Vineri,
02.12.2022
Parțial Noros
Acum
2°C

Peste 80 de note mărite după contestații, la Titularizare, în Sibiu

Peste 80 de note mărite după contestații, la Titularizare, în Sibiu

84 de note au fost mărite după soluționarea contestațiilor depuse de cadrele didactice care au susținut examenul de titularizare și 45 au fost micșorate, potrivit informațiilor primite de la reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. Trei note au rămas nemodificate. Aceste cifre au mărit procentul de promovare cu 1,3%, Sibiul fiind pe locul 10 la nivel național.

La nivelul județului Sibiu, procentul notelor egale sau mai mari de 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 48,2% (locul 10 la nivelul țării, în creștere cu 1,3% față de rezultatele inițiale), inferior în raport cu procentul consemnat în anul 2020 (62%), dar superior celui din 2019 (40,03%). Procentul notelor între 5 și 6,99 este de 34,7% (în scădere cu 0,4% față de rezultatele inițiale), în creștere comparativ cu anul trecut (27,23%). Doi candidați (limba germană modernă și limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii) au obținut nota 10.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 - 5 august 2021.

Situația rezultatelor la contestații pe discipline

Proba de concurs

Număr note mărite

Număr note micșorate

Număr note nemodificate

Număr total contestații depuse

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

0

1

0

1

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)

3

0

0

3

ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ / EDUCAȚIE ARTISTICĂ)

0

3

0

3

BIOLOGIE

3

2

0

5

ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ

 

1

 

0

 

0

 

1

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

11

14

1

26

EDUCATIE MUZICALĂ

1

0

0

1

EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTU-RALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATĂ)

 

1

 

0

 

0

 

1

FIZICĂ

2

0

0

2

GEOGRAFIE

1

0

0

1

INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

1

0

0

1

ISTORIE

3

2

1

6

LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ

5

0

0

5

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ

0

1

0

1

LIMBA LATINĂ

0

0

1

1

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

8

0

0

8

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE /COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII /MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

28

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ)

 

 

 

4

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

4

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PRE-ȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚI-LOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

 

 

14

 

 

7

 

 

0

 

 

21

MATEMATICĂ

8

2

0

10

MECANICĂ

1

0

0

1

RELIGIE ORTODOXĂ

2

0

0

2

Total general

84

45

3

132

 

Distribuția notelor pe discipline

Disciplina examen

Nr. lucrări evaluate

Nr. candidați cu note sub 5

Nr. candidați cu note între 5 și 6,99

Nr candidați cu note între 7 și 9,99

Nr. candidați cu note de 10

Procent note între 7 și 10

AGRICULTURĂ - HORTICULTURĂ

2

0

1

1

0

50,0%

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

2

0

1

1

0

50,0%

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)

5

3

2

0

0

0,0%

ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ / EDUCAȚIE ARTISTICĂ)

 

8

 

2

 

3

 

3

 

0

 

37,5%

BIOLOGIE

17

5

4

8

0

47,0%

CHIMIE

4

2

2

0

0

0,0%

COMERȚ

3

0

3

0

0

0,0%

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

9

0

5

4

0

44,4%

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ

6

1

0

5

0

83,3%

ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ

 

 

7

 

 

5

 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

0,0%

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

46

21

11

14

0

30,4%

EDUCATIE MUZICALĂ

6

2

1

3

0

50,0%

EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTU-RALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATĂ)

 

 

 

8

 

 

 

0

 

 

 

2

 

 

 

6

 

 

 

0

 

 

 

75,0%

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE

1

0

0

1

0

100%

ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII

 

1

 

0

 

0

 

1

 

0

 

100%

ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ

1

0

0

1

0

100%

FILOSOFIE ȘI LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE

 

2

 

0

 

0

 

2

 

0

 

100%

FIZICĂ

5

4

0

1

0

20,0%

GEOGRAFIE

13

3

7

3

0

23,0%

INDUSTRIE ALIMENTARĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)

1

0

0

1

0

100%

INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

6

0

6

0

0

0,00%

ISTORIE

20

7

5

8

0

40,0%

KINETOTERAPIE

2

0

1

1

0

50,0%

LIMBA GERMANĂ MODERNĂ

10

0

0

9

1

100%

LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ

40

2

7

31

0

77,5%

LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ

6

0

4

2

0

33,3%

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ

3

0

0

3

0

100%

LIMBA LATINĂ

1

0

1

0

0

0,0%

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

52

3

17

32

0

61,5%

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE /COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII /MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

 

 

 

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

24,7%

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ)

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

63,1%

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATI-CĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, ME-TODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII MAGHIARE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATER-NĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII / MATEMATI-CII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATI-CĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATER-NĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

100%

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PRE-ȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚI-LOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

 

 

 

 

153

 

 

 

 

8

 

 

 

 

51

 

 

 

 

92

 

 

 

 

1

 

 

 

 

60,1%

MATEMATICĂ

40

2

28

10

0

20,0%

MECANICĂ

3

2

0

1

0

33,3%

MECANICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)

2

0

1

1

0

50,0%

PRELUCRAREA LEMNULUI

1

0

0

1

0

100%

PROFESORI DOCUMENTARIȘTI

2

0

1

1

0

50,0%

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

15

0

0

15

0

100%

RELIGIE BAPTISTĂ

1

0

0

1

0

100%

RELIGIE ORTODOXĂ

19

2

7

10

0

52,6%

TERAPIA EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂ-TORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI)

 

 

1

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0,0%

TRANSPORTURI (MAIȘTRI INSTRUCTORI)

1

0

1

0

0

0,0%

TURISM ȘI SERVICII

3

2

1

0

0

0,0%

Total judet Sibiu

652

110

226

312

2

48,2%

 

Sursa foto: Arhiva TS

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Raluca Budușan

de Raluca Budușan

Sănătate, Educație
Telefon:
0766 905 671

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus