Sâmbătă,
20.07.2024
Heavy Intensity Rain
Acum
19°C

Recomandare de Sf. Maria: Icoana Maicii Domnului care inițial îmbogățea vechea capelă ortodoxă de pe locul actualei Catedrale mitropolitane, a fost redescoperită și pusă în valoare

Recomandare de Sf. Maria: Icoana Maicii Domnului care inițial îmbogățea vechea capelă ortodoxă de pe locul actualei Catedrale mitropolitane, a fost redescoperită și pusă în valoare

Sibienii și turiștii care vizitează Muzeul Asociațiunii, de curând repus în valoare de Biblioteca Județeană Astra, pot admira două icoane de o deosebită frumusețe, care înglobează peste 250 de istorie și cultură sibiană.

Cu ocazia sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare – așa cum este ea cunoscută în calendarul ortodox – Turnul Sfatului vă propune o vizită într-unul dintre cele mai recente și totodată vechi muzee ale orașului. În afara lăzii de călătorie originală a cărturarului George Barițiu, precum și numeroase alte exponate interesante, în Muzeul Asociațiunii din Parcul Astra se evidențiază două icoane de o frumusețe rară. Privitorul care vede dincolo simbolistica religioasă poate admira munca unor artiști de școală veche, care combină pictura sacră cu ferecătura de argint.

Mai mult decât atât, cele două obiecte religioase au o poveste interesantă. Create în 1762, respectiv 1763, icoanele s-au aflat inițial în vechea capelă ortodoxă demolată pentru a face loc Catedralei Mitropolitane pe care o vedem și astăzi. Catedrala Mitropolitană din Sibiu a fost construită între anii 1902-1906 pe locul vechii biserici grecești din 1797-1799 care a servit până atunci drept catedrală episcopală.

Istoria este și mai interesantă pentru că cele două icoane intitulate Maica Domnului cu Pruncul” și Mântuitorul „Iisus Hristos” apar în fotografiile de epocă realizate la vernisajul expoziției cu ocazia inaugurării Muzeului Asociațiunii, în 1905.

O lungă perioadă de timp icoanele au fost uitate, mai ales în perioada comunistă, ele reieșind la iveală cu ocazia Zilelor șaguniene 2022.

”În cadrul manifestărilor derulate sub egida „Zilele șaguniene 2022” a fost vernisată expoziția „Andrei Șaguna”. Dintre piesele expuse cu acest prilej menționăm două icoane cu ferecătură de argint ce au aparținut mitropolitului Ardealului: „Maica Domnului cu Pruncul” (Eleusia) și cea a Mântuitorului „Iisus Hristos”.

Pe amândouă este înscripționată data la care au fost realizate: 20 ianuarie 1762, respectiv 4 ianuarie 1763. Inițial, aceste icoane au împodobit vechea capelă ortodoxă care se afla pe locul actualei Catedrale mitropolitane sibiene, astăzi aflându-se în altarul acesteia din urmă”, a explicat pentru Turnul Sfatului Delia Lugonaju, bibliotecar în cadrul Serviciului Cercetare Științifică al Bibliotecii Județene Astra Sibiu.

Cine este interesat poate admira în prezent cele două icoane deosebite vizitând gratuit Muzeul Asociațiunii, redeschis recent în Corpul A al Bibliotecii Județene din Parcul Astra.

Totodată, doamna Delia Lugonaju ne-a transmis un text în care detaliază istoria Muzeului Asociațiunii, punctând câteva repere esențiale și atracții de valoare.

Redăm mai jos textul doamnei Delia Lugonaju:

”În prima jumătate a secolului al XIX-lea, conceptele franceze „libertate”, „egalitate”, „fraternitate” s-au răspândit în întreaga Europă, ceea ce a favorizat intensificarea luptei populațiilor aflate între granițele Imperiului Austriac pentru recunoaștere politică, economică și culturală. Momentul culminant a fost atins în 1848, care, deși a zguduit monarhia habsburgică, nu a însemnat și dispariția acesteia. Efectul acestei răzvrătiri a fost reinstaurarea unei politici absolutiste reacționare în teritoriile aflate sub dominația austriacă. Românii transilvăneni au rămas în continuare o națiune tolerată, și, de pe această poziție, singura modalitate de menținere a propriei identități a rămas cea culturală. Intelectualitatea ardeleană s-a raliat în jurul acestei idei, indiferent de ritul căruia îi aparțineau: ortodox sau greco-catolic.

Eforturile lor au dus la constituirea Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), în anul 1861, avându-l ca președinte pe episcopul (pe atunci) ortodox Andrei Șaguna. Scopul declarat ale Asociațiunii a fost, în principal, cel de culturalizare a marii mase a țăranilor români care, în marea lor majoritate, aveau o instrucție precară. În subsidiar  se urmărea și formarea unei conștiințe național-unitare.

Inițial, ASTRA nu a avut un sediu propriu, ședințele și întâlnirile membrilor desfășurându-se în diverse locații din oraș, cel mai frecvent în sediul Seminarului ortodox. În timp, au fost înființate zeci de filiale în toate teritoriile locuite de români: Transilvania, Banat, Bucovina, Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Germania, Franța, SUA. Se simțea nevoia unui sediu central propriu.

În 1895, Cornel Diaconovici propune înființarea unui muzeu românesc de istorie și etnografie, patronat de Asociațiunea ASTRA. În acest sens, prin intermediul revistei ASTREI – „Transilvania”, înființată în anul 1868, s-a organizat o loterie, urmată de răscumpărarea felicitărilor de Anul Nou, ceea ce a facilitat strângerea sumei necesare cumpărării terenului (s-au strâns 26.695 de coroane și 63 de fileri). Achiziționarea acestuia a avut loc în anul 1897, după care a fost inițiat un concurs pentru realizarea proiectului clădirii. Au fost depuse 26 de proiecte, care au fost supuse Vienei spre aprobare, trei dintre acestea fiind premiate. Dintre cele trei, Comitetul Asociațiunii l-a ales pe cel al domnului Aládar Baranyai din Zagreb (Croația).

Arhitectul sibian Gustav Maetz – care s-a ocupat de partea de zidărie, sculptorul Iosif Schneider (Sibiu), pictorul Johann Hofrichter fiul (Boemia) și  tâmplarul Emil Petruțiu (Sibiu) sunt cei care au pus în practică proiectul lui Baranyai.

La 19 august 1905 Muzeul ASTREI este inaugurat printr-o mare Expoziție etnografică și istorico-culturală. Un an mai târziu, colecția număra 3.000 de piese, majoritatea provenind din donațiile ce au urmat inaugurării. Începând cu anul 1907, se inițiază o campanie de achiziționare de la sate a obiectelor tradiționale de ceramică, îmbrăcăminte, industrie casnică, pictură, ceea ce facilitează îmbogățirea continuă a colecțiilor Muzeului, acestea însumând, la sfârșitul Primului Război Mondial (1919) peste 15.000 de obiecte.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1944), colecțiile Muzeului ASTRA sunt evacuate la Gârbova, de unde sunt readuse la sfârșitul acestuia.

În 1948, din ordinul administrației comuniste, este desființată Asociațiunea ASTRA cu toate filialele sale. Muzeul ASTREI devine, prin naționalizare, muzeu de stat, dar doi ani mai târziu (1950) colecțiile sunt transferate Muzeului Brukenthal. Obiectele etnografice expuse acum se află doar în custodia noastră, ele aparținând actualmente Complexului Muzeal ASTRA.

Dezvoltarea fondului de carte al ASTREI a fost tributar donațiilor. Încă din 1862 s-a pus problema unui spațiu destinat cărților vechi, tipărite până în anul 1700. Acestea constituie baza a ceea ce astăzi numim „Colecțiile speciale” ale bibliotecii ASTRA. De ce „speciale”? pentru că aici se află cele mai vechi cărți străine, cele mai vechi cărți românești, mii de manuscrise, ex-libris-uri, etc. Cea mai veche carte românească deținută de bibliotecă este „Sbornicul slavonesc” al lui Coresi (1580) (adică fragmente din învățăturile și din viața sfinților, tipărită în limba slavonă); cea mai veche carte străină aflată în fondul bibliotecii este „Sexti libri Decretalium in Concilio Lugdunens per Bonifacium Octavi” ( A șasea carte a Decretalelor adoptate de Consiliul de la Lyon de  Bonifaciu al VIII-lea) – o carte fundamentală de drept ecleziastic catolic, de-a lungul Evului Mediu.

Expoziția curentă este alcătuită și din obiecte ce aparțin Bibliotecii ASTRA: carte românească veche, manuscrise, volumele originale ale „Enciclopediei Române”. O realizare de excepție a Asociațiunii, a fost „Enciclopedia Română”, cu cele trei tomuri ale sale, cea mai mare lucrare de acest gen din sud-estul Europei. Realizată sub conducerea lui Corneliu Diaconovici, în perioada 1898-1904, cu aportul a peste 200 de specialiști români din toate domeniile și din toate provinciile.

Colecția de carte veche românească a ASTREI cuprinde atât cărți laice, cât și religioase.

Dintre volumele laice expuse menționăm:

Gramatica românească a brașoveanului Radu Tempea, directorul școlilor ortodoxe din Ardeal, tipărită la Sibiu, în 1797. Este prima gramatică scrisă în limba română, însă cu litere chirilice. Ea poate fi considerată un adevărat manual, având-se în vedere că, în afară de gramatica în limba latină a celor doi reprezentanți marcanți ai Școlii Ardelene – Gheorghe Șincai și Samuil Micu – intitulată Elementa linguae daco-romanae sive valachicae (1780) și Gramatica germano-română a lui Ioan Piuariu Molnar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Sibiu, 1810), destinată învățării limbii române de către străini, nu au existat, în acea perioadă în Transilvania alte lucrări importante de agest gen. Ultima dintre cărțile menținate este a doua ediție, prima apărând la Viena în anul 1788. Ioan Piuariu Molnar adaugă gramaticii germano-române amintită mai sus un Vocabularium nemțesc și românesc (Sibiu, 1822).

Sunt lucrări de o deosebită importanță în istoria limbii române literare, toți autorii încercând crearea și uniformizarea terminologiei folosite în studiul limbii române, dar și a vocabularului.

Vasile Popp este medicul român care descrie efectele terapeutice ale apelor minerale, în volumul Despre apele minerale de la Arpătac, Bodoc și Covasna (Sibiu, 1821), prima lucrare originală medicală scrisă în limba română.

Cărțile religioase sunt bine reprezentate:

  1. Biblia de la Blaj (Blaj, 1795)
  2. Penticostarion (Sibiu 1805)
  3. Psaltirea Proorocului și Împăratului David (1791)
  4. Sfânta și dumnezeiasca liturghie (Sibiu, 1798)
  5. Mâna lui Damaschin (Sibiu, 1793) – în care este explicată modalitatea de calcul a datei Paștilor și a sărbătorilor religioase fără dată fixă.

Înființarea și dezvoltarea Asociațiunii este indisolubil legată de eclesiastul, omul politic și de cultură care a fost mitropolitul Andrei baron de Șaguna. Provenit dintr-o bogată și influentă familie aromână din Miskolc (Ungaria), Șaguna a făcut eforturi deosebite pentru crearea unei mitropolii a românilor ortodocși din Transilvania, care fusese desființată la 1700, odată cu Unirea cu Roma a unei părți a populației române ortodoxe. Mai mult, a luptat pentru ca biserica ortodoxă din Ardeal să nu mai fie dependentă de cea sârbească. De asemenea, reușește să mențină dreptul românilor din Imperiul Austriac – și ulterior Habsburgic - de a învăța în limba maternă.

Implicarea sa se extinde, de fapt, pe întregul spectru al vieții românești. Dovadă sunt numeroasele sale circulare – unele dintre ele existente în fondul de manuscrise al bibliotecii județene sibiene. Acestea se referă la: colectarea sumelor necesare pentru edificării Catedralei (1857); obligativitatea urmării cursurilor de religie ortodoxă, chiar dacă elevii români frecventau școli de altă confesiune; interzicerea căsătoriilor tinerilor cu vârstă mai mică de 15 ani – pentru fete, respectiv 22 de ani pentru băieți, și doar cu consimțământul acestora; întocmirea de către preoți a registrelor parohiale – fundamentale nu doar ca simplă statistică cu ajutorul căreia imperiul austriac aplica regimul său de taxare și înrolare în armată, ci și pentru cercetarea științifică ulterioară; necesitatea participării românilor la războiul dintre Imperiul Austriac și Sardinia – al doilea război de independență al italienilor desfășurat în 1859, etc.

El este realizatorul Compendiului de drept canonic (Sibiu 1868) al bisericii ortodoxe române din Ardeal, una dintre primele lucrări de drept ecleziastic ortodox – expusă și ea în muzeu”.

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Stefan Dobre

de Stefan Dobre

Administrație
Telefon:
0724 605 815

Comentarii

1 comentarii

Sibian

Acum 11 luni

Da, ceva deosebit îl voi vizita
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus