Joi,
01.12.2022
Light Intensity Drizzle
Acum
3°C

Document: cum a motivat Judecătoria Sibiu respingerea validării mandatului lui Astrid Fodor

Document: cum a motivat Judecătoria Sibiu respingerea validării mandatului lui Astrid Fodor

Momentul în care a rămas definitiv raportul de incompatibilitate emis de Agenția națională de integritate este ”cheia” respingerii validării unui nou mandat de primar pe numele lui Astrid Fodor. Turnul Sfatului a consultat motivarea dată de Judecătoria Sibiu în acest dosar.

Condițiile de formă pentru validarea unui nou mandat de primar pe numele lui Astrid Cora Fodor sunt îndeplinite, a constatat magistratul Judecătoriei Sibiu, în prima instanță în care s-a judecat cererea Biroului electoral de circumscripție nr. 1 pentru validarea noului mandat. După cum a arătat Biroul electoral municipal în dosarul depus la instanță, Fodor a fost aleasă de 20.425 de sibieni din cei 47.448 care au exprimat un vot valabil pe 27 septembrie, iar dosarul de candidat a fost unul complet și corect întocmit.

Pe fond, însă, lucrurile sunt mai complexe, consideră magistratul care s-a aplecat asupra acestui dosar. El a analizat contextul situației și dincolo de deciziile luate de forurile electorale. ”Faptul că biroul electoral de circumscripție municipală a admis candidatura intervenientei (este vorba de Astrid Fodor, care a intervenit în acest dosar – n.r.) fără a constata incidența vreunei interdicții în privința acesteia nu împiedică instanța de judecată să realizeze propria-i analiză, cât timp hotărârea biroului electoral nu beneficiază de puterea lucrului judecat”, se arată în motivarea hotărârii prin care a fost respinsă validarea mandatului de primar al lui Astrid Fodor.

Momentul ”cheie”

Judecătorul amintește de prevederile legii 176/2010, una din legile ”de căpătâi” ale ANI, referitoare la integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice. La articolul 25 al acestei legi se face referire la acei aleși care au fost descoperiți a fi în stare de incompatibilitate și, drept urmare a acestei situații, nu mai au dreptul să ocupe o funcție sau o demnitate publică timp de trei ani ”de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului”. Această ”dată de la încetarea de drept a mandatului” va avea o relevanță deosebită în aprecierea întregii situații.

”Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție (Curtea Constituțională a explicitat ulterior că prin «aceeași funcție» se înțelege orice funcție eligibilă – n.r.) pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate sau a conflictului de interese, interdicția de trei ani operează potrivit legii de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate”, a mai subliniat judecătorul sibian din Legea 176/2010.

Magistratul a arătat faptul că ANI a constatat în decembrie 2015 faptul că Astrid Cora Fodor a fost în situație de incompatibilitate în perioada septembrie 2012 – iulie 2014. Raportul de incompatibilitate a fost contestat de Fodor, iar procesul s-a încheiat definitiv și irevocabil în mai 2019, când Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că cei de la ANI au avut dreptate. 

În acest context, magistratul sibian consideră că interdicția de trei ani prevăzută de lege se aplică în cazul lui Astrid Fodor din 2020, adică din momentul în care și-a încheiat mandatul de primar în timpul căruia a rămas definitiv raportul de incompatibilitate întocmit de ANI.

”Cum la data la care a fost emis raportul de evaluare (08.12.2015) intervenienta Astrid Cora Fodor se afla în exercitarea mandatului de viceprimar al municipiului (2012 - 2016), rezultă că ne află în prima situație reglementată de dispozițiile art. 25 alin. 2 din Legea 176/2010, în care interdicția legală de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani produce efecte de la data încetării mandatului. Întrucât intervenienta s-a aflat în stare de incompatibilitate în cursul mandatului de viceprimar, încetat în anul 2016 prin ajungerea la termen, s-ar putea concluziona că termenul de trei ani începe să curgă la încetarea respectivului mandat, împlinindu-se în anul 2019 și că, astfel, nu există vreun impediment în validarea mandatului pentru care intervenienta a fost aleasă la alegerile locale din data de 27 septembrie 2019. Cu toate acestea, instanța reține, raportat la dispozițiile art. 22 alin. 3 din Legea 176/2010, că raportul de evaluare a stării de incompatibilitate nu produce efecte decât de la data rămânerii definitive (...) În măsura în care raportul a rămas definitiv în cursul mandatului de incompatibilitate, termenul de trei ani curge de la data încetării acelui mandat, în timp ce, dacă raportul a rămas definitiv ulterior încetării mandatului de incompatibilitate, dar în cursul exercitării unui alt mandat, termenul interdicției curge de la data încetării mandatului în care raportul a rămas definitiv și produce efecte”, se arată în motivarea emisă de Judecătoria Sibiu.

Astrid Fodor a declarat că, după invalidarea pe fond a noului său mandat, a discutat și cu președintele României, Klaus Iohannis

Logica: altfel, niciun incompatibil nu ar mai putea fi pedepsit

În interpretarea judecătorului sibian, deoarece raportul ANI a rămas definitiv când Astrid Fodor era primar al Sibiului (2016 - 2020), interdicția de a mai ocupa o funcție publică are efecte până în 2023. Judecătorul sibian consideră că, fără a avea în vedere o astfel de interpretare a legii, s-ar ajunge în situația în care aleșii și-ar putea face de cap, fără a mai fi nicicând sancționați.

”A accepta o interpretare contrară ar însemna, în opinia acestei instanțe, a accepta posibilitatea ca o persoană să poată abuza de funcție în ultimele luni de mandat, sperând că motivele nu vor putea fi descoperite sau valorificate în timpul acelui mandat sau posibilitatea ca acea persoană să conteste raportul de evaluare a stării de incompatibilitate în speranța că soluționarea contestației se va întinde pe durata mai multor ani și că termenul de trei ani va fi împlinit la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești”, detaliază magistratul sibian rațiunea unei astfel interpretări a legii. ”Nu poate fi acceptată ideea potrivit căreia o persoană poate abuza de funcție într-un mod în care nu ar putea fi niciodată pedepsită și nici cea potrivit căreia un mandat viciat nu poate avea nicio consecință în reînnoirea lui”.

Estras din motivarea hotărârii dată de Judecătoria Sibiu

Chestiunea ”celebrei” Legi 59 și a hotărârii de la Tribunalul Sibiu

Anul trecut, Parlamentul a adoptat o lege – cu numărul 59 – care prevede că un ales poate fi sancționat pentru incompatibilitate doar în interiorul mandatului pentru care această situație a fost constatată. 

”Starea de incompatibilitate durează până la data încetării de drept a mandatului în care alesul local a exercitat o funcție sau o calitate incompatibilă cu aceasta sau până la data la care a încetat funcția sau calitatea care a determinat starea de incompatibilitate”, art. 1 al Legii 59/2019

Prevederile acestei legi, promulgată în aprilie 2019, au fost invocate și de Lucian Chirilă, avocatul lui Astrid Fodor în această speță. Mai mult, avocatul a adus în discuție faptul că prevederile acestei legi au fost invocate și anul trecut, de Tribunalul Sibiu, în procesul în care Astrid Fodor a contestat ordinul prin care prefectul Sibiului a constatat încetarea înainte de termen a mandatului ei de primar (prefectul Sibiului a emis acel ordin ca urmare a faptului că ANI i-a comunicat rămânerea definitivă a raportului ANI).

Avocatul Lucian Chirilă a amintit că Tribunalul Sibiu a considerat că Legea 59/2019 este aplicabilă în cazul lui Astrid Fodor. ”Tribunalul Sibiu, adică instanța superioară Judecătoriei care a dat această nefericită decizie (cea de invalidare – n.r.), a statuat că Legea 59 este aplicabilă și că ordinul de prefect nu era legal. «Starea de incompatibilitate nu mai exista și nu mai poate afecta mandatul 2016 – 2020. Nu se află în starea de incompatibilitate la data emiterii ordinului» (de prefect – n.r.)”, a citat Chirilă din motivarea hotărârii dată în august 2019 de Tribunalul Sibiu.

Avocatul Lucian Chirilă

Acum, magistratul sibian care a judecat validarea noului mandat al lui Astrid Fodor spune că, în această situație, legea respectivă nu are relevanță, deoarece aici nu mai este în discuție mandatul 2016 – 2020, ci momentul de la care se aplică interdicția de trei ani și care afectează direct mandatul 2020 - 2024. ”Contrar susținerilor intervenientei, instanța apreciază că aceste dispoziții nu sunt incidente în prezenta cauză, întrucât problema care se pune în discuție la acest moment nu o reprezintă existența și durata stării de incompatibilitate, ci momentul de la care operează consecințele acestei stări – aspect reglementat prin intermediul Legii 176/2010”, se arată în motivarea consultată de Turnul Sfatului.

Magistratul Judecătoriei Sibiu arată că a consultat și hotărârea Tribunalului Sibiu de anul trecut, cea din procesul între Astrid Fodor și Instituția Prefectului, și că decizia sa nu intră deloc în contradicție cu cea a instanței superioare. ”Este adevărat că (...) Tribunalul a reținut că, la momentul emiterii ordinului, starea de incompatibilitate nu mai exista și aceasta nu putea afecta mandatul de primar 2016 – 2020 și că aceste considerente se impun cu puterea lucrului judecat, însă acest efect nu poate fi reținut și în prezenta cauză atâta timp cât problema analizată nu o reprezintă efectele stării de incompatibilitate asupra primului mandat de primar exercitat de intervenientă în perioada 2016 – 2020, ci asupra mandatului 2020 – 2024, pentru care intervenienta a fost aleasă, dar încă nevalidată. Drept urmare, reținând că raportul de evaluare prin care Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a intervenientei a rămas definitiv în anul 2019, în cursul mandatului de primar al municipiului, pentru perioada 2016 – 2020, prezenta instanță concluzionează că termenul de trei ani al interdicției instituite de art. 25 din Legea nr. 176/2010 a început să curgă de la data încetării acestui mandat și nu de la data încetării mandatului de viceprimar, în care intervenienta s-a aflat în stare de incompatibilitate și, totodată, că acest aspect constituie un impediment în validarea mandatului de primar pentru care intervenienta a fost aleasă la alegerile desfășurate la data de 27 septembrie 2020. În consecință, atât cererea de validare dedusă judecății, cât și cererea de intervenție principală urmează a fi respinse ca neîntemeiate”, mai arată magistratul sibian.

Apelul – posibil săptămâna viitoare

Motivarea hotărârii Judecătoriei Sibiu a fost afișată în cursul zilei de miercuri la sediul Primăriei Sibiu și la cel al Instituției Prefectului. Astrid Fodor, prin avocat, are termen două zile să depună apel împotriva hotărârii de la Judecătorie.

Conform legii, apelul se va judeca la Tribunalul Sibiu, iar cei doi judecători desemnați pentru acest lucru vor trebui să ajungă la o soluție în cel mult cinci zile de la înregistrarea dosarului.

Juriștii consultați de Turnul Sfatului consideră că, la Tribunal, mandatul lui Astrid Fodor ar putea fi validat, având în vedere faptul că aceeași instanță a validat, în cursul săptămânii trecute, și mandatul de consilier județean al lui Gheorghe Sorici. Care, asemenea lui Astrid Fodor, a fost inclus de ANI pe lista aleșilor ale căror noi mandate nu ar trebui validate din cauza unor incompatibilități din trecut.

Decizia Tribunalului Sibiu va fi definitivă.

Consultă aici, integral, Motivarea hotărârii dată de Judecătoria Sibiu prin care noul mandat de primar al lui Astrid Fodor nu a fost validat

Citește și Astrid Fodor, alături de avocatul Lucian Chirilă, despre invalidarea mandatului său: ”gândiți-vă cui folosește”

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Vizualizari: 7836

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

29 comentarii

Doris Becker

Acum 2 ani

Impecabilă motivarea instanței! Chestiune de pură matematică și aplicare a legii. Fiind declarată incompatibilă, sancțiunea este aceea de a-i fi interzisă, timp de 3 ani, ocuparea unei funcții publice. Raportul ANI a rămas definitiv în mai 2019, când ÎCCJ a dat dreptate ANI. Deci, interdicția de 3 ani se aplică începând cu anul 2019! Simplu. Imbecilitățile sătești din Sibiu că PNL, PSD și partidul pensaților din România și-ar fi băgat coada, paranoia sătească, telefoane date lui Klausy și alte bocete de avocați total nepregătiți nu pot întoarce decizia instanței. Felicitări judecătorului care a avut curaj să reziste *** săsesc din administrație!

Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Erlkonig Von Erle

Acum 2 ani

Meri tu la vale, de unde-ai vint. Din fericire tribunalul va îndrepta eroarea săptămâna viitoare.
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Sanziana Mitrescu

Acum 2 ani

Asa este! Toti neavenitii care nu ii place de doamna noastra sa se care la vale de unde au venit! Noi sibieni votam cu cine vrem! Doamna de sus cred ca e vinitura de la Cluj, praf oras!

Raspunde

Ionela Udrea

Acum 2 ani

Astrid vrea .. si vrea... si vrea ;) In loc sa arate decenta si sa se autosuspende pana la un rezultat definitiv, semneaza contracte ce vor ajuta Sibiul ! ha ha ha ... panouri graffitti , drumuri catre Selimbar si altele care nu sunt inca publice ... Sa nu uitam ca din 145.000 de votanti cati sunt in Sibiu , doar 18.500 au votat-o ! Pe voi va reprezinta ? Pe mine si pe alti 126.499 de sibieni .. precis NU !
Raspunde

Erlkonig Von Erle

Acum 2 ani

Cine nu votează, nu contează. Așa că peste 4 ani meri la vot.
Raspunde

Gelu Eule

Acum 2 ani

Wette hast keine Ahnung was deine Name bedeutet!! Daca multi nu s-au dus la vot nu inseamna ca nu sunt sibieni ! Ramane adevarul gol golut : 18.500 de votanti pt Fodor . Dl Porr trebuie sa caute candidati tineri si dinamici si in primul rand cinstiti ! Astrid s-a miticizat si linge impreuna cu prietenele ei din borcanul cu miere ! Si inca ceva ... eu sunt votant fdgr !
Raspunde

Paul M

Acum 2 ani

Pai ia sa vedem. 18000 ar fi votat-o. Alti câțiva au votat cu alții. Restul pana la 129000 habar nu au ca mersul la vot este o obligație si un drept ce nu poate fi călcat. pai daca mai bine te uiți la televizor decât sa mergi 30 minute la vot, atunci ai același drept sa taci in cei 4 ani ace vin. Poate pui mana pe vre-o carte și citești un pic ce înseamna votatul și daca te pasa satul tău, trebuie sa te ridici din pat și sa mergi la vot. Asa ca cei 129000 -(minus) ei care au votat cu alții (bravo lor) lăsați discuțiile ca nu-și au rostul.
Raspunde

Doru P.

Acum 2 ani

in cocluzie, mai avem doar 7 zile pana o trimitem pe tov. Fodor in pensie ! Bravo judecatorului pt logica si curaj.
Raspunde

Nadira Ion

Acum 2 ani

Va amintiti ca anul trecut prin mai /iunie dna Fodor a fost demisa de prefect exact din acelasi motiv, a contestat si a fost repusa in functie. Nu stiu cum poate fi interpretata legea diferit ? Sunt alti primari care au fost destituiti exact din acelasi motiv de incompatibilitate . Dar, daca dam telefon direct presedintelui... asa cum face orice primar ...ni se face dreptate...
Raspunde

Victor Craciunas

Acum 2 ani

Pacat ca nu putem scapa si de Campean.Am fost ghinionisti sa avem doua Dancile,
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Nadira Ion

Acum 2 ani

Vreau sa-i transmit un mesaj dnei primar inca in functie-trebuia sa mergeti 100 km pe Olt in jos pana la Rm. Valcea sa vedeti cum se administreaza un oras ! Parcul orasului absolut superb amenajat cu flori dupa seson, flori se gasesc si pe podul de peste raul Olanesti, pe stalpi, in lungul bulevardelor. Piata e amenajata cu parcare subterana, la obor este amenajat civilizat tot spatiul de vanzare , parcarea si sa nu spun ca inclusiv dezinfectant era la intrare si iesire. Nici nu putem compara cu ce este in Sibiu !
Raspunde

Erlkonig Von Erle

Acum 2 ani

De ce nu te întorci acolo?
Raspunde

Ali Baba

Acum 2 ani

Nu inteleg dece ai parasit plaiul de poveste de care ne spui si ai venit in mizeria de aici?! CALE INTORSA iIN PARADIS poate iti gasesti si gumarii care i-ai aruncat din personalul de Piatra Olt cand ai venit!
Raspunde

George B

Acum 2 ani

Desi sunt din Sibiu, chiar nascut aici, trebuie sa ii dau dreptate lui @Nadira Ion ... numai o persoana care nu a parasit orasul poate spune ca Sibiul e un oras "european"... cam toate orasele din Transilvania au avansat si s-au schimbat enorm in ultimii ani... numai Sibiul stagneaza si ramane in urma... rusine. Din Transilvania ne mai putem compara cu Deva... si Zalaul... ca celelalte orase ne-au luat-o mult inainte... daca pana si mult hulitele orase din sud arata mai bine... ce sa mai zicem... pacat. Sper sa nu fie validata aceasta incapabila care ar insemna inca 4 ani de stagnare pentru oras... ar insemna sa ne mandrim ca suntem peste Vaslui si Calarasi dupa inca 4 ani cu Fodor si Fdgr...
Raspunde

Zzz Yyy

Acum 2 ani

comedy central revine...

Raspunde

Ali Baba

Acum 2 ani

Normal ca e curat ca nu are cine sa faca mizerie ca mizeria o fac la Sibiu, au si bani sa puna flori ca nu trebuie sa faca parcari ca Sibiul pt cazanele oltenesti cat despre dezifectant va trebuia cu mult inainte de pandemie!
Raspunde

El Ea

Acum 2 ani

Dute de unde ai venit!
Raspunde

Nadira Ion

Acum 2 ani

Dar greu mai ganditi stimati concetateni ! Da, sunt sibianca get-beget, dar imi pasa ca orasul asta nu e gospodarit asa cum ne-am fi asteptat din partea FDGR-ului. Si nu inteleg aceasta ura nestavilita impotriva celor din sudul tarii. Suntem cu totii romani. Puteti face lucruri mai productive, daca va amintiti ca nu ati pus gaura la macaroana. Mandria asta prosteasca nu va ajuta, dimpotriva.
Raspunde

Un cetățean Model

Acum 2 ani

Ioi, cât bun simț de Sibiu!? Ce-i bre, va doare adevărul că Rm Vâlcea e mai frumos si mai ngrijit? Voi nu vedeti ce piete agroalimentare de ev mediu aveți? Că Oradea s-a dezvoltat într-un an cât Sibiul în 5? Că se vorbește doar de Cluj și Brașov? Ca în Sibiu ciobania e la ea acasa? Ca numai in Sibiu intri in giratoriu pe 2 benzi pe sens si ieși pe una? Ca în Sibiu se fac 3 benzi din 2 cu 50 de metri inainte de giratoriu? Ca în Sibiu se fac parcări din pavaje cu forma de romb pe unde creste iarba și îți rupi pantofii ? Va doare adevărul? De ce nu acceptați și să încercați să găsiți soluții? Iesiti din bula voastră de țanțosi de doi bani si mai vedeți si altceva . Acuzați pe unii si pe altii, ca olteni, că mitici că să plece , că nespălati că bla bla. Dar va place când va vin turiști, străini, români, studenți, cand va închiriază apartamentele infecte la preturi de Cluj, cand terasele sunt pline, cand taxiurile zbarnie, cand autobuzele sunt pline. Sibiu are bătrâni, copii, bolnavi, imaginati-va un oraș doar voi cu voi, într-un an de zile nu ar mai veni nici cucuveaua. Vreti sa fiti doar voi, gândiți macro și mai vorbim. Seara bună!
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Vivi Dragan

Acum 2 ani

Pesedistii care comenteaza mai sus si spun pesedistii deoarece doar ei nu au pic de creativitate si isi pun acest tip de nume viseaza exact cum pasarea malai viseaza. Stati linistiti ca tribunalul va lua decizia normala si va lua in seama votul sibienilor. Iar pentru pesedei va repet poate o sa pricepeti si voi cu 8 la suta nu puteti castiga niciodata primaria din Sibiu. In rest cu Trif in frunte succes spre 5 la suta la parlamentare.
Raspunde

Mai Vivi (B)oule

Acum 2 ani

Sa înțeleg ca în mizeria asta de oraș, cu locuitori cu nivel de inteligenta cât al unei omizi, dacă spui adevărul, pe lege, pe sentinta si pe realitatea trista din oraș, esti pesedist si vândut lui Dragnea? Pacat de cei ca tine, cu mentalitate de mormoloc si viata trista si gri. Sibiul cu astfel de insecte nu are nici o șansă să depășească eterna condiție de comuna.
Raspunde

Ionela Udrea

Acum 2 ani

18.500 de voturi inseamna „sibienii“? Tu crezi ca judecatorii din Sibiu nu s-au saturat de miile de procese in care vad exact smecheriile pe care le face primaria sub semnatura lui Astrid Fodor ? Ei sunt singurii care ar putea sa ne spuna adevarul despre primarie , dar nu au voie ! Si .. apropos.. cred ca tu esti cu mult mai pesedist decat toti care au scris aici ! Fdgr trebuie sa aduca oameni tineri , onesti si dinamici , altfel dispare . PS : Fodor nu conduce masina dar ne construieste infrastructura ... :)
Raspunde

Alin Udrea

Acum 2 ani

Corecta remarca despre aspectul zonei centrale din Valcea. Rânduială, curat , un progres mare in ultimii ani. Sibiu stagneaza....., stagneaza de ani buni. Toata lumea vede, inclusiv colegii de partid ai dansei, dar nimeni nu face nimic. Mare nenorocire a dat peste noi sa avem parte de gospodine la butoane și sa nici nu poti scapa de ele
Raspunde

Kokos Kokos

Acum 2 ani

Hopa , ce avem noi aicea? Un caz identic cu al tantiei Fodor! Pregateste-ti bagajele! https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24367023-primarul-din-filiasi-dolj-care-castigat-alegerile-peste-88-din-voturi-declarat-incompatibil-printr-decizie-definitiva-instantei.htm
Raspunde

El Ea

Acum 2 ani

Mai sus on articol sta scris ca au votat.o peste 20 mii. Si dacs n.si votat.o tu ce importanta are? Dats viitoare mergi lz vot, daca mai rezista psd tau!
Raspunde

Kokos Kokos

Acum 2 ani

Ha ! Ha! psd-ul meu ? Asta de unde ai mai scos-o ? Daca n-am votat-o pe fodor inseamna ca sunt pesedist? Pe fodor au votat-o 20.000 din 140.000 cu drept de vot , adica 15% , despre ce vorbim aici??? 85% n-au votat cu ea sau n-au fost la vot!
Raspunde

Madira Ion

Acum 2 ani

Toti care nu gandesc ca noi, sunt impotriva nostra si bineinteles sunt psd-isti, spune Vivi . Aveti o indarjire buna pentru scopuri mai productive.
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Teofan Zacuscă

Acum 2 ani

"Agentia Nationala de Integritate"...integritate in ce ? In secta conducatoare de hoti trogloditi ? Foarte interesanta aceasta "agentie"...suna asa a un fel de inchizitie a mafiei conducatoare, un instrument de eliminare al "intrusilor".
Raspunde

Vivi Dragan

Acum 2 ani

Degeaba va mai zbateti dragi pesedisti voi chiar nu intelegeti ca in Sibiu nu sunteti doriti ? De vreo trei randuri de alegeri va duceti numai in jos dar va tineti de comentarii de doi lei cam cat va da pesedeul sa postati aici mizerii. Si apropo daca nu va place la Sibiu Valea Oltului este deschisa. Asta apropo de ce frumos este la Valcea. Oare de ce este in Sibiu plin de masini cu numere de Valcea daca acolo e bine si frumos ?
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus