Marţi,
27.09.2022
Innorat
Acum
14°C

A fost adoptată noua taxă de salubrizare. Toți proprietarii din Sibiu, așteptați la Primărie cu declarații scrise. ABC-ul noului sistem

A fost adoptată noua taxă de salubrizare. Toți proprietarii din Sibiu, așteptați la Primărie cu declarații scrise. ABC-ul noului sistem

Până la 1 noiembrie 2016, toți proprietarii de imobile din Sibiu – fie persoane fizice, fie juridice – trebuie să treacă pe la sediul Primăriei Sibiu pentru a depune o declarație de impunere, în baza căreia să îi fie calculată noua taxă de salubrizare. Această taxă, calculată pe baza declarației de impunere depusă la Primărie, va trebui plătită de patru ori în fiecare an. La propunerea executivului local, taxa pentru persoanele fizice a fost stabilită la 9,23 lei/ persoană / lună, iar pentru pentru persoanele juridice, la 372 lei/tonă de deșeuri colectate.

Consilierii locali ai municipiului Sibiu au adoptat în ședința de joi Regulamentul de instituire și administrare a taxei de salubrizare în municipiul Sibiu. Acest regulament și această taxă sunt adoptate în vederea implementării și în acest oraș a colectării selective a deșeurilor, proiect în care sunt angrenate – în această primă fază – și alte 20 de localități din jurul Sibiului.

Adio, contracte încheiate direct cu firmele de salubritate

Prin acest proiect, din luna noiembrie, colectarea și transportul deșeurilor menajere -colectate separat de către cetățeni - vor fi realizate de o nouă societate – SC Soma SRL din Bacău, angajată pentru următorii opt ani în urma unei proceduri de atribuire realizată de autoritățile județene. Odată ce colectarea și transportul deșeurilor va fi efectuată de cei de la Soma, contractele pe care sibienii le au în prezent cu Schuster & Co Ecologic sau Getesib SA vor fi încheiate. În locul acestora, va funcționa contractul cu Soma. Doar că această din urmă societate nu va mai încasa contravaloarea serviciilor de colectare și transport de la cetățeni și firme, ci de la administrațiile locale (primării). Iar aceste primării vor colecta, la rândul lor, sumele necesare acoperirii acestor servicii sub forma unor taxe. Drept pentru care, la Sibiu a fost adoptat regulamentul în discuție.

Patru modele de declarații de depus la Primărie

Potrivit regulamentului adoptat de Consiliul local Sibiu, taxa de salubrizare va trebui plătită pentru fiecare clădire din municipiul Sibiu. Iar pentru ca primăria să calculeze nivelul acestei taxe de salubrizare, proprietarii clădirii sunt așteptați la ghișeele Direcției Fiscale pentru a depune declarațiile de impunere aferente.

Acestea sunt realizate în patru modele: unul pentru imobilele cu destinația de locuință deținute de persoanele fizice, unul pentru imobilele cu destinația locuință deținută de o persoană juridică, unul pentru imobilele cu altă destinație decât cea de locuință deținute de persoane fizice și – cel de-al patrulea – pentru imobilele cu altă destinație decât cea de locuință și care sunt deținute de persoane juridice. În acest din urmă caz, trebuie precizat că obligativitatea depunerii declarației revine nu numai firmelor (sau persoanelor fizice autorizate) care dețin imobile în proprietate, ci tuturor societăților comerciale: cele care nu dețin în proprietate imobilele în care funcționează trebuie să depună această declarație în calitate de firme care au sediul sau punctele de lucru în respectivul imobil. În acest caz, declarația trebuie depusă pentru toate punctele de lucru în care desfășoară activități (alături de sediu).

În fine, celelalte două situații diferite luate în calcul de Regulamentul taxei de salubrizare adoptat la Sibiu este cel al imobilelor deținute de stat sau de oraș și cel al caselor de vacanță (imobile locuite temporar). În cazul locuințelor deținute de stat sau de municipiul Sibiu, chiriașii sunt cei care au obligația de a trece pe la Primărie pentru a depune declarația după modelul 1 (cel al imobilelor cu destinația locuință deținute de persoane fizice) și tot chiriașii sunt și cei care trebuie să achite taxa. Iar pentru casele de vacanță, același model de declarație trebuie depusă, doar că taxa va fi calculată luându-se în considerare o singură persoană (9,23 de lei pe lună, adică 27,69 de lei pe trimestru).

Regulamentul adoptat mai prevede că ”pentru utilizatorii casnici care locuiesc la bloc, declarația de impunere și declarațiile rectificative pot fi depuse și la Asociația de proprietari de care aparțin, în baza contractului/protocolului de colaborare încheiat de Primăria municipiului Sibiu cu Asociația, urmând ca aceasta din urmă să le înainteze la Primărie în maxim trei zile”.

Ce trebuie declarat

Proprietarii persoane fizice de imobile cu destinația de locuință trebuie să completeze un model de declarație în care să enumere – pe proprie răspundere, ca și toate celelalte declarații – numele și prenumele persoanelor care locuiesc în imobilul respectiv, calitatea acestor locatari (stabili, chiriași, flotanți), codul numeric personal al fiecăruia și eventuale observații.

Descarcă de aici Model 1 - pentru imobil cu destinatia locuinta detinut de persoane fizice

Proprietarii persoane fizice de imobile cu altă destinație decât cea de locuință trebuie să completeze un alt model de declarație, în care să enumere denumirea firmelor (inclusiv PFA-uri și II-uri) care funcționează la adresa respectivă. În plus, trebuie completate adresa, domeniul de activitate al firmelor din respectivul imobil și codul unic de înregistrare al acestor firme.

Descarcă de aici Model 2 - pentru imobil cu alta destinatie decat cea de locuinta detinut de persoane fizice

Firmele care dețin imobile închiriate persoanelor fizice pentru ca acestea să locuiască aici trebuie să completeze un al treilea model. În care, la fel, trebuie enumerate numele și prenumele locatarilor stabili, chiriașilor sau flotanților, codul numeric personal și eventuale observații.

Descarcă de aici Model 3 - pentru imobil cu destinatie de locuinta detinut de persoane juridice

Cea mai complexă declarație de impunere este cea pentru imobilele cu altă destinație decât cea de locuință și care trebuie completată de persoanele juridice. Cu alte cuvinte, pentru utilizatorii non-casnici de imobile. Această declarație trebuie completată diferit pentru restaurante, hoteluri etc, pentru unități sanitare cu paturi sau fără paturi, pentru școli și pentru magazine (care sunt împărțite în magazine sub 50 de mp și doi angajați și magazine mai mari de 50 de mp și cu mai mult de doi angajați). Cel mai simplu de completat această declarație va fi pentru firmele care nu se încadrează în niciuna din cele șase categorii mai sus enumerate. Acestea vor trebui să precizeze domeniul de activitate, numărul de angajași, numărul de recipiente de colectare a deșeurilor reziduale de care are nevoie și capacitatea acestora, precum și frecvența lunară de golire a recipientelor.

Toate celelalte șase categorii, vor trebui să completeze, în plus, numărul de recipiente necesare pentru hârtie, sticlă, plastic și metal, reziduale și biodegradabile. Regulamentul include și indicatorii de calcul pentru stabilirea numărului de recipiente și a frecvenței de colectare. Doar că acești indicatori enumerați în Anexa 10 ai Regulamentului nu sunt foarte clari.

Descarcă de aici Model 4 - pentru imobil cu alta destinatie decat cea de locuinta detinut de persoane juridice (utilizatori non-casnici)

Atenție! Potrivit autorităților județene, dintr-o eroare, modelele transmise pentru utilizatorii non-casnici nu prevăd recipiente de colectare a deșeurilor biodegradabile decât pentru restaurante, hoteluri, pensiuni și alte unități similare. Dar, în perioada imediat următoare, acestea modele vor fi modificate, astfel încât să includă necesarul și capacitatea recipientelor pentru deșeurile biodegradabile pentru toate persoanele juridice, arată reprezentanții ADI Eco Sibiu pentru Turnul Sfatului.
Aceste modele de declarații pot fi găsite în format tipărit și la sediul Primăriei (camerele 10, 18, 20 și la ghișeele Direcției fiscale din sediul din Piața Mare sau din cel de pe bulevardul Victoriei) sau pot fi descărcate de pe site-ul administrației locale de la secțiunea ”Formulare necesare”.

Pentru cei care nu depun declarațiile. Sau dacă se schimbă situația

Dacă pentru anumite imobile nu vor fi depuse declarații până la 1 noiembrie 2016, reprezentanții primăriei vor impune o taxă din oficiu: una de patru persoane pentru fiecare imobil cu destinația de locuință (110 lei pe trimestru) și una echivalentă a 12 tone de deșeuri pe an, pentru imobilele cu altă destinație decât cea de locuință (1.488 de lei, pe trimestru).

În cazul în care situația folosirii unui imobil se modifică (crește sau scade numărul de locuitori etc), proprietarii de imobile pot depune la aceleași ghișee o declarație rectificativă, în baza căreia va fi emisă o nouă decizie de impunere pentru plata unei taxe de salubrizare cu un alt cuantum. Aceste declarații trebuie depuse în cel mult 30 de zile de la modificarea datelor inițiale. Taxa va fi recalculată în următoarele 30 de zile.

Termene de plată și penalități

După depunerea declarațiilor la ghiișele Direcție Fiscale din cadrul Primăriei Sibiu, funcționarii acesteia vor emite o decizie de impunere pentru noua taxă,  decizie care va fi transmisă prin poștă celor care au depus declarațiile mai sus amintite. Taxa poate fi plătită atât la ghișeele Direcției Fiscale, cât și la oficiile poștale din Sibiu sau on-line, pe site-ul Primăriei Sibiu. Primul termen de plată este stabilit, în mod excepțional, pentru ziua de 15 decembrie 2016. De anul viitor, termenele de plată a acestei taxe de salubrizare vor fi 15 ianuarie, 15 aprilie, 15 iulie și 15 octombrie ale fiecărui an.

”Dacă taxa nu va fi plătită, sau va fi plătită cu întârziere, se vor percepe majorările de întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală de 1% din suma datorată/lună”, precizează reprezentanții administrației locale.

Deșeurile abandonate vor fi ridicate

Potrivit regulamentului adoptat, în cazul deșeurilor abandonate pe domeniul public, obligativitatea colectării acestora cade în sarcina noului operator, a celor de la Soma SRL Bacău, mai precis. Contravaloarea ridicării acestor deșeuri abandonate va fi achitată de Primăria Sibiu. Care, ulterior, dacă va identifica ”producătorul” acestor deșeuri, va demara acțiuni de recuperare a acestor sume și de aplicare de sancțiuni.

Pentru restul de deșeuri: chemați firma

Din noiembrie, când va începe colectarea selectivă a deșeurilor în municipiul Sibiu, locuitorii și agenții economici ai acestui oraș vor trebui să împartă gunoiul în cinci: separat să colecteze hârtia și cartonul, separat plasticul și metalul, separat sticla, separat deșeurile biodegradabile și, în fine, separat deșeurile reziduale. Cei care locuiesc la case nu vor trebui să colecteze separat biodegradabilele: acestora le va fi dat câte un recipient în care să arunce aceste deșeuri, din care să rezulte compost. De altfel, pentru cei de la case va fi și cel mai ”greu” de fentat noul sistem de colectare selectivă: potrivit contractului de delegare a serviciului de colectare și transport al deșeurilor, sibienii care locuiesc la case și care nu sortează deșeurile pe categorii în pubelele indicate vor rămâne cu gunoiul la poartă. Cei de la Soma pot refuza ridicarea deșeurilor sortate necorespunzător. Un semn de întrebare, însă, rămâne asupra containerelor din zonele de blocuri.

În acestea din urmă nu intră deșeurile toxice și periculoase (medicamente, vopsele etc), care vor trebui, din nou, colectate separat și predate celor de la Soma SRL Bacău atunci când aceștia colectează astfel de deșeuri speciale.

Se schimbă situația și în ceea ce privește colectarea deșeurilor voluminoase (de genul mobilei) sau a celor rezultate în urma unor lucrări de re-amenajare a imobilelor. În aceste situații, cetățenii Sibiului vor trebui să ia legătura cu reprezentanții Soma SRL, cărora să le solicite punerea la dispoziție a unor recipiente pentru deșeurile în cauză și ridicarea acestora. Aceste activități vor fi facturate separat de taxa de salubrizare de cei de la Soma SRL.

Taxa poate să crească. De ce nu ar trebui să crească

Taxa de salubrizare poate crește anual, prevede Regulamentul adoptat de Consiliul local. Însă, în cadrul discuțiilor de joi, președintele de ședință – Mariana Brunchea – a spus că această taxă nu va mai crește. Fostă directoare economică a Getesib-ului (Brantner), Brunchea a spus că această taxă nu va crește și pe motiv că, de acum încolo, la plată vor fi puși toți sibienii. Potrivit Marianei Brunchea, 40% din sibieni nu au – în prezent – contracte pentru colectarea deșeurilor. În rândul firmelor, procentul celor care nu plătesc colectarea și transportul gunoaielor este și mai mare – de 50%.

Controale cu poliția. Locală

Tot în cadrul ședinței Consiliului Local Sibiu, Mariana Hașu, directorul executiv al Direcției Fiscale din cadrul Primăriei Sibiu a dat asigurări că a fost pus la punct un sistem de urmărire a celor care vor încerca să se sustragă de la plata acestei taxe, prin nedepunerea declarației de impunere sau declararea de informații eronate. ”Avem protocol încheiat și cu Fiscul, pentru contractele de închiriere, vom face verificări și controale și cu ajutorul Poliției locale”, a spus Mariana Hașu. Primarul Astrid Fodor a mai precizat că reprezentanții Primăriei au fost demult instruiți cum să lucreze pe noile proceduri. ”De șase luni a fost instruit personalul Primăriei pentru acest proiect. Cu siguranță, 80 – 90% din posibilele probleme ce ar putea apărea au deja soluțiile și rezolvările pregătite. Nu zic că nu ar mai putea apărea probleme”, a declarat Astrid Fodor.

Cele 90 de zile

”Cetățenilor care lipsesc din localitate cel puțin 90 de zile consecutive dintr-un an calendaristic și probează acest fapt cu documente justificative de tip viză de flotant, contracte de muncă în străinătate sau alte documente justificative, li se va recalcula taxa de salubrizare datorată”, mai prevede Regulamentul adoptat de CL Sibiu. În caz de înstrăinare a imobilului sau de deces, taxa va fi sistată pe baza unei cereri însoțită de documente justificative începând cu prima zi a lunii următoare.

Descarcă de aici  Regulamentul de instituire si administrare a taxei de salubrizare in municipiul Sibiu (inclusiv anexele)

Cum trebuie să vă gestionați gunoaiele, din acest an

Sursa: sibiulrecicleaza.ro

Deșeurile de hârtie și carton

Unde le poți colecta – în debara sau în cămară, într-un colț al bucătăriei, într-o pungă mai mare sau un sac de gunoi. La ce trebuie să ai grijă – să colectezi deșeuri în general curate. De exemplu, nu se pun: ambalajul de la unt, șervețelele folosite sau farfuriile de hârtie de unică folosință foarte murdare.

Ce deșeuri poți colecta: Ziare, reviste, pliante și cataloage de prezentare, cărți vechi de telefon; Hârtie tipărită și corespondență veche, plicuri, agende și caiete vechi; Ambalaje de hârtie și carton curate (de la mâncare, de la cosmetice, de la îmbrăcăminte și încălțăminte); Hârtie de împachetat folosită; Cartoane de ouă; Pungi de hârtie care nu mai pot fi folosite; Tuburile de la prosoapele de bucătărie din hârtie și de la hârtia de toaletă; Farfurii și pahare de unică folosință folosite (dacă nu sunt foarte murdare).

Ce deșeuri NU poți colecta:

Scutece de unică folosință și tampoane;

Şervețele de hârtie folosite; Ambalaje de hârtie foarte murdare; Veselă de unică folosință foarte murdară; Ambalajele de carton de la lapte sau sucuri de fructe.

Ce faci cu ele – aruncă-le în recipienții cu capac albastru (pubele, containere sau igloo).

Deșeurile de plastic și metal

Unde le poți colecta – în debara sau în cămară, într-un colț al bucătăriei, într-o pungă mai mare sau un sac de gunoi. Le poți colecta împreună, deoarece așa sunt colectate și în recipienți – pubele sau containere. La ce trebuie să ai grijă – să colectezi deșeuri care nu conțin urme de substanțe periculoase – de exemplu ambalajele de la diverse vopseluri sau agenți de curățare. Acestea sunt deșeuri periculoase și se colectează separat.

Nu este necesară spălarea ambalajelor înainte de a fi aruncate!

Ce deșeuri poți colecta: Orice fel de ambalaje de plastic (de la mâncare, de la cosmetice, de la îmbrăcăminte și încălțăminte); Pungi și sacoșe care nu mai pot fi utilizate, golite de conținut; Folii de plastic protectoare (de la ambalarea produselor electrice); Sticle de plastic de la băuturi (PET-uri); Cutii de medicamente goale; Jucării de plastic ce nu mai pot fi folosite; Cutii de plastic, ligheane și ghivece de flori sparte, veselă de plastic; Ambalaje de metal golite de conținut (cutii de conserve, doze de băuturi din aluminiu), inclusiv de la mâncarea de animale; Folie de aluminiu; Tuburi de spray-uri goale; Ambalajele de carton de la lapte sau sucuri de fructe.

Ce deșeuri NU poți colecta: Cutii de la vopsele, diluanți și de la alte substanțe chimice periculoase; Deșeuri de echipamente electrice și electronice, chiar dacă sunt din metal; Baterii uzate; Seringi folosite și alte deșeuri medicale din plastic sau metal.

Ce faci cu ele – aruncă-le în recipienții cu capac galben (pubele, containere sau igloo)

Deșeurile de sticlă

Unde le poți colecta – în debara sau în cămară, într-un colț al bucătăriei, într-o pungă mai mare sau un sac de gunoi. La ce trebuie să ai grijă – să colectezi doar deșeurile de ambalaje. Alte resturi de sticlă (de exemplu de la un geam spart) nu se colectează împreună cu acestea.

Nu este necesară spălarea ambalajelor înainte de a fi aruncate!

Ce deșeuri poți colecta: Orice fel de ambalaje de sticlă care nu mai pot fi returnate (sticle de bere, vin, băuturi spirtoase și răcoritoare) de orice culoare (albă, maro sau verde); Ambalaje de sticlă de la produsele cosmetice (sticle de parfum).

Ce deșeuri NU poți colecta:

Orice ambalaj de sticlă contaminat cu substanțe periculoase (vopsea, diluant, produși petrolieri etc.);

Geamuri sau oglinzi sparte; Resturi de ceramică (ex. farfurii sparte);

Becuri și neoane.

Ce faci cu ele – aruncă-le în recipienții cu capac verde (pubele, containere sau igloo).

Deșeurile biodegradabile

Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor implementat în județul Sibiu presupune colectarea separată a deșeurilor biodegradabile menajere în municipiile Sibiu și Mediaș.

Unde le poți colecta – într-un recipient pus undeva în bucătărie (să-ți fie la îndemână), recipient în care pui o pungă de plastic (de preferat deja utilizată).

La ce trebuie să ai grijă – deșeurile biodegradabile pe care le colectezi să nu fie ambalate. Nu arunca uleiul rămas de la gătit sau alte lichide în recipientul în care colectezi deșeurile biodegradabile.

Ce deșeuri poți colecta: Resturi de mâncare gătită care nu mai poate fi consumată; Coji și alte resturi de fructe și legume; Resturi de carne și pește, inclusiv oase; Resturi de orez, de paste, de fasole și alte cereale; Coji de ouă, coji de nuci; Resturi de produse lactate (brânză, iaurt, smântână etc.); Pliculețe de ceai folosite, zaț de cafea; Resturi de pâine, de prăjituri și alte produse de patiserie; Produse alimentare expirate (numai după ce le verifici dacă s-au stricat sau nu).

Ce deșeuri NU poți colecta: Orice fel de ambalaj; Lichide, cum ar fi resturi de supă sau de lapte; Ulei folosit sau alte grăsimi lichide; Mucuri de țigări; Orice alte deșeuri care nu sunt resturi alimentare.

Ce faci cu ele – aruncă-le în recipienții cu capac maro (pubele sau containere).

Deșeurile reziduale

Deșeurile reziduale reprezintă orice deșeu care nu a putut fi colectat nici la deșeuri reciclabile și nici la deșeuri biodegradabile. Deoarece nu conțin materiale care pot fi reciclate, aceste deșeuri ajung, in principal, să fie depozitate.

Unde le poți colecta – într-un recipient pus undeva în bucătărie (să-ți fie la îndemână), recipient în care pui un sac de plastic.

Ce deșeuri poți colecta: Deșeuri care nu pot fi reciclate sau valorificate; Scutece de unică folosință/tampoane; Reziduurile de la animalele de casă; Conținutul sacului de la aspirator; Mucuri de țigară; Șervețele folosite și ambalaje foarte murdare; Cioburi de ceramică (de la veselă spartă); Veselă de unică folosință foarte murdară.

Ce deșeuri NU poți colecta: Orice fel de deșeu care poate fi reciclat sau valorificat; Pământ și pietre; Ambalaje contaminate cu substanțe periculoase; Ace de seringă și alte deșeuri medicale.

Ce faci cu ele: aruncă-le în recipienții gri (pubele sau containere).

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

89 comentarii

m

Acum 6 ani

De ce dracu nu se poate plăti cu cardul pe net?! M-am saturat de mizeriile astea. Plătesc si 15 lei pe luna (sa zicem ca ar acoperi niste costuri informatice, si numai partial) in loc de 9, daca nu ma face sa vin la ghiseu ca sluga.
Raspunde

Traian Deleanu

Acum 6 ani

Puteți plăti și online. Unde ați citit că nu se poate?
Raspunde

eu

Acum 6 ani

Sunt curios cand vor fi ridicate gunoaiele plasate selecitv de cetateni.....masina de gunoi le preia tot selectiv? Sau le varsa toate la gramada cum se intampla in Bucuresti, Braila,...... Interesant de urmarit...
Raspunde

mihai

Acum 6 ani

.., Tg. Mures
Raspunde

Ionel

Acum 6 ani

tare imi e teama ca noi o sa le selectam... si ei le amesteca. Probabil e si asta o actiune de "spalare selectiva de bani" prin care se mai arunca aiurea bani pe construit de rampe...si contracte cu firme de colectare. Sper din tot sufletul sa gresesc si sa fie o actiune constructiva
Raspunde

Gunoier-sef

Acum 6 ani

Le strange selectiv..Dupa un orar prestabilit.
Raspunde

Un tanar

Acum 6 ani

Imi e scarba de cei care ne conduc...vor numai bani. Pai ce bani ma..sa va dam noi,cand voi faceti bani de pe urma deseurilor,nu va este asa putin rusine? Sau sa puneti macar o taxa omeneasca de 5 lei....avand in vede ca valorificati acele deseuri...nu va este asa putin rusine.
Raspunde

e-manuela

Acum 6 ani

Buna! Nenea, dar o taxa de colectare a "reziduurilor umane" cu "reflexe "comunistoide care critica tot ceea ce nu "pot" înțelege sau pe cei ce nu vor sa le aplaude intervențile de "experți" nu s-ar putea impune?...
Raspunde

gabriel

Acum 6 ani

citeste cu atentie articolul <desteapto< si ai sa vezi ca aceiasii reziduri sunt trecute si la pubelele gri si la cele galbene, plus , ca se cere bani suplimentari , pentru deseuri cu sunt pat, caneape, dulap,in toata europa se aduna aceste deseuri in taxa lunara pe care o platesti,nu platesti un cent in plus.
Raspunde

mili

Acum 6 ani

da proasta mai esti frumoaso!
Raspunde

Un tanar

Acum 6 ani

Ce sa-ti povestesc...
Raspunde

e-manuela

Acum 6 ani

Buna! Nenea, nu fi "Gigel" mai bine "zi-mi" o doina...
Raspunde

e-manuela

Acum 6 ani

Buna! Nenea, nu fi "Gigel" mai bine zi-mi o doina ....
Raspunde

Un tanar

Acum 6 ani

De te repeti esti balbaita?
Raspunde

e-manuela

Acum 6 ani

Buna! Nenea, asta pentru cazul C-ai fi uituc...
Raspunde

///

Acum 6 ani

N-o mai luați în serios pe duduia asta care se crede o adolescentă rebelă și de fapt e doar o șmecheroaică de 2 parale... Dacă o fi duduie, poate e de gen masculin... dar, nu, nu e pt. că cei de genul masculin nu pot fi atât de agasanți!
Raspunde

alesia

Acum 6 ani

alta firma colecteaza ?parca se numea saptamana trecuta altfel?
Raspunde

Un tanar

Acum 6 ani

Nu inteleg de ce nu a facut contract tot cu firmele care le avem deja in sibiu.....faceau cateva modificari ale masinilor daca chiar era nevoie,sau se achizitionau altele,si asa ramaneau banii tot la sibiu....
Raspunde

mircea

Acum 6 ani

harababura si pretul este ridicat cine este in spate cineva castiga nu zic ca nu este un lucru bun sa reciclam dar aici ceva pute?
Raspunde

Olingpia Gafosdea

Acum 6 ani

Ma "copii" nu vreți, voi, mai bine sa mergeți la culcare, ca si mâine e proba la BAC ?... Da' nu sunteți de la USR, așa-i?
Raspunde

@@@@

Acum 6 ani

Mars ca s-au impartit pijamalele!
Raspunde

Free-ag

Acum 6 ani

Am crezut pana acun ca Frau e doar incompetenta , dar acuma imi dau seama e de aceasi natie cu baronul Munchhausen , si la fel ca si el minte frumos , ( pe surse) cum poti sa spui ca personalul e pregatit in proportie de 80-90% cand in primarie e un haos total nimeni nu stie inca nimic concret , totul e vag , nici macar dintre cei cu functi enumerati mai sus ,inca nu stiu sigur cum va fi aplicata aceasta hotarare , poate doar doamna Baroneasa sa stie .Oare?
Raspunde

Odin

Acum 6 ani

Si unde va avea baza tehnica firma Soma S.R.L. cu cei 215 angajati? Ce spun celelalte companii de salubritate care raman fara clienti? Pai eu cred ca acest afacere v e demna de DNA! Firma Soma va face contract cu Primaria apoi cu o firma din Sibiu construieste ghenele cele noi ! Dupa care face contracte cu firmele din Sibiu sa colecteze gunoaiele selectate. Ei iau parte din bani de taxe, parte se duc la firmele din Sibiu care colecteaza efectiv si parte se duce pe mite la Primarie. Primaria se alege cu birocratia, reclamatiile, banii cheltuiti pe formulare si procesarea lor, firmele din Sibiu primesc deseuri sortate vandabile si economisesc banii cu contractele individuale, etc. Si firma Soma isi ia partea leului! Totul de la incasare la mite la facturi se face centralizat si cine ia banii in Primarie poate alege cine ii construieste vila/vacanta/masina/etc. in fiecare ciclu contractual. Toata lumea castiga ... in afara de noi! Bravo Primaria Sibiu, peste 1-2 ani va vedem la DNA!
Raspunde

e-manuela

Acum 6 ani

Buna! Nenea, o descoperit "orbu" Brăila ?... Bravo!
Raspunde

cetateanu europeanu

Acum 6 ani

O varza !
Raspunde

Tu

Acum 6 ani

De ce nu vine Frau acum in cartiere sa discute cu locatarii? Ca sa vedembde fapt pe cine am votat.
Raspunde

Dianna

Acum 6 ani

Declaratiile nu se pot depune online???
Raspunde

ra

Acum 6 ani

Ce facem cu cei care nu au acte pe Sibiu. Sunt de ordinul zecilor de mii? Cum ii înregistrări?
Raspunde

danny

Acum 6 ani

Sa-i vad eu pe "desteptii" acestia cu CINCI RECIPIENTI DE GUNOI !!!! in bucatariile de bloc! Sa vezi tu raspindire de gandaci si altele!
Raspunde

Anonymus

Acum 6 ani

Ai vazut ca se poate sa faci un material mai cu cap Traiane? Ce nu reiese insa din materialul tau este cum se va proceda la case. Iti aduce firma respectiva 5 pubele in care sa pui selectat deseurile si le va ridica dupa un program sau ajungem noi sa dam o groaza de bani pe saci menajeri in care sa punem gunoaiele selectate si sa aduce sacii cu totul firma respectiva dupa un program? asta este o intrebare de pus la alesii nostri ca sa stie lumea cum se va proceda. Nu cred ca ii convine nimanui pe langa banii dati ca taxa lunara sa mai dea inca 10 ron daca nu mai mult pe saci menajeri in fiecare luna... deci te rog afla si scrie despre acest sitem si mai ales si cum se va face la blocuri: se pun clopote de selectare a rezidurilor si cele menajere se colecteaza separat in pubele urmand sa le sorteze ei la baza de gunoaie? ca la casa am inteles ca daca nu le sortezi exact in 5 sortimente nu ti-l ia dar la bloc?... dezavantajul este clar pentru cei care stau la casa... :(
Raspunde

ioni

Acum 6 ani

sper sa ajunga la dna idiotii din primarie
Raspunde

birocratie

Acum 6 ani

in loc sa simplificam, birocratizam. luam de la asociatiile de bloc gunoiul si trimitem tot sibiul la coada la primarie si daca de ex. ai chiriasi si iti pleaca de vreo 2 ori pe an mai stai o tura la coada... si tot asa si plata in avans ... ca la krve ... si daca se modifica ceva la nr. de persoane... iar la coada pentru rectificativa, sa iti dea bani inapoi,... BIROCRATIE DOMNILOR, va faceti de lucru pentru a va justificati salariile, o sa generati un haos total... ca sa asigurati linistea unor privati care se vor imbogatii. Daca serviciul de colectare nu e asigurat de vreun sserviciu din cadrul primariei, de ce faceti treaba privatilor, colectand bani si numarand client pentru ei?
Raspunde

birocratie

Acum 6 ani

si daca nu stau 1-2 luni de ce sa platesc gunoiul? de ce doar dupa 90 de zile (demonstrate- cum? daca e vorba de chiriasi... il aduc cu flotantul de la alta adresa?)
Raspunde

verdecvv

Acum 6 ani

Stie cineva sa raspunda la astea: daca stau in chirie la cineva plecat de multi ani in tara, pot depune eu declaratia? e nevoie de vreo imputernicire? se poate depune si online? (caci cumva primaria e deschisa exact cand sunt eu la servici... :( )
Raspunde

dd

Acum 6 ani

Daca tot vor valorifica deseurile, sa scada pretul la un 5 lei in loc de 9.23lei. Preconizez si un haos la inceput , in special cand nu o sa preia deseurile cei de la salubritate.
Raspunde

Un tanar

Acum 6 ani

Corect,cand am spus asa ceva intr-un comentariu de geul asta...a sarit o tampita ca arsa. Chestia e ca am sunat marti la primarie sa ma documentez...prima tanti cu care am vorbit habar nu avea despre ce e vorba..si lucra in primarie..pe urma ma redirectionat catrem 8un domn care stia ceva...
Raspunde

anonim

Acum 6 ani

Corect ar fi fost sa platim doar gunoiul nereciclabil, si pe asta la kg, nu la nr de persoane!!!!!!!
Raspunde

Un tanar

Acum 6 ani

Foarte corect,uite asta trebuia sa faca,sa se consulte cu cetatenii inainte,sa puna in aplicare anumte chestii dinastea,asta inseamna democratie,nu ce fac ei. Ai fost foarte inspirat cu ideea asta.
Raspunde

bybi

Acum 5 ani

da ma ca sta drak sa il cantareasca la fiecare poarta
Raspunde

unulaltul

Acum 6 ani

Sunt curios cum au sa cantareasca tona de gunoi luata de la firme ca pretul este unul exorbitant oricum sau daca ai o firma care nu genereaza ata gunoi ce vor face iti dau banii inapoi?!
Raspunde

Un cetățean din Șelimbăr

Acum 6 ani

Care sunt celelalte 20 de localități unde se aplică această tâmpenie?
Raspunde

mm

Acum 6 ani

o aiureala care nu va functiona dn start ... altfel era daca taxa era 0 pentru utilizator si banii de salubrizare recuperati din reciclarea deseurilor GATA SORTATE ... doar gunoul menajer, nereciclabil ar fi trebuit taxat si acesta la greutate/volum in asa fel incit el sa fie cit mai diminuat (doar el este depozitat, cel reciclat aduce profit DOAR firmei de salubrizare) ... celalalt "gunoi" rezultat din inoirea aparaturii, mobilei ar fi fost incurajat sa ajunga la persoanele care nu si-l pot permite de nou, gen freecycle ... aceasta actiune ar fi trebuit sa fie o bucurie pentru comunitate, o constientizare a necesitatii recuperarii, a diminuarii volumului gropilor de gunoi, a refolosirii a tot ce poate fi refolosit (da, chiar si punga de la supermarket) in schimb devine fiasco din start: sa nu imi spuneti ca lucratorii de la salubritate vor deserta inainte de preluare toate pubelele ca sa vada daca in interior va fi hirtie sau conserve asa cum apare in stratul de suprafata :).... asa cum e facut acum acest regulament, cu taxa similara colectarii neselective si impusa coercitiv si nu prin constientizare va duce doar la impinzirea Sibiului cu pungi de gunoi (sau gropi de gunoi neoficiale) la orice colt de strada care nu este supravegheat video lasat de cetateni camuflati cu cagule pentru a nu fi identificati, padurea Dumbrava si orice vale din imprejurimi va deveni groapa pentru gunoiul adus in portbagaj ... he, he, Doamne da sa ma insel, dar din pacate NU ma insel ... concluzie: 1) da, taxa de salubrizare trebuia sa fie 0 iar sibienii sa fie incurajati, sa fie chemati sa fie partasi, sa fie constientizati la colectarea selectiva! 2) asa cum e "gindit" acum sistemul NU va functiona si va fi un fiasco total cel putin pentru o generatie de-acum incolo (parca vad copii altoiti de parinti ca nu au aruncat jucaria de plastic la plastice si nu le-au ridicat AIA (citeste sistemul) inca o saptamina gunoiul).
Raspunde

waste management

Acum 6 ani

Prietene ești paralel cu perpendicularul. Mai ieși prin țările unde se face chestia asta de 20 de ani. Atâtea inepții într-un singur mesaj, n-am mai văzut...
Raspunde

sandu

Acum 6 ani

mi se pare o suma destul de mare. dar locatarii de ce nu pot recicla sticla la puncte din oras unde sa li se restituie contavaloarea sticlelor? de ce e necesar un intermediar, platit cam scump?
Raspunde

sandu

Acum 6 ani

pentru cei cu curtea mica puneti pubelele pe ... acoperis?
Raspunde

Cititescu

Acum 6 ani

RESTURILE VEGETALE DECE NU LE COLECTATI ? Care minte luminata s-a imaginat ca toata lumea are nevoie de compost? In fond sunt materiale biodegradabile! Dupa cati bani platim, ar fi cazul sa ne ia si florile vestejite, frunzele uscate, taierile de la pomi sau gard viu, iarba cosita, etc. - adica TOT ce este biodegradabil.
Raspunde

un curios

Acum 6 ani

Platesti 10 lei pe luna...Asa rupt in fund esti de faci scandal pt 10 lei? Ma mir ca nu ai pretentia ca de aia 10 lei sa vina sa-ti coseasca si iarba sau sa-ti taie gardul viu....
Raspunde

gabriel

Acum 6 ani

pai daca ar lua si deseurie mentionate de tine , biodegradabile nu mai poate sa te taxeze, asa vrei sa scapi de ele platesti in plus .
Raspunde

adrian sd

Acum 6 ani

Declaratiile pentru salubritate se pot complecta si trimite on line? Stiam ca legea nu permite taxarea serviciilor anticipat. De ce plata salubritatii se face anticipat? Ce se intamlpa cu asociatiile de proprietari? De ce nu se poate achita salubritatea ca si pana acum , odata cu achitarea taxelor la asociatii? Ce vor face toti oamenii in varsta care nu pot ,nu stiu sau nu au internet? Ii vom purta iarasi pe la cozi interminabile? Cand se iau asemenea hotarari se gandeste cineva si la ei? Sau varstnicii sunt priviti doar ca o sursa sigura de venituri, avand in vedere ca ei sunt cei care se grabesc totdeauna sa-si achite datoriile si apoi sa vada daca le mai raman bani de trait ?
Raspunde

gabriel

Acum 6 ani

asta este o smecherie sa prinda pe propietari de locuinte care nu platesc taxe pentru locuintele inchiriate,o idiotenie sa ceri pentru plata gunoiului codul numeric personal , nici nu cred ca este legala treaba asta ,ca o firma de ridicat gunoiul sa detina date importante cum este codul numeric personal, te mai si trezesti cu rate pe care tu nu leai facut .
Raspunde

Cme

Acum 6 ani

Buna ! Pot depune cerere on-line? La ce adresa?
Raspunde

jean delo

Acum 6 ani

Este foarte corect ceea ce spune Gabriel, sa ceri pentru plata gunoiului codul numeric personal este o aberatie ilegala. Ar putea sa ne ceara buletinul si cand folosim toaletele publice!
Raspunde

mircea

Acum 6 ani

Astia de la primarie cred ca viseaza sau sunt nebuni!
Raspunde

ADINA Sb

Acum 6 ani

Buna ziua. Am o intrebare la adresa Primariei Mun. Sibiu : - Referitor la ASOCIATIILE DE LOCATARI de la blocuri... ce se va intampla cu ele? Daca salubritatea o vom plati la Primarie...gazul la E.ON...curentul la Electrica...vom incheia contracte cu APA-CANAL, iar Asociatiile nu isi mai au rostul. Si asa ne-au incarcat cu diferente de apa rece, noi avand fiecare contoare de apa in casa. ASTEPT RASPUNS DIN PARTEA PRIMARIEI. Va multumesc
Raspunde

Jony Waismuler

Acum 6 ani

Eu cred ca sasii aprobabil au ca inebunit putin problema gunoiului sa o fi lasata asa cum era si pana acuma si toti cei care conduc primaria si consilierii ei sa faca in asa fel sa gandeasca cumsa mai aranjeze problemele in acest oras municipiul Sibiu arata ca o troaca de porci nespalata de ani de zile iar sefii unor birouri ar trebuisa-i mai si schimbati ca sau cam imputit treburile pe la primaria asta a sibiului,.Asa ati facut si cu problema apa-canal nu ati stiut altceva decat sa scumpiti apa cat si canalul menajer,in uneklle locuri nu este niciun canal pluvial dar cu cea mai mare ne3simtire ne luati o suma destul de piperata pe an.Cu aceqasta problema cred ca noi cetetnii sibiului trebuie sa platim sumele furate care au fost semnate de iohannis si marele mircea niculescu,.parerea noastra a sibienilor este ca ar trebui sa va fie rusine nu stiti cum sa mai fosrtati omul si totdata nu stiti cum sa mai furati niste bani din buzunare.Multi dintre noi suntem pensionari nu avem salariul lui iohannis sau a doamnei sasoaice cora astrid sau cei care stau degeaba in aceats a prime\arie.La fel ce nesimtire sa ne cereti codul numeric pentru a face nu stim ce afacere cu gunoiul Ar trebui sa va mai fie si rusine si sa ne mai lasat sa traim linistiti va aducem al cunostinta --pensiile nu sau marit avem niste pensii de bataie de joc si voi mai cautati sa ne nimiciti aceste pendsii cu nu stim ce afaceri cu gunoiul bacauan..tare as dori sa va vedeti de aklte treburi si sa ne mai lasat si in pace.
Raspunde

Cetățean

Acum 6 ani

Poate o demonstrație in fata primăriei ar ajuta. Unde pui 3-4 coșuri de gunoi intr-o bucatarie de 4mp ? In ce debara pui coșurile, intr-o garsoniera ? Cat timp va trebui sa ți in casa coșul cu reziduuri biodegradabile sau de alta natura, daca esti o singura persoana ? Mirosuri, boli, gândaci, câte si câți vrei...In vest, au in casa cel mult doua coșuri pentru biodegradabile si pentru hârtie.
Raspunde

Nedumerire

Acum 5 ani

Se poate depune cererea in numele cuiva plecat din tara (nu locuieste nimeni la adresa) daca exista procura? Nu exista pe nici o cerere un format prin care sa poata fi completat de un imputernicit.
Raspunde

sefu'

Acum 5 ani

...geaba comentam pe consilieri si primar ii doare la Bendix
Raspunde

bybi

Acum 5 ani

Eu tot nu am inteles ce facem cu paharele/gemurile sparte... sau cu becurile arse....pentru ca nu se pun in pubela de sticla.... se vor pune la deseuri reziduale? alea nu se pot recicla?
Raspunde

doar

Acum 5 ani

Prin implementarea noului serviciu de colectare se incalca o lege destul de controversata, a se vedea aici Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilitati publice. Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 254 din 21/03/2006 Capitolul 1, art 7 litera i = i) respectarea principiilor economiei de piata, asigurarea unui mediu concurential, restrangerea si reglementarea ariilor de monopol. Legea completa : http://www.euroavocatura.ro/print2.php?print2=lege&idItem=55
Raspunde

Diana

Acum 5 ani

De ce inca nu s-au livrat pubelele pe toate strazile? Eu stau pe Fdt. Brazilor, dimineata nu e nimeni acasa, mai e o saptamana pana pe 01.11.2016!!! Sapt asta miercuri e ultima zi cand cei de la Schuster imi ridica gunoiul. De miercuri ce fac? In ce il depozitez daca cei de la Soma nu mi-au dat INCA noile pubele?
Raspunde

Yana

Acum 5 ani

In spatele blocului meu a fost amenajata o zona pt gunoi.adica s-a betonat o portiune pt pubele in mijlocul noroiului.ma intreb ,ne ofera si cizme de cauciuc? Se poate verifica ceea ce scriu.pot oferii si poze.
Raspunde

Yana

Acum 5 ani

In spatele blocului meu a fost amenajata o zona pt gunoi.adica s-a betonat o portiune pt pubele in mijlocul noroiului.ma intreb ,ne ofera si cizme de cauciuc? Se poate verifica ceea ce scriu.pot oferii si poze.zona ciresica, intre strazile streiu - steaza si calea cisnadiei
Raspunde

pavel ion

Acum 5 ani

mai george ilicea din constanta, lasa-te de magarii, esti bolnav mintal ! la liceu (e palade) esti un prost.
Raspunde

catalisan cornel

Acum 5 ani

de ce nu se ridica gunoiul depozitat in saci devreme ce nu ne-ati dat pubele . asteptai sa vi-l si aducem? nu-i destul ca vi-l selectam .asta este inca o afacere a primariei care dovedeste inca odata cat de mult le pasa de contribuabilii ei. ar trebui sa ne unim sa-l aducem in fata primariei. speram sa va caute cat mai curand dna. kovesi.
Raspunde

Ciprian

Acum 5 ani

Buna ziua! Colectarea selectiva inseamna responsabilizarea cetatenilor si este un lucru bun. Cei care nu inteleg treaba asta ar trebui sa isi deschida larg ochii pentru ca in restul tarilor europene functioneaza foarte bine. Se doreste sa fim o tara civilizata si responsabila insa aceste atribute nu le putem dobandi peste noapte. Trebuie facuti pasi mici si acesta este unul dintre ei. Marea mea nelamurire in colectarea selectiva este urmatoarea: unde arunc ambalajul de la o acetona sau un geam/oglinda care s-a spart? In general unde aruncam resturile care intra in categoria "ce fel de deseuri NU poti colecta"? Nu ma refer la baterii,neoane, becuri sau cutii de vopsea pentru care stiu ca sunt pe la magazine locuri special amenajate. Multumesc!
Raspunde

Ciprian

Acum 5 ani

sau am inteles eu gresit si resturile din categoria "ce fel de deseuri NU poti colecta" trebuie aruncate in pubelele acelea mari rotunde in functie de categorie? Daca asa se procedeaza ce fac cu cele care le colectez selectiv. Pentru acestea exista alte Tomberoane la fel sortate pe categorii? Rog o lamurire!
Raspunde

adrian sd

Acum 5 ani

Astazi am vazut cum se strang gunoaiele si ce inseamna selectiv. In masina de gunoi erau varsate intai pubelele negre , apoi cele maro , verzi galbene toate unele peste altele. .Cand i-am intrebat daca asa se aduna selectiv , mi sa raspuns ca saptamana asta asa se aduna. Mai am o intrebare. Deseurile menajere si cele biodegradabile de le blocuri unde se pun? La toate platformele de gunoi nu am vazut decat containere galbene, verzi si albastre si in fata lor vechile containere in care lumea mai arunca la gramada de toate. Apoi e si problema mizeriei pe care firma de salubrizare a facut-o cand a amenajat platformele si acolo a lasat-o. Daca puteti sa-mi dati o adresa de mail de la primarie unde sa pot face o sesizare.
Raspunde

I am sorry

Acum 5 ani

Aceeasi problema vreau si eu sa aduc in discutie. ( adrian sd ). Ce facem cu resturile de crengi, gard viu curatate de altfel de pe domeniul public. Daca nu avem unde sa le depozitam le dam foc sau le lasam sa creasca pana se face o padure ? Ca daca asteptam sa vina cineva de la primarie sa intretina spatiul public mai avem de asteptat vreo 100 de ani. Eu am facut o gramada mare de resturi vegetale si astept sa vedem daca in urmatoarele saptamani o sa am unde sa le duc. Daca nu o sa ma inchid in apartament si sa faca ei curat pe domeniul lor. La anul o sa trebuiasca sa trecem printre blocuri cu o maceta in mana ca o sa fie o jungla. Daca cineva poate sa ma lamureasca accept cu placere. Sunt de acord cu colectarea selectiva. E bine. Un piculet cam scump. Oricum in oranduirea capitalista e fiecare pentru el. Trebuie sa ne obisnuim cu asta. Va doresc tuturor COLECTARE USOARA !
Raspunde

Steve

Acum 5 ani

In virtutea faptului ca vor fi mai multi platitori tariful trebuia sa ramana la fel sau scada nu sa creasca ! Dar asa este cu o conducere "de dreapta" de tampiti ! Nu stiu pe cine naiba reprezinta consilierii aia ca pe mine nu !
Raspunde

Steve

Acum 5 ani

Iar in mod exceptional nu trebuia platit in 15 decembrie , tocmai pt debandada creata ! Nu pui lumea sa plateasca si mai mult si anticipat si cu o luna in plus si sa colecteze selectiv ! Intreb inca o data , pe cine reprezinta acei tampiti din consiliul local ? Ei se cred afaceristi pe spinarea comunitatii si nu servitori ai comunitatii ?!! Incredibil ! In Bucuresti , sectorul 3 , au stabilit taxa zero !
Raspunde

Steve

Acum 5 ani

Propunere pt "alesii nostri" locali : 3,5 lei taxa pt cei care locuiesc la bloc sau case mai vechi cu mai multe apartamente si 5 lei taxa pt cei care locuiesc in locuinte individuale cu curte proprie (produc mai multe deseuri (frunze , crengi , iarba uscata etc) si pentru CHIRIASI de orice fel ! Este foarte simplu ! Nu te apuci sa faci controale ,politie si delatiuni si procese de daune interminabile ! Toata lumea se supune si se declara pt ca miza e prea mica ! Nimeni nu mai vine sa suspende taxa pt ca e plecat 1-2 luni din localitate sau studentii chiriasi in vacanta acasa ! Taxa doar pt majori si persoane angajate cu contract de munca ! Studentii de asemenea scutiti , persoanele cu venituri mici , fara venituri sau cu indemnizatii de handicap sa se poata adresa unei comisii pt eliminarea sau reducerea taxei pe criteriile pe care lucreaza si asistenta sociala sau ajutoarele de incalzire (masina , bunuri , alte proprietati ..) ! Aratati ca sunteti oameni PENTRU oameni, nu agenti fiscali platiti la cuantumul de amenzi !
Raspunde

Steve

Acum 5 ani

Ma refeream la studentii "bastinasi" , adica copiii cetatenilor sibieni care studiaza la institutiile de invatamant locale , nu la cei care au un contract de chirie !
Raspunde

sibian

Acum 5 ani

Doamna primar si stimati Consilieri ! :De ce nu se colecteaza gunoiul menajer in toate zonele sibiului ca facturi emiteti??????????? Vad ca un oras asa de mare nu mai este capabil sa-si adune gunoaiele , si trebuie sa vina alte firme din alte judete sa ne faca curatenie . Oare chiar asa de Incapabili suntem noi cetateni ai acetui oras? sau sunt doar spagile {onorarii}legale care se percep??????????????
Raspunde

Steve

Acum 5 ani

@Sibian ,importanta in capitalism este factura nu serviciul ! Banii sunt sangele economiei nu serviciile ! Iar in oranduirea capitalista,nu stiu daca ai aflat ,dar este important ca primaria sa faca si profit dupa tine cetateanul votant de FDGR ! Daca vrei sa fii cetatean model ceri pt familia ta tarif dublu ,pt prosperitatea primariei deci a comunitatii, si iti duci singur gunoiul la cel mai apropiat punct comun de colectare pana cand primaria reuseste sa sincronizeze activitatea ! Oricum, "in mod exceptional" tariful pt aceste prime 2=3luni iti va fi cerut in decembrie , de la anul vei plati facturile anticipat ! Adevarati capitalisti ,nu speram ca vreodata sa ajungem si noi ca nemtii ,dar uite putinii sasi ramasi pe aici ne-au adus si noua progresul pe cap ! :)
Raspunde

Un roman

Acum 5 ani

Cetateanului i-a fost luat dreptul de a-si alege firma de salubitate, firmele colectoare au fost date la o parte de firmele de "colectare selectiva", deci nu mai exista concurenta, e monopol. Avem cetateanul care face selectarea si plateste, avem transportatorul "selectiv", dar din ecuatia asta cam lipsesc reciclatorii. Dar problema este alta si vreau sa punctez, sunt adeptul formulei "concurenta e buna", asa ca intreb de ce nu pot fi lasate mai multe firme sa faca colectarea?! Oare aveti idee cate miliarde de euro valoreaza piata gunoiului?!
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus