Miercuri,
22.09.2021
Parțial Noros
Acum
12°C

Sibiul are 12 busturi noi: personalități importante pentru evoluția istorică a Muzeului Brukenthal, dar și a Transilvaniei

Sibiul are 12 busturi noi: personalități importante pentru evoluția istorică a Muzeului Brukenthal, dar și a Transilvaniei

În trei muzee din Sibiu au fost dezvelite 12 busturi ale unor personalități care au marcat evoluția istorică atât a Muzeului Național Brukenthal, cât și a întregii regiuni Transilvania. Personalitățile alese pentru prezentare au avut un impact major pentru dezvoltarea culturii, istoriei și științelor.

Muzeul Național Brukenthal din Sibiu a prezentat în mod oficial busturile celor 12 personalități din comunitatea română și săsească pe data de 15 decembrie, acestea fiind alese în An Centenar pentru a fi omagiate pentru contribuția lor la dezvoltarea culturii și științelor, dar și pentru modul în care au marcat istoria Sibiului și a României. Busturile vor fi expuse permanent în curtea interioară a Muzeului Brukenthal, la Muzeul de Istorie și la Muzeul de Istorie Naturală din centrul orașului, în cadrul proiectului „100 de ani de la constituirea Statului Național România – sute de ani de conviețuire”.

Astfel, la Palatul Brukenthal pot fi văzute busturile lui Michael Csaki, Samuel Hahnemann, Nicolae Lupu și Cornel Irimie.

Michael Csaki a fost custode adjunct al Muzeului Brukenthal în perioada 1892 – 1895 și custode între anii 1895 și 1927. Deși pedagog și teolog ca formație, el s-a dedicat studiului sistematic al bibliotecii și, mai ales, al pinacotecii Muzeului Brukenthal; activitatea sa a urmărit deopotrivă reorganizarea și îmbogățirea colecțiilor precum și popularizarea valorilor acestora prin intermediul corespondenței cu cercetătorii străini, publicarea ghidurilor pinacotecii și organizarea participării unor piese la expoziții internaționale. După unirea Transilvaniei cu Regatul României, în 1918, a colaborat cu autoritățile române la recuperarea unor piese aparținând muzeului, continuându-și totodată, în noul context politico-administrativ, activitatea de protecție a patrimoniului cultural construit și mobil al sașilor precum și popularizarea acestuia în mediul cultural românesc. De asemenea, Csaki a fost unul dintre organizatorii centenarului morții baronului Samuel von Brukenthal (1903) și bicentenarului nașterii acestuia (1921).

michael csaki bust

Samuel Hahnemann a fost medic, scriitor și traducător german, creatorul unui sistem de medicină alternativă (homeopatia). În octombrie 1777, baronul Samuel von Brukenthal i-a oferit un post de bibliotecar și de medic personal. Rămâne timp de doi ani la Sibiu, unde este admis în cadrul francmasoneriei, fiind inițiat în Loja sibiană „Sf. Andrei la Trei Frunze de Nufăr” (16 octombrie 1777) și începe redactarea cataloagelor unora dintre colecțiile baronului. După activitatea din Sibiu, obține titlul de doctor în medicină la universitatea din Erlangen în 1779. Abia în jurul anului 1784, odată cu abandonarea practicii medicale, se dedică cercetării homeopatiei și prelegerilor legate de acest sistem alternativ pentru care este cunoscut la nivel internațional.

samuel hahnemann bust

Nicolae Lupu a fost istoric, arheolog și numismat român, director al Muzeului Brukenthal în perioada 1948 – 1969. El este de asemenea cunoscut pentru activitatea de șef al secției din Sibiu a Academiei Române (1956-1970), decan al Facultății de Filologie și Istorie din Sibiu a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1969-1973), șef al Catedrei de Istorie a Facultății de Filologie și Istorie din Sibiu (1973-1976), membru al Academiei de Științe Sociale și Politice (din 1969), Doctor Honoris Causa al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (2000). Numit director după naționalizarea Muzeului Brukenthal (1948) în timpul regimului comunist, Lupu s-a preocupat de organizarea restaurării Palatului Brukenthal, de reamenajarea expozițiilor permanente și a depozitelor, de îmbogățirea colecțiilor, de extinderea structurii instituționale a muzeului, inclusiv prin dobândirea de noi clădiri și terenuri. În timpul directoratului său, a fost reluată publicarea unui anuar științific al muzeului, Nicolae Lupu contribuind ulterior la dezvoltarea cercetării științifice și a învățământului universitar din Sibiu.

nicole lupu bust

Cornel Irimie a fost unul dintre cei mai importanţi cercetători români din secolul XX, în domeniile etnografiei şi folclorului. El și-a legat destinul de Muzeul Brukenthal începând cu anul 1953, ocupând mai întâi un post de asistent ştiinţific, apoi de cercetător (din 1955), şef de secţie (din 1956), director ştiinţific (din 1967) și, în cele din urmă, director coordonator (din 1969). De-a lungul carierei sale, a desfășurat cercetări ştiinţifice complexe în domeniile etno-sociologiei şi artei populare. A publicat peste 250 studii şi articole de specialitate, îndeosebi cu tema meşteşugurilor şi industriilor ţărăneşti la români, a artei populare în general, a portului popular, ceramicii și icoanelor pe sticlă în special. Lui i se datorează înființarea „Muzeului Tehnicii Populare” din Dumbrava Sibiului, o realizare a muzeologiei românești de importanță europeană.

cornel irimie bust

La Muzeul de Istorie Casa Altemberger au fost expuse busturile lui Avram Iancu, Cavalerul Hermann, Iuliu Maniu și Thomas Nӓgler.
Avram Iancu este unul dintre marii lideri revoluționari ai românilor din Transilvania, devenit un simbol al luptei lor pentru emancipare socială și națională. Conducător al rezistenței armate a românilor din Munții Apuseni în timpul revoluției de la 1848, a luptat pentru obținerea drepturilor românilor din Transilvania, fiind considerat cel mai reprezentativ personaj al luptei naționale din secolul XIX. Eforturile sale pentru obținerea drepturilor românilor au continuat mult după eșuarea revoluției, el scriind numeroase memorii în numele moților, adresate curții imperiale de la Viena, revendicând recunoașterea drepturilor țărănimii asupra unor terenuri și păduri aflate în posesia nobilimii sau statului habsburgic. A contribuit la procesul de deşteptare naţională, pregătind calea spre Marea Unire a Transilvaniei cu Regatul României, care a avut loc în anul 1918.

avram iancu bust

Cavalerul Hermann / Hermann the Knight (secolul al XII-lea / 12th century). Există multe legende despre începuturile Sibiului, majoritatea lor făcând referire la un personaj nobil, pe nume Hermann, care a ajuns în această zonă împreună cu primul val de coloniști sași, în secolul al XII-lea, având un rol hotărâtor în întemeierea orașului. O relatare îl menționează pe Hermann ca fiind unul dintre cei doi cavaleri care au jurat, pe spadele lor înfipte încrucişat în pământ, să apere şi să cultive pe veci acest ținut. Săbiile încrucișate de pe stema Sibiului amintesc în mod oficial această legendă. În altă relatare, Hermann este un tânăr nobil din Nürnberg care, luându-şi familia şi prietenii, a plecat să descopere ţinuturi noi, spre răsărit, în Transilvania. În partea Sibiului numită astăzi „Oraşul de Jos”, și-a oprit căutarea deoarece toate condițiile prielnice pentru întemeierea unei așezări erau îndeplinite: râul Cibin la nord și pantele împădurite ale munţilor Făgăraşului la sud. Astfel a început istoria Sibiului, cu un modest sat, cunoscut sub numele de Hermanndorf (satul lui Hermann).

cavalerul hermann bust

Iuliu Maniu a fost un lider de marcă al vieţii politice româneşti, președinte al Partidului Național Țărănesc și prim-ministru. Instruit la Școala de Ofițeri de la Sibiu, în timpul Primului Război Mondial a fost soldat în armata imperială. Întors în Transilvania, în vara anului 1918, a coordonat reorganizarea Partidului Național Român. Prin activitatea sa politică și diplomatică, a contribuit decisiv la realizarea Marii Uniri a Transilvaniei cu Regatul României, având un aport semnificativ la redactarea Rezoluţiei Unirii. În discursul rostit la Alba Iulia, declara: „Noi, onorată Adunare Naţională, privim în înfăptuirea unităţii noastre naţionale un triumf al libertăţii omeneşti”.

iuliu maniu bust

Thomas Nägler a fost arheolog și istoric sas din România, specializat în istoria Transilvaniei. În perioada 1962 – 1969 a fost angajat al Muzeului Brukenthal, desfășurând o activitate legată de cercetarea colecțiilor de istorie medievală și modernă. Din anul 1963 s-a implicat în cercetarea arheologică (așezări, fortificații, biserici și cimitire) din sudul Transilvaniei, în cadrul Centrului de Științe Sociale din Sibiu al Academiei Române și, ulterior, în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, contribuind esențial la studiul așezării sașilor în Transilvania. După căderea regimului comunist în 1989, a devenit primul director al Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu și președinte al Forumului Democrat al Germanilor din România (1990-1992). A fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în anul 2006.

thomas nagler bust

Următoarele patru busturi pot fi văzute la Muzeul de Istorie Naturală și îi reprezintă pe Eduard Albert Bielz, Ludvig Johann Neugeboren, Michael Fuss și Carl Friedrich Jickeli.
Eduard Albert Bielz a crescut într-o familie apropiată de natură, fiind înconjurat de prietenii tatălui său, naturalişti de renume precum M. Ackner, Ludwig J. Neugeboren și M. Fuss. A avut diverse ocupaţii: funcționar, secretar ministerial, inspector școlar și, în multe dintre acestea, a desfășurat activități cu caracter de pionierat. Ca inspector şcolar, a obținut rezultate notabile privind organizarea învăţământului şcolar de stat (pentru prima dată în provincie) şi a elaborat numeroase manuale. A fost secretar şi apoi preşedintele Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele Naturii din Sibiu, vicepreşedintele Societăţii pentru Studii Transilvănene, preşedintele Societăţii Carpatine Ardelene și membru de onoare al Asociaţiunii ASTRA. Activitatea lui Bielz în domeniul științelor naturii a fost complexă. Pasiunea de colecționar este aceea care a fost prezentă în toate etapele vieții sale, fie că era elev de gimnaziu, militar sau funcționar. Mineralul bielzit îi poartă numele.

albert bielz bust

Teologul Ludvig Johann Neugeboren a avut o activitate de pionierat în domeniul micropaleontologiei şi al studiului rechinilor fosili din Transilvania. El a fost cel care a atras atenţia specialiştilor, pentru prima dată, asupra bogăţiei faunistice a zonei fosilifere Turnu Roşu (jud. Sibiu). Datorită preocupărilor sale în acest domeniu, a fost ales locţiitorul președintelui Societății Ardelene pentru Studierea Științelor Naturii și primul custode al colecţiei geologice-mineralogice. O scurtă perioadă de timp a ocupat funcţia de bibliotecar şi custode al muzeului întemeiat de baronul Samuel von Brukenthal, atenţia lui îndreptându-se prioritar asupra mineralelor, elaborând un catalog de colecţie în trei volume, păstrat și astăzi la Biblioteca Muzeului Național Brukenthal.

ludvig neugeboren bust

Michael Fuss, teolog şi botanist, a fost unul dintre membrii fondatori ai Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele Naturii din Sibiu (Der Siebenbürgische Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt). Ca botanist renumit al secolului al XIX-lea, a coordonat o excursie floristică importantă prin Transilvania, din numeroasele expediţii şi colaborări lăsând moştenire societăţii şi Muzeului de Istorie Naturală un impresionant patrimoniu botanic (aprox. 29.000 coli cu plante uscate). A fost, de asemenea, unul dintre puţinii specialişti care a făcut studii pe plantele inferioare, iar ca profesor şi inspector şcolar, s-a remarcat prin experienţa sa de naturalist, concretizată în două manuale de Ştiinţele Naturii dedicate învăţământului gimnazial. Ca teolog şi membru al consistoriului regional, s-a îngrijit atent de problemele comunităţilor din Bradu şi Şura Mare, pe care tatăl său le-a slujit înaintea lui.

michael fuss bust

Carl Friedrich Jickeli, biolog sibian evoluţionist, de talie internaţională, a fost preşedintele Societăţii Ardelene de Ştiinţele Naturii din Sibiu în perioada 1898 – 1925. Exemplu demn de urmat pentru membrii acestei societăți, el a contribuit activ la cercetarea resurselor naturale ale ţării, la dezvoltarea colecţiilor, la valorificarea lor ştiinţifică prin articole, expoziţii și schimburi cu alţi cercetători din străinătate. Între 1870 și 1871, la vârsta de doar 20 de ani, a întreprins o călătorie spre Marea Roșie. Obiectele adunate le-a donat colecției etnografice a Societăţii Ardelene. Mai mult, C. F. Jickeli a contribuit atât la dezvoltarea patrimoniului malacologic şi etnografic al muzeului dar și al altor departamente, donând obiecte de paleontologie, zoologie generală și păsări indigene. În 1924 a donat personal, Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu, 20.000 de cochilii, colectate din Transilvania, Marea Roşie şi Abisinia.

carl friedrich jickeli bust

Inaugurarea celor 12 busturi a avut loc în cadrul proiectului „100 de ani de la constituirea Statului Național România – Sute de ani de conviețuire”, inițiat de Muzeul Brukenthal și finanțat prin fondurile Comitetului Interministerial pentru Centenar.

La evenimentul de prezentare au participat conducerea Muzeului Brukenthal, prin directorul Sabin Luca, oficialități, profesori universitari, istorici, reprezentanți ai Arhiepiscopiei Sibiului și alți invitați ai instituțiilor sibiene.

FOTO: https://www.facebook.com/brukenthalnationalmuseum/

Ion Surdu

de Ion Surdu

Redactor

Comentarii

2 comentarii

Proiectul Luca esuat

Acum 2 ani

Proiectul ilustrului istoric sau arheolog cum ii place sa se numească, in valoare de 400000 lei a fost inaugurat sâmbătă cu mare pompă...fiind trimise câteva sute de invitații așa cum a dorit arheologul. Din păcate plăcuțele cu numele personalităților au anii vieții greșiți! Domnul arheolog se ocupa de secole pentru el anii sunt neînsemnați ...doar cei care director ai Muzeului conteaza...anul demisiei va intra în istorie!!! DOAMNE AJUTA
Raspunde

magog

Acum 2 ani

lipseste cel mai important director al Muzeului Brukenthal si unul dintre istoricii pionieri ai artei, Ludwig Reissenberger
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus