Aeroportul Sibiu: cum cinci scanere contestate ca fiind „cu dedicație” dau peste cap investiția de 64 de milioane de euro

La trei luni de la anunțul oficial despre finalizarea investițiilor din fonduri europene în extinderea și modernizarea terminalului Aeroportului internațional Sibiu, lucrurile sunt departe de a fi așezate. Proiectul nu poate fi închis din cauză că nu au fost aduse și instalate cinci scanere pentru detectarea explozibilului în încălțămintea pasagerilor.

Cu un cost nesemnificativ raportat la valoarea întregului proiect, cele cinci scanere nu pot fi instalate din cauză că nu sunt certificate la nivel european, așa cum era cerut prin caietul de sarcini. Iar tocmai acest detaliu aparent mărunt a dus la contestații în faza de licitație și, mai departe, la scenariul în care - dacă aceste scanere (inexistente pe piață în forma cerută prin licitație) nu vor fi livrate până în decembrie 2026 - toți banii primiți nerambursabil de la Uniunea Europeană ar trebui dați înapoi.

Într-una din sălile de ședințe ale Aeroportului internațional Sibiu, tensiunea plutea în aer în dimineața zilei de joi din săptămâna trecută: președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, era așteptată la întâlnirea cu cei care au lucrat pe șantierul extinderii și modernizării aeroportului, cu supervizori, cu cei din conducerea aeroportului, cu juriști. Discuțiile din spatele ușilor închise au avut loc într-un context în care presiunea din partea constructorilor care au participat la proiect este în creștere: și-au terminat treaba, vor semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor și returnarea scrisorilor de garanție care acoperă 10% din valoarea contractului, adică peste șase milioane de euro. 

În cele trei luni trecute de la inaugurarea extinderii și modernizării Aeroportului din Sibiu, tensiunea între autorități și antreprenori a început să crească

Doar că semnarea recepției la terminarea lucrărilor este imposibil de realizat în acest moment, din cauza  că din lista dotărilor aeroportului lipsesc scanerele pentru detectarea explozibilului în încălțămintea pasagerilor. Este vorba de cinci scanere a căror valoare poate fi estimată la câteva zeci de mii de euro, dar a căror istorie este una care dă dureri de cap celor implicați.

Primul semn: o solicitare între Crăciun și Anul Nou

Licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a terminalului de la Sibiu a fost lansată prin intermediul Sistemului electronic al achizițiilor publice în cea de-a treia zi de Crăciun a anului 2021. Cu o valoare estimată inițial la aproape 44 de milioane de euro, interesul companiilor pentru acest contract a fost crescut și multe au descărcat rapid documentația, au citit și au început să trimită solicitări de clarificări. Una dintre acestea, trimisă Aeroportului pe 30 decembrie 2021, aduce pentru prima dată în spațiul public discuția despre cele cinci scanere pentru încălțăminte – SED (de la „shoe explosive detection” – „detecția explozibililor în încălțăminte”).

„Singurul echipament existent/disponibil pe piața mondială, de tip scaner pentru încălțăminte și care îndeplinește cerințele din studiul de fezabilitate este echipamentul Samdex produs de către firma Ceia din Italia; singurul dealer Ceia din România care are dreptul să comercializeze echipamentul Samdex este firma UTI Grup SA, care este omniprezentă în toate licitațiile cu specific aeroportuar;  firma UTI Grup SA, prin UTI Facility Management, este proiectantul de specialitate care v-a recomandat soluțiile de echipamente de securitate și cerințele acestora; prin structura caietului de sarcini nu există o împărțire pe loturi care să permită accesul în această licitație și a altor competitori, care nu pot furniza produsul Samdex, dar pot oferi soluții avantajoase tehnic și financiar pentru alte tipuri de echipamente de securitate solicitate în această licitație finanțată cu fonduri europene”, scrie într-una din solicitările de clarificări transmisă în ziua respectivă.

Contractul de întocmire a studiului de fezabilitate a fost semnat în 6 octombrie 2020 cu Aero Project SRL, care i-a avut drept subcontractanți pe cei de la UTI Construction and Facility Management. Ulterior, aceiași Aero Project apar drept subcontractant în asocierea în care UTI Construction and Facility Management câștigă contractul de proiectare și execuție a modernizării Aeroportului din Sibiu.

Consultă aici, în format integral, studiul de fezabilitate elaborat pentru modernizarea Aeroportului internațional Sibiu

Cei care au redactat solicitarea (conform regulilor, nu se dezvăluie identitatea firmelor) consideră că, practic, accesul altor competitori la licitație este blocat în afară de UTI și propun trei variante. Prima – să se renunțe la cele cinci scanere pentru încălțăminte, pentru a fi achiziționate printr-o procedură separată; a doua – să se împartă caietul de sarcini pe loturi, iar scanerele pentru încălțăminte să fie încadrat într-un lot separat; cea de-a treia propunere a fost de anulare a licitației și reluare a acesteia cu un caiet de sarcini din care să fie eliminate aspectele contestate și care ar îngrădi participarea altor companii la procedură.

Răspunsul reprezentanților Aeroportului Sibiu este negativ la toate variantele propuse. „Nu se acceptă. Din cercetarea de piață a rezultat că, în ultimul an, echipamente produse de Ceia au fost furnizate și de alți ofertanți în afară de SC UTI Facility Management SA. Mai mult, procedura de achiziție a fost publicată și în Jurnalul Oficial al UE, fapt care permite accesul competitorilor din spațiul european”, au motivat reprezentanții AIS.

Consultă aici, în format integral, răspunsurile consolidate ale AIS, în care, la pagina 30, apare și solicitarea mai sus descrisă

Al doilea semn: o contestație care atrage atenția și asupra „mărcii UE”

În timp ce licitația era în derulare, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor este deschisă o acțiune de către avocații companiei SSAB-AG SA, din Bacău. Prin contestația depusă de firma de construcții, sunt criticate – printre altele - și aspectele precum cele din solicitarea mai sus descrisă, iar cerințele sunt aceleași.

În plus față de solicitările care le-au fost respinse de Aeroport, cei de la SSAB-AG mai atrag atenția asupra unui fapt pentru care ei consideră că trebuie modificată documentația de atribuire. Și anume că prin studiul de fezabilitate se solicită ca SED-urile „să dețină statutul de «marcă UE» sau «marcă a UE în curs de aprobare»”, fapt care este imposibil de respectat din cauza regulilor după care funcționează ECAC – European Civil Aviation Conference (Conferința Europeană pentru Echipamentele de Aviație, înființată în 1955, este organismul interguvernamental european prin care sunt reglementate politicile din domeniul aviației civile în Europa).

În cazul echipamentelor de tip scanere pentru încălțăminte – SED acestea nu se regăsesc în lista echipamentelor certificate de către ECAC

Certificările ECAC (cum ar fi standard 2) nu se aplică decât echipamentelor prevăzute în lista echipamentelor certificate de către ECAC.

Echipamentele care nu sunt în listele cu echipamente certificate ECAC (nu au dobândit încă certificări ECAC) nu pot să dobândească statut de marca UE și nu au cum să dețină statutul de «marca UE» sau «marcă a UE în curs de aprobare»”, argumentație din contestația formulată de SSAB-AG SA

Constructorii băcăuani au insistat și pe faptul că ei au cerut ofertă pentru scanerele Samdex, dar nu au primit niciun răspuns de la dealer, fapt care ar duce la nerespectarea tratamentului egal în cazul licitației în discuție, prin faptul că – în afara unei singure firme din România – accesul tuturor celorlalți competitori este restricționat.

În replică, în judecata care a avut loc în fața CNSC, reprezentanții Aeroportului îi contrazic pe băcăuani. „Entitatea contractantă (AIS – n.r.) a luat legătura cu reprezentantul producătorului CEIA pentru a clarifica exclusivitatea invocată. Astfel, din datele furnizate, a reieșit că, contrar susținerilor invocate de către contestatoare, UTI Grup SA nu are calitatea de distribuitor/dealer exclusiv sau unic pe piața din România pentru produsele care fac parte din obiectul procedurii de achiziție”, au arătat reprezentanții aeroportului, care au atașat mai multe documente din corespondența cu Ceia, inclusiv oferte de preț transmise unor terți pentru scanerele Samdex.

În ceea ce privește chestiunea „marca UE”, cei de la Aeroport spun că altcumva nu se poate, deoarece așa impun normativele europene. 

„Deținerea statutului de «marcă UE» sau de «marcă a UE în curs de aprobare» este o cerință prevăzută în cadrul Regulamentului UE 1998/2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, cu modificările și completările ulterioare. Regulamentul este direct aplicabil statelor membre, iar Aeroportul internațional Sibiu nu poate aplica derogări de la aceste dispoziții obligatorii”, argumentație depusă de AIS în cadrul contestației depusă la CNSC

Chestiunea problemelor care o să apară din cauza „mărcii UE” era discutată înainte de atribuirea contractului

În ceea ce privește scanerele pentru încălțăminte și chestiunea „mărcii UE” , judecătorii CNSC au respins contestația băcăuanilor deoarece a fost formulată prea târziu, fiind depășit termenul legal în care prevederile caietului de sarcini mai puteau fi contestate. „Criticarea dispozițiilor documentației de atribuire la data de 25 februarie 2022 (data înaintării contestației) reprezintă un demers tardiv”, arată judecătorii CNSC invocând prevederile legii privind remediile și căile de atac în atribuirea contractelor de achiziție publică. 

Prin urmare, cei trei judecători care au analizat contestația SSAB-AG au respins-o printr-o decizie luată în 23 martie 2022. Trei luni mai târziu, pe 22 iunie 2022, conducerea Aeroportului internațional Sibiu semnează pentru suma de 220 de milioane de lei, la care se adaugă TVA, contractul pentru proiectare și modernizare cu asocierea formată din Con-A, Bog`Art și UTI Construction and Facility Management.

Consultă aici, în format integral, decizia emisă de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor în cazul contestației depusă de SSAB-AG

Aeroportul: scanerele nu au fost livrate pentru că nu sunt certificate

Doi ani mai târziu, Aeroportul internațional Sibiu este finalizat și modernizat. Toată conducerea Consiliului Județean Sibiu se laudă cu „cea mai mare investiție publică realizată în județul Sibiu”, dar pe ușile de intrare în noul terminal stau în continuare lipite afișe care avertizează că „Acest spațiu funcționează fără autorizație de securitate la incendiu”.

Afișul este lipit deoarece, nefiind semnată recepția la terminarea lucrărilor, nu poate fi depus nici dosarul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu.

Mai mult, fără semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor, noua clădire nu poate fi nici înscrisă în cartea funciară, caz în care noul terminalul nici nu poate produce venituri suplimentare deoarece nu poate fi închiriat legal.

Iar din spatele tuturor acestor detalii lipsesc în continuare scanerele pentru încălțăminte. „Echipamentele SED – shoe explosive detection nu au fost livrate întrucât până în prezent niciun echipament de acest tip nu a fost certificat de către entitatea abilitată la nivel european”, explică reprezentanții Aeroportului internațional Sibiu pentru cititorii Turnul Sfatului de ce lipsesc „celebrele” SED-uri.

Așa arată un scaner din seria celor cinci care dau peste cap proiectul modernizării Aeroportului de la Sibiu. Sursa foto: passengerterminaltoday.com

Întrebați în continuare cum au în vedere rezolvarea acestei situații „având în vedere discuțiile legate de aceste echipamente”, reprezentanții Aeroportului au arătat că nu înțeleg despre ce este vorba. „În contextul întrebării formulate de dumneavoastră și pentru a putea oferi un răspuns corect și complet, vă rugăm să detaliați discuțiile la care faceți referire”.

Consultă aici, în format integral, răspunsul transmis de către Aeroportul internațional Sibiu

Ministerul a fost informat: beneficiarul este obligat să finalizeze integral proiectul

Aeroportul internațional Sibiu a fost modernizat prin fonduri europene nerambursabile atrase prin intermediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. 

„În data de 23 noiembrie 2023, Direcția Generală Organismul Intermediar Transport a fost înștiințată de beneficiar asupra posibilității ca anumite echipamente (5 bucăți scannere pentru încălțăminte) să nu poată fi livrate și instalate până la data de 31 decembrie 2024”, dezvăluie, pentru cititorii Turnul Sfatului, reprezentanții ministerului. Practic, încă de anul trecut, conducerea AIS a informat autoritatea de management că nici în acest an nu ar putea „ateriza” scanerele.

Cât se poate de relevant în toată această situație este că cele cinci scanere pentru încălțăminte fac parte din indicatorii technico-economici (studiul de fezabilitate elaborat cu sprijinul UTI) pe baza cărora Aeroportul internațional Sibiu a depus cerere de finanțare și, mai apoi, a primit fondurile europene nerambursabile. Întrebați de către Turnul Sfatului care sunt variantele pe care le are la îndemână Aeroportul din Sibiu în situația în care nu pot fi furnizate toate echipamentele prevăzute în indicatorii tehnico-economici, reprezentanții Ministerului arată că, pentru a evita situația aplicării unor corecții de 100% (adică returnarea finanțării), scanerele pentru încălțăminte cerute prin caietul de sarcini trebuie cumva să apară în noul terminal.

„Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, în vederea evitării decomiterii, beneficiarul este obligat să finalizeze fizic și să implementeze integral proiectul până la data de 31 decembrie 2026, din alte surse decât cele nerambursabile”.

Consultă aici, în format integral, răspunsul transmis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Scenariile

Termenul inițial de finalizare a contractului de proiectare și modernizare a Aeroportului a fost de 22 de luni de la semnare. În cursul lunii februarie a fost prelungit cu încă trei luni, iar acum noul termen contractual este la mijlocul verii. „Aeroportul Internațional Sibiu a fost nevoit să procedeze la prelungirea contractului până la data de 31 iulie 2024 pentru analizarea, proiectarea și implementarea modificărilor solicitate de beneficiar în vederea conformării la noile cerințe rezultate din aderarea la spațiul Schengen. Precizăm faptul ca în acest termen sunt incluse: realizarea măsurilor necesare pentru procesarea pasagerilor începând cu data de 31 martie 2023 în paradigma Schengen, Non-Schengen, precum și timpul necesar procesului de recertificare (evaluare, emitere raport de către comisia de recertificare, implementarea eventualelor recomandări ale comisiei)”, arată reprezentanții Aeroportului sibian pentru cititorii Turnul Sfatului.

Contractul scos la licitație cu un buget alocat de 220 de milioane de lei, semnat în 2022 pe o sumă indexată înainte de atribuire la 261 de milioane de lei (sumele includ TVA), a ajuns la momentul inaugurării oficiale din 19 ianuarie 2024 la valoarea de 322 de milioane de lei. Din acești bani, o treime (peste 97 de milioane de lei) provin din bugetul județului Sibiu și cel al Aeroportul sibian (care Aeroport a împrumutat 33 de milioane de lei), restul fiind fonduri europene nerambursabile și contribuții de la bugetul de stat.

Într-un context cu un număr redus de curse, noul terminal extins al Aeroportului stă perioade îndelungate cu luminile stinse

În ultima perioadă, potrivit informațiilor culese de Turnul Sfatului, discuțiile responsabililor despre situația scanerelor de încălțăminte au avut în vedere mai multe scenarii. Eliminarea acestora din contract nu este posibilă pentru că fac parte din indicatorii tehnico-economici pe baza cărora a fost obținută finanțarea europeană nerambursabilă, iar sectorizarea acestei achiziții (mutarea scanerelor într-un lot separat care să nu încurce restul lucrărilor din proiect şi recepția acestora) nu mai este posibilă din cauza răspunsurilor transmise în timpul licitației de către conducerea AIS, răspunsuri prin care tocmai scenariul împărțirii pe loturi a fost respins ca fiind inacceptabil.

„Toate informațiile au fost transmise”

În cursul zilei de joi, după ședința de la aeroport, am solicitat în scris celor de la UTI Construction and Facility Management să explice de ce – atunci când au participat la elaborarea studiului de fezabilitate – au introdus în lista dotărilor obligatorii și scanerele pentru încălțăminte. Totodată, având în vedere riscul decomiterii amintită de MIPE, am solicitat celor de la UTI descrierea scenariului prin care văd ei rezolvarea chestiunii SED-urilor care lipsesc. Până la publicarea acestui material, reprezentanții firmei din București nu au transmis niciun răspuns.

Tot joi am luat legătura și cu Luminița Gherendi, director de Dezvoltare în cadrul Aeroportului și cea care este managerul proiectului de 64 de milioane de euro, din care în continuare lipsesc scanerele pentru încălțăminte. Deși inițial s-a arătat dispusă discuției, când a aflat subiectul, Luminița Gherendi  a solicitat ca întrebările să îi fie transmise în scris. Până la publicarea acestui material, răspunsurile despre soluțiile avute în vedere nu au fost transmise.

„Chiriașa”

Luminița Gherendi a apărut în rândul conducerii Aeroportului internațional Sibiu chiar înainte de efectuarea primelor demersuri pentru proiectul de modernizare a terminalului.

În septembrie 2018, Consiliul Județean Sibiu votează modificarea organigramei Aeroportului internațional Sibiu, în urma cărui vot – printre altele – se înființează un post nou, cel de director de investiții și dezvoltare.

Câteva luni mai târziu, noul post de director este scos la concurs: patru candidați se înscriu, printre care și Luminița Gherendi, fostă directoare economică a Aeroportului din Târgu Mureș timp de cinci ani, după care consultantă în cadrul CJ Brașov pe proiectul construirii noului aeroport. Participarea Luminiței Gherendi la concursul de la Sibiu a venit în contextul în care numele ei era într-un proces deschis ca urmare a unui control al Camerei de conturi, care a imputat echipei de conducere a aeroportului mureșean din care și Gherendi făcea parte prejudicii cuprinse între 300.000 și două milioane de lei. Procesul s-a încheiat ca urmare a intervenirii prescripției.

La scurt timp după ce în funcția de director de Dezvoltare a fost instalată, ca urmare a promovării concursului, Luminița Gherendi, Aeroportul din Sibiu a lansat, pe 5 iunie 2020, licitația pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare.

După venirea la Sibiu, Luminița Gherendi (foto dreapta) nu s-a ferit să ascundă faptul că a locuit într-un apartament care aparținea președintei Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean (foto stânga).

Citește și Concurs cu sesizări la Aeroportul Sibiu: unui candidat îi sunt imputate prejudicii de 300.000 de lei

Tot în scris am solicitat și președintei CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, să explice cum vede – din perspectiva autorității pe care o reprezintă și în subordinea căreia funcționează aeroportul, al cărui credit este garantat de bugetul județean - rezolvarea situației scanerelor pentru încălțăminte, care lipsesc și nu mai pot fi livrate conform cerințelor din caietul de sarcini. „În legătură cu solicitarea dvs. de informații, vă comunicăm că toate informațiile de interes public privind proiectul de extindere și modernizare a Aeroportului Internațional Sibiu au fost transmise în cadrul conferinței de presă din data de 19 ianuarie ac, organizată la obiectivul amintit”, este răspunsul transmis sub semnătura lui Thomas Roth, consilier al președintei Daniela Cîmpean.

Citește și Conducerea județului a prezentat noul Aeroport sibian: „Trebuie să fim mândri că suntem sibieni. Să nu mai căutăm nod în papură”

 

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

15 comentarii

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Bomba de presa

Acum 1 lună

A inceput campania?

(Acest mesaj a fost moderat din cauza informațiilor eronate pe care le conține)

Raspunde

Sibian

Acum 1 lună

Comentariile sunt de prisos în acest moment.Suntem românii și asta ne mănâncă tot timpul.

Raspunde

Filar Monika

Acum 1 lună

Asa se intampla cind capetele patrate si galbene se combina cu clopul de cioban marginean ! De aceea orasul asta e un oras asa cum e !
Raspunde

Gheorghe Ion

Acum 1 lună

:))))) De departe cel mai bun comentariu
Raspunde

Unul

Acum 1 lună

Așa o zis Iohanis când o alunecat capătul pistei după ce o lucrat totul cu firme germane, inclusiv recepția: "noi, românii, nu suntem în stare să construim de calitate". Un borfaș. Așa și tu, tanti Monika. Îți e o ciudă pe mărgineni... de zici că mărginenii or prăduit de zeci de ani Sibiul nu Fodor, Bokor, Turcan, Câmpean et. Co.

Raspunde

Marian

Acum 1 lună

Incompetența încrucișată cu corupția egal dezastrul în care se află România. Dar ce mai contează detaliile astea, când poporul te susține? ai dreptul să faci orice, oricând și de oricâte ori. Nu mai dau nume de partide sau coaliții că deja ne-am plictisit cu toții să le mai pronunțăm sau să le citim numele.

Raspunde

Ovidiu Oanta

Acum 1 lună

Cand vad articole scrise de tine nici nu le mai citesc. nu meriti efortul meu..sa-ti fie rusine nemernicule

Raspunde

Gheorghe Ion

Acum 1 lună

Ce-i ovidele? Te ai trezit prost? Sau esti si tu un pilon vertical al ciumei galbene?
Raspunde

Ais

Acum 1 lună

Cand ai la conducerea aeroportului un DIRECTOR, Marius girdea, un om lipsit de scrupule și de conștiință, cu uciderea din culpă și cu vatamarea corporală și deplasarea în mașina instituției cu soția ce se mai aude? Consiliul de administratie ce masuri a luat? Acest individ a reușit performanța de a fi cel mai slab manager al regiei, numărul de curse a scazut, a externalizat serviciul de handling, singurul sector profitabil al regiei, a reușit performanța de a înlătura toți oamenii capabili, care ulterior au castigat in instanța și au primit și drepturile salariale. Mai mult în terminalul nou se infiltrează apa pe la toate colturile și se vorbeste de receptie? Cat timp mai este tolerat un astfel de om?
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Hfddfh

Acum 1 lună

altfel spus au vrut sa fie smecheri dar le-a cam dat cu virgula si s-ar putea ca tot noi sa platim toate oalele sparte si modernizarea completa a aeroportului astfel incat banii care erau nerambursabili vor trebui dati inapoi... Votati in continuare PNL, PSD, FDGR si vom ajunge iobagi datori vanduti acestora cu mana intinsa pentru un colt de paine P.S firma UTI nu stia ca nu sunt omologate in Europa?
Raspunde

Flo

Acum 3 săptămâni

Ba stia ca nu sunt omologate, insa aveau promisiuni de la producator ca se vor omologa pana la terminarea constructiei
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Aurel Metrescu

Acum 1 lună

Ce a mai făcut nou Luminița Gherendi și cum a progresat profesional din 2019 până în 2024? **** https://www.turnulsfatului.ro/2019/05/19/concurs-cu-sesizari-la-aeroportul-sibiu-unui-candidat-ii-sunt-imputate-prejudicii-de-300-000-de-lei-141999 și mari în articolul de mai sus? 

(Acest mesaj a fost moderat deoarece face parte din categoria „trolling”)

Raspunde

Xxx

Acum 1 lună

E un act premeditat clar! Cum sa ceri in proiect un produs care nu există????? Asta e dincolo de prostie...greseala...etc!
Raspunde

Nic

Acum 1 lună

Si io care ma tot uitam sa vad poate poate bagati o cursa catre istambul sau dubai sau doha sa ajung si io mai usor in ardeal ... Pana-i hauu si parau las ca merg la Cluj. Vorba unui scriitor " Sasii au un aspect trist de lemn neterminat iar romanii sunt incapatanati si lipsiti de curaj" asta era acu vre-o 150 de ani acum ca sau corcit putem "spune trist si incapatanati" sau "lemn neterminat si lipsit de curaj" :)))
Raspunde

Till Eulenspiegel

Acum 1 lună

De aici trebuie inceput:Aceste scanere sunt obligatorii pentru un aeroport (international)?Daca nu,traba-i oabla!

Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus