Joi,
08.12.2022
Ceata
Acum
4°C

Sibienii pot solicita, de luni, ajutoarele de caldura: compensatii de pana la 90% din factura

Potrivit legislației în vigoare, sibienii al căror venit net lunar pe membru de familie este de până la 155 de lei vor beneficia de o compensație de 90% din factura pentru energie termică. Procentul scade proporțional cu creșterea veniturilor, astfel că pentru cei cu venituri cuprinse între 615,1 și 786 de lei, compensarea procentuală este de cinci procente.
Pentru a beneficia de astfel de ajutoare, sibienii care se încadrează în tiparul acestor scheme de ajutoare sociale sunt așteptați la Serviciul Public de Asistenţă Socială începând de luni, 15 octombrie, pentru a-și depune cererile de acordare a acestui sprijin pentru perioada noiembrie 2012 – martie 2013.
”Pot beneficia de acest ajutor familiile şi persoanele singure care au reşedinţa în municipiul Sibiu, în funcţie de venitul net mediu lunar şi de sistemul de încălzire folosit. Ajutorul pentru încălzire se acordă doar pentru locuinţa înscrisă în actele de identitate sau adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere. Pot depune un dosar în vederea acordării acestui ajutor cei care îşi încălzesc locuinţa cu gaz, energie termică sau lemne/cărbuni. Nu pot beneficia de acest ajutor persoanele care deţin unul sau mai multe dintre bunurile înscrise în anexa nr. 2, la H.G. nr. 920/2011”, anunță reprezentanții Primăriei Sibiu.

Formularul care va trebui completat în vederea obținerii acestui tip de ajutor poate fi descărcat de aici


Alături de această cerere, solicitanții trebuie să întocmească un dosar care să mai cuprindă declaraţia pe proprie răspundere privind componenţa familiei însoţită de documente doveditoare (acte de identitate, certificat de naştere, de căsătorie, hotărâri judecătoreşti de adopţie, dare în plasament sau instituirea a tutelei/curatelei), documentele doveditoare privind calitatea de proprietar/chiriaş/comodatar, documentele doveditoare privind veniturile permanente nete ale familiei şi o copie după o factură emisă de societatea de gaz pentru a dovedi astfel numărul de abonat alocat.
”Pentru a beneficia de acest ajutor pentru întreaga perioadă a sezonului rece trebuie să depună acest dosar până în data de 31 octombrie. Dacă nu au depus cererea până la această dată, beneficiarii vor primi ajutorul începând cu luna depunerii cererii, în cazul în care documentele au fost depuse până în data de 20 a lunii respective sau începând cu următoarea lună, pentru actele depuse după data de 20”, mai arată reprezentanții Primăriei Sibiu.


CUANTUMUL AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI PREVĂZUT DE OUG 70/2011

Ajutoarele pentru energie termica prevazute la art. 7 se acorda prin compensarea procentuala aplicata la contravaloarea energiei termice consumate lunar de consumatorul vulnerabil, denumita in continuare factura pentru energie termica, in limita consumului mediu lunar definit la art. 6 lit. b) si prevazut in anexa nr. 1.

(2) In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuala prevazuta la alin. (1) se acorda din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:

a) in proportie de 90%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pana la 155 lei;
b) in proportie de 80%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 155,1 lei si 210 lei;
c) in proportie de 70%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 210,1 lei si 260 lei;
d) in proportie de 60%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 260,1 lei si 310 lei;
e) in proportie de 50%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 310,1 lei si 355 lei;
f) in proportie de 40%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 355,1 lei si 425 lei;
g) in proportie de 30%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 425,1 lei si 480 lei.
h) in proportie de 20%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 480,1 lei si 540 lei.
i) in proportie de 10%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 540,1 lei si 615 lei.
j) in proportie de 5%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 615,1 lei si 786 lei.

Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza intre 786,1 lei si 1.082 lei compensarea procentuala prevazuta la alin. (1) este de 10%.

Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza in limitele prevazute la alin. (2) compensarea procentuala este mai mare cu 10% fata de proportiile stabilite pentru familie.

Pentru familiile si persoanele singure prevazute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, compensarea procentuala se acorda in proportie de 100%.

In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuala prevazuta la alin. (1) se acorda din bugetul local cu titlu de ajutor conform art. 7 alin. (2) lit. b) si c), dupa cum urmeaza:
a) pana la 7%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pana la 155 lei;
b) pana la 14%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 155,1 lei si 210 lei;
c) pana la 20%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 210,1 lei si 260 lei;
d) pana la 27%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 260,1 lei si 310 lei;
e) pana la 33%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 310,1 lei si 355 lei;
f) pana la 40%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 355,1 lei si 425 lei;
g) pana la 46%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 425,1 lei si 480 lei;
h) pana la 53%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 480,1 lei si 540 lei;
i) pana la 59%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 540,1 lei si 615 lei;
j) pana la 61%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 615,1 lei si 786 lei;
k) pana la 63%, in situatia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins intre 786,1 lei si 1.082 lei.
(7) In oricare dintre situatiile prevazute la art. 7 alin. (2), autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa acorde un sprijin cumulat care sa reprezinte cel putin 10% din maximul compensarii prevazute la alin. (6).
(8) In functie de resursele proprii, autoritatile administratiei publice locale pot aproba, prin hotarare a consiliului local, ajutoare pentru energie termica peste transele si procentele prevazute la alin. (6).
(9) In situatia in care consumul din factura pentru energie termica depaseste consumul mediu lunar calculat in conditiile art. 6 lit. b), compensarea procentuala prevazuta la art. 8 alin. (2)—(8) se va aplica la contravaloarea energiei termice pentru un consum mediu lunar.

Art. 9
(1) Consumatorii vulnerabili, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, denumit in continuare ajutor pentru gaze naturale, dupa cum urmeaza:
a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza pana la 155 lei li se acorda o suma de 262 lei;
b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 155,1 lei si 210 lei li se acorda o suma de 162 lei;
c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 210,1 lei si 260 lei li se acorda o suma de 137 lei;
d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 260,1 lei si 310 lei li se acorda o suma de 112 lei;
e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 310,1 lei si 355 lei li se acorda o suma de 87 lei;
f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 355,1 lei si 425 lei li se acorda o suma de 62 lei;
g) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 425,1 lei si 480 lei li se acorda lunar o suma de 44 lei;
h) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 480,1 lei si 540 lei li se acorda lunar o suma de 31 lei;
i) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 540,1 lei si 615 lei li se acorda lunar o suma de 19 lei.

Ajutorul pentru gaze naturale se acorda in cuantumurile stabilite la art. 9, dar nu mai mult decat contravaloarea cantitatii de gaze naturale consumate in perioada sezonului rece.(1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri, beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, denumit in continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, dupa cum urmeaza:
a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza pana la 155 lei li se acorda lunar o suma de 54 lei;
b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 155,1 lei si 210 lei li se acorda lunar o suma de 48 lei;
c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 210,1 lei si 260 lei li se acorda lunar o suma de 44 lei;
d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 260,1 lei si 310 lei li se acorda lunar o suma de 39 lei;
e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 310,1 lei si 355 lei li se acorda o suma de 34 lei;
f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 355,1 lei si 425 lei li se acorda o suma de 30 lei;
g) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 425,1 lei si 480 lei li se acorda lunar o suma de 26 lei;
h) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 480,1 lei si 540 lei li se acorda lunar o suma de 20 lei;
i) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 540,1 lei si 615 lei li se acorda lunar o suma de 16 lei.

Pentru familiile si persoanele singure prevazute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 lei.

Sursa: Primăria Sibiu

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus