Marţi,
27.09.2022
Parțial Noros
Acum
18°C

Consilierii locali coboară printre sibieni pentru a verifica ridicarea deșeurilor

Consilierii locali coboară printre sibieni pentru a verifica ridicarea deșeurilor

Propunerea făcută de consilierul local Mariana Brunchea (PNL) luna trecută s-a materializat într-un proiect ce va fi supus votului aleșilor locali săptămâna viitoare: proiect pentru ”constituirea comisiei care va proceda la urmărirea modului de desfășurare a activității de salubrizare în municipiul Sibiu de către operatorul delegat – SC Soma SRL”.

Potrivit proiectului de hotărâre, comisia va fi formată din trei membri, ale căror nume urmează a fi propuse și supuse votului în ședința Consiliului Local Sibiu programată miercuri, 21 decembrie. Luna trecută, primarul Astrid Fodor a propus ca această viitoare comisie să fie formată din câte un reprezentant al fiecărei formațiuni din CL Sibiu (FDGR, PSD și PNL).

”Comisia va studia documentația de atribuire, oferta declarată câștigătoare a licitației și contractul încheiat pentru delegarea activității de salubrizare în municipiul Sibiu, iar în situația în care apreciază ca necesar, va efectua și deplasări în teren în vederea verificării modului de implementare și executare a contractului. Concluziile studiului vor fi înaintate reprezentantului UAT Sibiu în cadrul adunării generale a ADI Eco Sibiu, domnul viceprimar Pop Răzvan, pentru a fi prezentate atât asociației, cât și operatorului”, se arată în proiectul de hotărâre.

Merită precizat faptul că documentația de atribuire la care se face referire ca fiind necesar a fi studiată (și pe baza căreia a fost organizată licitația în urma căreia a fost delegată firmei Soma activitatea de colectare și transport) și, implicit, contractul semnat ce avea să fie semnat au mai fost suspuse dezbaterii consilierilor locali în aprilie 2015. ”Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 128/2015 privind avizarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu, cu unanimitate de voturi”, se arată în minuta ședinței CL din aprilie 2015.

Ce discutau consilierii locali anul trecut?

În ședința din aprilie 2015 au fost adoptate toate documentațiile care reglementează funcționarea sistemului de management integrat al deșeurilor. Toate aceste documentații au fost adoptate în unanimitate. În câteva cuvinte, consilierilor le-a fost prezentată o schemă a colectării selective, consilierii locali dezbătând inclusiv modalitatea de plată a taxei de salubrizare, care generează zilele acestea lungi cozi atât la sediile Primăriei, cât și la oficiile poștale. Redăm mai jos acea parte a procesului verbal al ședinței din aprilie 2015, în care consilierii locali dezbat proiectele referitoare la colectarea selectivă. Ședința a fost prezidată de Mariana Brunchea. Intertitlurile aparțin redacției.

D-na consilier Brunchea Mariana-Gabriela: Urmează o serie de proiecte de hotărâre ce vizează un proiect legat de A.D.I. ECO Sibiu - un proiect important privind managementul deșeurilor și aș dori Direcția Tehnică să ne spună câteva cuvinte în prezentarea acestui proiect. Doamna Felicia Baba, vă rog…

D-na Baba Felicia: Sunt Felicia Baba, șefa Serviciului Gospodărire și Protecția mediului din cadrul Primăriei Sibiu. Proiectul face parte dintr-un proiect mare la nivelul județului Sibiu, noi suntem pe zona centru, Sibiu Centru, din care fac parte 23 de localități. Se deleagă atât colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Sibiu, cât și transportul lor. Proiectul este derulat de Consiliul Județean prin A.D.I. "ECO". Se vor pune pe domeniul public containere pentru colectarea selectivă a gunoiului. Vor fi: - igluuri pentru hârtie și carton, plastic și metal și sticlă, - containere pentru biodegradabile, - pubele de 240 l, de 120 l. Colectarea se va face atât din casă în casă în zonele de case iar în zonele de blocuri se va face de la blocuri: - Hârtia și cartonul se va colecta și la case centralizat pe anumite zone ale orașului. - Plasticul și metalul în zonele de blocuri vor fi puse pe domeniul public, la case colectarea se va face din casă în casă. - Sticla se va colecta, atât din casă în casă cât și din zonele de blocuri; - biodegradabilele se vor colecta din casă casă; - gunoiul menajer din casă în casă. O parte din ele vor fi duse către Stația de Sortare de la Șura iar o parte se va depozita -menajerul care nu mai poate fi folosit, se va depozita pe rampa de la Cristian. Va fi o taxă, care se va plăti la Primărie -fiecare persoană va plăti o taxă. Pentru primul an este 8,5o lei, după aceea în următorul an va fi 8,86 lei, următorul va fi 9,23 lei și ea va crește până la 12,74 lei este taxa care este impusă. După licitație vom vedea cu ce taxă se va veni. Taxa se va plăti la Primăria Municipiului Sibiu și plata o vom face noi, către operatorii de salubritate după ce vom primi facturile confirmate de către ADI ECO. D-na consilier Brunchea Mariana-Gabriela: Da, mulțumesc. Dl. consilier Stroie Ioan: Doamna Baba, să înțeleg că în fiecare casă vor exista trei, patru pubele? D-na Baba Felicia: Da.

”Fiecare cetățean să vină, să stea la coadă?”

Dl. Consilier Pinter Zeno Karl: Și fiecare cetățean trebuie să vină, să stea la coadă să plătească acești opt lei? D-na Baba Felicia: Nu știm dacă va trebui, am încercat și vrem să mai găsim o variantă, să se poată plăti ca și până acum la asociații și după aceea o persoană de la asociație: președintele, responsabilul de la asociație, să vină să plătească la Primărie pentru persoanele pe care le au în asociație. Dl. Viceprimar Popa Virgil: Sau la poștă. Dl. Consilier Pinter Zeno Karl: Cei care stau la casă nu au nici o asociație… Dl. Viceprimar Popa Virgil: La poștă. D-na Baba Felicia: Cei care sunt la case, plătesc și acum taxe de salubritate și se poate plăti și trimestrial.

D-na consilier Brunchea Mariana-Gabriela: Modalitatea de plată cu siguranță o va reglementa Primăria Municipiului Sibiu, se va găsi o bază cu informatizarea din zilele noastre. Ceea ce, aș mai completa eu, aș completa faptul că este un proiect foarte, foarte important, cu o valoare de 27 milioane de euro, în care au fost făcute investiții: în pubele, în igluuri, precum și în stațiile de sortare și stațiile de compost, așa cum a spus și colega noastră, ceea ce ne-ar duce la acest moment, bineânțeles după desemnarea operatorului, în faza în care la Sibiu, s-ar aplica un sistem integrat de management al deșeurilor. Contăm pe sprijinul Consiliului Județean și așteptăm operatori puternici care să facă investiții la Sibiu, pentru că operatorii trebuie să vină cu absolut toate utilajele necesare în acest proiect și în ultimii ani de zile, partea de investiții a operatorilor a fost foarte, foarte slabă. Deci așteptăm operatori care să vină să aducă Sibiul acolo unde este, la nivelul Capitalei Culturale Europene. Mulțumesc. D-na Baba Felicia: Nu este taxă suplimentară. În loc de taxa care o plătim acum pentru luarea gunoiului menajer, se va plăti noua taxă, deci nu va fi una suplimentară. Dl. Consilier Floarea Dragoș Mihai: Taxa, plecând de la 8,50 lei, este mai mică decât taxa actuală care se plătește. Dl. Consilier Pinter Zeno Karl: Acum e clar. Dl. Viceprimar Popa Virgil: Se pleacă de la ea la licitație. Dl. Consilier Georgescu Nicolaie: Sticla se sortează pe culori? D-na Baba Felicia: Nu. Dl. Consilier Georgescu Nicolaie: Deci indiferent de sticlă, pentru că în alte zone se colectează separat. D-na consilier Brunchea Mariana-Gabriela: Mulțumesc, putem continua ? Interesantă această discuție, mulțumesc doamnei Baba.

26. Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu. - iniţiator viceprimar Astrid Cora Fodor. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat. S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 127/2015 privind avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 

Au votat ca gunoiul să fie ridicat doar de trei ori pe săptămână iarna

 

D-na consilier Brunchea Mariana-Gabriela: 27. Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu.

Comisia juridică vine aici cu un amendament și anume: La articolul 1 din proiectul de hotărâre, teza 2, acesta se completează astfel: Frecvența de colectare a deșeurilor reziduale și biodegradabile, se va realiza conform Ordinului ANRSC 82/2015, cu mențiunea că în perioada 01.10.-31.03.se va realiza de 3 ori pe săptămână în zona de blocuri. D-na consilier Brunchea Mariana-Gabriela: Deci, supun la vot proiectul nr.27 cu...Da, vă rog. Dl. Consilier Stroie Ioan: Am înțeles că la case se ridică de două ori pe săptămînă și de la blocuri de trei ori pe săptămână. După părerea mea, ar trebui făcut de către Primărie un comunicat de presă, prin care să li se explice oamenilor aceste detalii . D-na consilier Brunchea Mariana-Gabriela: Sigur proiectul are o parte de publicitate care nu cred că este încă finalizată. D-na viceprimar Astrid Cora Fodor: Cu siguranță. D-na consilier Brunchea Mariana-Gabriela: Și vom discuta toate aceste amănunte după ce practic toți pașii proiectului o să fie făcuți. D-na viceprimar Astrid Cora Fodor: Să ne spună d-na Baba. Doamna Baba vrea să ne mai spună ceva.... D-na Baba Felicia: La anul se va face publicitate dar am zis să așteptăm să fie implementat programul. Noi am avut până acum două întâlniri la Primărie cu președinții de asociații și cu cetățenii dar când se merge pe implementare ,se vor face și fluturași pe care să îi punem la blocuri, să îi punem la curți, cu programul de ridicare, cu tot.

D-na consilier Brunchea Mariana-Gabriela: Dacă mai aveți intervenții la proiectul 27? Dacă nu, trecem la vot. Supun la vot proiectul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat. S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 128/2015 privind avizarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 

D-na consilier Brunchea Mariana-Gabriela: 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Sibiu. - iniţiator viceprimar Astrid Cora Fodor. Supun la vot.Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat. S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 129/2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 

D-na consilier Brunchea Mariana-Gabriela: 29. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare a echipamentelor de precolectare a deşeurilor achiziţionate în cadrul proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Sibiu". - iniţiator viceprimar Astrid Cora Fodor. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Dl.secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat. S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 130/2015 privind preluarea în administrare a echipamentelor de precolectare a deşeurilor achiziţionate în cadrul priectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Sibiu" cu unanimitate de voturi.

 

D-na consilier Brunchea Mariana-Gabriela: 30. Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, Staţiei de sortare Cisnădie şi a Staţiei de compostare Şura Mică, conform anexei la prezenta hotărâre. - iniţiator viceprimar Astrid Cora Fodor. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat. S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 131/2015 privind avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, Staţiei de sortare Cisnădie şi a Staţiei de compostare Şura Mică, conform anexei la prezenta hotărâre, cu unanimitate de voturi.

 

D-na consilier Brunchea Mariana-Gabriela: 31. Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, a Staţiei de compostare Şura Mică şi a Staţiei de sortare Cisnădie. - iniţiator viceprimar Astrid Cora Fodor. Dacă nu aveți intervenții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat. S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 132/2015 privind avizarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, a Staţiei de compostare Şura Mică şi a Staţiei de sortare Cisnădie, cu unanimitate de voturi.

Sursa: Procesul verbal al ședinței Consiliului local Sibiu din 30 aprilie 2015

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

4 comentarii

e-manuela

Acum 5 ani

Buna! Nenea, consilierii mai degrabă ar trebui sa "urce" deoarece multi dintre ei, da' sa nu-mi cereți nume,ca nu doresc a le strica Sarbatorile nominalizandu-i, se afla ca nivel sub genunchiul broaștei....
Raspunde

mihai

Acum 5 ani

Poate ca daca tot coboara din birouri, ar trebui sa treaca si pe la ghiseele primariei sa vada ce cozi se creaza din cauza proastei implementari a proiectului de colectare a deseurilor. Incompetentul / incompetenta care a condus implementarea proiectului ar trebui sa-si dea urgent demisia. Pe langa ca nu a calculat bine nevoia de pubele (au fost cartiere intregi care nu au primit la timp), cum naiba sa nu se gandeasca sa emita, pentru plata taxei, niste facturi cu cod de bare????? Astfel ar fi putut fi platite si in alte locuri (paypoint, banci, etc.), nu doar la primarie (cu "p" mic) si la posta. Cred ca sunt foarte multumiti de munca lor cand vad la ce cozi stau oamenii pentru a plati de ex. 18 lei. Sigur se trezesc unii sa explice ca se poate plati si prin banca. Stiu, asa am platit eu si mi-a luat 2 minute dar sunt multi care nici nu stiu cu ce se mananca un cont IBAN si cred ca ar trebui sa se fi gandit si la aceia. Din pacate, primaria Sibiului incepe sa semene tot mai mult cu una a unui sat din varf de munte din anul 1700.
Raspunde

ac

Acum 5 ani

daca iti faci cont la primarie, poti plati online. Trebuie doar sa ai un card, nu trebuie sa stii ce e ala IBAN.
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus