Duminică,
14.07.2024
Cer Senin
Acum
23°C

Noaptea, România intră într-un fel de carantină. Ziua, funcționează sub recomandări, fără mall-uri și evenimente religioase

Noaptea, România intră într-un fel de carantină. Ziua, funcționează sub recomandări, fără mall-uri și evenimente religioase

Între orele 22:00 și 06:00, românii vor mai putea ieși din casă doar pe baza unei adeverințe în care să fie trecută destinația și datele de identificare. Pe timp de zi, restricțiile se transformă în ”recomandări”. De duminică seara, mall-urile vor rămâne închise.

Ministrul de Interne, Ion Marcel Vela, a anunțat adoptarea unor noi măsuri care au rolul de a limita răspândirea noului coronavirus SARS-Cov-2. Practic, de duminică seara, de la ora 22:00, România intră într-o ”carantină de noapte”, în sensul că este interzisă părăsirea domiciliului fără un motiv profesional, care să fie trecut într-o adeverință emisă de angajator sau o declarație pe proprie răspundere, documente care trebuie însoțite de legitimația de serviciu. Aceste interdicții vor fi în vigoare în fiecare zi, între orele 22:00 – 06:00, conform ordonanței militare numărul 2, promovată în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, și care urmează a fi publicată în Monitorul Oficial al României în cursul zilei de duminică.

În rest, de dimineața de la ora 06:00 până seara la ora 22:00, autoritățile recomandă cetățenilor să evite, la părăsirea domiciliului, formarea de grupuri de persoane. ”Evitarea unui grup de persoane, adică alăturarea unui număr mai mare de trei persoane care nu locuiesc împreună. În intervalul orar 06:00 – 22:00 se recomandă doar deplasarea persoanelor în interes profesional, pentru asigurarea de bunuri care asigură nevoile lor sau ale animalelor domestice ori de companie”, a anunțat ministrul de Interne, în seara zilei de sâmbătă. Ministrul a mai anunțat că autoritățile mai recomandă părăsirea domiciliului doar pentru asistență medicală care nu suferă amânare, pentru chestiuni legate de îngrijirea copilului. La finalul conferinței, Raed Arafar, secretar de stat în MAI, a cerut cetățenilor să considere aceste recomandări ca fiind obligatorii.

Mall-urile se închid, iar slujbele se țin în biserici goale

Potrivit anunțului făcut de ministru, de duminică vor fi închise și mall-urile. De asemenea, interdicțiile vizează și partea religioasă. Preoții mai pot oficia slujbe, dar numai dacă în biserică nu vor fi credincioși. ”Slujbele vor mai putea fi făcute fără accesul publicului și vor mai putea fi doar transmise on-line. Botezuri, cununii sau înmormântări mai sunt permise doar cu participarea a maxim opt persoane. Împărtășirea se mai poate face doar la domiciliul credincioșilor”, a mai anunțat ministrul Vela.

Noua ordonanță militară prevede și suspendarea activității în cabinetele medicale, cu excepția intervențiilor de urgență.

Noile restricții intră în vigoare de duminică, 22 martie, de la ora 22:00. Nu se supun acestor restricții angajații structurilor de securitate și ordine publică.

Primăriile trebuie să ia în evidențe vârstnicii fără ajutor

Autoritățile administrației publice locale au obligația să asigure sprijin persoanelor de peste 65 de ani, singure și fără ajutor, pe care este obligată să le ia în evidență, a mai anunțat ministrul de Interne.

Marcel Vela a anunțat și măsuri în ceea ce-i privește pe cei aflați în izolare sau în carantină. ”A trebuit să luăm o decizie cu privire la mulți cetățeni care nu respectă regulile impuse pentru izolare sau carantinare. Noi ne așteptam la mai multă responsabilitate sau implicare. Persoanele izolate la domiciliu, care părăsesc locația în care au fost plasate, fără aprobare sunt considerate persoane cu risc crescut și contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate direct în carantină sub pază. Persoanele carantinate, care părăsesc locația fără aprobare, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile. Măsurile nu exonerează de răspundere contravențională sau penală. Măsurile intră în vigoare de duminică, atunci când este estimată publicarea hotărârii”, a mai anunțat Marcel Vela. Potrivit deciziei luată în cursul zilei de sâmbătă,  se interzice intrarea în România a cetățenilor străini și apatrizii, cu excepția celor care tranzitează țara pe culoare de tranzit, pe care deplasarea se face supravegheat.

 

Extrase din Ordonanța militară

Art.1. – (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.

(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 2. – (1) Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.

(2) Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate”, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

 Art. 3. – (1) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane.

(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.

Art. 4. – În intervalul orar 06.00 - 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

 1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
 2. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 5. e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.
Art. 5. – (1) În intervalul orar 22.00 - 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 6. – (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.

(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul  României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:

 1. a) sunt membri de familie ai cetățenilor români;
 2. b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
 3. c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
 4. d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
 5. e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 6. f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
 7. g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
 8. h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 7. – (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.

(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.

(2) Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

(3) Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin.(1).

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. – (1) Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:

 1. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu următorul cuprins:
„(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora”.

 

 1. După alineatul (2) al articolului 4, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:
„(3) Prevederile alin.(1) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t”.

 

 1. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:
„(3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin.(1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.”

(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

 1. a) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.1 și 2;
 2. b) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 și 7;
 3. c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.
(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art.1 – 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

9 comentarii

S

Acum 4 ani

Vedeti ca la partea cu grupurile mai mari de 3 persoane nu cred ca e recomandare, se înțelege ca e obligatoriu. Recomandare e doar la art. 4, pt deplasările între 6 și 22. Doar la acest art. 4 e folosit cuvântul "recomanda".
Raspunde

carcotasul de serviciu...

Acum 4 ani

Se aplica de maine ora 22 , dar pana cand? O luna? Doua?
Raspunde

Mihai

Acum 4 ani

Pana la revocare...
Raspunde

Soferul din viitor

Acum 4 ani

cat este nevoie? chiar intrebi asta? :)
Raspunde

petru

Acum 4 ani

Atat i-au dus pe oamenii astia capu. guvernanti care n-au inteles nimic din ce se intampla si dau legi ca sa para ca muncesc. pai noaptea, cand oricum nu e nimeni pe strada, ce rost isi are carantina? ca nu vin rusii, vine un virus. aluia nu'i pasa cat e ceasu.
Raspunde

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

arheolog

Acum 4 ani

intelegem ca nu se mai vinde pasta de dinti, dezinfectanti, hartie igienica, aște produse de igiena personala, sapun, etc. Iata dovada clara ca totul e o mare cacealma
Raspunde

Mihai

Acum 4 ani

De unde ai inteles asta?
Raspunde

Soimarul

Acum 4 ani

Unde ai inteles asta?
Raspunde

Mihai

Acum 4 ani

Ăștia nici in momentele astea nu se pot rupe de gandirea politica... Facem recomandări, ca sa nu se supere cumva electoratul pe noi si la alegeri sa ne dea cu plăcuța suedeza peste bot.... La fel cum au facut si cu profesorii de democratie (a se citi diaspora)...i-au bagat in tara fara niciun control...ca nu cumva sa se rascoale si sica mandolina sa pice de pe tron...
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus