Miercuri,
30.11.2022
Cer Senin
Acum
6°C

De săptămâna viitoare puteți alege alți furnizori de gaze naturale: lista ofertelor de top și riscurile din contracte

De săptămâna viitoare puteți alege alți furnizori de gaze naturale: lista ofertelor de top și riscurile din contracte

De la 1 iulie piața gazelor naturale va fi liberalizată, iar consumatorii casnici, care sunt acum alimentați în sistem reglementat vor trece în piața liberă. Astfel, de la această dată, Legea gazelor acordă dreptul consumatorului să își schimbe furnizorul în mod gratuit. Turnul Sfatului vă propune un material realizat cu sprijinul expertului Dumitru Chisăliță, consultant în gaz și energie, președintele Asociației Energia Inteligentă, din care puteți afla care sunt cele mai avantajoase oferte de pe piață, care sunt principalele întrebări atunci când vine vorba despre schimbarea furnizorului de gaze, dar și care sunt capcanele din contractele de gaze.

Expertul în caz și energie Dumitru Chisăliță a realizat un top periodic cu privire la ofertele de preț ale furnizorilor. Acest top cuprinde pe lângă prețurile evidențiate pe pagina Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei și alte costuri care se găsesc în contracte și nu sunt evidențiate pe Comparatorul de Preț.

În cele ce urmează vă prezentăm acest top.

         Pentru zonele consumatorilor casnici de gaze unde furnizorul de gaze este ENGIE (lei/MWh)

  Furnizor Prețul marfii prezentat pe site ANRE fără tarife (fara TVA) Prețul final real ofertat ținând cont de clauzele contractuale, cu tarife și alte abonamente conform calculelor Asociației pentru 12 luni (fara TVA) Observații
1 AIK Energy 69 112,49  
2 Mihoc OIl 71 113,49 Deși este contorizată pe site-ul ANRE la București, nu se adresează cons ENGIE
3 Restart Energy ONE SRL 74,5 116,99  
4 Energy Gas Provider 66 117,59 Pret final aproximativ, direct proportional cu cantitatea consumata
5 NOVA Power &Gas 75,5 120,49 Deși este contorizată pe site-ul ANRE la București, nu se adresează cons ENGIE
6 Gaz Vest 80,89 121,38  
7 Enel Energy 78 121,49  
8 Electrica Furnizare- Gaz Mobil FE – tarif cu abonament 78,04   123,14 Pret final aproximativ, direct proportional cu cantitatea consumata
9 Tinamar Energy 77 123,62 Pret final aproximativ, direct proportional cu cantitatea consumata
10 CIS GAZ 79 124,49  
11 Distrigaz Vest 84 124,49  
12 CEZ – Optimus Plus 77 125,00 Estimând o scumpire cu 3,85 lei/MWh din octombrie 2020. Pret final aproximativ.
13 Electrica Furnizare – Gaz Stabil FE 83,95 125,04  
14 CEZ – Optim 81 125,15 Estimând o scumpire cu 3,85 lei/MWh din octombrie 2020. Pret final aproximativ
15 Megaconstruct 85.48 125,09 Ofertele de pe pagina proprie sunt diferite fata de cele de pa pagina ANRE, respectiv 129,77
16 Gaz Est 83.54 125,17 Ofertele de pe pagina proprie sunt diferite fata de cele de pa pagina ANRE, respectiv 130,75
17 ENGIE 86,38 125,17  

         Pentru zonele consumatorilor casnici de gaze unde furnizorul de gaze este EON (lei/MWh)

  Furnizor Prețul marfii prezentat pe site ANRE fără tarife (fara TVA) Prețul final real ofertat ținând cont de clauzele contractuale, cu tarife și alte abonamente conform calculelor Asociației pentru 12 luni (fara TVA) Observații
1 AIK Energy 69 111,27  
2 Mihoc OIl 71 112,27 Deși este contorizată pe site-ul ANRE la București, nu se adresează cons EON
3 Restart Energy ONE SRL 74,5 115,77  
4 Energy Gas Provider 66 116,37 Pret final aproximativ, direct proportional cu cantitatea consumata
5 NOVA Power &Gas 75,5 119,27 Deși este contorizată pe site-ul ANRE la București, nu se adresează Bucureștenilor
6 Gaz Vest 80,89 120,16  
7 Enel Energy 78 120,27  
8 Electrica Furnizare- Gaz Mobil FE – tarif cu abonament 78,04   121,92 Pret final aproximativ, direct proportional cu cantitatea consumata
9 Tinamar Energy 77 122,04 Pret final aproximativ, direct proportional cu cantitatea consumata
10 CIS GAZ 79 123,27  
11 Distrigaz Vest 84 123,27  
12 CEZ – Optimus Plus 77 123,78 Estimând o scumpire cu 3,85 lei/MWh din octombrie 2020. Pret final aproximat
13 Electrica Furnizare – Gaz Stabil FE 83,95 123,82  
14 CEZ – Optim 81 123,93 Estimând o scumpire cu 3,85 lei/MWh din octombrie 2020. Pret final aproximat
15 Megaconstruct 85.48 123,87 Ofertele de pe pagina proprie sunt diferite fata de cele de pa pagina ANRE, respectiv 129,77
16 Gaz Est 83.54 123,95 Ofertele de pe pagina proprie sunt diferite fata de cele de pa pagina ANRE, respectiv 130,75
17 ENGIE 86,38 123,95  
18 Harghita GAz 87,22 125,49  
19 Energia Gaz &Power 86 129,27  
20 Renovatio Trading 90 129,27  
21 E.ON Gaz Furnizare 98,32 134,19  

 

Capcanele contractelor de gaze pentru populație

Expertul Dumitru Chisăliță a analizat condițiile din ofertele de furnizare gaze naturale și câteva din contractele propuse spre a fi semnate după data de 1 iulie 2020 de către consumatorii casnici. Acesta spune că a constatat că doar 5 din cei 68 de furnizori care oferă gaze populației (au prezentat oferte pe comparatorul de preț al ANRE) au publicat și contractele în baza cărora se va face livrarea gazelor naturale.

În aceste contracte a identificat clauze care pot să constituie adevărate capcane pentru derularea contractului de furnizare gaze pentru casnici, pe care le prezentăm în continuare:

-              Se stabilește plata unui abonament zilnic, care în fapt ridică prețul plătit de consumator cu 3-5% peste valoarea prețului prezentat în ofertă (oferta de pe site-ul ANRE), astfel consumatorul se va trezi pe factură cu un preț mai mare decât cel la care se așteaptă;

-              Există furnizori care solicită plata unor tarife de dezechilibre sau de tranzacționare pe bursă, care în fapt ridică prețul plătit de consumator cu alte 5% peste valoarea prețului prezentat în ofertă (oferta de pe site-ul ANRE);

-              Există furnizori care prezintă un preț de furnizare a gazelor naturale fix, doar pentru o perioadă de câteva luni (de obicei aceste luni coincid cu lunile de vară când consumul este foarte mic sau inexistent, adică aceste prețuri mici nu aduc nici un beneficiu consumatorului), după această perioadă existând un alt preț în contract sau urmând ca furnizorul să stabilească un alt preț, fără a se preciza în baza căror criterii se va stabili acest preț;

-              Am identificat în contracte termene de plată foarte scurte (10-15 zile) de la data emiterii facturii, coroborate cu penalități ridicate de întârziere, care vor forța consumatorul să scoată bani mai mulți din buzunar pentru penalități;

-              Există oferte unde plata gazelor trebuie să se facă în avans, înaintea lunii de livrare;

-              Există clauze neclare care pot obliga consumatorii la diverse plăți după semnarea contractului: ”În funcţie de riscurile identificate, se poate solicitata clientului, o garanţie a plăţii consumului de gaze naturale”

-              Există clauze clare care pot obliga consumatorii la diverse plăți după semnarea contractului ”Pentru factura în format tipărit, prețul de furnizare a gazelor naturale crește cu 0,0005 lei/kW”

-              Există contracte în care ”furnizorul își rezervă dreptul de a ajusta prețul contractual în urma modificării costului mediu de achiziție al gazelor naturale”. Astfel, că există posibilitatea teoretică ca oricând și cu oricât, să se modifice prețul gazelor naturale pe parcursul derulării contractului de furnizare gaze.

-              Există clauze care pun presiune exclusiv pe cumpărător: ”În cazul în care Contractul încetează din culpa Cumpărătorului, care îl denunță unilateral înainte de expirarea contractului, Cumpărătorul se obligă să achite Vânzătorului contravaloarea ….”

-              Există contracte care obligă consumatorul să rezerve capacitate orară în sistemul de transport (deși această obligație revine furnizorului), iar ulterior această rezervare să devină motiv de blocare a consumatorului către un alt furnizor cu o ofertă mai bună;

-              Există clauze contractuale care constituie bariere financiare indirecte ale schimbării furnizorului:

o             „În situaţia încetării Contractului, indiferent de motivele acesteia, clientul va prelua integral prin transfer în nume propriu capacitatea de transport rezervată” (Fără a se preciza în contract care este această capacitate, adică furnizorul putând să îl oblige pe consumator să preia o capacitate mult mai mare decât a rezervat-o el pentru client, blocând astfel plecarea lui).

o             „În caz de încetare a contractului Clientul va plăti Furnizorului despăgubiri egale cu costul capacităţii rezervate până la încheierea perioadei pentru care a fost rezervată, respectiv anul gazier.”

o             „În caz de încetare a contractului Clientul va achita contravaloarea serviciilor de transport şi distribuţie, pe care furnizorul le-a angajat pentru el, precum şi eventualele penalităţi pentru nerespectarea nominalizărilor transmise Furnizorului,  vor fi refacturate Clientului pe baza tarifelor reglementate, conform prevederilor Codului Reţelei.”

-              Alte clauze identificate arată că:

o             „Prețul se poate actualiza și modifica odată cu modificarea referinței pentru prețul gazelor din producția internă sau aplicarea unei noi cerințe legale referitoare la achiziția, transportul, distribuția sau înmagazinarea gazelor naturale”.

o             „Prețul se poate modifica în cazul apariţiei unor modificări de elemente, survenite la achiziția, accesul, exploatarea sistemelor de distribuție și/sau transport ale furnizorului”.

o             Mai mult pentru a fi sigur că acel consumator care a semnat un contract cu o astfel de clauză să nu se poată razgândi se impun și următoarele clauze: „Cumpărătorul înțelege și acceptă posibilitatea ca, în cazul survenirii unor modificări/schimbări excepționale ale împrejurărilor care au stat la baza încheierii acestui contract, independent de voința Vânzătorului, executarea obligațiilor sale să devină mai oneroasă. Cumpărătorul este de acord să își asume riscul cu privire la apariția unor astfel de împrejurăriși renunță la dreptul de a solicita în instanță modificarea/adaptarea prețului din acest contract.”

-              O altă clauză care permite furnizorului modificarea prețului gazelor pe parcursul derulării contractului „Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Condițiile comerciale, pentru corelarea cu condiţiile de piaţă, la începutul  unei perioade contractuale succesive sau oricând pe parcursul derulării Contractului.”

-              Alte clauze care transferă orice risc al furnizorului consumatorului casnic, dar îl și blochează să plece la un alt furnizor pe acest motiv: ”Orice impozite, taxe sau contribuții impuse sau modificate de Guvern sau de alte instituții ale statului, se suportă de către client, Contractul fiind considerat modificat de drept în aceste situații, niciuna dintre părți neavând dreptul de a-l denunța pentru acest motiv”.

-              Există și clauze care arată abordări echilibrate, dar de care probabil va beneficia doar furnizorul (având posibilitatea să crească prețul la gaze), consumatorul probabil neconștientizând existența ei pentru a cere reduceri de preț atunci când piața o permite: ”Dacă, în urma apariției unor evenimente sau circumstanțe excepționale (care includ, fără a se limita la modificări survenite pe piaţa gazelor naturale, la evenimente de natură economică, tehnică, de reglementare sau juridică) cu efecte economice sau juridice asupra acestui Contract, părțile vor negocia şi agrea adaptarea prezentului”.

-              Unele clauze odată acceptate de consumatorul casnic dau adreptul furnizorului să modifice direct prețul din factură fără o informare prealabilă: ”În cazul apariției unor modificări de costuri (n.a. atenție nu se specifică ce tip de cost) sau comisioane, apărute ulterior datei încheierii prezentului Contract și care au aplicabilitate în perioada Contractului, aceste modificări legislative vor fi aplicabile automat contractului (fără a fi necesară încheierea unui act adițional)”

-              Există și oferte care stabilesc că prețul se poate modifica în funcție de ”evolutia pretului pe piața externă și internă a gazelor naturale”.

-              O altă situație care poate determina modificarea prețului plătit de consumator este introducerea unor clauze contractuale prin care consumatorul să plătească dezechilibre: „Diferenta între valoarea nominalizată și cea consumată efectiv reprezintă dezechilibrul zilnic, iar consecințele financiare ale acestor dezechilibre și modul de decontare sunt cele reglementate prin intermediul Codului Rețelei”

În Comparatorul de Preț al ANRE deși apar oferte avantajoase ele sunt limitate doar la anumite județe sau localități sau sunt valabile doar pentru clienți unde există și servicii de distribuție care aparțin de operatori care fac parte din același grup de firme în care este și furnizorul care a făcut oferta. Astfel, există posibilitatea să se pardă timp prețios așteptând oferte de la un astfel de furnizor.

Dumitru Chiseliță face precizarea că a întâlnit contracte scrise pe 18 pagini cu litere mici, cu multiple anexe, cu trimiteri continue de la contract la Anexe și de la Anexe la Contract, care se parcurg dificil și care pot face greoaie înțelegerea contractului. Totodată, acesta atrage atenția asupra faptului că este impetuos necesară parcurgerea contractului, acesta fiind cel care va stabili drepturile și obligațile consumatorului și odată semnat produce obligații care pot să afecteze bugetul familiei.

Întrebări și răspunsuri utile

În ultimul timp, Asociația Energia Inteligentă a primit mai multe întrebări de la consumatori pe tema liberalizării pieței și a schimbării furnizorului. Vă prezentăm câteva dintre întrebări și răspunsurile date de asociație.

Întrebare: Dacă schimb furnizorul, furnizorul/distribuitorul actual îmi poate face probleme, gen întrerupere neanunțată, sistare gaze, refuz de a interveni în cazul unei defecțiuni etc. ?

Răspuns: Noul furnizor încheie un act adițional cu distribuitorul local, care are obligația mai departe de a administra în mod corect și responsabil punctele de consum ale clientului. Conductele de gaze se pot folosi de către orice furnizor de gaze, astfel gazul ajunge la consumator chiar dacă acesta schimbă furnizorul.

 

Întrebare: Dacă FURNIZORUL intră în faliment/insolvență, se întrerupe furnizarea gazelor la punctul meu de consum ?

Răspuns: Legislativul a prevăzut această situație prin desemnarea „furnizorului de ultimă instanță”, care are obligația de a prelua și furniza temporar gaze naturale clienților aflați în această situație, aceștia având posibilitatea ulterior să-și aleagă un alt furnizor.

 

Întrebare: Cum va fi informat consumatorul asupra cantității și caracteristicilor gazului consumat?

Răspuns: Pe facturile primite se vor găsi informații legate de puterea calorifică a gazului, cantitatea de gaz consumată în metri cubi și cantitatea de energie consumată.

 

Întrebare: Dacă sunt suspiciuni că aceste date nu sunt corecte, cui se poate adresa clientul?

Răspuns: Clientul se va adresa furnizorului, companiei cu care el a încheiat contractul. În cazul în care problema ridicată nu își găsește rezolvarea la furnizorul său de gaz, poate să se adreseze ANRE și instituțiilor abilitate privind protecția consumatorului.

 

Întrebare: Ce avantaje am dacă schimb furnizorul?

Răspuns: Posibilitatea de a obține un preț mai mic decât cel pe care il plătești furnizorului actual.

 

Întrebare: Dacă nu voi fi mulțumit de servicii, ce posibilități am ?

Răspuns: Clientul se poate adresa furnizorului pentru remedierea problemelor apărute, în caz de nesoluționare a acestora, se poate apela la un alt furnizor.

 

Întrebare: Modul de plată ?

Răspuns: Acesta va fi stabilit în contractul încheiat între client și furnizor, putând varia de la plata în avans la plata la un termen de 15 sau 30 de zile.

 

Întrebare: Există posibilitatea să am citirea lunară a contorului ?

Răspuns: Această citire se face lunar de către distribuitorul local, cel care operează conductele din oraș, care transmite furnizorului la sfârșitul lunii cantitatea consumată de către client.

 

Întrebare: Cantitatea estimată a se consuma lunar va fi păstrată și în noul contract ?

Răspuns: În momentul încheierii noului contract, clientul stabilește cantitatea estimată a fi consumată, care poate fi similară cu cea din vechiul contract sau diferită.

 

Întrebare: Cât este aproximativ economia pe care o fac semnând un contract cu un alt furnizor?

Răspuns: Economia se stabilește în funcție de consum, serviciile conexe alese de către client, modalitatea de plată, localitatea unde are consumatorul locul de consum etc. Aceasta poate varia între 1 – 20% din valoarea anuală plătită în prezent.

 

Întrebare: Contractul pe cât timp se încheie ?

Răspuns: Contractul se încheie pe o perioadă determinată (de regulă 1 an de zile calendaristic), cu posibilitate de prelungire a acestuia.

 

Întrebare: Ce înseamnă pentru mine schimbarea furnizorului  d.p.d.v.  tehnic ?

Răspuns: Din punct de vedere tehnic pentru client nu se schimbă nimic, noul furnizor va încheia cu distribuitorul local un act aditional în care va include și punctul de consum al clientului, astfel că distribuitorul local va administra și va asigura mai departe buna desfășurare a furnizării de gaze naturale către client.

 

Întrebare: Cine garantează că nu voi avea probleme cu noul furnizor ?

Răspuns: FURNIZORUL are o licență de furnizare gaze naturale eliberată de ANRE după o verificare riguroasă a acestuia, are contracte încheiate cu producătorii de gaze, importatorii de gaze, alți furnizori de gaze,  distribuitorii și transportatorul de gaze naturale.

 

Întrebare: Cât durează transferul de la vechiul la actualul furnizor?

Răspuns: Conform Legii Energiei nr.123/2012 , 3 săptămâni de la data solicitării schimbării furnizorului, adresată vechiului furnizor.

 

Întrebare: Gazul va avea același preț pe durata contractului ?

Răspuns: Pretul poate fi același pe toată durata contractului dacă se prevede o astfel de clauză contractuală. Mulți furnizori însă introduc clauze de modificare a prețului gazelor în funcție de: cursul valutar, pretul de achiziție al gazelor din import și din intern, de modificările de tarife reglementate ale serviciilor de transport și distribuție etc.

 

Întrebare: Unde mă pot interesa despre seriozitatea furnizorului ?

Răspuns: De pe site-ul ANRE, din Mass Media, clienții actuali etc.

Pentru o informare corectă puteți accesa site-ul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), iar mai multe informații găsiți pe site-ul Asociației Energia Inteligentă.

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Raluca Budușan

de Raluca Budușan

Sănătate, Educație
Telefon:
0766 905 671

Comentarii

1 comentarii

Impetuos Necesară?

Acum 2 ani

De unde ai scos asta?
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus