Marţi,
25.01.2022
Innorat
Acum
-7°C

PRO România sprijină demersurile pentru  creșterea calității serviciilor medicale în spitalul de pediatrie din municipiul Sibiu

PRO România sprijină demersurile pentru  creșterea calității serviciilor medicale în spitalul de pediatrie din municipiul Sibiu

PRO România-filiala Sibiu este un proiect politic nou care sprijină sistemul de sănătate pentru asigurarea unui nivel ridicat de coeziune, protecție socială și creșterea serviciilor medicale de calitate în spitalul de pediatrie din municipiul Sibiu.

Politica atingerii dublului obiectiv susținută de Doctrina social-democratică a partidului Pro România pune accent pe un stat social, care să fie în stare să asigure sustenabilitatea fiscală și accesul cetățenilor sibieni, și nu numai, la servicii de asistență medicală de bună calitate. Aceasta poate deveni realizabilă prin îmbunătățirea eficienței și a eficacității sistemului de sănătate și de îngrijire pe termen lung.

Având în vedere presiunile mari asupra bugetului public, este imperios necesar să se asigure un raport mai bun calitate-preț prin intermediul unor reforme adecvate ale politicilor, pentru maximizarea calității unităților sanitare și a îmbunătățirii stării de sănătate a populației.

Este unanim acceptată afirmația conform căreia asigurarea unei stări bune a sănătății contribuie la o mai bună calitate a vieții și, mai mult, la dezvoltarea economică, datorită unei participări ample pe piața forței de muncă și prelungirii vieții profesionale și a productivității.

Demersul pentru  creșterea calității serviciilor medicale în Spitalul de pediatrie din municipiul Sibiu are ca obiectiv eliminarea diferențelor de calitate, în special între calitatea proiectată (de concepție) și cea realizată și vine în sprijinul managerului-persoană fizică care a fost declarat reușit la concursul pentru ocuparea funcției menționate, din data de 18.12.2019.

Este timpul să se renunțe la „se poate și așa”, la abordări neclare, care, sunt utile numai pentru fuga de responsabilitate, să nu se ia decizii în funcție de circumstanțe, să se bazeze pe respectarea regulilor și să fie privită realitatea în mod lucid, fără a evita aspectele neplăcute identificate în instituție.

Cu toate că sistemul de sănătate și de îngrijire aferent Spitalului de pediatrie s-a confruntat și se confruntă cu multe provocări structurale comune legate de distribuirea și utilizarea ineficientă a resurselor în mai multe domenii funcționale ale cheltuielilor, nu putem fi de acord cu faptul că structura bugetului de cheltuieli pentru anul trecut a implicat 80,5% cheltuieli de personal (din totalul cheltuielilor) în detrimentul celorlalte cheltuieli (cu medicamentele, cu materialele sanitare, cu reactivi etc.), în special cheltuielile cu investiții (9% din totalul cheltuielilor).

De remarcat faptul că din  bugetul total  al Municipiului Sibiu, doar  3,01 %  au fost alocați în anul 2020 pentru sănătate, alocare ce ar urma să se materializeze în investițiile de la acest Spital.

Pentru ca sibienii să beneficieze de servicii medicale la standarde europene, creșterea veniturilor cadrelor medicale nu este suficientă pentru a ajunge la un sistem medical cu adevărat de calitate, ci sunt necesare investiții capitale în acest domeniu, inovarea în spitalul  de pediatrie trebuind a fi înțeleasă ca o strategie în domeniul sănătății publice, care să nu se limiteze la progresele tehnologice în ceea ce privește produsele și serviciile oferite.

De asemenea, nu se poate vorbi de o transparență decizională la nivelul Spitalului de pediatrie Sibiu, cât timp nu sunt postate pe site-ul instituției informații legate de Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 și Centralizatorul achizițiilor aferent aceluiași an (chiar dacă în cadrul Serviciului aprovizionare-achiziții își desfășoară activitatea doar un singur angajat) iar elaborarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivelul instituției, nu se face printr-o atitudine de ”temperare a solicitanților”, ci pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele acestei autorități contractante.

Depășirea frecventă a bugetului (+ 6407,4 mii lei), presiunile fiscale concurente din partea diferitelor ministere, modificările priorităților politice precum și lipsa de informații privind rentabilitatea investițiilor în sistemul de sănătate și de îngrijire pe termen lung determină în mod direct accesul inegal la îngrijirea sănătății, cheltuielile cu sănătatea și îngrijirile pe termen lung necesitând o cotă semnificativă și crescândă de resurse financiare și umane.

Prin inițiativa PRO România-filiala Sibiu se vine în sprijinul comunității și, implicit, al managerului spitalului, propunând ca stabilirea și asumarea reperelor calității să se facă cu implicarea și acceptul unanim al tuturor factorilor interesați, pentru promovarea și dezvoltarea calității ca motor al creșterii sustenabile a întregului sector de sănătate.

Pentru continuarea demersurilor, este un principiu elementar de bun-simț ca inițiativa PRO România-filiala Sibiu, să propună spre analiză următoarele soluții:

 • îmbunătățirea structurii și organizării spitalului să se realizeze pe o infrastructură nouă ce trebuie gândită de tipul unui spital monobloc, care va duce la creșterea veniturilor realizate prin contractul cu CJAS Sibiu, la îmbunătățirea activității medicale, inclusiv prin creșterea calității serviciilor oferite (infrastructura multipavilionară, clădirile Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu sunt majoritatea vechi și care, deși au cunoscut eforturi de întreținere, de-a lungul anilor, necesită investiții majore pentru a asigura respectarea cerințelor actuale în domeniul medical). Oportunitatea înfiinţării noului spital de pediatrie se bazează pe lipsa confortului şi a condiţiilor de internare a pacienţilor, datorate spaţiilor reduse, aglomerate şi uzate, dar şi pe faptul că sunt astfel încălcate normativele de spaţiu şi confort pentru pacienţi şi aparţinători;
 • dezvoltarea activității de cercetare științifică medicală în cadrul spitalului prin atragerea de fonduri structurale, proiecte de cercetare care să aibă în vedere domenii diferite de interes (a se vedea numărul mare de pacienți (056) diagnosticați cu ”Infecție bacteriană, nespecificată” - punerea în aplicare a Recomandării Consiliului din 9 iunie 2009 privind siguranța pacienților, inclusiv prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale);
 • depistarea, controlul și supravegherea infecțiilor nosocomiale (spitalicești), reducerea până la eliminare a acestora prin implicarea factorilor de decizie la toate nivelurile în politica de prevenire și gestiunea riscului infecțios;
 • folosirea împreună a ghidurilor şi protocoalelor de practică întrucât ghidurile furnizează informaţiile necesare pentru a construi protocoalele, iar protocoalele care fac legătura între ghiduri şi practica medicală de zi cu zi (implementarea ghidurilor de practică și adoptarea de protocoale terapeutice, algoritmi de investigații, diagnostic sau tratament în secția Pediatrie este o condiție obligatorie pe care trebuie să o îndeplinească spitalul pentru funcţionare);
 • indicatorii de performanță ai managementului spitalului trebuie să fie viabili, semnificativi, simpli, utili, omogeni și coerenți, în caz contrar echipa trebuind să procedeze la revizuirea acestora pentru a deveni operaționali în prezența criteriilor și standardelor asumate;
 • considerăm important să existe o corelaţie între creşterea resurselor dedicate sănătăţii şi creşterea speranţei de viaţă, lipsa unei investiţii suficiente în calitate, putând, în unele cazuri să ducă la evenimente adverse grave, care să prejudicieze starea de sănătate a pacienţilor (costurile non-calităţii pot fi cu mult mai mari decât ale calităţii: ele se pot traduce în zile suplimentare de spitalizare, pierderi de vieţi omeneşti, despăgubiri platite părţii lezate, etc.);
 • cei mai mulţi dintre cei care au accesat serviciile medicale din sistemul public se declară mai degrabă nemulţumiţi de modul în care au fost trataţi, acest fapt decurgând nu numai din subfinanţarea sistemului, ci şi din managementul păgubos (este inadmisibil să nu anticipezi, în perioada sărbătorilor sau imediat după, faptul că pot interveni solicitări din partea pacienților și să ai ”surpriza” să aștepți, pentru controlul unui copil care are febră, în medie 3 ore la Spitalul Luther din Sibiu?????);
 • încorporarea sistemelor informaţionale în strategia generală a spitalului, crearea unei atitudini şi mentalităţi centrate pe asigurarea unor servicii de calitate și dimensionarea forţei de muncă în funcţie de cerinţele interne şi externe (aspecte care nu se regăsesc, în mare parte, în obiectivele managerului);
 • împiedicarea migrării medicilor ori atragerea celor din alte județe prin crearea unor programe coerente, posibilitatea de creștere în profesie, respectul, poziția socială a medicului în comunitatea sibiană, o viață decentă în ceea ce privește condițiile în care lucrează, măsuri care vizează locul de muncă;
 • abordarea ca bună practică a inițiativei primarului general al Capitalei cu privire achiziționarea de locuințe de serviciu de care să beneficieze medicii care lucrează în spitalele administrate de Primăria Sibiu, care nu au locuință în municipiu, la o chirie subvenţionată (oferta dezvoltatorilor imobiliari este destul de generoasă);
 • constituirea unui grup de specialiști, care să reprezinte actorii urbani ce își exprimă interesele pentru subiect, din societatea civilă, din rândul organizațiilor profesionale, al mediului academic, al administrației publice și al consilierilor locali, fără a fi limitativ, care să conducă la creșterea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate, chiar dacă declanșarea procesului poate fi privit ca un proiect discutabil.
În concluzie, PRO România-filiala Sibiu sprijină aceste demersuri și continuăm prin a dovedi că acordarea unor îngrijiri de calitate înseamnă oferirea unor servicii medicale care satisfac nevoile reale ale pacienților şi sunt furnizate într-un mediu care conferă siguranţă fizică, viziunea managerială trebuind să stea în crearea unui model pentru furnizarea unor servicii medicale complete și îmbunătățite, bazate pe competenţă, transparenţă, echitate, eficienţă şi eficacitate într-un mediu modern și sigur.

De asemenea, este imperios necesar ca sănătatea copiilor noștri să fie protejată cu orice preț și orice investiție pe acest segment este benefică și va duce la creșterea calității serviciilor medicale, copiii reprezentând resursa umană cea mai de preț.

Biroul de  presa PRO Romania  Sibiu

 Partidul PRO România

Organizaţia Judeţeană Sibiu

facebook.com/proromania.sibiu

www.proromania.ro

Telefon 0723611953

Comentarii

1 comentarii

Pro Istanbulia

Acum 1 an

Cum le sprijina.... vine Ponta si face o moschee in curtea spitalului ? Sau il pune pe prietenul Valcov sau pe Ghita director general ? Nu, multumim... sprijin de la manjiti de-astia, mai bine nu. Atata au sprijinit Oltenia si Moldova de au ajuns aia mai sa se manance intre ei, acolo, acum s-au gasit cu sprijinul la noi.
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus