Miercuri,
01.02.2023
Innorat
Acum
2°C

Dosarele pentru o locuinta ANL trebuie reactualizate

Tinerii care au depus, în trecut, dosare pentru a primi o locuință construită în cadrul programelor ANL vor trebui să își reactualizeze documentele, pentru a fi luați în calcul la repartizarea celor 95 de locuințe ridicate pe strada Independenței.
Fără a pierde vechimea cererii (criteriu punctat în stabilirea ierarhiei), titularii dosarelor trebuie să depună documente de dată recentă – eliberate începând cu octombrie 2011. Termenul limită de actualizare/depunere a dosarelor pentru locuințele de pe strada Independenței este 15 noiembrie.

Ce trebuie să conțină un dosar

Dosarul va cuprinde cererea de atribuire a locuinţei, actele prevăzute de Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare și actele prevăzute de H.G. nr. 962/2001 prin care au fost adoptate Normele metodologice de punere în aplicare a acestei legi:

1. Actul de identitate, B.I. , C.I. – copie (soţ, soţie, copii cu vârsta > de 14 ani şi/sau alte persoane aflate în întreţinere);
2. Certificat de naştere – copie (pentru toţi membrii);
3. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalți membrii ai familiei acestuia: soţ, soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia trebuie să nu deţină şi /sau să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate, şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitãții administrativ-teritoriale sau a unitãții în care își desfãșoară activitatea, în municipiul Sibiu - (datele menţionate la punctul 3 vor face obiectul unei declaraţii autentificate date de titularul cererii și, dupã caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membrii majori din familia acestuia);
4. Adeverinţă actuală de la locul de muncă, din care să rezulte că îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Sibiu, înregistrată, datată, semnată şi ştampilată, în original;
5. Certificat de căsătorie (copie);
6. Copii legalizate după actul de studii (ultima formă de învăţământ absolvită, atestatã conform legii sau declaraţie pe proprie răspundere pentru persoanele neşcolarizate);
7. Actul care sã ateste boala sau handicapul, de care suferã solicitantul sau un alt membru al familiei, aflat în întreținere , care necesitã potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus ;
8. Copie după actul de spaţiu (contract de închiriere și/sau alt act din care să reiasă suprafaţa locuibilă deţinută de solicitant). În cazul celor tolerați în spațiu, suprafața locativã se împarte la numãrul total al locatarilor, în care sunt incluşi si cei care fac parte din familia solicitantului şi locuiesc în același apartament.
9. Pentru situațiile deosebite stabilite conform anexei nr.11 din H.G. 962/2001 se vor prezenta urmãtoarele documente :
- dovada actului de adopție (pentru persoanele care au adoptat sau intenționeazã sã adopte copii);
- dovada eliberată de instituția de ocrotire socială, case de copii, pentru tinerii proveniți din astfel de așezăminte.
- dovada evacuãrii pentru persoanele care au deținut contracte de închiriere legale în imobile naționalizate și retrocedate foștilor proprietari (sentințe judecãtorești rãmase definitive);*
* NU sunt considerate evacuate persoanele obligate sã elibereze locuinţele de serviciu, urmare a unor clauze stabilite în contractele de închiriere, încheiate cu instituția deținãtoare!

Lipsa documentelor solicitate mai sus atrage nepunctarea în cadrul criteriilor respective.

Repartizarea locuinţelor se va realiza în baza criteriilor adoptate prin Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr. 346/2007, care poate fi consultată aici sau la sediul Primăriei Sibiu din str. Samuel Brukenthal, nr. 2.

Formularele pentru depunerea şi actualizarea dosarelor în vederea obţinerii unei locuinţe pentru tineret se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din Str. Samuel Brukenthal, nr. 2, de la Centrul de Informare pentru Cetăţeni sau pot fi descărcate de aici .

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus