Miercuri,
23.06.2021
Cer Senin
Acum
25°C

Informare publica: e-administratie la Primaria Sibiu

 

Primăria Sibiu a organizat, azi, de la ora 11.00, o sesiune de informare publică legat de un proiect de dezvoltare a aplicațiilor on-line în folosul cetățenilor în relația acestora cu administrația locală. Este vorba de un proiect de două milioane de lei, care urmează să devină operabil pentru sibieni începând cu septembrie 2011. Serviciile electronice disponibile de la această dată se adresează atât cetățenilor orașului, cât și mediului de afaceri și asigură, on-line, depunerea de documentaţii pentru autorizaţii şi certificate, consultarea situaţiei proprii şi a stadiului soluţionării demersurilor, dar și transmiterea de notificări automate cetăţenilor înregistraţi, cu privire la stadiul soluţionării demersurilor. Totodată, prin aceste servicii se vor putea efectua plata electronică a impozitelor, taxelor, amenzilor etc., depunerea de petiţii, înscrierea în audienţe și descărcarea de formulare tipizate.
 
”Până în prezent, în cadrul acestui proiect, au fost achiziţionate şi instalate echipamentele şi licenţele necesare pentru funcţionarea sistemului, a fost parcursă etapa de analiză a cerinţelor, a fost finalizată proiectarea sistemului informatic propus şi au fost dezvoltate aplicaţiile care intră în componenţa acestuia. Totodată a fost încheiată etapa de integrare cu aplicaţiile existente, respectiv etapa de testare. Până în luna septembrie a acestui an, când noul sistem va deveni funcţional şi va putea fi folosit de sibieni, personalul Primăriei va fi instruit în utilizarea acestor aplicaţii”, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei Sibiu.
 
Contractul de finanţare în valoare totală de 2.079.428,82 lei a fost semnat în data de 28.08.2009 între Municipiul Sibiu şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar. Contribuţia municipalităţii la valoarea totală eligibilă a proiectului este de 51.742,73 lei.
 
 
 
Detalierea proiectului „Implementarea conceptului de administraţie electronică la nivelul municipiului Sibiu”
 
 
 
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi implementarea conceptului de administraţie electronică la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu, prin:
Furnizarea a 9 categorii de servicii publice on-line către cetăţeni / mediul de afaceri / administraţie publică la un nivel de sofisticare de minimum 3 – maxim 5.
Eficientizarea activităţilor interne ale Primăriei, utilizând mijloace specifice tehnologiei informaţiei, prin implementarea a 4 clase de fluxuri noi de lucru, aferente serviciilor e-administraţie: depunerea actelor / solicitarea de avize, certificate; înregistrare petiţii; înscriere audienţe; consultare situaţie fiscală şi plată electronică.
 
Serviciile e-administraţie asigurate prin proiect includ:
Declararea, notificarea şi efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice privind taxele şi impozitele datorate de către persoane fizice şi juridice la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul fondului naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate şi la bugetele locale – nivel de sofisticare 4, 5.
Servicii privind obţinerea de autorizaţii sau certificate – nivel de sofisticare 3, 4, 5.
Servicii privind obţinerea de licenţe de funcţionare – nivel de sofisticare 3, 4.
Servicii privind înregistrarea unui comerciant sau efectuarea de menţiuni în registrul comerţului – nivel de sofisticare 3, 4, 5. 
Servicii în legătură cu evidenţa informatizată a persoanei – nivel de sofisticare 3, 4.
Servicii în legătură cu înregistrarea vehiculelor auto, precum: notificarea cu privire la achiziţionarea unui nou vehicul – nivel de sofisticare 3.
Servicii privind consultarea şi eliberarea propriului cazier fiscal – nivel de sofisticare 2, 3, 4.
Servicii privind înscrierea în audienţă, transmiterea de sesizări, petiţii etc – nivel de sofisticare 3,5.
Servicii privind notificarea electronică a cetăţenilor cu privire la stadiul diverselor demersuri iniţiate de aceştia din urmă – nivel de sofisticare 5.
 
Eficientizarea activităţilor la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu se va realiza prin implementarea conceptului de administraţie electronică, bazat pe mijloace specifice tehnologiei informaţiei, şi se va translata practic în:
Îmbunătăţirea furnizării informaţiilor şi serviciilor publice către cetăţeni.
Simplificarea metodologiilor de lucru.
Îmbunătăţirea eficacităţii, eficienţei şi calităţii serviciilor publice.
 
 
 
Obiectivele specifice includ:
Implementare portal extern – mijloc de accesare a serviciilor e-administraţie, şi realizarea interoperabilităţii între portal şi aplicaţiile back-office.
Actualizare soluţie plată electronică şi realizarea interoperabilităţii cu aplicaţia de taxe şi impozite şi cu portalul extern.
Implementarea a 4 clase de fluxuri de lucru menite să eficientizeze activitatea la nivelul Primăriei.
Realizarea interoperabilităţii cu Sistemul Electronic Naţional
Realizarea unui concept de integrare la nivelul infrastructurii, care să permită interoperabilitatea datelor şi să faciliteze scalabilitate ulterioară.
Instruirea utilizatorilor.
Asigurarea notorietăţii proiectului.
 
Beneficiarii proiectului:
Cetăţenii Municipiului Sibiu, care vor beneficia de un acces facil la informaţii de interes personal (obligaţiile privind plata taxelor şi a impozitelor locale, stadiul unor cereri adresate instituţiei etc.) sau general privind interacţiunea cu autorităţile locale. 
Angajații Primăriei, a căror muncă va fi uşurată şi optimizată prin noile sisteme informatice.
Consilierii locali, care vor avea acces la proiectele de hotărâri şi rapoartele de specialitate înaintea fiecărei şedinţe a Consiliului local prin accesarea spaţiului de lucru colaborativ din cadrul portalului.
Serviciile publice subordonate vor beneficia de accesul la aplicaţiile informatice şi fluxurile de lucru dezvoltate prin proiect.
Persoanele juridice din Municipiul Sibiu, care vor beneficia prin acest proiect de o comunicare îmbunătăţită cu autorităţile publice locale.
 
Prezentarea aplicațiilor implementate prin proiect:
 
Portalul este un instrument de suport în activitatea guvernării electronice, ce oferă posibilitatea schimbului de informaţii cu persoanele fizice şi juridice, cu autorităţile publice, şi va reprezenta un punct de acces la serviciile informaţionale.
 
 
 
 
BENEFICII  ŞI  AVANTAJE 
 
Cetăţeni
- Mai bună comunicare cu cetăţenii şi un câştig de imagine, prin transparenţa obţinută
- Democratizarea informaţiei prin furnizarea de date coerente, consistente şi actualizate
- Reducerea timpului de rezolvare a problemelor cetăţenilor
- Reducerea erorilor
- Securitatea mare a informaţilor introduse şi a tranzacţiilor efectuate
 
Administraţia publică locală
- Simplificarea comunicării
- Accesul la surse de informare şi documentare
- Simplificarea proceselor de muncă şi creşterea eficienţei
- Reducerea costurilor
- Lucrul în grup.
 
 
 
Soluţia de plată electronică este integrată în portalul Primăriei beneficiind astfel de caracteristicile acestuia referitoare la lucru colaborativ şi acces la informaţii. Serviciul de plată online cu card va asigura:
Conectarea sistemului de plată online cu sistemul informatic al beneficiarului, pentru preluarea comenzilor de plată lansate de către contribuabil.
Validarea sau respingerea, după caz, a comenzii lansate de contribuabil.
Efectuarea plăţii în cazul validării comenzii lansate de contribuabil.
Transmiterea către sistemul beneficiarului a informaţiilor privind modul în care s-au încheiat tranzacţiile de plată (validat sau refuzat).
Soluţia web de plată electronică este accesibilă oricărui utilizator autentificat prin intermediul portalului Primăriei, dispunând de o interfaţă clară, interacţiunea utilizatorului cu soluţia de plată fiind condusă printr-un set de paşi logici, personalizaţi în funcţie de natura relaţiei acestuia cu Primăria.
Impactul proiectului:
Creşterea gradului de transparenţă a modului de utilizare şi administrare a fondurilor publice.
Îmbunătăţirea accesului la informaţii şi servicii publice în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi liberul acces la informaţiile de interes public.
Eliminarea contactului direct între funcţionarul de la ghişeu şi cetăţean sau agentul economic.
Furnizarea de informaţii şi servicii publice de calitate prin intermediul mijloacelor electronice.
Întărirea capacităţii administrative a instituţiilor publice de a-şi îndeplini rolul şi obiectivele şi de a asigura furnizarea, într-o manieră transparentă, de informaţii şi servicii publice.
Promovarea colaborării dintre instituţiile publice pentru furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice.
Redefinirea relaţiei între cetăţean şi administraţia publică, respectiv între mediul de afaceri şi administraţia publică, în sensul facilitării accesului acestora la serviciile şi informaţiile publice, prin intermediul tehnologiei informaţiei.
Promovarea utilizării Internetului şi a tehnologiilor de vârf în cadrul instituţiilor publice.
 
Sursa: Primăria Sibiu

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus