Joi,
30.11.2023
Innorat
Acum
2°C

„Casa îmi va fi demolată”, „Trebuie să fiu despăgubită” sau „Cum este protejată transhumanța?”. Peste 50 de pagini cu observațiile sibienilor privind VOSS și răspunsurile APM

„Casa îmi va fi demolată”, „Trebuie să fiu despăgubită” sau „Cum este protejată transhumanța?”. Peste 50 de pagini cu observațiile sibienilor privind VOSS și răspunsurile APM

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu a publicat două materiale în care a sintetizat toate observațiile primite înainte și în timpul dezbaterilor privind raportul de mediu al proiectului privind construcția Variantei Ocolitoare Sud Sibiu (VOSS). Peste 50 de pagini totalizează observațiile înregistrate de instituție din partea sibienilor.

Observațiile conțin atât comentarii tehnice, cu privire la eliminarea unor sensuri giratorii sau amplasarea de panouri fonoabsorbante, cât și chestiuni culturale, cum ar fi impactul asupra transhumanței.

Cele mai multe observații au fost primite înaintea dezbaterilor publice – 91, acumulate în 43 de pagini. De remarcat este că majoritatea dintre ele vizează aspecte care îi afectează pe deținătorii de terenuri: restrângerea drepturilor de proprietate, reducerea valorii terenului, calitatea apei, poluarea fonică și degradarea pânzei freatice fiind cel mai des menționate. Răspunsurile oferite de specialiștii de la APM Sibiu sunt tehnice, fac referire la prevederi legale, precum și la decizii ale autorităților județene sau chiar la sondajul Băncii Mondiale din 2019:

„Oportunitatea și necesitatea investiției - necesitatea realizării unei variante ocolitoare a reieșit din sondajul pe care Banca Mondială l-a efectuat în anul 2019, în rândul cetățenilor din Județul Sibiu. Aceasta va asigura o decongestionare a traficului din municipiul Sibiu precum și din localitățile limitrofe acestuia, în special în zonele de intrare în municipiu. Beneficiile realizării variantei ocolitoare vizează printre altele:

- îmbunătățirea considerabilă a traficului, prin fluența circulației și reducerea timpilor de parcurs înspre/dinspre Municipiul Sibiu și localitățile din zona de sud a acestuia;

- crearea premiselor unei dezvoltări economice și sociale în UAT-urile traversate de acest drum, care va avea descărcare pe fiecare drum județean;

- preluarea și dirijarea traficul către obiective turistice cum ar fi: Stațiunea Montană Păltiniș, Mărginimea Sibiului și Stațiunea Balneoclimaterică Ocna Sibiului.

Prin soluțiile adoptate, Consiliul Județean Sibiu urmărește promovarea unui sistem de transport durabil și prietenos cu mediul înconjurător (montarea de panouri fonoabsorbante, crearea de culoare pentru trecerea animalelor, parcări, racordări / descărcări la drumurile județene, spațiu pentru utilități, etc.), care va facilita transportul în condiţii de siguranţă, rapid şi eficient, pentru persoane şi mărfuri, cu un nivel de servicii la standarde europene. Conform celor prezentate, consideram că implementarea proiectului “Construire Varianta Ocolitoare Sibiu Sud” are un impact benefic asupra traficului rutier urmărind creșterea investițiilor în zona tranzitată și a nivelului de trai pentru cetățenii Județului Sibiu” – este unul din răspunsuri care este reluat de mai multe ori.

CITIȚI ȘI: Concluziile Agenției de Mediu Sibiu despre Varianta Ocolitoare Sud: reclamațiile fac referire la afectarea terenurilor private, iar unii optează pentru alegerea alternativei traseului

Cele mai multe observații sunt din Rășinari, la fel cum la dezbaterea publică din Rășinari au fost cei mai mulți participanți.

„Rășinariul va ajunge un fel de Aciliu, Săliște”, „Impactul asupra peisajului socio-economic negativ în zona Rășinari, nerespectarea dreptului la viață privată”, „Împotriva centurii. De sud a Sibiului prin Rășinari”, „sacrificarea zonei Poplaca-Rășinari”, „afectează producătorii din zona Rășinari, va îngrădi viața păstorilor, creează disconfort major rezidenților actuali”, „distrugerea tradițiilor în Rășinari”, „traseul cicloturistic ”Emil Cioran” va fi amputat de traseul centurii și nu mai există traseul de deplasare cu bicicleta dinspre Sibiu spre Poplaca și Rășinari” sau „existența în zona Tropinii Vechi Rășinari a numeroase livezi de pomi fructiferi, printre care mulți nuci care sunt protejați de lege” – sunt câteva dintre remarcile sintetizate din observațiile primite de Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu. Totodată, există mai multe cereri ale locuitorilor din Rășinari în care aceștia optează pentru traseul cu tunel pe sub Rezervația Pădurea Dumbrava.

Răspunsurile sunt tehnice, care se referă la aceea că proiectul VOSS „are un impact benefic asupra traficului rutier urmărind creșterea investițiilor în zona tranzitată și a nivelului de trai pentru cetățenii Județului Sibiu”. Totuși, sunt oferite și explicații la acuzațiile privind efectele asupra mediului sau privind impactul socio-economic negativ. Prezentăm mai jos câteva răspunsuri ale APM Sibiu la observațiile de mai sus:

„Pentru aliniament pot fi stabilite anumite principii de bază sau recomandări pentru alegerea celei mai bune rute a variantei ocolitoare planificate, adaptate fiecărui tip de peisaj. Traseul intersectează în principal agroecosisteme și pășuni degradate. Peisajele plate pot include habitate variate. Aliniamentul care urmărește linia unei culmi este o opțiune bună în ceea ce privește încadrarea în peisaj, deoarece permite infrastructurii să rămână ascunsă vederii. Chiar și culmile mici oferă posibilități pentru un aliniament potrivit. Acest tip de aliniament poate aduce, de asemenea, unele beneficii pentru viața sălbatică, de exemplu, niveluri mai scăzute de zgomot, reducerea perturbării luminoase. 

În zona localității Poplaca către Rășinari, traseul PUZ urmărește linia unei culmi, fără a afecta fondul forestier (...)”.

„Traseul planului propus nu traversează aria naturală protejată și nu ocupă suprafețe în fond forestier. De asemenea, traseul asigură structuri de traversare pentru deplasarea faunei sălbatice”.

„CNAIR, entitatea care va administra acest drum dupa construirea lui, nu a avizat varianta cu tunel pe sub rezervatia naturala dumbrava Sibiului. În Studiul de fezabilitate a fost elaborată o analiza multicriterială referitoare la variantele de traseu. Criteriile generale de evaluare comparativă a variantelor sunt următoarele: a) Costurile financiare ale investiției, care include subcriteriile cost de execuție (75%) și costurile de întreținere și operare pe durata de viață (25%) b) Rentabilitatea socio-economică a investiției c) Complexitatea construcției, care include subcriteriile evaluarea riscurilor tehnice (75%) și durata de execuție (25%) d) Impactul asupra mediului e) Performanța traficului atras. Urmare acestei analize, alternativa optimă este varianta propusă spre dezvoltare”.

„Traseul propus prin PUZ nu va afecta zona de agrement, potecile sau pistele de biciclete. În acest sens, pista de biciclete amenajată Sibiu - Rășinari va fi supratraversată printr-un pod, fiind traversat DJ 106 A și râul Seviș. De asemenea, traseul nu intersectează aria naturală protejată, implicit nici potecile sau traseele din pădure”.

„În conformitate cu Legea pomiculturii nr. 348/2003 republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 17, alin (2) prevede următoarele: ”(2) b) tăierea nucilor și castanilor comestibili din categoria pomi răzleți, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizației-model prevăzute în anexa nr. 3”.

Sibienii au vrut să afle părerea specialiștilor și asupra unor aspecte culturale, cum ar fi dacă VOSS ar putea avea vreun impact asupra transhumanței. „Cum este protejat patrimoniul național transhumanța - UNESCO? Prin certificatul de urbanism a fost solicitat avizul pentru cultură?”, a întrebat un sibian. Răspunsul primit a fost următorul: „Transhumanța în România nu este inclusă în lista patrimoniului UNESCO, până la această dată. (http://www.cultura.ro/unesco). Pentru PUZ Construire Varianta Ocolitoare Sibiu Sud a fost obținut avizul autorității competente pentru cultură”.

Tot în cadrul sintezei observațiilor acumulate de APM Sibiu se găsesc și sugestii. Una din ele este următoarea: „Modernizarea la standard de drum județean a drumurilor agricole existente ce traversează zona ”Căliniș” (care va face legătura între DJ106A și DJ106D), zona ”Versailles” și Ferma Seviș (care va face legătura între DJ106D și Ferma Seviș) și zona Cartierul Arhitecților (care va face legătura între Cartierul Arhitecților și E68), astfel încât se va asigura continuitatea traficului în zonă”.

În răspunsul său, reprezentanții APM Sibiu citează din Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, în care se menționează că administrarea drumurilor judeţene se asigura de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale. „Drumurile agricole deja existente, la care faceți referire nu fac parte din categoria drumurilor județene, în consecință nu se afla în proprietatea Județului Sibiu”, este o altă precizare.

Puteți vedea aici întreaga listă a observațiilor și răspunsurilor oferite înainte de seria dezbaterilor publice.

În timpul dezbaterilor publice au fost înregistrate 43 de observații. În aproape toate, cu câteva excepții, se spune că „nu este de acord” fie cu proiectul, fie cu ședința etc. există însă și câteva probleme concrete la care atrag atenția cei afectați de traseul viitoarei VOSS.

„Centura trece mult prea aproape de casele de pe str. Alunișului, vor fi afectați prin poluare fonica, noxe, va fi distrus aerul, pânza freatică va fi distrusă, se solicită o distanță de 100 m până la construcții” este una din observații. „(...) Referitor la solicitarea dvs. privind distanța de minim 100 m, precizăm că aceasta ar face ca traseul VOSS să intre prin pădure, ceea ce nu este posibil”, este o parte din răspunsul oferit.

„Casa este intabulată, dar nu apare pe hartă, sunt direct afectați, urmând ca proprietatea să fie demolată”, atrage atenția un alt locuitori. APM Sibiu respinge acest lucru: „În urma studiilor realizate si a verificarilor la OCPI, pe traseul variantei ocolitoare Sibiu Sud nu exista nici un imobil intabulat in CF care sa fie afectat de demolare”.

Un locuitor al municipiului Sibiu a transmis că deține o casă de vară în Tropini și că „descărcarea circulației de pe propusa centură se face la câțiva metri de casa mea, traficul o sa fie foarte deranjant. Propun varianta cu subtraversarea pădurii”.

Altcineva spune că „datorita profilului de autostrada nu voi mai putea folosi nimic din tot terenul pe care l-am achiziționat să-mi fac casă. Este o interdicție de 20m de la axul drumului. În aceste condiții trebuie să fiu despagubită și expropriată cu toată suprafața de teren pe care o am în posesie”. În răspunsul său, reprezentanții APM Sibiu citează din prevederile cu privire la investițiile publice și la exproprieri, dar totodată aflăm că autorul sesizării deține două terenuri cu suprafețele de 8608 și 8554mp: „Din ambele se propune spre expropriere câte un capăt, de 3221 mp, respectiv 3008 mp, rămânându-i 5387 mp, respectiv 5546mp”.

Altcineva a cerut renunțarea „la nodul rutier din drumul spre Cisnădioara”, pentru că „e prea aproape de cel de la Rășinari”. „Un drum de mare viteză trebuie sa respecte niște elemente geometrice minime (raze in curbe, raze verticale, pante longitudinale si transversale, etc.). CNAIR, in calitate de partener al acestui obiectiv de investiții, a avizat acest studiu, inclusiv toate nodurile rutiere și intersecțiile prevăzute pe traseul acestui drum”, răspunde APM Sibiu.

Mai jos puteți urmări observațiile notate de APM Sibiu în timpul dezbaterilor publice din septembrie, precum și răspunsurile oferite.

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Vizualizari: 2387

Ion Surdu

de Ion Surdu

Redactor

Comentarii

5 comentarii

Document oficial: RAPORT DE EVALUARE A NECESITĂȚII ȘI OPORTUNITĂȚII LA S.P.F

Acum 3 săptămâni

"La momentul întocmirii S.P.F. nu există suficiente date tehnice pentru o analiză riguroasă a opțiunilor de transport, nefiind întocmit un studiu de trafic bazat pe investigarea origine – destinație" CJ Sibiu vrea să îngroape 500 mil euro aiurea fara a exista un studiu detaliat de trafic și fără a lua în considerare alt traseu. Centura asta e pentru NSA și alți constructori și pt placul CNAIR, NU pentru sibieni.
Raspunde

Eu

Acum 3 săptămâni

Dezvoltarea și infrastructura este vitală dezvoltării Sibiului.
Raspunde

R.

Acum 3 săptămâni

Oameni buni asta se face fie ca vreti fie ca nu, e chiar asa de greu de inteles? Tot ce puteti face e sa va bucurati de ea. Astia care sunteti cu trambita mare si ati cumparat teren acolo stiati prea bine ca se va face, nu mai spuneti ca sunteti suprinsi de asa ceva ca nu va crede nimeni. Culmea cum au aparut acolo tot felul de vile in camp sau livezi. Saracii de voi, stiati ca se face ditamai autostrada pe acolo si v-ati facut vile si case de vacanta. Singurii de care imi e mila sunt aia care aveau o cosmelie pe acolo unde se bucurau de natura.
Raspunde

Un Sibian

Acum 3 săptămâni

Referitor la transhumanță, Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial la cea de-a 18-a sesiune a sa din noiembrie/decembrie 2023 va da un răspuns cu privire la includerea dosarului multinațional „Transhumanța, strămutarea sezonieră a turmelor” în patrimoniu. Cu alte cuvinte s-ar putea ca după decembrie 2023 zona Rășinariului, și nu numai, să fie protejată, așa că întrebarea despre transhumanță este legitimă și nu a primit un răspuns complet. Recomand reclamanții să se mai intereseze despre acest lucru. Într-o altă ordine de idei link-ul funcțional ce duce la pdf-ul cu inventarul acestui dosar ce include Rășinari ș.a., a dispărut subit de pe site-ul Ministerului de Cultură în 4 August 2023. Curios, nu?
Raspunde

Ion

Acum 3 săptămâni

A auzit vreun sibian de sondajul Băncii Mondiale din 2019 ?? Ce de gargară! Așa au hotărât unii, așa trebuie sa se facă, să fie clar ! Despăgubiri ?? Mai la Pastele cailor. Și dacă tot vor veni, vor fi mici, mici . Aleșii neamului știu ei mai bine să cheltuiască banii noștri.
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus