Joi,
02.02.2023
Parțial Noros
Acum
2°C

Cazul Tilisca: cum explica firma fostului senator implicarea Sca.Mo.Ter.

Consultanţii de la Managu susţin că documentaţia de licitaţie pentru lucrările de la Tilişca poartă semnătura firmei Sca.Mo.Ter. deoarece pe calculatoarele acestei firme a avut loc operaţiunea de „digitalizare tehnică”. Iniţial, cei de la Managu au negat orice legătură cu Sca.Mo.Ter.

Practic, cei de la Managu susţin că nu toată documentaţia de licitaţie exista, înainte de licitaţie, în format digital. „Proiectul de canalizare fiind unul mai vechi, a fost preluat într-un singur exemplar de la primăria Tilișca pe suport de hârtie”, arată Alexandru Anton Fuior, reprezentant al SC Managu SRL. Pentru reamintire, firma a fost angajată de Primăria Tilişca pentru servicii de consultanţă în cadrul proiectului finanţat prin FEADR, „Dezvoltarea infrastructurii locale în comuna Tilișca, jud. Sibiu”. La începutul acestui an, lucrările de construcţie din cadrul proiectului au fost atribuite firmei Sca.Mo.Ter., firmă care, după cum a descoperit Turnul Sfatului, a lucrat şi la documentaţia de licitaţie.
Acum, cei de la Managu precizează că au apelat la unii ingineri din cadrul Sca.Mo.Ter. „Toate aceste documentații trebuiau să apară şi electronic, să fie o copie fidelă a Pieselor Scrise şi a Pieselor Desenate întocmite de S.C. Fast Pro S.R.L. În acest context, cu sprijinul unor ingineri din cadrul S.C. Sca.Mo.Ter S.R.L. a fost verificată corelarea între proiectul predat în format digital şi cel predat în format pe hârtie. Fișierele de tip .doc au fost transformate în fișiere de tip .pdf pentru larga răspândire a acestui format gratuit de prezentare a documentelor. Au fost folosite mai multe calculatoare la această verificare printre care şi un laptop aflat în sala de ședințe care purta denumirea de simona.valean (directorul Sca.Mo.Ter. – n.r.). În urma acestei verificări a rezultat un CD complet care cuprinde toate datele proiectate şi care este o copie fidelă a proiectului în forma lui fizică. Proiectul Tehnic a fost înaintat pentru verificare şi reprezentanților societăţilor Conelt S.R.L. (firma fostului prefect Constantin Trihenea – n.r.) şi Electroimpex SRL (societate atestată A.N.R.E. pentru lucrări electrice)”, se arată în replica celor de la Managu.
Punctul lor de vedere este că implicarea Sca.Mo.Ter. – care ulterior a câştigat licitaţia – nu a dus la o concurenţă neloială pentru ceilalţi participanţi la licitaţie. „Consultantul, prin domnul ing. Fuior Victor Dorin (fost senator de Sibiu în perioada 1996 - 2000), împreună cu personal de la S.C. Sca.Mo.Ter S.R.L. a întocmit documentația digitală tehnică necesară derulării procedurii de licitație electronică. (...) Distorsionarea concurenţei menționată în articol nu poate fi invocată întrucât activitățile celor de la S.C. Sca.Mo.Ter S.R.L., sub coordonarea ing. Fuior Victor Dorin, au fost exclusiv de a digitaliza întregul proiect pentru a fi disponibil tuturor operatorilor economici așa cum cere legislația în vigoare”, se mai arată în documentul transmis de reprezentanţii Managu SRL.

Primarul se vede „terfelit”

Primarul comunei Tilişca, Dumitru Răceu, a transmis şi el un drept la replică ziarului Turnul Sfatului, în care relatează derularea evenimentelor după apariţia primului articol referitor la licitaţia câştigată de Sca.Mo.Ter. „Deşi batjocorit şi terfelit în paginile ziarului dumneavoastră, eu mă voi zbate ca acest proiect să se finalizeze la termen, pentru că tilişcanii merită să beneficieze de condiţii de trai cât mai decente”, arată în finalul textului său primarul.
În următoarele ediţii, Turnul Sfatului va trata şi alte aspecte deocamdată neclare referitoare la proiectul din Tilişca.

Precizări Managu SRL

În urma articolului ”Două milioane de euro, ciuruite. Sau cum se truchează o licitație” publicat în ediția din 18 martie 2011 a ziarului Turnul Sfatului, firma de consultanță S.C. MANAGU S.R.L. a considerat necesar să clarifice aspectele prezentate în cadrul articolului astfel încât acestea să fie conforme cu realitatea.

In data de 18.06.2009, comuna Tilișca a semnat contractul de finanțare din fonduri FEADR nr. C 322040873400010 "Dezvoltarea infrastructurii locale in comuna Tilișca, jud. Sibiu”. Valoarea totala a acestui contract este de 10.660.966 lei respectiv 2.882.432 EUR la cursul EUR/RON 3,6986.

In urma procedurii de achiziție publica cerere de oferte, Comuna Tilișca a atribuit contractul de consultanta pentru proiectul de investiții "Dezvoltarea infrastructurii locale in comuna Tilișca, jud. Sibiu” ofertantului cu propunerea financiară cea mai mică, respectiv societății comerciale MANAGU S.R.L.
In capitolul 5 Activităţi specifice din caietul de sarcini sunt enumerate activitățile ce urmează fi prestate de consultanță. Una din aceste activităţi este: „Asistenţă din partea consultantului în relaţia cu persoanele implicate în derularea proiectului: autoritate contractanta, proiectant, diriginte de şantier şi constructor”
La capitolul 8. Rapoarte pe parcursul execuției lucrărilor din același caiet de sarcini, se specifica: „Consultanta va asigura servicii tehnice, juridice si economice referitoare la contractul de execuție pe toata perioada contractului de consultanta.”
In aceasta calitate de reprezentant tehnic al comunei Tilișca, domnul ing. Fuior Victor Dorin a preluat documentația întocmită de proiectantul general S.C. FAST PRO S.R.L. cu proces verbal de predare – primire (Îmbunătățirea rețelei publice de alimentare cu apa in comuna Tilișca, Îmbunătățirea rețelei de străzi - strada Hulii, Extinderea rețelei publice de joasa tensiune - Zona Lunca, Racord canalizare Sălişte - neeligibil) pe suport digital si suport de hârtie. Proiectul de canalizare fiind unul mai vechi, a fost preluat intr-un singur exemplar de la primăria Tilișca pe suport de hârtie.
Toate aceste documentații trebuiau sa apară si electronic, sa fie o copie fidela a Pieselor Scrise si a Pieselor Desenate întocmite de S.C. FAST PRO S.R.L.
In acest context, cu sprijinul unor ingineri din cadrul S.C. SCA.MO.TER S.R.L. a fost verificata corelarea intre proiectul predat in format digital si cel predat in format pe hârtie. Au existat fișiere lipsa care au fost cerute de domnul ing. Fuior Victor Dorin proiectantului, domnul ing. Circo Dorel. Fișierele de tip .doc au fost transformate in fișiere de tip .pdf pentru larga răspândire a acestui format gratuit de prezentare a documentelor. Au fost folosite mai multe calculatoare la aceasta verificare printre care si un laptop aflat in sala de ședințe care purta denumirea de simona.valean. In urma acestei verificări a rezultat un CD complet care cuprinde TOATE datele proiectate si care este o copie fidela a proiectului in forma lui fizica.
Proiectul Tehnic a fost înaintat pentru verificare si reprezentanților ai societăţilor CONELT S.R.L. si Electroimpex SRL (societate atestata A.N.R.E. pentru lucrări electrice).
Menționam ca proiectul întocmit de proiectantul S.C. FAST PRO S.R.L. a fost predat pe suport de hârtie la CRPDRP ALBA înainte de începerea procedurii de licitație publica de lucrări.
In urma acestor activităţi, TOATE Piesele Scrise si Piesele Desenate întocmite de proiectantul S.C. FAST PRO S.R.L. au fost predate la CRPDRP ALBA si au fost postate in format electronic pe Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, disponibile tuturor posibililor ofertanți.
Formularele F2-F14 la care se face referire în cuprinsul articolului au fost primite in aceasta forma (acoperite cu o foaie alba) de la proiectantul de specialitate si ele au fost scanate - transformate in format digital, nefiind predate Primăriei in format electronic.
Consultantul, prin domnul ing. Fuior Victor Dorin, împreună cu personal de la S.C. SCA.MO.TER S.R.L. a întocmit documentația digitala tehnică necesara derulării procedurii de licitație electronica. Conform  ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006, Secţiunea a 8-a – Reguli de evitare a conflictului de interese Art. 67 - Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. Distorsionarea concurentei menționată in articol nu poate fi invocata întrucât activitățile celor de la S.C. SCA.MO.TER S.R.L., sub coordonarea ing. Fuior Victor Dorin, au fost exclusiv de a digitaliza INTREGUL proiect pentru a fi disponibil tuturor operatorilor economici așa cum cere legislația in vigoare.
Se arată in articol că unele fișiere au ca data de creare luna august 2008. Așa este. Din experiența noastră digitala vă putem spune că si noi am primit de la diverși colaboratori fișiere care aveau ca dată de creare anul 2058 si nu am crezut ca aceștia ne-au trimis documente din viitor, ci am presupus ca o explicație mai logică ar fi că data sistemului de operare a fost setata eronat. Contractul de proiectare a fost semnat in data de 30.04.2010.

În ceea ce privește susținerile din cuprinsul articolului potrivit cărora ”preturile au fost umflate. Foarte mult. Unele si de șapte ori.” ????? - precizăm faptul că acestea, ca de altfel toate susținerile din cuprinsul articolului, sunt total nefondate și menite exclusiv să discrediteze nejustificat munca echipei implicate în implementarea proiectului.

Astfel, parte integrantă a contractului de finanțare este și bugetul acestuia. În cadrul bugetului sunt stabilite sumele maxim alocate fiecărei operațiuni din cadrul proiectului (consultanță, execuție etc.), valori fixe ce nu pot fi schimbate după ”bunul plac” al nimănui. Aceste valori au fost estimate și stabilite prin Studiul de fezabilitate întocmit înainte de semnarea contratului de finanțare, respectiv în anul 2008. Studiul de fezabilitate a fost verificat de specialiști de la Alba, ISC București astfel încât valorile stabilite în cuprinsul acestuia sa fie corecte și să reflecte prețurile pieței.
Pentru atribuirea lucrărilor de execuție, Primăria comunei Tilișca a organizat o licitație publică deschisă, în condițiile prevăzute de OUG nr.34/2006. Documentația de licitație a respectat principiile prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice, fiind în prealabil verificată și aprobată de Serviciul Achiziții din cadrul CRPDRP - Alba. Mai mult, la lucrările comisiei de licitație au participat, în calitate de observatori, și doi reprezentanți ai Ministerului de Finanțe, a căror atribuție exclusivă este de a verifica legalitatea desfășurării procedurii de achiziție publică, inclusiv a documentației de atribuire.
În cadrul licitației au participat mai multe firme, printre care și SC SCA.MO.TER SRL, aceasta din urmă fiind desemnată și câștigătore a licitației. Valoarea cu care s-a câștigat licitația de lucrări, de 6.755.850 lei, se situează sub cea estimată în bugetul din cadrul proiectului, de 6.957.260 lei.
Acestea ar fi, pe scurt, principalele activități desfășurate în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene. Subliniem faptul că unicul scop al echipei de implementare a proiectului este de a realiza toate activitățile stabilite prin proiect la termenele și în condițiile stabilite în cadrul acestuia, cu respectarea legislației în vigoare și cu bună-credință.
Este revoltător faptul că prin articole de genul aceluia publicat de ziarul Turnul Sfatului, având ”surse” neverificate și de rea-credință, se încearcă zădărnicirea implementării unui proiect din fonduri europene cu multiple beneficii pentru locuitorii din comuna Tilișca.

Reprezentantul S.C. MANAGU S.R.L.
Fuior Anton Alexandru


Precizări Dumitru Răceu, primarul din Tilișca

       Având în vedere materialele publicate în ziarul dumneavoastră, sub semnătura domnului Traian Deleanu, în ediţiile din data de 14 şi 21 martie 2011, privitoare la fondurile nerambursabile destinate lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare şi extinderea reţelei electrice de joasă tensiune a comunei Tilişca, consider că am obligaţia morală, în calitate de primar al acestei comune, să îmi exprim poziţia faţă de cele relatate.
       Am fost total surprins să remarc în ediţia din 14 martie, titlul ,,Au umflat o licitaţie până să plesnească: două milioane de euro daţi pe ochi frumoşi” şi în interiorul acestui articol, referiri privind implicarea mea în atribuirea fondurilor pentru această licitaţie. Surprinderea mea a fost cu atât mai mare cu cât nu am fost contactat în prealabil de semnatarul materialului,  pentru a mi se solicita lămuriri, dacă existau cumva suspiciuni legate de atribuirea contractului de execuţie. Orice demers jurnalistic, care se doreşte o anchetă, are obligaţia de a verifica şi de a demonstra evenimentele relatate, iar din punctul meu de vedere o investigaţie la primărie şi solicitarea unei întrevederi cu mine, în calitate de primar, consider că se impuneau.
          În spiritul transparenţei administraţiei publice locale şi din dorinţa de a nu lăsa nelămurite acuzaţiile aduse, l-am invitat pe domnul Deleanu la sediul primăriei unde i-am pus la dispoziţie toate documentele referitoare la această licitaţie şi la modalitatea de atribuire a contractului de execuţie, totodată răspunzând şi tuturor întrebărilor puse de domnia sa. În cadrul acestei întâlniri am precizat faptul că eu nu am făcut parte din comisia pentru atribuirea contractului de execuţie, însă această comisie a avut în componenţă un reprezentant al Centrului Regional de Plăţi Pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 7 Centru ( autoritate care a verificat şi avizat întocmirea documentelor pentru licitaţie şi a devizului anexat ) şi doi reprezentanţi ai Ministerului de Finanţe.
          Drept urmare, beneficiarul lucrării, prin reprezentanţii săi  nu putea avea acţiuni referitoare la  stabilirea preţurilor sau la in influenţarea încredinţării contractului de execuţie.
          Despre acest lucru s-a convins şi domnul Traian Deleanu care deşi în articolul anterior scria ,, nu au umblat la listele de cantităţi, au săltat numai enorm preţurile”, publică un nou articol în data de 21 martie în care explica ,,Dacă primarul localităţii a demonstrat că devizul lucrării nu avea cum să fie umflat ....”.
         Astfel, cunoscând goana ziarelor după titluri senzaţionale şi având în vedere bogata experienţă jurnalistică a semnatarului materialelor, îmi exprim convingerea că asemenea ,,anchete” nu vor mai vedea lumina tiparului fără o temeinică şi prealabilă cercetare.
         Închei prin a vă spune, domnule Deleanu că, deşi batjocurit  şi terfelit în paginile ziarului dumneavoastră, eu mă voi zbate ca acest proiect să se finalizeze la termen, pentru că tilişcanii merită să beneficieze de condiţii de trai cât mai decente.

                               Dumitru Răceu,
                        Primar al Comunei Tilişca


 

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

3 comentarii

UN SIBIAN

Acum 11 ani

A-ti auzit vreun politician s-au un primar sa recunoasca vreo ilegalitate ? eu unul nu . Cand ma gandesc ca si acest Raceu face parte din psd care si-a trimis spuma pe Adrian Severin find primul pe lista la Bruxelles si nea facut de cacao mai ai pretenti de la astia mici sa fie corecti .
Raspunde

pt sibian...

Acum 11 ani

Doamne, cand vad cine lasa comentarii aici pur si simplu imi vine sa plang!Domnule\"sibian\", putina gramatica ar fi binevenita...\"a-ti, s-au,nea...etc\".Ceea ce incercati sa inoculati despre legaturi cu acel Severin, dati-mi voie sa va spun ca bate-ti campii cu seninatate!
Raspunde

un roman

Acum 11 ani

pt nr 2 discutam de idea ln sine s-au ca nu sa pus bine o virgula asa e si cu furaciunile din aceasta tara ai prins hotul la furat dar din punctul de vedere al psdistilor ar exista o explicatie . Eu unul o singura exsplicatie as avea la puscarie cu ei
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus