Marţi,
28.09.2021
Ploi Scurte
Acum
12°C

Anunț licitație Direcția Silvică Sibiu

Anunț licitație Direcția Silvică Sibiu

Anunţ

privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase fasonate provenite din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare, pentru anul de producţie 2017.

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, fax: 0269214970, e-mail: office@sibiu.rosilva.ro.

Data şi ora desfășurării licitației: 12.10.2017  începând cu ora 1300.

Locul desfăşurării licitaţiei: Hotel Dumbrava, Loc. Sibiu, Pădurea Dumbrava, nr. 14.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016.

Data şi ora organizării preselecției: 05.10.2017 începând cu ora 800.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:

 • pentru preselecţie: data10.2017 ora 1630
 • pentru licitație: data 10.2017 ora 1100
Lista partizilor/grupajelor de partizi/ loturilor/ pieselor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/ lot/ piesă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro.
 1. Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului:
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 920 m3,  din care: pe natură de produse:

- produse principale: 853 m3

- produse secundare: 0 m3

- produse de igienă: 31 m3

- produse accidentale: 36 m3

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

- rășinoase: 68 m3

- fag: 47 m3

- stejari: 129 m3

- diverse tari: 673 m3

- diverse moi: 3 m3

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 1554 m3, din care pe sortimente:

 • cherestea: 0 m3
 • lemn pentru furnire estetice: 0 m3
 • lemn pentru furnire tehnice: 0 m
 • lemn pentru cherestea: 892 m3
 • lemn rotund și despicat pentru industria celulozei și hârtiei: 564 m3
 • lemn pentru mină: 0 m3
 • lemn pentru industralizare: 0 m3
 • lemn rotund de foioase și răşinoase pentru construcţii: 0 m3
 • lemn de foc: 98 m3
şi respectiv pe specii şi grupe de specii:
 • rășinoase: 1288 m3
 • fag: 145 m3
 • stejar, gorun: 52 m3
 • gârniţa : 0 m3
 • cer: 0 m3
 • salcâm: 0 m3
 • cireş: 0 m3
 • paltin: 0 m3
 • frasin: 3 m3
 • tei: 0 m3
 • plop: 4 m3
 • diverse tari: 62 m3
 • diverse moi: 0 m3
Masa lemnoasă pe picior/ materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C109255.
 1. Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier a altor proprietari administrat pe bază de contract :
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 12008 m3,  din care: pe natură de produse:

- produse principale: 9011 m3

- produse secundare: 2107 m3

- produse de igienă: 0 m3

- produse accidentale: 890 m3

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

- rășinoase: 3640 m3

- fag: 4585 m3

- stejari: 1702 m3

- diverse tari: 1842 m3

- diverse moi: 239 m3

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 738 mc, din care pe sortimente:

 • lemn pentru furnire estetice: 0 m3
 • lemn pentru furnire tehnice: 0 m3
 • lemn pentru cherestea: 428 m3
 • lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hârtiei: 84 m3
 • lemn pentru mina: 0 m3
 • lemn pentru industralizare: 0 m3
 • lemn rotund de foioase si răşinoase pentru construcţii: 0 m3
 • lemn de foc: 226 m3
şi respectiv pe specii şi grupe de specii:
 • rășinoase: 321 m3
 • fag: 237 m3
 • stejar, gorun: 7 m3
 • gârniţa : 0 m3
 • cer: 0 m3
 • salcâm: 0 m3
 • cireş: 0 m3
 • paltin: 0 m3
 • frasin: 2 m3
 • tei: 0 m3
 • plop: 127 m3
 • diverse tari: 44 m3
 • diverse moi: 0 m3
Masa lemnoasă pe picior/ fasonată oferită spre vânzare  provenită din fondul forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract  nu este certificată.

Masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de  prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 22.09.2017.

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

 1. Documentele de preselecţie, prevăzute de art. 21, alin. 5 din H.G. 617/2016, se depun în termenul prevăzut de reglementările legale aflate în vigoare la registratura Direcţiei Silvice Sibiu.
 2. Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria D.S. Sibiu în limita sumei de 5000 lei a:
 • garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe picior/ material lemnos fasonat pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.
 • tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei;
Documentele privind constituirea garanţiei de contractare precum şi a achitării tarifului de participare la licitaţie se vor depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minim două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie.

Neîndeplinirea condiţiilor amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic.

 1. Grupajele de partizi sunt detaliate în Caietul de sarcini aferent licitaţiei precum şi în lista partizilor oferite la licitaţie.
 2. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit în caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.
 3. Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situaţii:
 4. a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
 5. b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;
 6. c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 7. d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 1 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Alin Anghel, număr de telefon: 0269232981, fax: 0269241804.

Sursa foto

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus