Joi,
27.01.2022
Innorat
Acum
1°C

Primaria primeste dosarele pentru incalzirea locuintei

Începând din data de 8 octombrie municipalitatea, prin intermediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, preia dosarele pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie termică în sistem centralizat, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri pentru sezonul rece 1 noiembrie 2009 – 31 martie 2010.

Familiile şi persoanele singure, cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Sibiu, cu venituri nete lunare pe membru de familie până la 615 lei RON (inclusiv), care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, altele decât cele beneficiare ale ajutorului social pot beneficia lunar de ajutor pentru încălzirea locuinţei diferenţiat în raport de venitul net mediu lunar pe membru de familie respectiv al persoanei singure, precum şi de sistemul de încălzire.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai pentru locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale persoanei singure respectiv ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă la cererea titularului (proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de către titularul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani) însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia şi a documentelor doveditoare privind componenţa familiei precum şi a tuturor veniturilor nete realizate de membrii acesteia, în luna anterioară depunerii cererii. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii familiei se completează potrivit formularelor aprobate prin hotărâre de guvern.

Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS), din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, va asigura tipărirea formularelor şi transmiterea lor furnizorilor de energie termică în sistem centralizat de pe raza municipiului Sibiu (S.C. Centrale Termice S.A., SC Nuonsib SRL) în vederea distribuirii lor către titularii de contract prin asociaţiile de proprietari/ chiriaşi începând cu data de 8 octombrie 2009.

Furnizorii de energie termică menţionaţi mai sus vor preda formularele completate şi însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei precum şi a tuturor veniturilor nete realizate de membrii acesteia, la Serviciul Public de Asistenţă Socială până la data de 31 octombrie 2009.    

Serviciul Public de Asistenţă Socială va asigura distribuirea formularelor către familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale/lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri începând cu data de 8 octombrie 2009, la sediul serviciului din Sibiu, B-dul Victoriei, nr.1-3, camerele 2 şi 20 în programul de lucru, luni-vineri, între orele 8 – 18, urmând ca familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei să depună cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, la sediul serviciului, până la data de 31 octombrie 2009.

Serviciul Public de Asistenţă Socială va acorda informaţiile necesare privind completarea cererilor, modificarea/încetarea dreptului la ajutor şi orice alte informaţii privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prin ghişee deschise la sediul serviciului - camerele 2 şi 20 - în programul de lucru al acestora,  precum şi la numerele de telefon 208932 şi 208926.

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia SPAS poate efectua anchete sociale prin sondaj sau în urma sesizărilor primite.    


Documente necesare:

1. Documente doveditoare privind componenţa familiei, în xerocopie :
- pentru cetăţenii români, cu domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Sibiu: buletin de identitate, carte de identitate, carte provizorie de identitate, certificate de naştere pentru copiii în vârstă de până la 14 ani ;
- pentru cetăţenii străini sau apatrizi: permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, document de identitate.
2. Documente doveditoare privind veniturile permanente nete realizate de familie sau persoana singură : orice document oficial care atestă venitul net declarat în declaraţia pe propria răspundere - adeverinţe angajator cu veniturile nete permanente realizate din salarii şi alte drepturi salariale cu menţionarea acordării/neacordării tichetelor de masă, cupoane pensii, cupoane indemnizaţii şi stimulente, adeverinţe burse elevi/studenţi, alte documente privind alte venituri permanente nete realizate şi declarate exceptând veniturile realizate din alocaţiile de stat care se declară dar nu se prezintă documentul doveditor.
3. Alte documente : xerocopie factură gaze naturale pentru verificarea codului clientului, adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/chiriaşi de luare în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei pentru utilizatorii de energie termică în sistem centralizat (pentru persoanele care nu au stabilit domiciliul sau reşedinţa la locuinţa pentru care se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei – titularului cererii cu menţionarea numărului de persoane cu care acesta locuieşte).

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus