Miercuri,
18.05.2022
Acum
0°C

Scrisoare deschisă trimisă arhitectului șef, despre turnurile de lângă parc: ”o jignire la adresa populației”

Scrisoare deschisă trimisă arhitectului șef, despre turnurile de lângă parc: ”o jignire la adresa populației”

În paralel cu strângerea de semnături împotriva proiectului ridicării a două turnuri cu șase etaje lângă parcul Sub Arini, pe str. Bahluiului, locuitorii din zonă au redactat o scrisoare deschisă adresată Ioanei Urdea, arhitectul șef al din cadrul Primăriei Sibiu. În acest document, locuitorii se declară împotriva ridicării unor blocuri în zona de case în care locuiesc.

Noul proiect propus a fi ridicat pe cei 5.721 de mp de pe str. Bahluiului, nr. 16, a determinat locuitorii din zonă să demareze o nouă strângere de semnături, pentru a fi depuse la sediul administrației locale în opoziție cu intențiile lui Nicolae Damian Burprich. Acesta din urmă a elaborat un plan urbanistic de detaliu, pentru ridicarea unui imobil cu trei niveluri subterane, peste care să fie ridicate două turnuri cu parter și șase etaje. ”Subliniem că amplasamentul se situează într-o zonă veche a urbei, așezată și bine structurată urbanistic și populațional. O zonă din interiorul orașului cu grad rezidențial, nu e vorba de niște câmpuri din afara orașului”, arată mai mulți sibieni semnatari ai unei scrisori deschise, adresată Ioanei Urdea, arhitectul șef al Sibiului. Localnicii susțin că proiectul propus de Nicolae Damian Burprich (cel mai important dezvoltator imobiliar din cartierul Arhitecților) le va afecta calitatea vieții, va solicita peste capacitate infrastructura urbană (de la cea de rutieră, la cea de apă-canal sau electricitate).

Cele două turnuri ar urma ridicate într-o zonă de case. Așa prevede PUG-ul Cele două turnuri ar urma ridicate într-o zonă de case. Așa prevede PUG-ul

Aplicat: funcțiunile PUG-ului, traficul

Terenul pe care este propusă ridicarea celor două turnuri este încadrat, în Planul urbanistic general al Sibiului, într-o subdiviziune rezervată pentru ”funcțiuni administrative aparținătoare instituțiilor publice central sau locale, funcțiuni de cultură, funcțiuni sportive, funcțiuni de loisir public”. Proiectul propus este, din punctul de vedere al locuitorilor semnatari, ”în discordanță din punct de vedere urbanistic cu expresia actuala predominant urbană de locuințe private, individuale pe lot”. Același PUG al Sibiului mai prevede că pe acel teren mai pot fi ridicate șase etaje peste parter și subsol. Iar faptul că actualul proiect prevede trei niveluri la subsol încalcă prevederile PUG-ului, mai subliniază vecinii. Aceștia inventariază prevederile Memoriului de arhitectură al noului proiect propus pentru zona lor, memoriu care conține mai multe contradicții: pornind de la viitorul clădirii aflată pe cei peste 5.700 de mp de teren și până la viitorul traficului rutier din zonă. ”Vă amintim faptul că prin str. Bahluiului se desfășoară întregul tranzit rutier provenind din centrul și nordul municipiului Sibiu către Dumbrava Sibiului, Cimitir, Păltiniș și pensiunile din Rășinari. O sporire substanțială a numărului de autovehicule, cu aproximativ 200, conform Memoriului, care să intre și să iasă din amplasamentul menționat, în special în timpul zilei, când traficul este intens, ar urma să îngreuneze, inclusiv să blocheze temporar, tranzitul către aceste zone importante ale Sibiului”.

parc sub arini blocuri

Scrisoarea deschisă adresată urbanismului din cadrul administrației locale face referire și la o serie de inadvertențe ale Memoriului de arhitectură, generate inclusiv de fraze fără un înțeles clar. ”Stimată doamnă arhitect șef, acest Memoriu de arhitectură, cu multiple afirmații total false (pe românește minciuni), o înșiruire de paragrafe lipsite de fond, reprezintă o jignire la adresa autorităților și a populației urbei. În acest sens, vă rugăm să dispuneți analizarea minuțioasă a documentației prezentate, în coroborare cu observațiile prezentate în această petiție și să respingeți aprobarea proiectului”, mai arată locuitorii în scrisoarea deschisă pe care o redăm, integral, la finalul acestui articol.

Investitorul: o arhitectură ecologică

După cum arăta Turnul Sfatului în urmă cu câteva zile (citește aici întreg articolul), proiectul propus pentru str. Bahluiului nr. 16 este al doilea pe care omul de afaceri Nicolae Damian Burprich îl propune administrației locale. ”Imobilul propus va fi alcătuit la nivel suprateran din două corpuri de clădire, care se vor conecta între ele la nivelurile subterane. (…) ținând cont de amplasarea în apropierea parcului Sub Arini se propune realizarea unei clădiri care va trata o arhitectură ecologică, astfel că amplasamentul, cât și fațadele clădirilor, vor fi tratate cu multă vegetație”, se arată în memoriul de arhitectură al planului urbanistic de detaliu, supus acum dezbaterii publice. Practic, explică arhitectul care a proiectat clădirea, pe structuri metalice care vor fi prinse pe fațada celor două turnuri vor fi agățate ghivece de mari dimensiuni, cu flori, irigarea și mutarea acestora fiind automată. ”Pe baza datelor emise de senzori, aceste ghivece se vor deplasa în așa mod încât, dacă este nevoie de lumină, se vor distanța pentru a permite accesul luminii naturale. Iar dacă este prea cald sau prea multă lumină, ghivecele se vor apropia pentru a umbri clădirea”, descrie arhitectul Darius Costea. Prin ”îmbrăcarea” fațadelor cu vegetație, intenția este de a reduce impactul asupra zonei.

Sursa foto: Facebook / Arhitect Sibiu Sursa foto: Facebook / Arhitect Sibiu

În ceea ce privește datele tehnice, Nicolae Damian Burprich a arătat că proiectul propus pentru respectivul teren are indicatorii urbanistici sub cei maxim permiși de PUG: procentul de ocupare a terenului ar fi de 24,38%, în timp ce PUG-ul permite până la 80%, în timp ce coeficientul de utilizare al terenului este calculat la 2,208, față de 2,4 cât este maximul prevăzut în PUG. Tocmai de aceea, Nicolae Damian Burprich se arată liniștit. ”Locuitorii din zonă ar fi trebuit să se opună atunci când a fost aprobat PUG-ul, nu acum”, spune el. Un singur indicator al proiectului propus de acesta atinge maximul prevăzut de PUG: înălțimea celor două turnuri ar urma să fie de 29 de metri.

Viitorul ansamblu imobiliar ar urma să găzduiască parcări la subsolurile doi și trei și spații comerciale la primul subsol. De altfel, acest prim subsol ar urma să nu fie acoperit între cele două turnuri, creând astfel un fel de curte interioară. Iar în această curte interioară, iarna ar urma amenajat un pationar, spune Damian Burprich. La parter și celelalte șase etaje, spațiile ar urma a avea diferite destinații. ”Într-o parte va fi grădiniță, în alta after-school, dar și birouri și cabinete medicale. Totodată, vor fi și săli de sport – e o penurie de săli de sport în Sibiu”, declară Nicolae Damian Burprich, pentru Turnul Sfatului. El susține că varietatea de destinații ale spațiilor din turnurile pe care intenționează să le denumească ”Eco Business Park” nu va crea vârfuri de trafic, care să blocheze zona.

Descarcă de aici Memoriul de arhitectura Bahluiului 16

Citește mai jos, integral, scrisoarea deschisă adresată arhitectului șef al Sibiului

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM Doamnei Arhitect Șef Dr. Ioana Urdea

Grupul de locuitori din zona Bahluiului/Calea Dumbrăvii, am luat din nou cunoștință cu uimire și indignare despre Anunțul privind intenția de elaborare, pe amplasamentul din strada Bahluiului nr.16 a PUD – demolare construcție existentă și construire imobil cu funcțiuni administrative aparținătoare instituțiilor publice centrale sau locale, funcțiuni de cultură, funcțiuni sportive, funcțiuni de loisir public și refacere branșament, înregistrat cu număr de intrare 72228/19.09.2019 la Primăria municipiului Sibiu, Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Propunerea de investiție din strada Bahluiului nr. 16, prevede construirea unui imobil constituit din două clădiri care să aibă un regim de înălțime de 3S+P+6E, într-o zonă de locuințe individuale unde regimul de înălțime este de parter cu etaj și, la unele, mansardă. Subliniem că amplasamentul se situează într-o zonă veche a urbei, așezată și bine structurată urbanistic și populațional. O zonă din interiorul orașului cu grad rezidențial, nu e vorba de niște câmpuri din afara orașului.

Dorim să vă supunem atenției următoarele observații:

1) Din punct de vedere al efectului asupra mediului: - suprafața verde existentă este de aproximativ 5.096 mp, prin propunere se reduce la 2.135 mp - poluare fonică și deteriorarea calității aerului prin aportul unui număr de 194 de locuri de parcare pentru autoturisme, conform propunerii din PUD; - alterarea tipului de locuințe din zona de amplasament, care în prezent este exclusiv de tip locuință individuală pe lot, precizat inclusiv de către beneficiar la punctele 2.2. și 2.5. cu regim maxim de înălțime P+1, prin demolarea construcției existente, care se încadrează în caracteristica urbanistică a zonei cu un regim de înălțime de P+ 1 și propunerea de a introduce un «imobil» (în fapt două clădiri 3S + P + 6E) cu funcțiuni administrative aparținătoare instituțiilor publice centrale sau locale, funcțiuni de cultură, funcțiuni sportive, funcțiuni de loisir public, ceea ce intră în discordanță crasă cu caracterul întregii zone.

2) Din punct de vedere al echipamentelor edilitare, practic se dublează dacă nu se triplează capacitățile apă – canalizare – electricitate - evacuare deșeuri menajere, care deja sunt la limita de dimensionare pentru fondul edilitar existent.

3) Proiectul propus va avea un efect profund negativ pentru locuințele din zonă afectând calitatea vieții din punct de vedere al însoririi și al regimului de înălțime.

De asemenea, considerăm că se excede caracterul UTR-ului - IsP - funcțiuni administrative aparținătoare instituțiilor publice central sau locale, funcțiuni de cultură, funcțiuni sportive, funcțiuni de loisir public - fiind în discordanță din punct de vedere urbanistic cu expresia actuala predominant urbană de locuințe private, individuale pe lot.

Vă prezentăm în continuare unele inadvertențe și contradicții conținute în Memoriul de Arhitectură al Proiectului înregistrat cu număr de intrare 72228 / 19.09.2019 la Primăria Municipiului Sibiu:

La punctul 1.2. se afirmă că întocmirea PUD a fost generată, printre altele, de necesitatea pentru aprofundarea și rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice ale zonei. Față de cele enunțate subliniem că, în prezent, nu există problemele menționate, însă aceste probleme vor fi generate tocmai de proiectul propus, pe care rugăm să îl respingeți, inclusiv din aceste motive. Ultimul paragraf de la punctul 1.2. menționează că structura propusă «nu afectează sau modifică în nici un fel structura de rezistență a clădirii existente», ceea ce este în discordanță cu intenția anunțată de a demola clădirea existentă.

La punctul 2.2. se precizează că «principalele direcții ale evoluției zonei sunt: modernizarea fondului existent si păstrarea raportului», însă față de vecinătățile terenului, care este compus din locuințe individuale cu un regim redus de înălțime, prin ce se păstrează raportul? La punctul 2.3.1. se afirmă că «amplasamentul studiat este situat în zona administrativă a mun. Sibiu, zona Instituții și servicii publice», afirmație, din nou, total falsă, având în vedere că, inclusiv în Memoriu, se recunoaște că vecinătățile sunt constituite din locuințe individuale.

La punctul 2.4. se afirmă că accesul va fi posibil prin racordarea la drumul existent și că accesul în zona de parcări se va asigura «fără conflicte de trafic». Vă amintim faptul că prin str. Bahluiului se desfășoară întregul tranzit rutier provenind din centrul și nordul municipiului Sibiu către Dumbrava Sibiului, Cimitir, Păltiniș și pensiunile din Rășinari. O sporire substanțială a numărului de autovehicule, cu aproximativ 200, conform Memoriului, care să intre și să iasă din amplasamentul menționat, în special în timpul zilei, când traficul este intens, ar urma să îngreuneze, inclusiv să blocheze temporar, tranzitul către aceste zone importante ale Sibiului.

La punctul 2.5., Ocuparea terenurilor, regimul de înălțime propus prin PUD este de 3S+P+6E, or prin PUG este aprobat numai S, nu trei subsoluri.

La punctul 2.6., Echiparea edilitară, toate propunerile se referă la lucrări ce s-ar executa în incintă pentru clădirile propuse, însă nu se face vorbire despre vreo lucrare integrată care să se încadreze în echiparea edilitară a zonei – capacitatea rețelei de alimentare cu apă la un foarte mare consumator, care nu a fost prevăzut în studiile de specialitate și care va scădea debitul și presiunea în vecinătate. Aceeași problemă se ivește la evacuarea apelor menajere: canalizarea existentă în zonă abia face față deversărilor menajere ale locuințelor individuale.

Cu privire la apele pluviale, vecinătatea nu are nicio garanție și siguranță că acestea nu vor fi dirijate către terenurile adiacente, întrucât latura de evacuare către rețeaua de canalizare stradală este semnificativ redusă față de cealaltă dimensiune a dreptunghiului terenului.

La punctul 2.7., Probleme de mediu, se afirma că «zona este poluată și microclimatul este foarte potrivit pentru activitățile ce se preconizează a se desfășura». De asemenea, «Prin proiectarea fiecărui obiectiv și exploatarea la maximum a potențialului natural, se pot crea spații reprezentative» - reprezentative pentru cine sau pentru ce? În linia întregului conținut al Memoriului și acest pasaj este total lipsit de conținut.

La punctul 2.8., Opțiuni ale populației: în primul rând, vă rugăm insistent să corectați ortografia execrabilă – o datorăm cel puțin profesorilor noștri de limba română, care la vederea atrocităților de ortografie și gramatică nu ar da nota de trecere acestui proiect. Am citit și recitit cele câteva paragrafe fără să găsim referire la vreun sondaj de opinie din care să rezulte «Opțiuni ale populației» din cartierul care ar fi afectat de intențiile dezvoltatorilor imobiliari. Dimpotrivă, avem cunoștință că au fost adunate semnături, cu mult peste o sută, de la familiile care locuiesc în zonă, care plătesc impozite pentru cea mai scumpă zonă a orașului Sibiu, care se străduiesc din greu să mențină caracterul cartierului așa cum a fost moștenit de la sibienii care au respectat parcul Sub Arini și au construit cartierul rezidențial în care să își crească și educe copiii și să se bucure de natura pe care proximitatea parcului le-o oferă. Întregul punct 2.8., așa cum este prezentat are zero conținut și induce ideea unei investiții public-privat (a se citi primul paragraf) bazată pe o solicitare a Organelor administrative locale, care, dacă există, ar trebui adusă la cunoștința locuitorilor din zonă. Zona Bahluiului este între cele mai dezvoltate din Sibiu, doritorii de loisir au parcul la o aruncătură de băț distanță, la care se adaugă imediata apropiere a Pădurii Dumbrava, Muzeului Astra, sălii polivalente «Transilvania», lista este deschisă, sibienii știu foarte bine. Fără îndoială că investiția ar aduce «multiple avantaje investitorilor», dar dă de gândit afirmația că ar aduce «multiple avantaje și Primăriei»? Care ar fi acestea? Voturi pierdute? Nemulțumirea sutelor de familii plătitoare de impozite din zonă? Transformarea și deteriorarea unei zone rezidențiale-tradițională a Sibiului, prin introducerea unor grefe care creează un dezechilibru major între fondul construit existent și construcțiile prevăzute în proiect, care nu mențin nici caracteristicile demografice, dar nici cele arhitecturale ale zonei? Pentru o bună și transparentă comunicare între administrație și cetățeni, ar fi util ca Primăria să facă public studiul în baza căruia au fost identificate avantajele la care autorul proiectului face referire la punctul 2.8, paragraful 1.

Stimată doamnă arhitect șef, acest Memoriu de arhitectură, cu multiple afirmații total false (pe românește minciuni), o înșiruire de paragrafe lipsite de fond, reprezintă o jignire la adresa autorităților și a populației urbei. În acest sens, vă rugăm să dispuneți analizarea minuțioasă a documentației prezentate, în coroborare cu observațiile prezentate în această petiție și să respingeți aprobarea proiectului.

Subliniem că în niciun articol al proiectului nu sunt prezentate eventualele avantaje și beneficii pe care proiectul le-ar genera pentru locuitorii din zonă. Să fie oare pentru că sunt inexistente?

Vă rugăm să puneți la dispoziție, transparent, publicului care este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu în perioada 08.10.2019 – 22.10.2019, conform anunțului cu număr de intrare nr. 72228/19.09.2019, pe ce sa bazează capitolul 2.8. «Opțiuni» ale populației.

Prin această petiție vă aducem la cunoștință că suntem total împotriva aprobării propunerii PUD – demolare construcție existentă și construire imobil cu funcțiuni administrative aparținătoare instituțiilor publice centrale sau locale, funcțiuni de cultură, funcțiuni sportive, funcțiuni de loisir public și refacere branșament. Nu suntem de acord cu proiectul de investiție din strada Bahluiului nr. 16, Sibiu, jud. Sibiu, și rugăm ca petiția grupului să fie înregistrată ca atare.

18.10.2019                        Grup locuitori zona Bahluiului

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

27 comentarii

Ioan M

Acum 2 ani

In primul rand felicitari celor ce s-au mobilizat pentru a pune pociorul in prag. Stiu ca Primaria va da curs cererii sutelor de oameni amenintati cu umbrirea si nesimtirea monstruosului proiect, asa cum a facut-o si data trecuta cand taranoiul milionar a vrut sa faca 12 blocuri. Doamna Fodor, stimati consilieri, trebuie aa va decideti pe cine reprezentati: populatia sau interlopii imobiliari ? Doamna Fodor, aratati-ne ca la Sibiu nu se construieste ca-n Cisnadie unde dvs ati comparat locul cu Vestul Salbatic. Puneti piciorul in prag, fiti primarul pe care ni-l dorim !
Raspunde

sibian

Acum 2 ani

Este obligatoriu sa se respecte legea. In memoriul justificativ este mentionat la Concluzii ale studiilor de fundamentare : parcela este in intravilanul municipiului Sibiu,functiunea dominanta a zonei :functiune administrativa.In primul rand este exclus ca o parcela sa fie considerata o zona. sau un UTR- respectiv UTR Isp cum este mentionat in memoriu.In al doilea rand functiunea dominanta a zonei este de locuit. Parcela destinata IsP este inconjurata de zona L1u –locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban.In RLU aferent PUG –zona L1u, este mentionat ca dotarile de interes public vor fi in mod obligatoriu preluate in PUZ, detaliate si reglementate. Regimul de inaltime nu se poate modifica prin PUD, care este de rang inferior fata de PUG si PUZ. Si in art.10 – la Isp se precizeaza ca regimul de inaltime nu poate depasi pe cel prevazut in PUG. In RLU aferent PUG – la Isp este mentionata inaltimea maxima admisa de 29m la coama si nu la cornisa, care este de 25m. In memoriul justificativ la analiza factorilor de mediu este mentionat: zona este poluata. Cine polueaza aceasta zona? Articolul 32 din HG 525/1996 de aprobare a Regulamentului general de urbanism Aspectul exterior al construcțiilor(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. (2) Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Articolul 31 din HG 525/1996 Înălțimea construcțiilor(1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de doua niveluri clădirile imediat învecinate.
Raspunde

cetatean

Acum 2 ani

Felicitari pentru demers. Si precizarile de mai jos, postate de sibian, demonstreaza ca acest PUD nu respecta legea. Cu siguranta, daca se analizeaza cu atentie legislatia in vigoare se mai gasesc si alte nereguli cu privire la amplasarea acestei constructii, caci despre asta este vorba si nu despre proiectul in sine.
Raspunde

Klaus

Acum 2 ani

Asta este modelul de dezvoltare pe care l-am adoptat cu entuziasm acuma 19 ani . Sibiul a devenit un mic Bucuresti care nu mai are teren sa se dezvolte iar singura dimensiune de crestere este pe verticala. Daca vrem sa fim metropola si spre asta tindem , toate zonele rezidentiale din imediata vecinatate a centrului vor fi presarate cu blocuri . O alta sursa de probleme este legislatia care nu permite autoritatilor sa blocheze astfel de proiecte invocandu-se dreptul la proprietate. Astfel de scrisori nu au nici o sansa pentru ca daca Primaria ar bloca proiectul ar fi pasibila de amenzi foarte mari. De asta si este foarte arogant domnul cu pricina , merge in instanta si va castiga.
Raspunde

Jacobus Hentmanisse

Acum 2 ani

O adevarata jignire la adresa orasului sunt ''ilustrii'' proprietari care locuiesc acolo si care, apropo, rareori isi baga masinile in curtile generoase. Cand este vorba de proximitatea pielii lor groase de crocodil, imediat sar, cand este vorba de alte proiecte proaste prin oras, la kilometri distanta, ii doare exact in dos. Parvenitismul asta gretos al domnilor si doamnelor proprietar pe acolo este ce deranjeaza mai mult ca 6 blocuri cu 31 niveluri, fara parcare, cu fatade de sticla (sa aveti soare reflectat din plin). Este deja al doilea proiect si conform PUG-ului, si daca se va dori acolo un parc ''vai nuu, copii ne deranjeaza linistea si fac mizerie''. Mereu gica-contra, sa nu cumva sa deranjam praful de sub mileu, este istoric si de cand era mama fata mare si m-a adus in oras in anii 60. Sa fim seriosi, numa' prorietari de generatii nu sunteti pe casele alea!
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Vasile

Acum 2 ani

Jakobus - - daca vrei turn poti incerca la Rasinari sau la Polaca.E aproape de Sibiu si locuri de parcare Garla.
Raspunde

/////

Acum 2 ani

Ioana Udrea este in relatii cordiale cu familia dlui Johannis.
Raspunde

Petre

Acum 2 ani

Un arhitect mai ingramadit cred ca greu gasesti in orasul asta. Nici cu beneficiarul nu imi e rusine.
Raspunde

Don Balon

Acum 2 ani

Amandoi sunt neamuri de ciobani ! Si tanti architext si saxonul damigean.
Raspunde

Elena

Acum 2 ani

Sibiul are o traditie indelungata de architecti sefi fara viziune si fara imaginatie. Daca ne uitam la blocurile construite in epoca de aur in Sibiu si in Ramnicu Valcea( sa nu mergem in alte orase mai indepartate) putem face diferenta. Desi acum exista arhitecti talentati care nu trebuie numiti de PCR noi tot cu cladiri anoste si banale am ramas.
Raspunde

Ion Udrea

Acum 2 ani

Nu va prea asteptati la minuni de la la Urdea Ioana. Este complet in afara meseriei . Si probabil si in afara cinstei si corectitudinii !
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Alzara 1918

Acum 2 ani

Poți demonstra un singur cuvânt din cele scrise ? Unui număr important de solicitanți de avize nu le convine aplicarea legii decât altora .
Raspunde

Doru

Acum 2 ani

Pe astia am auzit ca i-a deranjat si intentia primariei de a face un skate park in PARC, in fapt in zona cea mai urata a parcului, si, stie dracu' cum, au reusit sa-i trimita pe nefericitii aia la Sura Mare, la targul de porci. Cel putin din punctul asta de vedere , mi-as dori sa le demonstreze acel taranoi milionar (ce frustrat trebuie sa fi scris asta) ce adevarata e expresia KARMA IS A BITCH.
Raspunde

S

Acum 2 ani

@doru Care zona urata din parc? Ești dus? Foarte bine ca s-au opus betonarii.
Raspunde

Dreptate socială!

Acum 2 ani

1. Dragă Doru, faptul că zona aceea e încă urâtă ghici a cui e vina? A cetățenilor din zonă?....mă indoiesc, este tot a administrației care deși au trecut 3 ani de la cele semnalate de cetățeni, tot nu au făcut nimic să amenajeze ca și parc parcela respectivă. 2. Terenului acela i-a fost schimbată categoria de folosință peste noapte, puțin ilegal, deci și acesta a fost unul din motivele pentru care oamenii s-au opus. 3. Nefericiții ăia nu sunt tocmai nefericiți, ci dimpotrivă pentru că acolo se pot manifesta în voie fără să deranjeze pe nimeni. 4. Karma is not a bitch, but your way of thinking it is.
Raspunde

Jacobus

Acum 2 ani

Chiar regret ca exista oameni cu o gandire ca a ta, ca te exprimi fara sa gandesti. Nu m-ar mira sa fii un mic “Damian” ...
Raspunde

Daniel

Acum 2 ani

Succes, deși mă îndoiesc de reușită. Nu contest că proiectul nu arată bine și frumos, dar nu amplasat acolo! Zona, ca și arhitectură, nu ar trebui permis mai mult de două etaje plus o mansardă joasă. Încă o dată succes în lupta cu consiliu primăriei, acolo sunt șpăgari nu d-na Primar, nu ea decide dacă se face sau nu.
Raspunde

Deviez de la subiect

Acum 2 ani

Ce prostie au mai facut in cartierul arhitectilor , selimbar cu parcarile private !!! Mie unu m-i se pare o prostie .Pai daca ma duc la cineva in vizita in cartierele noi , ce fac unde parchez??? Nu ai unde ca totii au parcare privata , din punctul meu este total gresit. Dar cind vin la noi in cartierele cele care nu dispunem de parcari private cum este ??? Trageti voi concluzi.
Raspunde

analugojana

Acum 2 ani

cladirea aia, care va fi ca magarul intre oi-ca tot suntem la munte-nu va primi aprobare fiindca nivelul in zona e de maxim p+2e+m. de ce nu au concesionat dezvoltatorii pe 49 de ani teren in curtea veche a tursibului; sau aia e vanduta dinainte de a se "ridica la cer", directorul technic...
Raspunde

...

Acum 2 ani

"procentul de ocupare a terenului ar fi de 24,38%, în timp ce PUG-ul permite până la 80%" - 80% ??? Pai nu e de mirare ca orasul este atat de inghesuit si nu mai e loc de un copac si nici macar de bagat masina in curte/parcare. Arhitectii astia sufoca orasul
Raspunde

S

Acum 2 ani

Ar trebui puse la pământ mizeriile comuniste ca magazinul dumbrava, casa armatei și casa de cultura. Rămășițe ale altor mari arhitecți... Atunci ar fi loc mai în centru pt clădiri din astea vizionare. Păcat ca nu era lumea mai activa în anii 90, când au distrus parcul de la dioda ca să facă oribilitatea de clădire în care e anaf, cec, facultatea de științe economice. Au distrus un parc, ticăloșii.
Raspunde

un cetatean al cartierului arhitectilor

Acum 2 ani

Damian se vrea stapanul intregului judet. A distrus Cisnadia cu proiectele lui oribile, fara nici un Dumnezeu. Dintr-o zona verde, ozonata, cu panorama asupra muntilor, a bagat betoane pana-n cer. Locuitorii din Arhitectilor sunt sufocati la propriu. Ca sa nu mai vorbim si de presiunea tot mai scazuta la apa. seara, sa faci un dus, e un lux pe care nu ni-l mai putem permite. Si inca se construieste. Cu siguranta, problemele vor fi tot mai mari. Dar... ii pasa cuiva??? nu. Singurii care au de suferit sunt cei care locuiesc acolo, nu Damian sau primaria din Sibiu, ori Cisnadie. Felicit opozantii acestui proiect horror din parcul sub arini. sper sa si reuseasca sa -i demoleze planul. ramane de vazut!
Raspunde

DANA

Acum 2 ani

TOTUL SE REDUCE LA BANI, CA DE OBICEI..... CLADIRI DE BIROURI IN ZONE REZIDENTIALE.... BATAIE DE JOC LA ADRESA LOCUITORILOR CA IN ALT EXEMPLU DE PE MILEA COLT CU DELEANU AS FI CURIOASA SA STIU, DACA LOCURILE DE PARCARE SUBTERANE SUNT CALCULATE LA CAPACITATEA NECESARA ...
Raspunde

Diana

Acum 2 ani

Oricum arhitectura Sibiului este scăpată de sub control. In zona Calea Gusteritei se construiește nebunește -blocuri, noul Mall, Penny- iar infrastructura rămas aceeași. Dimineata când stai la cozi îți vine sa te duci sa-i împuști pe cei care au gândit/ nu aprobările! Vai de creierul lor lipsa! Și de viața noastră!
Raspunde

Tristete

Acum 2 ani

Deranj mare ptr locuitorii cartierul linistit al str .Bahluiului ......In primul rand trebuie populatia sa stie ....terenul fost al Facultati de Medicina o perioada a fost revendicat fraudulos din proprietatea statului ....Locatia cu 5 nr top a fost insusit ilegal de catre biserica evanghelica ungureasca din Alba iulia prin aranjamentul consilierului LEOPOLD Ciongor (ungur ) in consiliul local sibiu consilier al FDGR SIBIU om cu influenta la primarul de atunci al Sibiului ....Locatia de fapt a fost pana la nationalizare a SFABILOR din Banat care au cumparat cele cinci Parcele de pamant care au fost ulterior unite sub un nr top unde au construit o cladire ptr copii lor studenti s au seminaristi veniti la studi teologice in Sibiu locuiau acolo si aveau dormitoare cantina spalatorie si sala de meditatie si pe deaupra si o capela ptr rugaciune SPUN CU TARIE A SFABILOR DIN BANAT care dupa revolutie au renuntat in favoarea universitati din Sibiu a terenului si a spatiului ...Dupa ce tribunalul din Sibiu a hotarat retrocedarile fiecare din minoritati a fugit dupa favoruri si castiguri ....in acea nebuloasa spatiul de pe Bahluiului 16 in prima faza nerevendicata de cei din Banat a ramas a nimanui iar acest consilier administrator la teologia sasilor si consilier la primaria Sibiu a avut acces la arhiva a pus mana pe documentatie si a vandut pontul la ai lui de la biserica evanghelica A Iulia ....au castigat au facut matlapazacuri cu terenul care de aici nu mai stiu nimic ..probabil mafia si a facut veacul cu terenul ajuns ilegal in mana lor care acuma da batai de cap locuitorilor de pe Bahluiului 16
Raspunde

Aurel 2021

Acum 7 luni

Cum se construieste si ce se lucreaza prin Sibiu se știe..Dar știți cum se dau aprobările si ce se face în Dealul Sibiului??Dna asta care e pusa acolo sus...dă cu pixu in stânga si-n drepta fără număr pt anumiti oameni...Desi este teren extravilan la unii este permis sa se faca 'anexe' și viloaie,case...Dați o tură cu intrare dinspre strada Ocnei si uitati-va(poate se seziseaza din oficiu din corpul de control al guvernului-sa vadă pe ce își pune 'dna' Urdea I. iscalitura...Pe 'anexe gospodărești' din bca,cărămidă,beton..(vezi casa directorului de la posta română,In care geamurile de orice mărime sunt acceptate(ia ghici cum?) Am cunoștințe la care i-a pus să modifice planu',să micsoreze geamurile,sau să facă din lemn.Cand a fost întrebată de ce a aprobat la unii,astfel de viloaie,brusc a apucat-o amnezia spunând că ea nu a semnat așa ceva...Nici acum 2 ani,nici 3..Păi cum ai aprobat la Nicoara Rodica acel depozit făcut de curând(iulie 2021)de legume-fructe cu ditamai vitraliile și la alții te deranjează un gemuleț de 6-7 ori mai mic?După asta îți dai seama cum se 'operează' în primaria Sibiu...Nu ti-e rușine măi femeie să minți în halul ăsta??Și nu e un caz singular.La altu' care lucreaza la apa-canal(Sandu),care nici nu avea emisa aut. de construcție,s-a apucat și și-a ridicat imobilul,după care s-a dus și s-a denunțat,plătind1000 lei amenda pt construcție neautorizată.Numai corupție peste tot..N-o să meargă niciodată bine în țara asta.Tineri...plecați,că n-aveti ce face aici.Mergeti în țări unde legea e lege.Ex : legislatia din Germania.Cum și in ce condiții se construiește...DNA sa vină să vă ia!!!!
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus