Marţi,
29.11.2022
Ceata
Acum
-3°C

Operatorii culturali care nu scriu corect gramatical nu mai primesc bani de la Primarie

Întregul Ghid privind proiectele de pe Agenda culturală a Sibiului - proiecte care primesc finanțare nerambursabilă de la Primărie - este propus spre modificare de către autoritățile locale. Schimbările sunt, în mare, de substanță: proiectele vor fi selecționate după alte punctaje, operatorii care nu își îndeplinesc obligațiile contractuale într-un an pot fi refuzați în viitor de la finanțare, de exemplu. Însă noul Ghid – mult mai elaborat decât edițiile anterioare – urmărește și detaliile. Cum ar fi cele legate de afișaj: operatorii care lipesc afișe prin oraș în alte locuri decât cele special amenajate pot pierde 10% din finanțarea asigurată de Primăria Sibiu. Sau, mai mult, cererile de finanțare care conțin greșeli gramaticale pot fi eliminate din procedura de selecție.
Noul Ghid propus pentru finanțările nerambursabile acordate proiectelor de pe Agenda culturală a Sibiului este unul mult mai amplu elaborat decât varianta modificată anul trecut. Documentul a fost lansat spre dezbatere publică. ”Primăria dorește astfel să crească gradul de transparență decizională în administrația publică, eficientizând relația cu operatorii culturali interesați să obțină cofinanțarea din partea municipalității pentru proiectele proprii”, informează reprezentanții administrației locale.

În perioada 2-15 decembrie persoanele interesate pot transmite eventuale sugestii sau opinii prin email la adresa agendaculturala@sibiu.ro sau, în zilele lucrătoare din intervalul menționat, în scris, prin registratura Primăriei Municipiului Sibiu, din str. Samuel Brukenthal nr. 2., în atenţia Şefului Serviciului Cultură, Sport şi Turism. Acest Ghid va fi supus aprobării Consiliului Local Sibiu în ședința din luna decembrie 2014”, comunicat al Primăriei municipiului Sibiu

Punctaje modificate la selecție

În procedura de selecție a proiectelor pentru care este solicitată finanțare nerambursabilă, ”Calitatea și originalitatea” unui proiect erau notate, până acum, cu maxim 15 puncte. Ghidul propus prevede la acest capitol maxim 25 de puncte, din care cel mult zece pentru ”originalitatea abordării temei proiectului și caracterul inovator al proiectului” (înainte acest criteriu era notat cu cel mult cinci puncte) și, respectiv, maxim 15 puncte(față de zece, câte sunt prevăzute în actualul Ghid) pentru ”factorul de excelență culturală”, adică pentru artiștii, personalitățile, evenimentele deosebite propuse. Autoritățile au decis să facă o referire și la proiectele ”cu tradiție”. ”În cazul proiectelor ajunse la un număr mare de ediții, se va evalua capacitatea de a se reînnoi ca și concept, cu scopul de a atrage noi categorii de public”, este adnotarea făcută la criteriul de originalitate.
Relevanța unui proiect este propusă a fi notată cu cel mult 30 de puncte, față de 40, ca până acum. Astfel, cel mult 15 puncte (față de 20) sunt propuse pentru ”relevanța proiectului pentru contextul cultural local” și tot maxim 15 puncte (față de maxim 20) vor putea fi acordate pentru ”capacitatea proiectului de a acționa ca și catalizator al dezvoltării orașului, de a consolida identitatea și imaginea locului și de a exploata potențialul turistic al acestuia”.
Restul punctajelor pentru criteriile ”Fezabilitatea proiectului cultural”, ”Rezultatele, impactul și sustenabilitatea proiectului cultural propus” și, respectiv, ”Buget” au fost păstrate la fel ca în vechiul Ghid, adică cel mult 15 puncte la fiecare. Noul Ghid propus păstrează limita de minim 60 de puncte necesară pentru ca un proiect să poată fi considerat eligibil pentru finanțare. ”Nu toate ofertele culturale care vor întruni punctajele minime necesare vor putea primi finanțare, departajarea făcându-se în funcție de punctajul de la criteriul2, alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării”, se mai precizează în Ghidul propus spre aprobare, prevedere care există și în actualul Ghid de finanțare. În schimb, o noutate a noului document suspus dezbaterii publice este prevederea potrivit căreia lista proiectelor selectate va fi publicată pe site-ul oficial al Primăriei alături de punctajele acordate.
Ghidul statuează în mod clar că ”în cazul organizării unei singure sesiuni de selecție, organizarea acesteia se va anunța în termen de 30 de zile de la data publicării legii bugetare anuale”.

Cei care nu-și respectă contractul pot fi refuzați de Primărie

Una din prevederile nou introduse ar urma să îi afecteze în mod direct pe operatorii culturali care au mai derulat proiecte acceptate pe Agenda culturală, dar a căror derulare a fost defectuoasă. ”Primăria Sibiu are dreptul de a nu permite participarea la selecția de proiecte solicitanților care nu și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contractele de finanțare anterioare”.
Ghidul suspus acu dezbaterii publice include și prevederi referitoare la persoanele fizice sau juridice din alte țări, cărora autoritățile locale trebuie să le recunoască – potrivit Ghidului propus – documentele specifice ”legislației din țara de cetățenie”.
O nouă adnotare referitoare la cererile de finanțare este că, în afara faptului că cele scrise de mână nu vor fi acceptate, pot fi respinse și acele cereri ”redactate incorect gramatical”.

Noi restricții și penalizări în cheltuirea banilor publici

Referitor la proporțiile pe care poate fi construit un buget de eveniment cultural, autoritățile locale vor să introducă o serie de restricții și de valori limitate. Astfel, cheltuielile de masă vor mai fi acoperite în limita unui procent de maxim 20% din finanțarea acordată, ”dar nu mai mult de 40 de lei/persoană/zi pentru participanți și invitați cu domiciliul în altă localitate decât Sibiu”.
Totodată, cheltuielile cu echipa de proiect vor fi decontate în procent de maxim 10% din valoarea finanțării acordate. ”Ocupațiile membrilor echipei de proiect vor fi doar cele regăsite în Clasificația ocupațiilor din România. În cazul în care din echipa de proiect fac parte persoane care au atribuții și în cadrul acțiunilor de publicitate și promovare, valoarea acelor contracte va respecta atât restricția aplicată cheltuielilor cu echipa de proiect, cât și cea referitoare la Cheltuielile cu acțiunile promoționale și de publicitate”, este propunerea autorităților locale.
Printre modificările tehnice propuse în noul Ghid sunt și cele referitoare la acordarea finanțărilor. ”Pentru proiectele cu valoarea finanțării egală sau mai mare de 150.000 de lei, finanțarea va fi acordată în trei tranșe: tranșa – 30%, tranșa 2 – 30%, tranșa 3 -40%. Pentru proiecte cu valoarea finanțării mai mică de 150.000 de lei, finanțarea va fi acordată în două tranșe: tranșa 1 – 30%, tranșa 2 – 70%”.
Totodată, în Ghid este propus un nou articol referitor la deconturi. ”Cheltuielile eligibile care nu sunt justificate corespunzător de către beneficiar pot să fie refuzate la decont sau pot să fie aprobate la plată parțial. Cota parte aprobată spre plată va fi calculată de către autoritatea finanțatoare, aplicând principiile de eficiență, eficacitate și economicitate”.

Penalizare pentru cei care ”murdăresc” orașul

Autoritățile intenționează să penalizeze operatorii culturali care își promovează evenimentele prin – de exemplu – lipirea de afișe în alte locuri decât cele special amenajate. ”În vederea afișării materialelor promoționale aferente proiectului cultural finanțat, Beneficiarul se obligă să utilizeze doar spațiile special amenajate în acest sens, sub sancțiunea retragerii a 10% din valoarea finanțării alocate și plata de daune interese în raport cu prejudiciul creat”.

Reevaluări pentru proiectele modificate

Noul Ghid propus include prevederi și pentru situațiile în care – în urma selecției proiectelor și a stabilirii cuantumului finanțării – operatorii culturali vor dori să își adapteze bugetele și activitățile culturale. Spre exemplu, dacă operatorii vor dori să reducă din activitățile propuse deoarece finanțarea asigurată din bugetul local este considerată prea mică, aceștia vor trebui să redacteze un memoriu justificativ care va fi supus atenției Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor. ”Comisia reevaluează oferta culturală și poate să reconfirme sau nu punctajul anterior. În situația confirmării punctajului, oferta culturală este înaintată spre contractare. În situația reducerii punctajului sub 60 de puncte, oferta culturală devine neeligibilă (nu se va mai încheia Contractul de finanțare)”, se arată în Ghidul propus. Aceeași comisie de evaluare este chemată să își spună punctul de vedere și în cazul în care operatorii culturali intenționează să facă încheie acte adiționale pentru modificări ale proiectelor lor, după semnarea contractului de finanțare cu Primăria Sibiu. ”În cazul reconfirmării punctajului, Comisia va recomanda încheierea Actului adițional. În situația reducerii punctajului sub 60 de puncte, oferta culturală inițială devine neeligibilă, iar Contractul de finanțare este reziliat”.
Referitor la decontarea cheltuielilor ocazionate de implementarea unui proiect cultural, Ghidul propus de autoritățile locale are un capitol mult mai detaliat din punct de vedere tehnic. Ghidul încearcă să stabilească mult mai clar modul în care operatorii culturali își pot întocmi bugetele, enumerând exemple de tipuri de cheltuieli care pot fi încadrate pe anumite linii bugetare. Totodată, noul Ghid propus spre adoptare enumeră și documentele justificative necesare în vederea decontării diferitelor capitole bugetare.

Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general suspus dezbaterii publice poate fi consultat aici

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

14 comentarii

x

Acum 8 ani

Foarte bine
Raspunde

mihnea

Acum 8 ani

daca se vrea transparenta Festivalul de Teatru ar trebui obligatoriu sa treaca prin concursul de proiecte si punctaje, prin acest sistem. Pe ce baza legala, si al normalitatii de vreun fel poate sa primeasca in afara acestui sistem UN singur eveniment din oras 3 milioane de euro de la Primaria SIbiu pt un eveniment cultural de 10 zile, suma dubla fata de ce au primit TOATE evenimentele culturale laolalta pe tot anul. Altfel e de prisos tot efortul de \"transparentizare\".
Raspunde

B.Utoru

Acum 8 ani

Chestia din titlul articolului ar trebui aplicată şi unor redactori de la TS.
Raspunde

geo @mihnea

Acum 8 ani

Ai dreptate, dar \"Pe ce baza legala\"? Intreaba-l pe chiriac si pe cei care verifica bugetul primariei, al teatrului si fundatia democratie prin cultura.
Raspunde

ttttt

Acum 8 ani

mai laso aia cu festivalu international de teatru ,este un mare brend pentru sibiu si romania ,s-au esti vreun detractor al sibiului ,nu vezi cum au inflorit in toata tara festivaluri de teatru si film ,dupa modelu ce se intimpla la sibiu ,aztazi ,miine in toata tara ,s-au vreti un oras fara activitate ,cum era inaite de 2000 ,la ora 18 nu mai era nimeni pe strada ,la ciulcare o data cu gainile ,voi mergeti la buluz cu brinza daca nu va place si la chiuituri si fluieraturi
Raspunde

Cititor

Acum 8 ani

Sunt foarte curios dacă cel care comentează la 6. este chiar un agramat sau se face ca să provoace.
Raspunde

@6

Acum 8 ani

Tautologic....sibian deci agramat!
Raspunde

@7

Acum 8 ani

Se poate sa fie doar un agramat jalnic indragostit de tastatura,insa se poate sa fie si un diversionist antrenat de joseph(pisleag),pus numai pe provocari.
Raspunde

@6

Acum 8 ani

Frate, nu ne mai chinui ochii cu agramatismele tale....a propos:***se scrie cu cratimă sau fără ???
Raspunde

C9H13NO3

Acum 8 ani

Agramatul face parte din trupa de soc a lui josePH,zis pepe.Mai are cel putin unul sub ordine.
Raspunde

jimmy

Acum 8 ani

Iar ati iesit la atac cutre comuniste, ascundeti-va jalnicilor.
Raspunde

gramaticu

Acum 8 ani

sunt hotarari ale cl sibiu cu greseli elementare de gramatica. au devenit nule?vezi cea vizata de sefa de la invatamant preuniversitar, prietena alesului, care ar urma sa fie consiliera la cotroceni. ce ne facem fetelor?
Raspunde

tito

Acum 8 ani

youtu.be/qGzRvdtdIHI Reclama pentru judetul SIBIU
Raspunde

dar chiar asa?

Acum 8 ani

mai oameni buni, dar referitor la CONTINUTUL articolului chiar nu aveti comentarii? eu zic, sincer, ca nici macar nu l-ati citit, habar nu aveti despre ce este vorba, bateti numai gura ca sa aflati intreaba-sa vorbeasca si nea Ion, ca si ala este om! In afara de comentarii despre titlu si de niste observatii habarniste fara nici o legatura cu continutul, mai puteti comenta ceva?
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus