Joi,
15.04.2021
Innorat
Acum
6°C

ULBS: cea care a sesizat sporul de 10.000 de lei plătit lunar directorului a fost sancționată. Și i se propune schimbarea serviciului

ULBS: cea care a sesizat sporul de 10.000 de lei plătit lunar directorului a fost sancționată. Și i se propune schimbarea serviciului

Din cauză că a folosit copiile a doi fluturași de salariu și copia unei adeverințe pentru a ilustra dimensiunea veniturilor directorului general al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu și pentru că i-a scris în mod explicit numele în sesizarea către Guvernul României, o angajată a Universității sibiene a fost sancționată de Comisia de disciplină întrunită ulterior. Comisie care propune și schimbarea locului de muncă al angajatei, sancționată și pentru utilizarea unor cuvinte considerate injurioase. Cuvinte precum ”mizerie”, ”căpușează” ori ”gașcă de hoți”.

Nu mai puțin de 14 articole din trei legi și un regulament, plus prevederile altor două documente au fost încălcate de angajata ULBS care a sesizat veniturile extrem de ridicate ale lui Vasile Moțoc, unul dintre cei mai vechi directori de instituții publice din Sibiu. Asta este concluzia Comisiei de disciplină întrunită la cererea rectorului ULBS, după ce situația veniturilor lui Moțoc a fost sesizată și Guvernului României.

Comisia de disciplină a fost condusă de către un conferențiar universitar doctor, având în componență un consilier juridic și un profesor universitar doctor inginer drept reprezentant sindical (numele membrilor comisiei nu au fost făcute publice).

Venituri mai mari decât ale președintelui Iohannis

Potrivit declarației de avere completată anul trecut, pe lângă cei 45.000 de lei (aprox. 3.700 de lei net, lunar) încasați ca urmare a unor activități didactice, Universitatea sibiană a virat în conturile lui Vasile Moțoc 180.616 lei, pentru munca efectuată ca director general. Cei aproximativ 15.000 de lei salariu lunar net încasați de Vasile Moțoc îl plasează chiar și deasupra veniturilor pe care Klaus Iohannis le primește din postura de președinte al țării (conform declarației de avere, Iohannis a primit lunar puțin sub 15.000 de lei). De altfel, comparativ cu celelalte universități, ULBS își răsplătește directorul general administrativ cu probabil cel mai mare salariu similar din țară.

Faptele

Faptele cercetate la sesizarea rectorului Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu pornesc de sesizarea transmisă de angajata ULBS în atenția Secretariatului general al Guvernului în octombrie 2020 și redirecționată de aici la Ministerul Educației și Cercetării. Din care minister, în noiembrie 2020 a fost demarată o cercetare a Corpului de control. Iar documentele transmise Guvernului și redirecționate mai apoi Ministerului Educației au fost prezentate și conducerii ULBS: o sesizare scrisă, un fluturaș de salariu din mai 2019 și unul din mai 2020 ale lui Vasile Moțoc, o declarație de avere și una de interese ale respectivului director, precum și copia unei adrese referitoare la eșalonarea celor peste 44.000 de lei care i se cuveneau directorului general în discuție sub forma unor drepturi salariale câștigate în instanță. 

Copiile celor doi fluturași de salariu reprezintă o informație cu caracter personal, apreciază Comisia ULBS, care consideră că și numele directorului general este o astfel de informație confidențială. Prin urmare, din cauză că a utilizat atât numele lui Vasile Moțoc, cât și cei doi fluturași de salariu emis pe numele acestuia, angajata ULBS este vinovată, consideră comisia. Aceasta invocă și declarația de confidențialitate semnată angajata ULBS în urmă cu doi ani (ca urmare a aplicării Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal). ”Cu privire la datele referitoare la salarii, acestea nu sunt, în general, recunoscute ca date cu caracter personal. Însă, dacă la nivelul unui angajator există un singur angajat pe un anumit post, salariul aferent acelui post este considerat a fi o informație cu caracter personal care se referă la singurul angajat care ocupă postul respectiv”, se arată în raportul comisiei de cercetare disciplinară.

Cadrele universitare și consilierul juridic care au făcut parte din comisia de disciplină invocă și prevederile Codului muncii, pentru a arăta că deși bugetarii sunt plătiți din bani publici, salariile lor sunt confidențiale. ”Susținerea doamnei X (am ales acest nume pentru angajata sancționată disciplinar, numele din raportul comisiei fiind toate acoperite cu pastă neagră – n.r.) potrivit căreia salariile sunt publice întrucât «este vorba de banul public» este înlăturată de comisie dat fiind faptul că art. 163 din Codul muncii nu operează nicio distincție fiind aplicabil și sectorului bugetar cu privire la nivelul salariilor individuale concrete, efective ale salariaților din sectorul bugetar”, se arată în raportul comisiei de cercetare disciplinară.

A vrut să și dovedească ceea ce reclama

Salariata cercetată a recunoscut că are acces la fluturașii de salariu prin programul EMSYS, că a semnat declarația pe proprie răspundere referitoare la respectarea confidențialității, ”însă menționează că nu mai reține exact conținutul”. ”Salariata afirmă că nu cunoaște faptul că numele unui salariat (persoane) este dată cu caracter personal; salariata apreciază că salariul nu are un caracter confidențial în instituțiile publice, de la salariul brut la salariul net și componentele acestuia, motivat de faptul că Legea nr. 153/2017 (privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – n.r.) prevede obligația publicării pe site a salariilor, obligație apreciată a fi neîndeplinită de Universitate, și pentru că este vorba de bani publici; salariata a descărcat din programul de salarizare fluturașii de salariu, anexați sesizării, iar adresa individuală a copiat-o din dosarul personal al domnului Z (cel mai probabil este vorba de Vasile Moțoc, directorul general al ULBS – nr.), dosarele de personal păstrându-se la Biroul Y; scopul utilizării numelor unor salariați, al anexării documentelor și menționării datelor cu caracter personal a fost acela de a dovedi că cele sesizate sunt reale”, se mai arată în raportul Comisiei, în partea referitoare la declarațiile salariatei cercetată. 

Vasile Moțoc, directorul general al ULBS

Reprezentanții ULBS consideră că dacă cineva ar fi vrut să sesizeze veniturile mari pe care le încasează lunar Vasile Moțoc, ar fi trebuit să lase alte instituții să descopere care sunt aceste venituri. ”De asemenea, comisia apreciază că în cazul sesizării unei autorități/instituții cu competențe de control, aceasta are obligația de a solicita instituțional datele / informațiile / documentele de care are nevoie pentru a soluționa sesizarea / reclamația. Față de susținerea salariatei că nu a încălcat nicio obligație întrucât salariul domnului director este public prin completarea și publicarea declarației de avere, comisia respinge această susținere, întrucât caracterul public al declarației de avere vizează salariul net obținut de acesta într-un an calendaristic, nu și elementele componente ale salariului individual și modalitatea de calcul”. 

Mai mult, comisia a avut în vedere faptul că și în vara anului 2020, după ce i-a scris și noului rector al ULBS referitor la sporul de 10.000 de lei încasat lunar de către directorul general, salariata a fost avertizată că numele lui Vasile Moțoc și sporul lunar încasat de acesta reprezintă informații cu caracter personal. 

Comisia: ”mizerie, căpușează și gașcă de hoți” depășesc limitele liberei exprimări

În justificarea abaterilor disciplinare pentru care salariata ULBS merită să fie sancționată, reprezentanții comisiei de disciplină invocă limbajul acuzator folosit în sesizarea către Guvern. ”Comisia constată că salariata apreciază că: programul de salarizare cu cele două componente salarizare și resurse-umane reprezintă o «mizerie de program», că nu s-a achiziționat potrivit procedurilor legale și că prin plata mentenanței se «căpușează Universitatea de o grămadă de bani»; dl. Y dispune efectuarea plăților de natură salarială «după cum vrea mușchii dânsului»; din donația primită din partea Institutului Hasso Plattner se fac plăți și pentru alte proiecte și cheltuieli care nu au legătură cu donația; că la sesizarea trimisă domnului rector a primit un răspuns nesemnat, cu «abureli»; că «ăștia sunt o gașcă de hoți cu ramificații în minister și fac ce vor cu banii Universității»”, este consemnat în raportul dat publicității săptămâna trecută.

Comisia de disciplină a notat în raportul său și că o parte din acuzațiile salariatei sunt ”pe vorbe”, salariata considerând că limbajul utilizat pentru a descrie anumite persoane din conducerea ULBS ”este un limbaj de om liber, că nu are caracter denigrator sau jignitor și că a fost utilizat pentru a arăta realitatea și a scoate în evidență corectitudinea”. Cele două cadre universitate și consilierul juridic din comisia de disciplină consideră însă că ”acuzele adresate de către doamna X depășesc granița dreptului la liberă exprimare, încălcându-se dreptul la protecția reputației consacrat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului”.

Comisia a considerat însă că ”fapta de a utiliza un limbaj acuzator se răsfrânge negativ asupra relațiilor care se stabilesc între membrii comunității în procesul muncii și care trebuie să se desfășoare într-o anumită ordine și disciplină, prin respectarea de către toți participanții la acest proces a unor norme de conduită obligatorii (...). Acuzațiile formulate au la bază simple supoziții sau aprecieri personale ale salariatei, aceasta neavând atribuții directe privind achizițiile publice sau gestionarea fondurilor Universității. Utilizarea acestui limbaj acuzator, în lipsa unor dovezi, în documente transmise Secretariatului general al Guvernului și Ministerului Educației și Cercetării este de natură a aduce atingeri grave prestigiului Universității, creându-se suspiciuni cu privire la modul de desfășurare a activităților. Limbajul utilizat cu privire la persoane din conducerea Universității a urmărit și a adus atingere demnității umane, dorindu-se a se crea o situație umilitoare și ofensatoare îndreptată asupra acestor persoane, de a se ridica suspiciuni cu privire la legalitatea îndeplinirii activităților și respectarea normelor de etică universitară, de a aduce atingere prestigiului Universității”.

”Vinovăția salariatei: fapta de a transmite informații cu caracter personal este făcută în cunoștință de cauză, cu scopul de a dovedi cele sesizate; limbajul acuzator și expresiile injurioase la adresa instituției sau a unor persoane din conducerea acesteia sunt utilizate cu intenție, faptele sesizate nu sunt dovedite, fiind supoziții ale salariatei”, raportul Comisiei de disciplină al ULBS

Pentru a stabili dacă acuzațiile angajatei sunt sau nu fondate, membrii comisiei au cerut explicații de la Biroul de achiziții al ULBS, referitor la ”mizeria de program” de salarii, iar cei de la Achiziții au susținut că achiziția prin cumpărare directă a respectivului program a fost corectă. Despre banii din donații primiți de ULBS, membrii comisiei au considerat că angajata nu știe ce vorbește deoarece nu lucrează cu aceste fonduri. Iar referitor la corectitudinea sporurilor de 10.000 de lei acordate lunar lui Vasile Moțoc, directorul general al ULBS, comisia de disciplină nu face nicio referire. Chiar dacă, de exemplu, într-un răspuns transmis Turnul Sfatului pentru a se justifica nivelul crescut al remunerațiilor lunare ale directorului general, conducerea ULBS a invocat sporuri de toxicitate ori sporuri care se cuvin celor care lucrează cu persoane cu dizabilități (vezi toate explicațiile oficiale aici: Moțoc, directorul cu venituri peste ale lui Iohannis. Cel care i-a sesizat sporul de 10.000 de lei, cercetat disciplinar).

Nu doar avertisment scris. Ci și schimbarea locului de muncă

Comisia de disciplină a stabilit că salariata care a sesizat potențiale nereguli și care a utilizat pentru acest lucru un limbaj considerat acuzator, doi fluturași de salariu și copia unei adeverințe se face vinovată de încălcarea a nu mai puțin de 14 articole din trei legi și un regulament, plus încălcarea prevederilor din alte două documente. ”Pe cale de consecință, Comisia constată că au fost încălcate dispozițiile art. 312, alin (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, raportat la prevederile art. 247 alin (2) din Codul Muncii, art. 39 alin (2) lit. b), d), f) din Codul Muncii, art. 16 alin a), c), e), j), l), și art. 40 lit. i), lit. o), lit. r) și s) din Regulamentul de ordine interioară ULB Sibiu, la atribuțiile din fișa postului și la angajamentul de păstrare a confidențialității datelor cu caracter personal și a informațiilor la care salariata are acces prin activitatea desfășurată în cadrul Biroului Y”.

Pentru toate aceste abateri, Comisia de disciplină propune atât aplicarea unui avertisment scris, cât și mutarea respectivei angajate într-un alt loc, astfel încât să nu mai aibă acces la informații. Avertismentul scris are rol preventiv, mai arată Comisia. ”Sancțiunea are și caracterul de a atenționa salariata că în cazul nerespectării obligațiilor de serviciu și a normelor de comportare la locul de muncă se vor aplica celelalte sancțiuni. Comisia recomandă analizarea oportunității luării următoarelor măsuri: modificarea fișei postului / locului de muncă al salariatei pentru un loc de muncă în care nu ar gestiona date cu caracter personal sau date / informații personale confidențiale, având în vedere intenția declarată de către aceasta de a sesiza în continuare și alte organe / instituții; scopul acestei măsuri este acela de a preveni încălcarea unor drepturi personale ale angajaților, producerea unor prejudicii acestora prin divulgarea datelor / informațiilor, prejudicii aduse prestigiului și imaginii Universității”.

Merită remarcat faptul că ceea ce a concluzionat acum Comisia de disciplină a ULBS era anticipat de Vasile Moțoc încă de la începutul acestui an. ”A făcut publice elemente de natura salariului unui salariat, abuzând de faptul că din poziția în care se află are acces la baza de date cu salariile tuturor din Universitate. Codul Muncii prevede că salariul și elementele acestuia sunt confidențiale. Doi la mână, contractul colectiv de muncă prevede tot confidențialitatea salariului. Trei, chiar și Regulamentul de ordine interioară prevede că salariile sunt confidențiale. Patru, lucrând la Resurse umane, ea a semnat o declarație de confidențialitate prin care se angajează să nu facă publice date ale salariaților. Inclusiv în fișa postului este prevăzut acest lucru. În declarația de avere, e adevărat, sunt publicate veniturile salariale, dar nu în detaliu: cât ai salariu de bază, cât ai spor și așa mai departe. Apoi, altă faptă: a făcut publice documente care conțin date referitoare la un salariat. Practic, a intrat în baza de date, a tipărit fluturașul meu pe luna mai și l-a atașat petițiilor. Dacă era discretă, eu zic că putea să ceară dispunerea unei analize pentru veniturile salariale de la conducere. Dar să vii și cu fluturașul, să îl trimiți și la Guvern, peste tot... Eu zic că o măsură trebuia luată împotrivă, pentru că azi termină cu Moțoc, mâine îl ia pe Deleanu sau pe altcineva. Și atunci nu mi se pare corect”, descria Vasile Moțoc, în ianuarie 2021, motivele pentru care considera că angajata care i-a făcut sesizare trebuie sancționată.

Descarcă de aici Raportul comisiei de disciplină al ULBS

Citește și Moțoc, directorul cu venituri peste ale lui Iohannis. Cel care i-a sesizat sporul de 10.000 de lei, cercetat disciplinar

Vizualizari: 8226

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

17 comentarii

AlinG

Acum 1 săptămână

Imi vine sa vomit de borfasii aia!
Raspunde

Apolitic W

Acum 1 săptămână

La ce bani ia lunar domnul Motoc, i-as sugera sa-si cumpere o pereche de pantofi decenti.
Raspunde

Me

Acum 1 săptămână

Si poate niste nadragi mai de Doamne ajuta.
Raspunde

Gigi Kent

Acum 1 săptămână

Eu as fi reclamat salariul prea mic pt o asa universitate de prestigiu :) Toate salariile angajatilor statului ar trebui sa fie publice ca sa stie si prostul satului unde ii merg banii retinuti de stat... Aceeasi cloaca de mafioti peste tot la stat...
Raspunde

Zelotul

Acum 1 săptămână

ULBS e o mafie inca din vremea rectorului cu nume predestinat: Ciocoi-Pop! Asta a creat toata structura, a cultivat spiritul de gasca (grup organizat) si cadrul de teroare securista, nepotism, coruptie si afacerile prin renovari si aprovizionarea cantinei... Incit nu rareori se cerea permisiunea sa inaintea de inscriere in sindicat, spre a se evita repercursiuni. Iar sindicatul era neputincios, liderului sau dindu-i se o slujba de conferentiar spre a i se astupa gura... Iar alegerile de decan s-au facut mereu cu presiunea si sforariile rectoratului, fiind de fapt o mascarada!
Raspunde

Camelia

Acum 1 săptămână

Asa se explica mancarea mizerabila pe care ne-o baga pe gat fortat la cantina studenteasca.N-o luai, puteai sa fii eminentul eminentilor nu primeai loc in camin.Mare presiune se facea pe noi! Ma bucur ca incep sa se trezeasca constiintele!

Raspunde

Xdbcdg

Acum 1 săptămână

altfel spus cei din comisie l-au spalat bine de tot pe Motoc ca doar sunt in aceasi claca si isi acopera spatele unul altuia... cum este posibil asa ceva intr-o tara democrata ca cineva care face o sesizare sa ajunga sa fie rastignit (verbal si financiar) nu pot intelege. La fel ca si cazul celor doi pui de urs unde cine a vrut sa faca un bine sa sfarsit prin amenda. Oare ne vom trezi vreodata sa dam cu astai de pamant? sa ii dam jos din posturile caldute si mult prea bine platite?... Unde esti tu Tepes Doamne...
Raspunde

Veronel Zogolovici

Acum 1 săptămână

Universitatea din Sibiu, alaturi de Universitatea din Slatina si cea din Intorsura Buzaului, este in top 3 din Romania! Sa fim mandri de valoarea academica a Sibiului nostru drag! Suntem cu ani lumina peste toata tara!
Raspunde

Elena

Acum 1 săptămână

Sunt de partea doamnei care a facut sesizarea. Daca era o comisie neutra cea care a verificat-o as crede ceva, dar asa cum se prezinta faptele toata lumea e de partea celui mai tare. Si conform dictonului epocii de aur cine deschide gura isi pierde painea. Curaj si simpatie pentru doamna. Si din pamant se ridica razbunatorul.
Raspunde

Pro adevar

Acum 1 săptămână

Vai de mama lor! Atâta timp cât nu mai există alternativă la ”renumita” instituție de învățământ, nu trebuie să mire pe nimeni ce salarii au ”onoratele” cadre didactice și ce performanțe profesionale ”dau naștere”!!!!!!!!
Raspunde

Grozdea, confectiii, conf.

Acum 1 săptămână

Domnul Motoc este de la securitate ce vreti?? Domnul Motoc are doar drepturi nu si obligatii. Studentii nu conteaza, conteaza doar avantajele acordate unor securisti nenorociti care au distrus romania. Spor la sporuri .....
Raspunde

Zelotul

Acum 1 săptămână

Dintre securistii de frunte din ULBS: Corvin Lupu, clica de slugoi cu epoleti din MAI, MAN si SRI de la specializarea pe care C. Lupu o conducea, Dan Popescu, Nicolae Nistor (decedat), Mihai Racovitan sen., Mihai Sofronie, Lucian Giura, Pamfil Matei, Anca Sirghie, Cornel Bucur etc. Si, cu voia dumneavoastra, ultimii pe lista, securistii cu patrafir...
Raspunde

Cl. anul politic

Acum 1 săptămână

Democrație, democrație, dar mai tot e confidențial.Adică secret, într-un limbaj neipocrit. Banii noștri-s banii voștri.
Raspunde

Absolvent

Acum 1 săptămână

Cu fiecare nou rector ales, se speră la o schimbare in bine la aceasta provincială universitate. Vise... O gașcă bine înrădăcinată, care își întinde mucegaiul pe zi ce trece. Ce bine trăiesc acești birocrați plătiți cu mult peste ceea ce ar trebui, ce lăfăială in norme și bani a profesorilor și conferențiarilor, ce păienjeniș de neamuri peste tot...asta e ULB Sibiu. Studenții sunt și ei pe undeva. Jos Mafia universitară din Sibiu. Să vedem dacă aveți tupeul să publicați.
Raspunde

Voinea

Acum 1 săptămână

Nu vă mai legați de bietul om! Nu vedeți că poartă pantofi scâlciați, prăfuiți și haine de căpătat?
Raspunde

Puterea celor care platesc taxe fara efect

Acum 5 zile

Pentru cine a început această luptă. Nu sunteți singură. Suntem foarte mulţi şi hotărâți, pentru a scoate adevărul la lumină. Cu Dumnezeu înainte!
Raspunde

Zacuscă

Acum 5 zile

In Rromania 2021, e foarte activa mentalitatea ca........., daca "sclavii", "slugile" sau "fraierii" care muncesc au venituri mai mari, atunci "stapanii", "sefii", "dumnezeii", de pe la stat sau facultati in cazul asta, ca sa se simta "superiori", au automata nevoie de mai mult. Dupa logica lor, daca "slugile", adica "oamenii de rand", castiga sa zicem 2000 de euro pe luna, atunci ei automat, pentru a se simti superiori, au nevoie de 10000, ca sa mentina paritatea istorica, ce exista din anii 90, cand slugile traiau cu 50 de euro, iar zeii de la stat furau tot si faceau milioane, plimbandu-se ostentativ printre amarati si aratandu-si superioritatea. Cam asta e mentalitatea acestor indivizi.... daca slugile castiga mai mult, atunci ei trebuie sa fure mai mult, pentru a mentine superioritatea.... ca prin alte mijloace nu sunt capabili, ei fiind niste starpituri intelectuale, neica nimeni intr-ale cunoasterii, doar niste cumetrii pusi in functii unii de altii, ca "asa e sistemul", fara a intelege din sistem, altceva decat sa ia banii si sa fie superiori, facand nimic, fiind absolut buni de nimic, practic niste rebuturi. Iar daca mai credeti in asemenea "sistem", ce sa zic, ne meritam soarta, pana nu se prind cat mai multi, ca totul e de carton, doar niste mojici care si-au dat drepturi de superioritate, peste naivii care-i mai cred si platesc.

Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus