora asupra mediului“.

Descarcă de aici extras din Strategia integrata de dezvolare urbana Sibiu 2015 - 2023

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

21 comentarii

emma-noelle

Acum 5 ani

Salu' mana! Nenea, da' un autobahn pentru biciclete intre Valcea de Sus si Valcea de Jos, sa poate sa vine la munca cu bicicleta si aia care cu adevarat munceste, nimic-nimic?...
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Ogi

Acum 5 ani

Emma,nu vrei sa ne suni un pic?
Raspunde

emma-noelle

Acum 5 ani

Salu' mana! Nenea, nu poci, ca nu ma lasa tati...
Raspunde

Beni

Acum 5 ani

Ăștia nu-s în stare să curețe străzile de praf și visează la lider regional! Of, mai avem doi ani pana la alegeri.
Raspunde

Thom

Acum 5 ani

Si atunci pe cine alegi, asta e intrebarea ! Cu sasii avem mici dezamagiri, cu romanii suntem lamuriti, oare vreun refugiat din Siria? Vreun rus? Ungur? Sarb ? Unul tanar sau unul batran? F, M, sau N(eprecizat) ? Boem sau gospodar ? Mediul rural sau urban ? Blond, saten, brunet, sau vopsit ? Cu blog sau fara ? Spirit revolutionar sau nu ? Dovedit ca face, sau nu ? Multe intrebari, ''grele'' de decis.
Raspunde

Thom

Acum 5 ani

Clar o sa devenim lider regional? Cred ca european, DAR la cumulat bani si frecat menta ! „lider regional ancorat în valorile europene ale secolului XXI“ Ce funny, cu noul aflux de animale din sud, o sa avem doar valori balcanice, spart seminte, gunoi pe Jos, impresii, si fufe moarte de foame, ce se lauda in selfie cu iubi la volan BMW :)
Raspunde

Thom

Acum 5 ani

...si cum tante Astrid e mai molcoma ca predecesorul, despre tinta 2023 o sa discutam, facem intalniri publice, si in 2027 :) Distractie faina ! Am plecat in Wien, macar acolo nu discuta despre reincludere tramvaie !
Raspunde

Lucian

Acum 5 ani

Lucian In cadrul proiectelor strategice vad că nu se spune nimic despre un spital Nou de vreo 50-60 milioane euro. Asa ca în Europa... unde spunem că suntem. Viața sibienilor nu este o prioritate !
Raspunde

Vasile de Vasile

Acum 5 ani

Ce să vezi, de la Tribuna pân' la voi s-au rătăcit pe unde va vreo câteva zeci de meleoane de euro... adică alea 80 pentru centru ăla național de spectacole și conferințe și vreo 52 pentru Păltiniș, alte 50 pentru zona Vest... na, poate-s mai multe, da' stat să le număr. bă, asta e o inovație în materie de sifonare! ăștia au furat banii înainte să îi aibă!
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Ridichie Iglesias

Acum 5 ani

La produs pliante si vopsit alei in parc suntem lideri,in rest la coada vacii.
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Vise minore

Acum 5 ani

Vorbe goale ...Vrem fapte daca nu votam toți PRM și scăpăm de trădători și straini
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Brasov

Acum 5 ani

Ca sa ajungeti lider regional...mai trebuiesc adusi vreo 10.000 de olteni..
Raspunde

Ardeleanul

Acum 5 ani

Noi cu gogoșarii, voi cu sârmele... :))
Raspunde

SB 70 RMV

Acum 5 ani

ahahahhahahahaha uite cum s-o spart buboiu de iasovean de pe tine si nu te-ai putut abtine...mai bine mergi inapoi acasa si te angajezi ghid turistic la castelul bran, ce zici?
Raspunde

///

Acum 5 ani

NUUUU.... Cum poti sa ne doresti raul, vecine?
Raspunde

Inocent

Acum 5 ani

Un drum de legatura intre DN (zona Metro) si Valea aurie nu se poate , mai ales ca se vrea un centru de recreere (bazin) pe calea Poplacii ?
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Valcea si Sibiu se iubesc de cand se stiu!

Acum 5 ani

Sibiul e casa noastra a celor care venim din Oltenia si muncim pentru ca putorile sibiene sa ia pensii si sa ne jecmaneasca de impozite! Noi ducem greul in acest oras si tot ce se face e din banii nostrii. Sibiul este oras oltenesc si ne mandrim cu asta!
Raspunde

SB 70 RMV

Acum 5 ani

vezi ce bou esti? =))) munca de sclav pe care o depui aici nu se transcrie in "pensii ale sibienilor". Contributia la pensii / ajutor social se distribuie uniform in toata tara, iar faptul ca ai de lucru aici ar trebui sa te bucure enrom, pentru ca altfel erai un asistat social. Dar nu-ti plange de mila prea mult, pentru ca, daca vom sta sa calculam, statistic si procentual, cea mai mare parte din contributia ta la ajutorul social, tot la tine acasa in prazilia se intoarce...deci oarecum, lucrezi pentru consatenii tai care nu au fost in stare sa emigreze in Transilvania...bine, lucrezi si pentru moldoveni, dar discutiabil cine suge de la stat mai mult ajutor social: moldova sau prazilia. Oricum ai lua-o, nu platesti pensile sibienilor, asa ca suge-un praz ;)
Raspunde

Wss

Acum 5 ani

Romanii ar trebui trimisi in patria lor valahia.
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Li Ndic

Acum 5 ani

Pe cand construirea de locuri special amenajate pentru gratar in centru? Chiar nimeni nu ne asculta vocile celor care trudesc in acest oras? Vrem preturi mai mici la shaorma!
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus