Luni,
27.09.2021
Cer Senin
Acum
24°C

Este bine sa stim

Îngăduiţi, vă rog, ca să semnalăm câteva aspecte nepotrivite întâlnite în viaţa credincioşilor creştini, pe care este bine să le ştim, deoarece, nu-i aşa, „din greşeli învaţă omul”. Este vorba de câteva amănunte pe care noi, creştinii ortodocşi, suntem datori a le cunoaşte, pentru că ele fac parte integrantă din viaţa cea trăită în ograda lui Dumnezeu. Mă voi referi aici la câteva greşeli pe care am observat că se fac în sfânta biserică şi în afara ei, desigur, credem că dintr-o regretabilă necunoştinţă. Şi tocmai de aceea am decis să le prezentăm, într-o ordine aleatorie, apoi la finalul unor aspecte tratate să tragem şi concluziile îndreptătoare.

1) Referitor la pomelnice:

-         Citind în timpul sfintelor slujbe pomelnicele credincioşilor, am găsit, împreună cu fraţii mei întru slujire, prescurtări ale numelui Dumnezeu prin D-zeu sau d-zeu. Apoi prescurtări ale numelor de persoane precum Paraschiva prin P-va sau Para-va; Gheorghe prin Ghe sau G-ghe; Dumitru prin D-tru; şi alte prescurtări asemănătoare.

-         Apoi am găsit pomelnice scrise în grabă, în care nu reuşeam să descifrăm cum se numeşte persoana, mai mult intuiam.

-         Alte pomelnice aveau scris Ion-3, Vasile-2; Maria-5, probabil însemnând că acele nume trebuie să se citească de atâtea ori, 3, 2 sau 5, după numărul care este indicat.

     Ce e de făcut: Trebuie să ştim că numele lui Dumnezeu nu se scrie oricum, mai ales atunci când îi cerem în pomelnice să ne ajute să scăpăm de boli, necazuri, duşmani, patimi şi altele asemenea. La vechii evrei, cuvântul IAHVE sau Iehova este numele propriu al lui Dumnezeu (în limba ebraică Yahveh=Eu sunt cel ce sunt). Este un cuvânt pe care evreii îl considerau mult prea sacru pentru a fi pronunţat. Atunci, se pune problema, avem noi dreptul să Îl prescurtăm? E adevărat că studenţii sau cei care fac transcrieri Îl mai prescurtează pentru a scrie mai repede, în notiţele lor, dar aici este vorba de o cerere către Dumnezeu-Tatăl nostru, Creatorul lumii şi se cuvine să avem RESPECT faţă de Cel ce ne-a dat viaţă, nu-i aşa? Nu despre această îndrăzneală în a micşora Numele Lui ne referim noi când Îl rugăm la Sfânta Liturghie, înainte de a rosti cu toţii rugăciunea „Tatăl nostru”: „şi ne învredniceşte pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, şi a zice...” Înţelegeţi? Numele divine totdeauna se scriu cu majuscule, tocmai pentru că trebuie să ne manifestăm respectul faţă de Ele. Se pot prescurta, excepţional, doar atunci când ne referim la un sfânt anume şi notăm „Sf.” (exemplu: Sf. Dumitru în loc de Sfântul Dumitru). Fac o paranteză aici pentru a mă referi la explicarea unor prescurtări pe care le găsim trecute în  calendare:

-         Sf. = Sfântul;

-         Sf. Cuv. = Sfântul Cuvios (adică cel care a fost monah); 

-         Sf. Ier. = Sfântul Ierarh (episcop, mitropolit sau patriarh);

-         Sf. Mc. sau Sf. Muc. = Sfântul Mucenic (cel care a murit ca martir);

-         Sf. M. Mc. = Sfântul Mare Mucenic;

-         Sf. Ap. = Sfântul Apostol;

-         Sf. Sfinţit sau Sf. Sf. = Sfântul Sfinţit (adică cel ce aparţinea clerului, era diacon, preot sau ierarh;

     Apoi, din respect atât pentru Dumnezeu, cât şi pentru cei pentru care ne rugăm şi îi trecem pe pomelnice, trebuie să le scriem numele complet, cel primit de aceştia la Sfântul Botez şi îngăduit de Dumnezeu, că aşa ne ştie El. Chiar şi dacă cel pomenit are mai multe prenume (ca de exemplu Sara Ioana Maria). Să nu ne mirăm dacă  nu ne vor fi primite rugăciunile şi nu se rezolvă cererile pe care le scriem pentru aceste nume prescurtate. Unii mai trec pe pomelnice sub forma aceasta,  ca: Ion 3, Maria 5, şi nu Ion, Ion, Ion, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, ori din lipsă de timp, ori de hârtie, ori din comoditate. Se cade însă să fim serioşi, să abordăm relaţia noastră cu Dumnezeu la modul cel mai important, căci este vital. Dumnezeu nu doreşte să fie desconsiderat prin nicio formulă greşită de adresare. El ne-a făcut întregi, după chipul şi asemănarea Lui, nu cu jumătăţi de măsură, aşadar, are pretenţii similare de la noi.

2) Referitor la modul de adresare către persoanele ce aparţin clerului: diaconi, preoţi, episcopi, mitropoliţi şi patriarhi:

-          Către preoţii sau diaconii de mir, ne adresăm cu formula: „Preacucernice Părinte

Diacon” sau, pentru preot - „Preacucernice Părinte” apoi îi rostim prenumele sau numele, sau ne putem adresa şi cu „Sfinţia voastră” sau „Sfinţite Părinte”, nicidecum „Sfinte Părinte” deoarece nu este sfânt în viaţă, ci doar sfinţit la hirotonire. Către cei ce sunt monahi, adică au îmbrăcat haina călugărească ne adresăm cu formula: „Prea Cuvioase Părinte” apoi îi rostim numele pe care acesta l-a primit la călugărie. Şi preoţilor de mir şi călugărilor le putem săruta mâna dreaptă  sau şi cea stângă (ierarhilor) după harul primit de fiecare dintre aceştia de la Dumnezeu când au fost hirotoniţi. Când sărutăm mâna dreaptă a preotului, înţelegem că sărutăm mâna celui care de la care primim Sfânta Împărtăşanie, adică Sfântul Trup şi Sânge al Domnului Iisus Hristos. Este Mâna lui Hristos, prelungită doar prin persoana celui investit să o facă. De la preoţi şi ierarhi putem primi şi binecuvântare, ce vine de la Dumnezeu, prin mâna lor, rugându-i: „binecuvântaţi” sau „blagosloviţi”, plecându-ne cu smerenie capetele, iar aceştia ne ating pe creştet însemnându-ne cu semnul sfintei cruci. Termenul de „popă”, sau „popa cutare”, este un termen mai vechi, ce nu ar trebui să mai fie folosit în exprimări sau expresii, deoarece el s-a înlocuit în timp cu termenul de „părinte”, înţelegând prin aceasta că preotul este un părinte duhovnicesc pentru credincioşi. Există şi o altă interpretare, unii definesc preotul ca fiind un slujitor prin vocaţie, ce a urmat teologia din convingere, slujeşte cu dragoste, fără a face diferenţe între oameni, nu uită că este slujitor al Domnului purtându-se ca atare în orice împrejurare, scopul este de a aduce cât mai mulţi pe calea lui Dumnezeu, predică din propria lui viaţă pe Hristos, vorbind din inimă ceea ce el însuşi crede şi trăieşte. Iar popa e definit ca slujitorul prin circumstanţe, a urmat teologia din interes, socoteşte preoţia ca un job ca oricare altul, predică numai din cărţi şi tratate teologice, idei citite, nu trăite, etc. Trebuie  să se ştie însă că, slujbele săvârşite după tipic sunt valide, indiferent dacă slujitorul e „preot” sau „popă”. La judecată însă, fiecare va da socoteală pentru ceea ce a făcut şi ce ar fi trebuit să facă, după hirotonire. Apoi către un preot sau un ierarh ne adresăm cu formulele de mai sus, şi mai puţin cu formula „Doamne ajută”. Cu această formulă se salută doar mirenii între ei.

-          Către un episcop ne adresăm cu formula: „Preasfinţite Părinte Episcop” putem

adăuga facultativ şi numele pe care l-a primit la hirotonire, sau simplu  „Preasfinţia voastră”. Sau când ne referim despre acesta, într-un oarecare referire, folosim formula ”Preasfinţiei Sale”. Nici aici nu se foloseşte formula „Preasfinte...”

-          Către un mitropolit ne adresăm cu formula: „Preasfinţite Părinte Mitropolit” apoi

putem adăuga, facultativ, şi numele pe care l-a primit la hirotonirea în treapta arhieriei, sau simplu „Înaltpreasfinţia voastră”. Sau când ne referim despre acesta, într-un anumit context, folosim formula ”Preasfinţiei Sale”. Nici în acest caz nu se foloseşte formula ”Înaltpreasfinte...”

-         Către un patriarh ne adresăm cu formula: „Preafericite Părinte Patriarh” apoi

putem adăuga, facultativ, şi numele pe care l-a primit la hirotonirea în treapta arhieriei, sau simplu „Preafericirea voastră”.

     Astfel, ne arătăm respectul atât faţă de Dumnezeu cât şi faţă de slujitorii Lui, prin aceasta respectându-ne de fapt propriile noastre persoane. Căci poruncă divină este: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. (Ev. Luca 10, 27)

3)Referitor la anumite gesturi, venite din superstiţie, din obiceiuri mai vechi ale oamenilor, preluate de la unii care se cred creştini dar nu se manifestă ca adevăraţi, smeriţi creştini, şi astfel nu aduc cinste religiei noastre milenare. Mă refer aici la gestul unora de a scuipa, în jos sau înainte, sau de a mima aceasta, atunci când întâlnesc un preot, mai ales când acesta este îmbrăcat în reverendă, crezând: sau că nu le poartă noroc, sau că nu le va merge bine, că e de rău. Sau alţii se ating cu mâna, în locuri intime, mai ales bărbaţii, imediat ce văd un preot, sperând, copilăreşte, că anumite potenţe nu-i vor părăsi în viitor. Aşa se mai distrează diavolul văzând unele ca acestea...  Cât de frumos ar fi putut saluta ei, după modelul de mai sus, nu-i aşa, chiar cerând binecuvântare de la preoţi şi primind în dar de la Bunul Dumnezeu ceea ce cer. Dar ei se comportă exact invers de cum ar trebui să o facă. Trebuie să ştim că Dumnezeu nu răspunde prostioarelor noastre, nu împlineşte orice cere fiecare la modul necuviincios. Vrea ca cei pe care I-a creat să dea dovadă de oarece seriozitate, de respect, de înţelepciune şi de maturitate în tot ceea ce zic şi fac. Şi apoi, logic gândit, cum să îţi meargă rău când întâlneşti un slujitor al Binelui care în rugăciunile pe care este îndatorat să le facă se roagă pentru toţi oamenii, spre exemplu: „Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii ţării noastre, pentru mai marii oraşelor şi ai satelor şi pentru iubitoarea de Hristos armată a ţării”?

Continuarea săptămâna viitoare

Preot Liviu Anghel, Parohia „Sfinţii  Împăraţi Constantin şi Elena III” din Sibiu

Comentarii

26 comentarii

ovidiu

Acum 8 ani

asta ii articol pentru credinciosii evului mediu. nu mai amestecati adevarata credinta cu regulile astea venite din epoca inchizitiei. BOR trezirea, suntem in sec 21 nu 15.
Raspunde

joseph

Acum 8 ani

Ce parinti sunteti voi, mai, si ai cui??? Eventual ai propriilor odrasle. Si preacucernici, pe deasupra, ma faceti sa zambesc.
Raspunde

God 2.0

Acum 8 ani

Daca da volumul mai incet la bisericutza, o sa ma adresez cu titlul lor cand voi vorbi cu vreunul.
Raspunde

M.

Acum 8 ani

\"popa e definit ca slujitorul prin circumstanţe, a urmat teologia din interes, socoteşte preoţia ca un job ca oricare altul, predică numai din cărţi şi tratate teologice, idei citite, nu trăite, etc\" - 90% din preoti sunt asa si doar putini care au intr-adervar vocatie, simt ceea ce zi si dau exemplu prin ceea ce fac. Un parinte \'preasfintit\' ar trebui sa fie umil slujitor al domului si sa urmeze si el caile lui Hristos, nu sa intinda mana sa cerseasca(incepand de la formule de adresare pana la pomelnice si nu in ultima instanta bani oamenilor de rand care poate nu isi permit nici macar o paine dar doneaza bisericii crezand ca asa isi salveaza sufletele naive). In foarte multe cazuri, inclusiv cu acest articol se exagereaza...se exagereaza si cu acele boxe scoase in afara biserii, se exagereaza si cu miile de biserici construite ca ciupercile dupa ploaie fara sa se tina cont de copilasii care nu au spatii de joaca din carierele cu pricina. De ex. in cartierul in care stau eu nu exista nici 5 mp patrati de spatiu verde sau macar spatiu de joaca pt copii, in schimb exista o biserica, careia ii trebuie mai mult de 5mp de constructie si spatiu verde. Exista spatiu verde in jurul ei insa poatra bisericii este inchisa, se deschide doar in timpul slujbelor...as zice \'Sfintite Parinte\' preotului de acolo daca le-ar da voie copiilor sa se joace in zona verde din jurul bisericii, ar fi un exemplu de preot cu har, dar pt ca acest lucru nu se intampla, pot zice ca acel \'popa\' este un afacerist desavarsit! Biserica nu a fost niciodata aproape de oameni, a fost apropape de bogatie, de lafaiala si de habotnicism! Imi cer scuze fata de acei preoti care intr-adevar sunt aproape de oameni si prin tot ceea ce zic si fac dau dovada ca sunt crestini adevarati. Insa pentru restul \"La judecată însă, fiecare va da socoteală pentru ceea ce a făcut şi ce ar fi trebuit să facă, după hirotonire.\" si judecata oameni buni, nu este in ceruri!
Raspunde

un sibian

Acum 8 ani

de ce publicati articolele barbosilor? nu mai bine le dati pe trinitas tv?? ati spurcat mandrete de ziar independent cu porcariile barbosilori burtosi spurcati habotnici indobitocitori de natie.
Raspunde

OM, cu O mare, asa vreau eu

Acum 8 ani

Aveti tupeu, nesimititilor, cum sa ne adresam? Cum sa va adresati voi, jegurilor, cum sa ne slujiti, profitorilor, asta trebuiensa invatati! Cum de nu ati comunicat si noile tarife, eventual functie de preturile la materiale de constructii sau autoturisme! Hoti imputiti!!!
Raspunde

Spagari

Acum 8 ani

Atata vreme cat ei nu platesc taxe, nu ajuta saracii, nu imi da bani sa imi iau si eu o masina de lux asa ca pentru un preot adevarat nu ii consider decat niste infractori care fura de la oamenii de rand si de la cei care muncesc. Din punctul meu de vedere pot sa dispara si sa lase bisericile in administratia unor ingineri sau arhitecti ( pentru a putea avea si cladirile respective un folos mai bun in comunitate ). Munca la salina ca sa faca si ei ceva productiv pentru comunitatea in care traiesc. Altefel vor spune tot timpul ca e bine sa fi sarac sa fi modest s.a.m.d. ba poate ar fi bine sa si depui un juramant similar cu al lor ca nu vei ravnii si nici nu vei dori sa ai lucruri lumesti , aici ma refer la mercedes, audi, case de lux, aur, vile si spagi. Via si la gara.
Raspunde

...

Acum 8 ani

...eu zic ca uscaturi gasim destule in fiecare padure. Sigur sunt uscaturi si pe la voi astia care comentati aici cu mare patos. Si cred ca nu uscaturile definesc padurea. Cugetati putin inainte de a arunca piatra.
Raspunde

unu\'

Acum 8 ani

@8:Daca citesti printre rinduri vei constata usor ca si punctele de suspensie sunt glumite satanice.Oricum,eu mi-am rezolvat problema:i-am incadrat pe toti \'\'popi\'\'!Daca nici asa nu merge ma inscriu la catolici:astia macar au purgatoriu!Doi-trei ani si \'\'scap\'\'!Sigur n-o sa ma simt singur!!!Dupa aia,trai pe vatrai,nu ca tine!
Raspunde

unu\'

Acum 8 ani

Maria Magdalena era prinsa la perete, lumea arunca cu pietre in ea. Apare Iisus si opreste oamenii spunand: -Cine este fara de pacat, sa arunce primul piatra! Dupa cateva secunde, o femeie in varsta, ia o bordura si-i paleste una Mariei Magdalena. Iisus, revoltat striga: -MAMA!! Ma disperi!!!
Raspunde

sasu

Acum 8 ani

mai unu lasa-ne frate cu vorbele tale de duh ,du-te si canta la alta masa ca esti muci si mai esti si freaky
Raspunde

eugen

Acum 8 ani

Nici ortodocsi, nici atei, nici pocaiti, nici penticostali, orice ati fi, nu puteti posta astfel de comentarii daca sunteti cat de cat OAMENI.
Raspunde

e

Acum 8 ani

Asta-i articol pe bune? Ca mie imi pare scos din Catavencu (ala vechi)
Raspunde

michael

Acum 8 ani

mie mi-a placut articolul...! am ras de mi-au dat lacrimile ! mai ales la faza cu pusul mainii in locurile intime ! n-am stiutde superstitia asta !
Raspunde

sibian

Acum 8 ani

Mi-e milă de majoritatea celor care aţi postat comentariile de mai sus. Daţi dovadă de mult mai puţină bogăţie sufletească şi inteligenţă decât credeţi că aveţi. Cât despre preoţi nu vă preocupaţi voi, mai bine v-aţi analiza comportamentul şi limbajul.
Raspunde

dan

Acum 8 ani

de ce se ocupa omul asta ,de forme fara fond,pai astea sunt probleme cind sunt multi care nu au habar de mintuire,care nu stiu de ce se numesc crestini ,au ajuns ca fariseii de pe vremea domnului Hristos,cind formele erau la mare cautare
Raspunde

dorel

Acum 8 ani

@ 10 ...HAHAHA excelent bancul, mi-a placut.
Raspunde

sibian

Acum 8 ani

Popalaul asta este.... dumnezeiesc. Da de obiceiurile alea de neam prost care implica plimbatul cu platoul printre enoriasi adica o forma preacinstitta de cersit nu zicem nimic.? Stau bisericile goale ca lumea s-a mai desteptat preapenal parinte, ceea ce inseamna ca si platoul ramane tot gol asta e adevarata problema. Cand citesc astfel de ineptii ajung sa cred ca musulmanii aia fanatici nu-s chiar asa fanatici.
Raspunde

bravo

Acum 8 ani

si pe timpul lui ceasca , va rugati pentru el .
Raspunde

Gruia

Acum 8 ani

Nu e nicio mandrie sa fii una cu stalin mai ales pentru niste oraseni care se pretind plini de bun simt desi nu au respect pentru stramosii lor.
Raspunde

tlg

Acum 8 ani

Dumnezeu sa ne ierte si sa ne dea pace si dragoste cade asta avem nevoie
Raspunde

barbarossa

Acum 8 ani

Cine da lectii preotilor ? Sectarii, ateii si trogloditi care habar nu au ce inseamna Biserica. Da cine i-a pus pe ei judecatori ? Nimeni. Da neamul prost pana nu-i fudul nu-i prost destul. Duhnesc de ura si de prostie tocmai pentru ca habar nu au de realitatea adevarata din Biserica. Stiu doar sa aiba limba ascutita, ca doar prostul cand nu stie sa fie constructiv stie sa dea cu piatra...nu-i greu orice baba analfabeta poate si uneori reuseste mai bine. Si sa stie tembelii astia guralivi aiurea ca sunt si preoti muncitori si de mare cinste ...mai dati o tura prin parohiile sarace de la sate, dobitocilor si incercati sa intelegeti realitatea. Pastorii vostri burtosi si ipocriti nu au vile, masini de lux, beneficii ?
Raspunde

Diana

Acum 6 ani

Felicitari parinte pentru invataturi! Cine are urechi de auzit sa auda , sa nu judece si sa traga foloase din aceste invavaturi. Toti cei care ati aruncat hule impotriva a tot ceea ce este sfant .... ceva imi spune ca sunteti botezati ortodocsi doar cu numele...Veti cauta cu ardoare la sfarsitul vietii un preot pentru a va linisti constiinta fie el si cel mai pacatos...atunci nu va va mai interesa sa judecati pentru ca voi insiva veti cersi indurare de la Judecatorul suprem-Hristos. Concluzia: Nu judecati ca sa nu fiti judecati!
Raspunde

vasile

Acum 6 ani

gunoaie au fost si vor fii tot timpul care sa judece fara sa faca nimic.iarta-i parinte ca nu stiu ce zic
Raspunde

Calugar

Acum 4 ani

Cum puteti vorbi asa urat mai mucosilor? Stiti voi oare ca din cauza celor ca voi sunt uni preoti cum nu trebuie? Datorita nevredniciei noastre, datorita faptului ca am uitat buna cuviinta, ca am uitat bunul simt, ca am uitat sa avem respect unul pentru altul. Pentru aceasta Dumnezeu a lasat ca uni preoti sa cada in ispita si sa faca greseli. Nu meritam mai mult de atat. Ia invatati voi umilinta si cautati la preot cu respect si evlavie si veti vedea cum lucrurile se vor schimba. Iar de nu puteti face asta, macar tineti-va gura, ca nici macar nu stiti cat rau va faceti atunci cand ponigriti un preot, asa cum este el. Iar de faceti asta sa va fie rusine.
Raspunde

Gheorghe de Gheorghe

Acum 4 ani

'Ai nu zău?!?
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus