Marţi,
18.01.2022
Innorat
Acum
0°C

Rezultatul controalelor interne de la Spitalul Județean. Totul e perfect, de vină e fostul angajat și presa

Rezultatul controalelor interne de la Spitalul Județean. Totul e perfect, de vină e fostul angajat și presa

O echipă de audit clinic intern, Consiliul  Etic dar și Consiliul medical al spitalului au ajuns la concluzia în urma unor analize că relatările din Secția ATI COVID a Spitalului Clinic Județean Sibiu sunt false și că nimic din cele relatate acolo nu este adevărat. ” Concluzia generală a Consiliului Medical este că pacienții au beneficiat de o monitorizare atentă, aceasta fiind si înregistrată constant  in Fișa de Terapie  Intensivă”, se arată într-o informare transmisă de conducerea spitalului.  

Consiliul Medical: pacienții au beneficiat de o monitorizare atentă

Consiliului Medical, din care au făcut parte Directorul medical al SCJU Sibiu, medicii șefi ai secțiilor: infecțioase, obstetrică-ginecologie I, SPIAAM (Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale), șeful Biroului Managementul Calității Serviciilor Medicale - medic primar și un expert cooptat din cadrul unei alte instituții medicale a analizat copiile Foilor de observație clinică generală si a Fișelor de Terapie Intensivă. ”S-a constatat că nu  toate Foile de observație au fost parafate de șeful secției ATI, dar că acestea, în mare parte, au fost parafate si contra-parafate de medic specialist/primar ATI.  În toate foile analizate sunt completate rubricile privind statusul clinic și funcțional al pacienților, sunt  înregistrați parametrii funcțiilor vitale, constantele biologice, evoluția pacientului. Sedarea cu combinația Propofol + Fentanyl  +/-  relaxant muscular a fost utilizată doar la intubați si ventilați mecanic. Modul de administrare și dozele medicamentelor utilizate pentru sedare respectă recomandările din literatura de specialitate, din Ghidurile Societăților Internaționale de profil si din Ghidul SRATI aprobat prin OMS nr. 1529/23.12.2010.  Concluzia generală a Consiliului Medical este că pacienții au beneficiat de o monitorizare atentă, aceasta fiind si înregistrată constant  in Fișa de Terapie  Intensivă”, se arată în comunicat.

Consiliul Etic: nu s-a constatat nici o abatere

În urma analizei efectuată de către Consiliul etic din care fac parte medicul șef al Unității de Primiri Urgențe (președinte) un medic primar specialitatea neurochirurgie, doi medici primari obstetrică-ginecologie și  doi asistenți medicali, s-a concluzionat că din punct de vedere al organizării şi funcţionalităţii modulului ATI Covid, nu s-a constatat nici o abatere de la etica şi deontologia profesională medicală care să poată fi imputabilă personalului secţiei.

În schimb, angajatul care a oferit detalii despre activitatea din Secția ATI a fost găsit vinovat la patru capete de acuzare: jignirea și calomnierea profesională a medicilor ATI, blamarea și defăimarea profesională a medicilor ATI, inducerea în eroare a opiniei publice prin aprecieri neconforme cu realitatea, realizarea și distribuirea fără acord a unor imagini/fotografii care au adus atingere demnității umane și încălcarea confidenţialităţii actului medical.

Echipa de audit: Au fost identificate erori cu caracter procedural

Echipa de audit compusă din Șeful Biroului Managementul Calității Serviciilor Medicale (MCSM) - medic primar, un medic primar ATI și un reprezentat al compartimentului Audit Public Intern a constatat câteva probleme, însă considerate minore.  ”Au fost identificate erori cu caracter procedural cum ar fi lipsa unui raport de analiză a eficacității procedurii de sistem privind contenția pacienților și nerespectarea prevederilor privind completarea Registrului de contenție precum și lipsa Formularului de consimțământ informat”. Echipa de audit a propus înființarea și completarea Registrului de contenție și menționarea în cadrul acestuia a măsurilor întreprinse pentru anunțarea aparținătorilor în cel mai scurt timp de la stabilirea necesității de contenționare a pacientului.

Rezultatele controalelor interne realizate la Secția ATI a Spitalul Județean Sibiu

Ca urmare a declarațiilor în presă ale unei foste angajate a SCJU Sibiu, cu privire la acordarea serviciilor medicale pacienților COVID la secția ATI a Spitalului Județean Sibiu, publicate în data de 07.03.2021 și preluate de multe instituții media locale și naționale, conducerea SCJU Sibiu s-a autosesizat și a dispus analizarea celor relatate.  Activitatea secției ATI Covid a SCJU Sibiu a fost analizată de o echipă de audit clinic intern precum și de către Consiliul  Etic și Consiliul medical al spitalului, care au examinat cu atenție toate elementele constitutive ale activității în vederea stabilirii, formulării și redactării unor concluzii documentate și a unor recomandări pertinente. Este de menționat că declarațiile publicate fără o verificare în prealabil au adus importante prejudicii de imagine, atât spitalului cât și personalului medical și au afectat acordarea serviciilor medicale, provocând un deficit de încredere a populației cu privire la calitatea serviciilor medicale.

În urma auditului clinic, echipa de audit din care au făcut parte Șeful Biroului Managementul Calității Serviciilor Medicale (MCSM) - medic primar, un medic primar ATI și un reprezentat al compartimentului Audit Public Intern a constatat următoarele:

 • la nivelul Secției ATI (COVID si NONCOVID) se aplică contenționarea pacienților, procedură pentru care au fost achiziționate materiale sanitare conforme;
 • această procedură nu se aplică asupra tuturor pacienților ATI și nu are caracter permanent;
 • au fost identificate erori cu caracter procedural cum ar fi lipsa unui raport de analiză a eficacității procedurii de sistem privind contenția pacienților și nerespectarea prevederilor privind completarea Registrului de contenție precum și lipsa Formularului de consimțământ informat.
 • în secția de ATI pacienții sunt monitorizați continuu.

Pentru a evita repetarea erorilor procedurale, echipa de audit a formulat următoarele recomandări:

 • înregistrarea contenției în Foaia de Observație Clinică Generală (FOCG), motivarea necesității contenționării precum și evidențierea monitorizării pacientului contenționat;
 • analiza modului de implementare a procedurii de contenție și discutarea ei în Consiliul medical al Spitalului, precum și înființarea și completarea Registrului de contenție și menționarea în cadrul acestuia a măsurilor întreprinse pentru anunțarea aparținătorilor în cel mai scurt timp de la stabilirea necesității de contenționare a pacientului;
 • Instruirea și testarea periodică a întregului personal al secției implicat în activitatea de contenționare a pacienților.

În ceea ce privește analiza Consiliului Medical, din care au făcut parte Directorul medical al SCJU Sibiu, medicii șefi ai secțiilor: infecțioase, obstetrică-ginecologie I, SPIAAM (Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale), șeful Biroului Managementul Calității Serviciilor Medicale - medic primar și un expert cooptat din cadrul unei alte instituții medicale, menționăm ca au fost examinate fotocopii ale Foilor de observație clinică generală si a Fișelor de Terapie Intensivă. S-a constatat că nu  toate Foile de observație au fost parafate de șeful secției ATI, dar că acestea, în mare parte, au fost parafate si contra-parafate de medic specialist/primar ATI.  În toate foile analizate sunt completate rubricile privind statusul clinic și funcțional al pacienților, sunt  înregistrați parametrii funcțiilor vitale, constantele biologice, evoluția pacientului. Sedarea cu combinația Propofol + Fentanyl  +/-  relaxant muscular a fost utilizată doar la intubați si ventilați mecanic. Modul de administrare și dozele medicamentelor utilizate pentru sedare respectă recomandările din literatura de specialitate, din Ghidurile Societăților Internaționale de profil si din Ghidul SRATI aprobat prin OMS nr. 1529/23.12.2010.

Concluzia generală a Consiliului Medical este că pacienții au beneficiat de o monitorizare atentă, aceasta fiind si înregistrată constant  in Fișa de Terapie  Intensivă.

Tot în cadrul Consiliului Medical a fost prezentat și discutat raportul de analiză a infecțiilor nosocomiale întocmit Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale, Potrivit acestuia în secția ATI I incidența IAAM a fost de 3,92%, în creștere ușoară comparativ cu anul 2019 (3,08%), situație înregistrată în context pandemic. Analiza statistică comparativă a  incidențelor lunare în  anii 2019 și 2020 NU a indicat diferențe  semnificative statistic.

S-au formulat următoarele recomandări:

 • reinstruirea și respectarea Planului de măsuri pentru  gestionarea riscului infecțios în ATI I și în ATI modular;
 • modificarea sistemului de supraveghere a IAAM in secția  ATI I, cu supravegherea defalcată a ATI Covid de ATI non Covid.
 • pentru diminuarea riscului infecțios în ATI modular se vor achiziționa aparate de dezinfecție continuă a aerului cu UV, în toate  zonele frecventate de pacienți și de personal în care nu se poate  efectua dezinfecția chimică a aerului, cu ritmul precizat în  procedurile SCJUS.

 În urma analizei efectuată de către Consiliul etic din care fac parte medicul șef al Unității de Primiri Urgențe (președinte) un medic primar specialitatea neurochirurgie, doi medici primari obstetrică-ginecologie și  doi asistenți medicali, cu privire la cele relatate în mass-media și pe baza notelor explicative ale medicului șef ATI, medicului coordonator ATI-Covid și asistentului șef ATI, precum și luând în considerare protocoalele şi ghidurile de funcţionare specifice secţiei de terapie intensivă, dar şi protocoalele aplicabile tuturor secţiilor spitalului, au fost formulate următoarele concluzii:

 • Din punct de vedere al organizării şi funcţionalităţii modulului ATI Covid, nu s-a constatat nici o abatere de la etica şi deontologia profesională medicală care să poată fi imputabilă personalului secţiei.
 • Afirmațiile făcute în articolul de presă, sub protecția anonimatului, de o fostă angajată a SCJU Sibiu care a lucrat în secția ATI Covid constituie încălcări grave ale codului de etică şi deontologie profesională prin:
 • jignirea și calomnierea profesională a medicilor ATI și implicit a întregului personal din secția ATI a SCJU Sibiu;
 • blamarea și defăimarea profesională a medicilor ATI ai SCJU Sibiu prin formularea unor acuzații ce nu pot fi probate;
 • inducerea în eroare a opiniei publice prin aprecieri neconforme cu realitatea și prin răspândirea de informații de natură să prejudicieze imaginea personalului medical precum și imaginea SCJU Sibiu, cu efecte negative asupra percepției publice a populației raportat la serviciile medicale acordate în cadrul SCJU Sibiu;
 • realizarea și distribuirea fără acord a unor imagini/fotografii care au adus atingere demnității umane;
 • încălcarea confidenţialităţii actului medical și a confidenţialității privind secretul profesional;
 • Ținând cont de toate aspectele menționate, considerăm că afirmațiile părtinitoare, bazate exclusiv pe percepţia şi concluziile personale ale fostei angajate a spitalului și difuzate prin mass-media fără o verificare temeinică, au condus la denigrarea mai multor persoane precum și la denigrarea instituției.
 • Având în vedre protocoalele existente, cele specifice şi aplicabile secţiei ATI, precum şi protocoalele specifice şi aplicabile tuturor secţiilor SCJUS, considerăm că nu există o corelaţie între modul de lucru real din ATI şi cele relatate în articolul de presă;
 • Consiliul etic al spitalului consideră că ar fi utilă cunoașterea identității reclamantului pentru ca acesta să răspundă personal pentru multiplele şi gravele acuzaţii pe care le aduce corpului medical.

Consiliul etic al SCJU Sibiu, a formulat următoarele propuneri:

Măsuri cu caracter preventiv:

 • Reinstruirea personalului ATI cu privire la:
 • protocoalele şi ghidurile specifice secţiei de terapie intensivă;
 • propunerile de instituire şi modificare a terapiei, care vor fi raportate şi aprobate întotdeauna de către medicul specialist sau primar ierarhic superior;
 • confidenţialitatea informaţiilor privind starea pacientului, rezultatul investigaţiilor, diagnosticul, tratamentul etc.
 • faptul că pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.
 • modalitățile de sesizare internă a eventualelor nereguli, atât de către personal, cât și de către pacienți și aparținători

Măsuri cu caracter corectiv:

 • Necesitatea instalării camerelor de luat vederi în cadrul secţiei ATI, cu respectarea legislației în vigoare;
 • În situaţia în care se va dezvălui identitatea reclamantului, se va solicita OAMGMAMR retragerea/anularea avizului de liberă practică a acestuia, întrucât faptele constituie încălcări grave ale codului de etică şi deontologie profesională.

Subliniem din nou că relatările agresive și exagerările de orice fel  cu privire la activitatea secției ATI- Covid a spitalului cauzează importante prejudicii de încredere raportat la serviciile medicale și transmitem populației că SCJU Sibiu face toate eforturile pentru ca toți pacienții să fie tratați corespunzător.  

Am pus și vom pune permanent pacientul în centru preocupărilor noastre  și, în pofida tuturor provocărilor, vom continua să respectăm misiunea noastră: menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației.

Am respectat și vom respecta mereu dreptul la informare, libertatea presei și libertatea de exprimare dar subliniem că acestea nu sunt un contract în alb pentru defăimare și calomniere iar ele înseamnă, totodată,  datoria de a-i asculta și pe ceilalți. Suntem încrezători că, în urma anchetelor desfășurate de către organele abilitate, adevărul va ieși la iveală.

Reiterăm, de asemenea, mesajul nostru către populație cu privire la necesitatea de a acționa responsabil în lupta cu pandemia. Prin responsabilitate și respectarea regulilor la care se adaugă prezentarea la timp la medic vom putea depăși această perioadă dificilă.  Nu în ultimul rând, subliniem că vaccinarea reprezintă, alături de conduita corectă, cea mai bună soluție pentru a ieși din pandemie și a ne reîntoarce la normalitate, inclusiv din perspectiva suprasolicitării sistemului spitalicesc.

              Jur. Florin Neag                           Conf.dr. Călin Cipăian                            Decebal Todăriţă

                      Manager                                   Director Medical                                Purtător de cuvânt

Vizualizari: 3965

Alin Bratu

de Alin Bratu

Politic
Telefon:
0745 590 991

alin[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

14 comentarii

Comentariu ascuns din cauza ratingului negativ. Dacă totuși doriți să citiți comentariul, click aici.

Eusebiu Capilar

Acum 8 luni

Numai vă luaț de eroii ân halate albe! Jos labele după salvatori!
Raspunde

Ely

Acum 8 luni

de ce este indecent comentariul si trebuie ascuns?
Raspunde

Ombl

Acum 8 luni

MAFIA!
Raspunde

Jethro

Acum 8 luni

Musamalizare totala. Era de așteptat. Doar nu erau prosti să-și aprinda paie in cap. Apartinatorii celor internati delireaza iar fostul angajat care a facut totul public este de vina pentru tot. In rest totul e perfect, a fost perfect si va fi perfect. E clar ca noi suntem niște prosti, doar ei sunt eroii in alb.
Raspunde

Ion

Acum 8 luni

Ce ușor e sa aduci din condei și să te faci că nu vezi adevărul ! Nici nu mă așteptam la altceva, decât la aceste minciuni învelite, coafate, macheate, încât totul sa pară corect și profesionist lucrat în secția ATI. Oare rușine nu aveți? Ne aruncați minciuni in fața ! Doctorii care doar completează fișe, fără să se apropie de bolnavi, intrând eventual o singură dată pe zi in salon, asistente care fac același lucru.. O mizerie umană ! Și totul acoperit cu grijă. Rușine! I-a apucat, așa din senin pe cei doi asistenți să răbufnească !
Raspunde

Anuta

Acum 8 luni

"PERFECT" este inca o minciuna aruncata de uni doctori si politicienii. Daca este "Perfect" de ce cumnatul meu bolnav de Covid sa externat pe semnatura dint-un spital din SIBIU. Doctori si asistentele nu au invatat nimic din acest scandal, continua sa trateze bolnavi fara pile ca si inainte, ei se cred Dumnezeu iar bolnavi niste prostii care nu trebuie sa stie nimic de tratamentul care il primesc. In concluzie in privinta comunicari si a omeniei nici o schimbare. Vineri sa terminat o tura la o d-na doctor care nu a comunicat cu inlocuitoarea ei care intra luni, doctorita de luni a avut nevoie de timp ca sa isi dea seama cu ce are dea face. Pe weekend asistentele se ocupa de bolnavii, ca de obicei. Pana la "PERFECT" mai este de asteptat.
Raspunde

Cetățeanul Es

Acum 8 luni

Este revoltător acest "perfect" si strident in conditiile in care stim situatia din spitale cu toții, cu atât mai mult cu neajunsurile perioadei si implicarea celor care cu orice ocazie se plâng de cat de greu si obosiți sunt. Ascundem sub pres si ne bucuram de "perfecțiunea" din spitale, fără a misca un deget ca de, e maximum de profesionalism. De asta cand esti internat fug rudele sa ia de la farmacie ba una, ba alta, sunt pozele cu rani făcute de legatura, esti repezit si nu ti se explica starea unei rude.. si lista poate continua.
Raspunde

Elena

Acum 8 luni

Felicitari! Cel mai grozav spital din Romania. Eu zic sa fie dat exemplu in toata tara, sa fie premiat, sa primeasca medalii si diplome.
Raspunde

CitizenX

Acum 8 luni

SJ Sibiu este un spital exemplar, un loc unde pacientii sunt tratati ireprosabil, infectiile nozocomiale sunt zero si doamna presedinta a CJ este mirata pe buna dreptate ca sibienii nu au incredere in Spitalul Judetean Sibiu. Pai cum sa avem incredere cand veniti si cu un cinism inimaginabil ne spuneti ca totul e bine si bagati mizeria sub pres?
Raspunde

Sibian

Acum 8 luni

Domnule Bratu, uitati-va putin la articolul de mai jos. La sfarsit este o filmare video cu ce se intampla intr-un spital din New York. Este relevant pentru situatia pe care ati expus-o dumneavoastra la spitalul din Sibiu. https://www.activenews.ro/covid-dezvaluiri-covid/Asistenta-in-Spitalele-Mortii-COVID-%E2%80%9EI-am-filmat-omorand-pacientii-166544
Raspunde

Théo

Acum 8 luni

Este totul perfectde prost, de la medici pana la hartogaraie. In toata aceasta perioada cu auditul nu au facut decat sa ascunda sub pres totul si auditorii sa le dea un foarte bine ca la scoala, e un sistem bolnav plin de nerusinati.
Raspunde

Calin

Acum 8 luni

Vrem auditori externi! Preferabil de a AKH Vienna, si apoi ne putem face o părere! Auditurile interne nu au nici o valoare!
Raspunde

Jethro

Acum 8 luni

Doamna doctor de la cardio 1 e la ati iar familia cere transferul in Germania pe proprie raspundere dupa ce inițial a fost refuzata pentru ca procedurile de salvare sunt similare in Romania. De ce oare? De competenti ce sunt cei de la Ati, domnule Neagu & co?
Raspunde

Théo

Acum 8 luni

Asa este de perfect in Romania, incat familia sefei de la cardiologie, cadru didactic universitar, medic primar si toate cele, a cerut transferul in Germania. Cum de au cerut transferul acolo, din oment ce la Sibiu totul e perfect?
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus