Luni,
27.06.2022
Ceata
Acum
13°C

Valul trei: Tilișca și Rod intră în carantină, de sâmbătă - lista restricțiilor și declarațiile necesare deplasării

Valul trei: Tilișca și Rod intră în carantină, de sâmbătă - lista restricțiilor și declarațiile necesare deplasării

Comuna Tilișca și satul aparținător Rod intră în carantină de sâmbătă, de la ora 16:00, pentru o perioadă de 14 zile, anunță Instituția Prefectului Sibiu. Incidența calculată astăzi pentru comuna Tiișca este de 6,2 cazuri la mia de locuitori, cu nouă cazuri confirmate în ultimele 14 zile.

"Astăzi, 19 martie a.c. a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu. În urma ședinței, cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea 136/2020 s-au aprobat Hotărârea nr. 30 privind solicitarea către Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției de emitere a Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Tilișca, începând cu data de 20.03.2021, ora 16:00, pentru o perioadă de 14 zile" transmit reprezentanții Prefecturii Sibiu.

Circulația și staționarea în spațiile publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere, a legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. 

Descarcă de aici modelele de declarații

Modelul Declarației pe propria răspundere pentru deplasarea în perioada carantinării zonale

Modelul Adeverinței pentru angajator

În contextul instituirii măsurii carantinei în zona UAT Tilișca (localitățile Tilișca și Rod), începând cu data de 20 martie, ora 16,00, timp de două săptămâni, polițiștii și jandarmii sibieni vor fi mobilizați în misiuni specifice de verificare a măsurilor dispuse. 

În această perioadă, pentru protecția cetățenilor, sunt realizate dispozitive eficiente care să prevină orice incident și care să intervină în cazul nerespectării măsurilor instituite, transmit și polițiștii sibieni.
Astfel, se va acționa în sistem integrat atât la intrarea în/ ieșirea din zona carantinată, cât și în interiorul acesteia pentru a se asigura că cetățenii respectă toate măsurile de protecție sanitară.

În zona UAT Tilișca vor fi instituite două filtre rutiere, astfel:
1.    Intrarea în localitatea Tilișca dinspre Săliște.
2.    Intrarea în localitatea Rod dinspre Jina.

Conducătorii auto vor aborda următoarea rută ocolitoare a zonei UAT Tilișca:
DJ 106E Poiana Sibiului – DJ 106G Dobârca – DN 1 Apoldu de Sus – DN 1 Săliște.
 
În intervalul orar 06,00 – 22,00, în interiorul zonei carantinate, se poate circula doar în anumite situații prevăzute de lege, printre care deplasarea în interes profesional, deplasarea pentru asigurarea de bunuri de strictă necesitate, pentru asistență medicală care nu poate fi amânată sau nu se poate realiza de la distanță, deplasarea în scopul donării de sânge, în scop umanitar sau de voluntariat, pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți sau pentru alte motive justificate cum ar fi îngrijirea copiilor, a vârstnicilor, a persoanelor bolnave ori în caz de deces al unui membru de familie.

În intervalul orar 22,00 – 06,00 este permisă circulația persoanelor numai în interes profesional, pentru asistență medicală care nu poate fi amânată sau realizată de la distanță, respectiv pentru deplasări scurte, în apropierea locuinței, legate de activitatea fizică a persoanelor sau pentru nevoile animalelor de companie.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator, cu precizarea programului de lucru, sau o declaraţie pe propria răspundere cu precizarea intervalului orar necesar desfășurării activității.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, cetățenii sunt obligați să prezinte, la cererea reprezentanților autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum și intervalul orar necesar desfășurării activității.

"Facem apel la cetățeni să respecte măsurile de protecție sanitară și de distanțare fizică, pentru a-și proteja propria sănătate și viață, dar și pentru a-i proteja pe toți cei din jur" se arată într-un comunicat al IPJ Sibiu.

Hotărârea nr 30/19.03.2021 - Lista restricțiilor

ART.1(1) Se solicită Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei emiterea Ordinului Comandantului Acţiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 20.03.2021, ora 16:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru comuna Tilişca, judeţul Sibiu.
(2) Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. 1 sunt delimitate de următoarele coordonate geografice:
Latitudine: N 45.8200, Longitudine: E 23.7977
Latitudine: N 45.7601, Longitudine: E 23.8122
Latitudine: N 45.7980, Longitudine: E 23.8544
Latitudine: N 45.7948, Longitudine: E 23.7408

ART.2 Este strict interzisă intrarea / ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.
 

ART.3 Circulaţia şi staţionarea în spaţiile publice, din interiorul zonei carantinate, a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere (Anexă), legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

ART.4 Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:

 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 2.  limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a
  respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere (Anexă), legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;
 3.  în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2), se
  interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
  a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
  b)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10,00-13,00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 13,00-20,00;
  c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
  d)deplasările scurte în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă),precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
  e)deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
  f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
  g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
  h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate şi/sau eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;
  j) deplasare în vederea susţinerii examenelor pentru obţinerea permisului de conducere;
  k)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
  l)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu, cu prezentarea unui document justificativ;
  m)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
  4. în intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m);
  5. în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
  a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
  b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară în zona carantinată activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, comerţ şi alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
  c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
  d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
  f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
  g)urgenţe medicale;
  6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator, cu precizarea programului de lucru sau o  declaraţie pe propria răspundere (Anexă) cu precizarea intervalului orar necesar
  desfășurării activităţii;
  7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere (Anexă), completată în prealabil;
  8. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum şi intervalul orar necesar desfăşurării activităţii;
  9. în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
  10. se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în localităţi;
  11. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zonele respective acestea urmând a fi aduse la cunoştinţa populaţiei prin intermediul mass-mediei;
  12. se permite oficierea slujbelor religioase cu participarea credincioşilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al
  ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
  13. se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane;
  14. se permite oficierea stărilor civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirii şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din
  Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
  15. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise;
  16. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu și/sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu, după caz;

ART. 5. (1)În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi.
1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
5. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
7. activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spatii închise sau deschise, inclusiv săli de fitness, cu excepţia evenimentelor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
9. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor,
iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri.

ART. 6. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 20,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program nonstop.
 (2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.
 (3) În cazul centrelor comerciale/magazinelor se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanţare.

ART.7 Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică.

ART.8 Începând cu data de 20.03.2021, ora 16:00, în zilele de sâmbătă și duminică, centrele comerciale/magazinele își vor suspenda temporar activitatea pe perioada aplicării măsurii carantinei zonale, cu excepţia operatorilor economici care comercializează produse alimentare, farmaciilor, curăţătoriilor, magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie. Vor putea comercializa în zilele de sâmbătă și duminică produse alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice, în sistem de livrare la domiciliu, operatorii economici din centrele comerciale (zona de fastfood). Îşi suspendă temporar activitatea, în zilele de sâmbătă şi duminică pe perioada aplicării măsurii carantinei inclusiv operatorii economici din centrele comerciale care au acces din exterior (parcare) în magazinele comerciale.

Art.9 Începând cu data de 20.03.2021, ora 16:00, agenţii/operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare îşi vor suspenda temporar activitatea pe perioada aplicării măsurii în zilele de sâmbătă și duminică, cu excepţia operatorilor economici care comercializează produse alimentare, farmaciilor, curăţătoriilor,
magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie.

Art.10 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică / Ministerul Sănătăţii;

ART.11 Se deleagă Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Sibiu pentru transmitere la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Comandantului Acţiunii pentru instituirea pe o perioadă de 14 zile, a măsurii de carantinare zonală, pentru comuna
Tilişca, judeţul Sibiu.

ART.12 (1) Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Tilişca va analiza setul de hotărâri pentru carantinare şi vor particulariza măsurile la specificul local. Reprezentantul legal (Preşedintele CLSU) va promova aceste măsuri celor responsabili cu aplicarea acestora.

Art. 13 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru" al judeţului Sibiu asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din comuna Tilişca, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii, carantinei, adoptate în prezenta hotărâre.

ART.14 Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu şi Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Tilişca pentru punerea în aplicare prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu şi se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul
Sibiu şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu. 

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus