Marţi,
06.12.2022
Innorat
Acum
7°C

ACTUALIZARE/ Primaria Sibiu explica de ce se ridica in continuare masini: Politistul local nu este agentul primarului

ACTUALIZARE
 
Serviciul juridic al Primăriei Sibiu susține în continuare că legea permite angajaților societății să ridice mașinile parcate neregulamentar, atâta timp cât constatarea este făcută de polițiști locali. „Conform dispoziţiilor art. 7 lit.h din Legea nr. 155/2010, poliţia locală are competenţa de a constata contravenţii şi de aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor privind oprirea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar”, susțin juriștii primăriei.

Societatea Piețe SA Sibiu admite că în acest domeniu, competența ei este limitată la efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor, aceasta neîndeplinind calitatea de agent constatator. În opinia juriștilor societății, poliția locală are dreptul de a face constatările și de a solicita ridicarea mașinilor.

De cealaltă parte, avocatul Lucia Crăciuneanu înțelege din sentința dosarulului 7003/85/2013 că măsurile de constatare și sancționare a opririi/staționării neregulamentare nu pot fi dispuse nici de poliția locală, deoarece agenții acesteia acționează ca împuterniciți ai primarului. Sentința, susține avocatul Lucia Crăciuneanu, prevede exact acest lucru: să se elimine din textul hotărârii de consiliu local articolul care prevede că aceste competențe de a constata și de a aplica sancțiuni contravenționale aparține agenților constatatori împuterniciți ai Primarului Municipiului Sibiu.   

 

Răspunsul primit de la Primăria Sibiu:  

 

INFORMARE

privindridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi vehiculeleor de orice fel staţionate şi oprite neregulamentar în municipiul Sibiu

 

1. PREMISE

 

1.1 CICLU PROCESUAL IN DOSAR NR. 5888/85/2012

 

            1.1.1 In anul 2013 Tribunalul Sibiu a pronuntat sentinţa nr. 3569/2013  în dosar nr. 5888/85/2012 prin care a dispus anularea în parte a Regulamentului privind activitatea de ridiare, transport depozitare şi eliberarea autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel cuprins în Anexa nr. 3 la HCL nr. 103/2011, raportat la aplicarea sancţiunilor principale şi complementare prevăzute de art. 1 alin. 2 pct. 1 şi art. 1 alin. 2 pct. 2, art. 3 şi art. 14 din Regulament.

 

            1.1.2. În anul 2014 Curtea de Apel Alba Iulia a statuat irevocabil prin decizia nr. 1297/2014 pronunţată în dos.nr. 5888/85/2012, ca urmare a soluţionării recursului împotriva sentinţei nr. 3569/2013,  următoarele:

„... se anulează art. 3 alin. 1 din Anexa 3 aprobată la HCL nr. 103/2011 doar în ceea ce priveşte competenţa intimatei SC PIEŢE SA  de a solicita în calitate de agent constator ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi vehiculeleor de orice fel staţionate şi oprite neregulamentar în municipiul Sibiu”.

Conform dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 554/2004,  Decizia nr. 1297/2014 pronunţată în dos.nr. 5888/85/2012 a fost publicată în Monitorul oficial al judeţului Sibiu nr. 5 din Mai 2014.

Concluzie:

În considerentele Decizia nr. 1297/2014 pronunţată în dos.nr. 5888/85/2012, Curtea statuează urmăroarele:

„Conform dispoziţiilor art. 7 lit.h din Legea nr. 155/2010, poliţia locală are competenţa de a constata contravenţii şi de aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor privind oprirea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar.

În consecinţă, competenţa SC PIEŢE SA este limitatăla efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor, aceasta neîndeplinind calitatea de agent constatator, în sensul OUG nr. 195/2002 şi al Legii nr. 155/2010 pentru a putea dispune sau solicita măsura ridicării vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar.”

 

 

1.2 CICLUL  PROCESUAL IN DOSAR NR. 7003/85/2013

 

Prin sentinţa civilă nr. 2762/2014 pronunţată în dosar nr.7003/85/2013,  instanţa de fond dispune următoarele:

1.      admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta Crăciuneanu Lucia Maria şi

2.      anulează din Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu aprobat prin art. 3 din HCL nr. 103/2011 următoarele:

a.       art. 1 alin. 2 pct. 2 alin. ultim din Anexa nr. 3 la HCL nr. 103/2011 conform căruia pentru categoriile de autovehicule şi vehicule de orice fel prevăzute la alin. 2, competenţa de a constata şi aplica sancţiuni contravenţionale aparţine agenţilor constatatori împuterniciţi ai Primarului Municipiului Sibiu;

b.      art. 3 alin. 1 din anexa 3 a HCL nr. 103/2011 doar cu privire la competenţa SC Pieţe Sibiu SA de a solicita în calitate de agent constatator ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu, menţinând în rest dispoziţia;

c.       art. 14 din anexa 3 a HCL nr. 103/2011 care prevede că sancţionarea şi constatarea contravenţiilor se face de către agenţii constatatori împuterniciţi ai Primarului Municipiului Sibiu.

 

 

Concluzie:

 

  1. Sentinţa civilă nr. 2762/2014 pronunţată în dosar nr.7003/85/2013 este fundamentată şi menţine în totalitate dispoziţiile Deciziei nr. 1297/2014 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia în dos. nr. 5888/85/2012.
  2. S-a apreciat că promovarea recursului împotriva sentinţei civile nr. 2762/2014 nu se impune fiind autoritate de lucru judecat în materie
  3. Prin Dispoziţia nr. 402 din 09.02.2015 emisă de Viceprimarul municipiului Sibiu a încetat calitatea de agenţi constatatori a unor angajaţi ai SC Pieţe SA.

 

 

Referitor la întrebări:

 

  1. Conform dispoziţiilor art. 7 lit.h din Legea nr. 155/2010, poliţia locală are competenţa de a constata contravenţii şi de aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor privind oprirea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar.

Competenţa SC PIEŢE SA este limitată la efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor, aceasta neîndeplinind calitatea de agent constatator, în sensul OUG nr. 195/2002 şi al Legii nr. 155/2010 pentru a putea dispune sau solicita măsura ridicării vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar

  1. Sentinţa civilă nr. 2762/2014 pronunţată în dosar nr.7003/85/2013 este fundamentată şi menţine în totalitate dispoziţiile Deciziei nr. 1297/2014 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia în dos. nr. 5888/85/2012.

S-a apreciat că promovarea recursului împotriva sentinţei civile nr. 2762/2014 nu se impune fiind autoritate de lucru judecat în materie. ( a se vedea circumenstanţele cauzei enunţate în premise).

  1. Nu există temei juridic pentru rambursarea taxelor de ridicare a autovehiculelor.
  2. Nu se impune modificarea HCL nr. 103/2011. ( a se vedea considerentele din premise).

Şef serviu juridic, contencios şi registru agricol,

Dana Alexandru

ARTICOLUL INIȚIAL:
 
HCL 103/2011 prin care funcționează serviciul de ridicat mașini al societății Piețe Sibiu SA este blocată în urma unei sentințe rămasă definitivă a Tribunalului Sibiu. Juriștii societății aflate în subordinea Consiliului Local Sibiu nu au mai depus recurs la Curtea de Apel Alba Iulia, astfel că decizia judecătorului sibian a rămas definitivă. ”Dispozițiile din Hotărârea de Consiliu Local 103/2011 sunt nelegale în măsura în care atribuie altor agenți constatatori decât polițiștilor din cadrul poliției rutiere competentă de a constata și sancționa oprirea / staționarea neregulamentară pe drumurile publice aflate pe domeniul public sau privat al municipalității, a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel”, susține avocatul care a contestat activitatea societății Piețe Sibiu, Lucia Crăciuneanu. Cu altre cuvinte, pentru procesul verbal de ridicare este nevoie de un polițist rutier, nu numai de un angajat al primăriei sau un gardian public. ”Doar Poliția Rutieră poate să constate și să sancționeze contravenții privind parcarea neregulamentară. SC Piețe Sibiu SA poate să ridice mașini, dar nu poate să mai dispună ridicarea lor ca agenți constatatori. Pot ridica mașini doar atunci când vine să răspundă solicitărilor agenților constatatori împuterniciți ai primarului, poliției locale și poliției rutiere în această privință”, susține avocatul.
Decizia judecătorească a rămas definitivă de aproape două luni, data la care senstința a devenit definitivă și irevocabilă fiind 16 februarie 2015. De atunci, decizia trebuia publicată de către Primăria Sibiu în Monitorul Oficial, iar activitatea de ridicare a mașinilor parcate ilegal în Sibiu trebuia sistată. Lega nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ prevede: la articolul 23, ”Obligaţia publicării”, că ”hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor. Acestea se publică obligatoriu după motivare, la solicitarea instanţelor, în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale judeţelor ori al municipiului Bucureşti, fiind scutite de plata taxelor de publicare”.
Procesul a fost inițiat de avocat, după ce automobilul său a fost ridicat în august 2013 de către angajații Piețe Sibiu SA și a fost pornit deoarece Lucia Crăciuneanu a considerat că ridicarea mașinii s-a făcut în baza unui act normativ ilegal. 
 
Reprezentanții Primăriei Sibiu și juriștii societății Piețe SA au fost rugați astăzi să răspundă la patru întrebări:
Cum funcționează în aceste zile serviciul de ridicat mașini, atâta timp cât există o hotărâre definitivă și irevocabilă care contestă dispoziții ale HCL 103/2011? 
De ce nu a fost atacată decizia Tribunalului Sibiu la Curtea de Apel Alba?
Vor fi returnați banii reținuți proprietarilor ale căror autovehicule au fost ridicate în această perioadă?
Există intenția de a modifica HCL 103/2011?

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Alin Bratu

de Alin Bratu

Politic
Telefon:
0745 590 991

alin[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

33 comentarii

joseph

Acum 7 ani

Eh, se confirmă ce ziceam mai deunăzi, bugete mincinoase și profituri trase de păr. Adio stație de spălat mașini. În mod normal cineva trebuie să își asume porcăria asta și să-și dea demisia. Urgent!
Raspunde

K.Samuel

Acum 7 ani

Probabil ca cei de la Piete SA au ajuns deja la un acord cu politia rutiera de a avea un angajat detasat pentru aceasta activitate, oricand va fi nevoie, motiv pentru care nu au mai contestat decizia instantei. Cert este ca in Sibiu se parcheaza mult mai bine de cand se ridica masini.
Raspunde

Neintelegatorul

Acum 7 ani

Care este subiectul în fraza avocățească \"pot ridica mașini doar atunci când vine să răspundă solicitărilor agenților constatatori împuterniciți ai primarului, poliției locale și poliției rutiere în această privință”. Cine vine să răspundă solicitărilor? Să-i învețe cineva pe talâmbii ăștia exprimarea clară, corectă și concisă în limba română că altfel își răcesc gura de pomană.
Raspunde

Cititor

Acum 7 ani

Așa este, au mereu un polițist de la rutieră cu ei. S-a rezolvat problema simplissimus. Foarte bine că se ridică, altfel ar fi vai de capul nostru pe Xenopol.
Raspunde

Intelegatorul valcean

Acum 7 ani

Asa ma, sa mai avem si noi cei cu nr de VL loc,numai masini de sibiu vezi parcate peste tot locul neregulamentar!
Raspunde

@5

Acum 7 ani

la voi nu sunt locuri de parcare?
Raspunde

un sibian

Acum 7 ani

stiu eu o parcare pt cei cu numere de Vand Legume: e un rau in care ne***noi si in care voi va spalati covoarele: Oltul. Parcati-va transportatoarele de legume in OLT!!!!!
Raspunde

eu

Acum 7 ani

E aceasi treaba :))))) voi nu vedeti...politia localaconstata si acum parcarea neregulamentara doar ca circula cu masina pietelor nu cu masina politiei deci.... dar foarte bine fac sa ridice
Raspunde

:-)

Acum 7 ani

Un articol slab in care exista multe afirmatii care sunt contrazise in acelasi articol...pana una alta ăștia ridica mașini in draci
Raspunde

Ursu\'

Acum 7 ani

lol \"Pot ridica mașini doar atunci când vine să răspundă solicitărilor agenților constatatori împuterniciți ai primarului\"... adica oricine.. inclusiv Titi ala reatard care ridica acum... greu va fi sa faca Primarul o imputrenicire pe numele oricarui raton :)))
Raspunde

justitiarul

Acum 7 ani

Ei au ridicat masini care nu incurcau cu nimic circulatia insa aduceau bani buni in buzunarul lor si al fostului primar care era in consiliul de administratie al sc piete cibin ,si ridicau masini desi ei nu aveau aceasta atributie comform codului rutier care orice sofer trebuia sa l stie , cum o firma particulara sa ridice un bun al omului hotie pe fata!
Raspunde

costelus

Acum 7 ani

Foarte bine că se ridică, indiferent de cei care dispun asta. Fiecare va raspunde.Cei de VL sa tacă și să își vadă de drum. Majoritatea sunt \"praf\" la condus. În Sibiu nu se conduve ca \" pă Calea lui Traian\".
Raspunde

raduradu

Acum 7 ani

Numai in Romania se caută sa ocolim legea nu se încearcă civilizarea tamp1tilor. Iar cine greseste nu răspunde, ei dau lei ei le contesta. Asa se fac banii
Raspunde

rable bulgaresti

Acum 7 ani

Sa ridice toate VL-urile si rablele de Bulgaria. Poate asa se mai civilizeaza si turmele astia de cealapa, ce-si iau seria 7 si n-au bani de motorina. Ar trebui, poate sa le dea si-un test de prostie, inainte sa le dea masina iar daca il pica, sa le ia rascumparare dubla. Nu zic ca aia de pa piete is foarte destepti dar... daca nu se face asta, salbaticii vor ruina totul, la fel cum au facut la ei acasa, dupa care s-au carat. Tipic populatiilor cu IQ scazut.
Raspunde

Moonwalker

Acum 7 ani

Scutim juristul de la Piete Sibiu de penibilul ce-l afisa pe la procesele intentate... Daca nu l-or fi dat afara intre timp.
Raspunde

retard vl

Acum 7 ani

Faina poza, oricum... un cocalar parcat la handicapati. Totusi... n-as zice ca n-a avut dreptate !
Raspunde

un bou vagon

Acum 7 ani

No... ar trebui sa le ridice si rablele celor ce si le lasa cu avariile aprinste, in sensurile giratorii.
Raspunde

JE

Acum 7 ani

Ati venit voi din Bucuresti sa faceti pe smecherii la Sibiu! Mars inapoi in ograda voastra !
Raspunde

_|_

Acum 7 ani

Cornelusi!! esti dus frate!! in toate orasele unde am fost nunai la Sibiu se ingramadesc pe o singura banda de mers in sensul giratoriu si cealalta sau celelalte sunt libere:)) voi sunteti ofticati rau pe noi valcenii! normal ca daca stati ca fraerii inghesuiti si vine unu de Valcea si trece pe langa voi pe banda libera la cat de inapoiat esti deaia esti capabil za zici ca suntem praf la condus;) nu vreau sa generalizez!! ca poate aici comenteaza si Sibieni ca caracter! si nu dau din gura ca fraerii!
Raspunde

@19

Acum 7 ani

Bravo valcene ca vii tu sa ne inveti cum se comporta cocalarii adevarati. De-aia ai flash la masina, idiotule, sa faci semne daca e vreunu adormit pe a doua banda. Ai si claxon si plus de alta, in oras, se merge si cu 50 km/h, in cazul in care nu stiai. Te banuiessc ca nu stiai, este ? Iar la treceri, daca nu stiai, se merge cu 30km/h, nu se fac depasiri, ca la Valcea. Iar oamenii merg pe banda 2, paote, pentru ca au un traseu si sunt aliniati pentru urmatoarea intersectie sau giratoriu. Nu te-ai gandit la asta, nu ? Da de semnalizare, voi, astia din valcea ati auzit ? E chestia aia de la volan, ce-o activezi cand vrei sa faci manevre, sa stie si ceilalti ce vrei tu sa faci, intelegi ?! Nu zice nimeni ca sunteti praf la condus, constatam doar ca aveti mintea scurta. Sunteti praf la mai multe, de fapt, da de gura, nimeni nu va intrece. Poate ar fi mai bine sa ganditi, inainte sa vorbiti ? Sau e prea sf ? :D
Raspunde

x

Acum 7 ani

ai parcat ca boul, mi se pare normal sa iti ridice masina, ar trebui sa ti se si ia permisul si sa te mai trimita o data la scoala de soferi sa inveti unde ai voie sa parchezi
Raspunde

Bobo

Acum 7 ani

Nu cred ca e vorba de Valceni si Sibieni, bizoni de asfalt sunt peste tot, problema e legala. Daca cineva a dat o hotarare care se stia ca nu e legala, care s-a notificat ca nu e legala, care s-a demonstrat ca nu e legala si totusi s-a mentinut pt ca se faceau si se fac bani multi, atunci toti cei care au semnat hotararea accea trebuie sa plateasca, e simplu. Raspunzi pt ce semnezi.
Raspunde

sofer

Acum 7 ani

Ai locuri de parcare destule ? pentru o atentie mica se suna la dispecerat sa reclama ca trebe ridicat o masina ! Este o afacere mascata ! Nu e de ajuns sa vina agentul sa faca o poza si sa scrie un proces verbal ? Cat cer astia pe ridicarea masinii ? ai nevoie de masina sa merg la spital si nu ai bani sa platesti pe loc ! Cresc preturile ! Se incalca dreptul de proprietate ! Fomistii de la firma de ridicat nu se gandesc ce se poate intampla !!
Raspunde

Sibian

Acum 7 ani

Mai oameni buni ... articolul 7 din legea politei locale vorbeste de agenti de politie locala care fac parte din compartimentul RUTIERA!!! nu toti agenti fac parte din comaprtimentul rutiera!!!!! cei care umbla cu PIETE SA la ridicat nu au si aceste atributiuni de rutiera!!!!!!!!!!
Raspunde

VL 01 BOS

Acum 7 ani

Pana sa sariti toti cu gura... nu mai bine parcati masinile cum trebuie !? Toti retarzii, pentru 2 lei, cat e parcarea in piata mica sau in locurile unde se plateste, isi parcheaza rablele, mai bine pe trotuare sau spatiile verzi, ori si le lasa cu avariile prin intersectii sau colturi de strazi, ori in dreptul portilor, din pura prostie ori lene (adica tot prostie) ! Ce-ar fi sa nu se ridice masini deloc, ca a zis o tanti din Alba ?!?!?! V-ar place, nu ? Sa fie haos ca la \"bucale\".. sa se simta si toti cei cu mintea limitata, bine. Mai uitati-va si la voi si la ce faceti, inainte sa criticati ! Daca vreti parcari si alte facilitati, atunci nu mai inmatriculati rable in Bulgaria, platiti taxe si platiti locurile de parcare. Renuntati la punga de seminte, la pachetelul de tigari sau a 5-a cafeluta si uite asa... va permiteti 2 lei la parcare, sa va puneti X5-u cu numere de Valcea, Bulgaria sau altele. Dupa ce ca e plin de rable obosite, ce scot fum, mai rau ca-n India, mai faceti si gura mare ca nu va lasa \"astia\" sa parcati acele rable unde va doreste inimioara. Dupa capu\' vostru, ar trebui sa va lase primaria sa va faceti si treburile in mijlocul drumului, ca acolo va scapa, precum vitele. Sa va dea si premiu pentru treaba asta. Ce ziceti ? Faceti o petitie pt treaba asta. Poate va ajuta tanti aia din Alba, ce ne spune noua cum ca, toti cocalarii au dreptul sa parcheze unde vor, in Sibiu. Chiar si peste copiii mici din parcuri, daca acolo doresc domniile lor, ce rar iau contact cu sapunul si si mai rar cu periuta de dinti. Succes !
Raspunde

amenda

Acum 7 ani

din lipsa de locuri de parcare s-a imbogatit o firma, un SA, fara reguli clare, a facut abuzuri incredibile. Adica o masina parcata neregulamentar, DAR FARA SA BLOCHEZE TRAFICUL in mod normal se amendeaza, dar in nici un caz nu ar trebui sa fie ridicata. Au fost abuzuri groaznice, ce faceau astia cu ridicarile. Adica m-am dus la serbarea copilului cu haine de schimb carat tot feluri de chestii si am parcat masina pe trotuar, ca si restul mii de parinti in municipiul SIBIU, capitala culturala europeana, care suntem nevoiti sa parcam unde putem, fiindca la nici o scoala nu este rezolvata parcarea pentru parinti. Cind am iesit de la serbare, masina mea si inca al altor parinti pe care au apucat intr/o ora, era ridicata. Am inteles, ca aceasta firma ca sa faca norma zilnica sta la pinda in sezonul de serbari la scoli. Hai fratilor, conducatori de oras, mai urmariti si voi ce si cum functioneaza hotarile aplicate de firmele din subordine si cum abuzeaza ei in situatia in care exista incoherenta decizionala, lipsa de politici pentru buna functionare a circulatiei/parcarilor din zona scolilor, de interes public sporit. Si felul in care abuzeaza de pozitia lor o firma subordonata primariei. Inca un caz: a venit preotul la sfintit casa, pina a iesit din casa, masina din fata portii era ridicata. REPET NU A INCURCAT IN NICI UN FEL CIRCULATIA, NU A BLOCAT NICI UN ACCES.
Raspunde

oare ?

Acum 7 ani

amendoo.... nu zice nimeni ca tre\' te duci la scoala cu rabla, fa ! Scolile au fost facute in anii 70, cand foarte putini isi permiteau cate-o rabla. Oare la gazele toxice pe care le respira fi-tu nu te gandesti ? Sau voi, ca parinti nu va ganditi ?!?! Dar asta-i alta discutie, nu ? Nu ai incurcat circulatia ?! De unde stii tu treaba asta ? Puteai, probabil sa gasesti un loc de parcare la 50 de metrii mai departe de locul unde vroiai sa stai, nu ? Dar nuuu... mai bine sa lasi rabla in drum si sa decizi tu, ca e ok.. esti prea cool sa iei tu amenda sau sa iti ridice fraierii rabla. Asta e mintea scurta a romanului prost. La fel zic si aia care parcheaza pe locul de handicapati.... las ca nu incurc. Dar daca vine unul cu probleme... sa mearga ala 50 de metrii ca vrea o lepra puturoasa sa parcheze unde are chef ? Ca decide lepra ca nu incurca pe nimeni ?!
Raspunde

oare ?

Acum 7 ani

amendoo.... nu zice nimeni ca tre\' te duci la scoala cu rabla, fa ! Scolile au fost facute in anii 70, cand foarte putini isi permiteau cate-o rabla. Oare la gazele toxice pe care le respira fi-tu nu te gandesti ? Sau voi, ca parinti nu va ganditi ?!?! Dar asta-i alta discutie, nu ? Nu ai incurcat circulatia ?! De unde stii tu treaba asta ? Puteai, probabil sa gasesti un loc de parcare la 50 de metrii mai departe de locul unde vroiai sa stai, nu ? Dar nuuu... mai bine sa lasi rabla in drum si sa decizi tu, ca e ok.. esti prea cool sa iei tu amenda sau sa iti ridice fraierii rabla. Asta e mintea scurta a romanului prost. La fel zic si aia care parcheaza pe locul de handicapati.... las ca nu incurc. Dar daca vine unul cu probleme... sa mearga ala 50 de metrii ca vrea o lepra puturoasa sa parcheze unde are chef ? Ca decide lepra ca nu incurca pe nimeni ?!
Raspunde

@26

Acum 7 ani

Iti da amenda daca ai parcat intr-un loc de parcare, fara sa platesti sau in afara timpului permis. Oriunde intr-o lume civilizata, iti ia masina, daca parchezi UNDE NU E LOC DE PARCARE, indiferent cat de mult te miorlai tu ca incurci sau nu. Si daca parchezi pe rondul de flori, in spatiul verde sau in parc, practic, nu incurci pe nimeni, dupa mintea ta ! Aveti tone de nesimtire si inconstienta in voi, zau asa.
Raspunde

folosing

Acum 7 ani

ATENTIE! ::: Ip-ul tau a fost banat si nu ai dreptul de a comenta pe acest site. Daca tu consideri ca este o eroare, trimite un email catre noi, folosing informatiile disponibile pe pagina de contact.
Raspunde

proxy

Acum 7 ani

ATENTIE! ::: Ip-ul tau a fost banat si nu ai dreptul de a comenta pe acest site. Daca tu consideri ca este o eroare, trimite un email catre noi, folosing informatiile disponibile pe pagina de contact.
Raspunde

Birt escrocul

Acum 7 ani

Avocatul Poporului a sesizat instanţa supremă asupra hotărârilor consiliilor locale prin care se stabilesc sancţiunile pentru şoferii care parchează ilegal. Avocatul Poporului spune că doar Guvernul poate stabili astfel de sancţiuni. „Potrivit unei orientări jurisprudenţiale majoritare, hotărârile consiliilor locale adoptate în vederea procedurii privind ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, constatarea şi aplicarea contravenţiilor sunt lovite de nulitate întrucât stabilesc şi sancţionează contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere, domeniu reglementat de OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, arată Avocatul Poporului, conform Digi 24. Deciziile pentru sancţionarea celor care încalcă legea circulaţiei trebuie reglementate doar de Guvern, prin lege, consideră Avocatul Poporului. În acest caz, şoferii pot obţine în instanţă anularea deciziilor de ridicare a maşinilor. În plus, cei care au plătit ca să-şi recupereze vehiculele ar putea obţine despăgubiri în justiţie.
Raspunde

stefano

Acum 7 ani

Ai nevoie de finantare pentru casa ta, pentru afacerea dvs., pentru cumpărarea de o masina, Vand motocicleta, creaţi-vă propriul companie cu nevoile dumneavoastra personale în plus să se îndoiască. Oferim împrumuturi personale de 1000 €800 000 cu o rată a dobânzii 3% nominală indiferent de suma. Vă rugăm să indicaţi valoarea exactă de cereri de împrumut, şi vă doresc să data. Vă rugăm să ne contactaţi pentru credite personale: PS: am da oamenilor succesorii rambursa moi.stefanosantori33***ia Cră
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus